Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
Скачать 23.52 Kb.
НазваниеДоговір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
Дата05.02.2013
Размер23.52 Kb.
ТипДокументы
1. /BANKS.DOC
2. /D2RASHOD.DOC
3. /D3ARBITR.DOC
4. /D3INFUSL.DOC
5. /D3KASSIR.DOC
6. /D3KOMIS.DOC
7. /D3KONSIG.DOC
8. /D3MARKET.DOC
9. /D3OHRANA.DOC
10. /D3PORUCH.DOC
11. /D3RECLAM.DOC
12. /D3TECNIC.DOC
13. /D3VNESHR.DOC
14. /D3YURUSL.DOC
15. /D4AVTO.DOC
16. /D4CHASTN.DOC
17. /D4IMUSCH.DOC
18. /D4OBORUD.DOC
19. /D4ZDANIE.DOC
20. /D6DEPOZ.DOC
21. /D6GARANT.DOC
22. /D6IMUSCH.DOC
23. /D6OBOROT.DOC
24. /D6PERERB.DOC
25. /D6PORUCH.DOC
26. /D6PROM.DOC
27. /D6STROEN.DOC
28. /D6ZADAT.DOC
29. /D6ZALOGM.DOC
30. /D7KAPST1.DOC
31. /D7KAPST2.DOC
32. /D7PODRAD.DOC
33. /F-LICEN.DOC
34. /IND-OTV.DOC
35. /OL-OTV.DOC
36. /PSOGIMUS.DOC
37. /RASPIS.DOC
38. /SOGLASH.DOC
39. /TFP1.DOC
40. /TFP12.DOC
41. /TFP13.DOC
42. /TFP14.DOC
43. /TFP15.DOC
44. /TFP16.DOC
45. /TFP3.DOC
46. /TFP4.DOC
47. /TFP5.DOC
48. /TFP6.DOC
49. /TFP7.DOC
50. /TFP8.DOC
51. /Z-LICEN.DOC
52. /Z1-LICEN.DOC
53. /Z2-LICEN.DOC
54. /ДОГОВ_Р куп_вл_-продажу (оптовох парт_х товар_в).DOC
55. /ДОГОВ_Р куп_вл_-продажу (поступки) пайових часток в ТОВ м_ж п_дприємствами.DOC
56. /ДОГОВ_Р куп_вл_-продажу акц_й акц_онерного товариства в_дкритого типу.DOC
57. /ДОГОВ_Р куп_вл_-продажу валюти.DOC
58. /ДОГОВ_Р куп_вл_-продажу ноу-хау.DOC
59. /ДОГОВ_Р постачання товару.DOC
60. /ДОГОВ_Рм_ни.DOC
61. /ДОГОВ_Рна проведення товарообм_ннох (бартернох) операц_х.DOC
62. /ПОПЕРЕДН_Й ДОГОВ_Р.DOC
63. /ПРОТОКОЛ про зал_к взаємних вимог.DOC
64. /ПРОТОКОЛ узгодження розб_жностей по договору.DOC
65. /СУПРОВ_ДНИЙ ЛИСТ ДО ДОГОВОРУ.DOC
66. /СУПРОВ_ДНИЙ ЛИСТ ДО ПРОЕКТУ ДОГОВОРУ.DOC
67. /УГОДА про зам_ну договору (НОВАЦ_Я).DOC
68. /УГОДА про зм_ну _ доповнення договору.DOC
69. /УГОДА про зм_ну порядку виконання договору.DOC
70. /УГОДА про переказ боргу.DOC
71. /УГОДА про поступку договору.DOC
72. /УГОДА про поступку права на вимогу.DOC
73. /УГОДА про роз_рвання договору.DOC
74. /УГОДА про сп_вроб_тництво та орган_зац_ю взаємов_дносин.DOC
Тип банкуБанкмфомістоАдресапібтелефонФаксєдрпоу
Протокол розбіжностей до договору №… від
Договір доручення на ведення справ в Арбітражному суді
Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг
Договір на супровід касира з грошима та документами
Договір комісії на продаж продукції (договір про передачу продукції на реалізацію)
Договір консигнації на продаж продукції
Договір щодо надання маркетингових послуг
Договір про охорону виробничих (господарських) об’єктів
Доручення на продаж продукції
Договір щодо надання рекламних послуг
Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки
На виготовлення та встановлення зовнішньої реклами м. " " 199 р
Договір щодо надання юридичних послуг
Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи
Договір оренди квартири у приватної особи
Договір оренди майна з правом викупу
Договір оренди обладнання
Договір оренди будинку‚ споруди (іншого об’єкта нерухомості)
Договір про заставу депозитного вкладу
Договір про надання гарантії (субсидіарної)
Договір про заставу майна (з залишанням майна в заставника)
Договір про заставу товарів в обігу
Договір про заставу товарів у переробці
Договір поручництва
Договір про заставу прав на промислову власність
Договір про заставу будівлі, споруди, будинку (іпотека)
Угода про завдаток
Договір про заставу майна з передачею майна заставодержателю (застава)
Договір підряду на капітальне будівництво
Договір підряду на капітальне будівництво
Договір підряду
Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності ліцензія n
Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
Договір про колективну матеріальну відповідальність
Примірна угода про використання державного майна, яке не підлягає приватизації
До наказу Міністерства фінансів України від 19 лютого 1998 р. N 38
Трудова угода м. Київ '' '' 19 р
Типова форма n п-1 Затверджена наказом Мінстату Підприємство, організація України від 09. 10. 95 р. N 253 Ідентифікаційний Код за укуд код єдрпоу наказ n (розпорядження)
Типова форма n п-12 Затверджена наказом Мінстату
Типова форма n п-13 Затверджена наказом Мінстату
Типова форма n п-14 Затверджена наказом Мінстату
Типова форма n п-15 Затверджена наказом Мінстату
Типова форма n п-16 Затверджена наказом Мінстату
Алфавітна картка
Особова картка
Типова форма n п-5 Затверджена наказом Мінстату підприємство, організація України від 09. 10. 95 р. N 253 Ідентифікаційний Код за укуд код єдрпоу наказ (розпорядження)
Типова форма n п-6 Затверджена наказом Мінстату підприємство, організація України від 09. 10. 95 р. N 253 Ідентифікаційний Код за укуд код єдрпоу наказ (розпорядження)
Типова форма n п-7 Затверджена наказом Мінстату
Типова форма n п-8 Затверджена наказом Мінстату підприємство, організація України від 09. 10. 95 р. N 253 Ідентифікаційний Код за укуд код єдрпоу наказ (розпорядження)
Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності заява на видачу ліцензії заявник (найменування, місцезнаходження юридичної особи)
Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності заява на отримання дубліката ліцензії
Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності заява на переоформлення ліцензії
Договір купівлі-продажу (оптової партії товарів)
Договір купівлі-продажу (поступки) пайових часток в тов між підприємствами
Купівлі-продажу акцій акціонерного товариства відкритого типу
Договір купівлі-продажу валюти
Договір купівлі-продажу ноу-хау
Договір постачання товару
У кількості, власником якої є сторона-2
На проведення товарообмінної (бартерної) операції м. " " 199 р
Попередній договір
Протокол про залік взаємних вимог м. " " 199 р
Протокол узгодження розбіжностей по договору №
Супровідний лист до договору
Супровідний лист до проекту договору
Угода про заміну договору
Угода про зміну І доповнення договору № від " " 19 р
Угода про зміну порядку виконання договору
Про переказ боргу м. " " 199 р
Угода про поступку договору
Угода про поступку права на вимогу
Угода про розірвання договору № від " " 19 р
Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин

ДОГОВІР
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність


м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, які належать __________

______________________________________________________________________________,

(назва підприємства)

керівник під­приємства або його заступник _________________________________________,

(П.І.Б.)

надалі "ПІДПРИЄМСТВО", з одного боку, і працівник _______________________________

(відділу, секції, складу)

______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

надалі "ПРАЦІВНИК", з іншого боку, уклали Дану Угоду про наступне:

1. ПРАЦІВНИК, що займає посаду __________________________, або виконує роботу

(посада)

______________________________________________________, безпосередньо пов’язану з

(назва роботи)

______________________________________________________________________________

(збереженням, обробкою, продажем (відпуском),

______________________________________________________________________________,

перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей)

приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, і у зв’язку з викладеним зобов’язується:

а) дбайливо ставитися до переданих йому на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків;

б) своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

2. ПІДПРИЄМСТВО зобов'язується:

а) створювати працівникові умови, необхідні для нормальної праці та забезпечення повного збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за збитки, нанесені підприємству, установі, організації, а також із чинними інструкціями, нормативами та правилами збереження, приймання, обробки, продажу (збуту), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;

в) проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У випадку незабезпечення з вини ПРАЦІВНИКА збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

4. ПРАЦІВНИК не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки завдані не з його вини.

5. Дія Даного Договору розповсюджується на весь час роботи із ввіреними ПРАЦІВ­НИКОВІ ма­те­рі­альними цінностями ПІДПРИЄМСТВА.

6. Даний Договір укладено в двох примірниках, з яких перший знаходиться у керівника ПІДПРИЄМСТВА, а другий – у ПРАЦІВНИКА.


Реквізити Підписи

сторін Договору сторін Договору


ПІДПРИЄМСТВО _________________________ ____________________


ПРАЦІВНИК ______________________________ _____________________

М.П.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы