Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Програма «Арм торгівля ктз» Керівництво оператора Анотація
Скачать 131.95 Kb.
НазваниеПрограма «Арм торгівля ктз» Керівництво оператора Анотація
Дата03.01.2013
Размер131.95 Kb.
ТипПрограма


ПРОГРАМА «Арм торгівля ктз»


Керівництво оператора

Анотація
У цьому програмному документі приведений посібник оператора з експлуатації програми "АРМ Торгівля КТЗ", що призначена для роботи з документами.


В розділі "Призначення програми" вказані відомості щодо призначення програми та інформація, достатня для розуміння функцій програми та її експлуатації.

В розділі "Умови для роботи з програмою" вказані умови, необхідні для роботи з програмою (мінімальний склад апаратних і програмних засобів тощо).

В розділі "Робота з програмою" вказана послідовність дій оператора: завантаження, запуск, робота і завершення роботи програми, наведено опис функцій, формату і можливих варіантів команд, за допомогою яких оператор здійснює завантаження і керує роботою програми, а також відповіді програми на ці команди.

У розділі "Повідомлення оператора" приведені тексти повідомлень, що видаються в ході роботи з програмою, опис їх змісту і відповідні дії оператора (дії оператора у разі збою, можливості повторного запуску програми тощо).

Зміст

Анотація 2

^ 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ 4

1.1. Функціональне призначення програми 4

1.2. Експлуатаційне призначення програми 4

1.3. Склад функцій 4

2. УМОВИ для роботи ПРОГРАМИ 6

2.1. Мінімальний склад апаратних засобів 6

2.1. Мінімальний склад програмних засобів 6

2.2. Вимоги до персоналу 6

3. Робота з програмою 7

3.1. Завантаження і запуск програми 7

3.1. Початок роботи програми 7

3.2.1. Авторизація 7

3.2.2. Вихід 8

3.2.3. Список документів 8

3.2.4. Створення документа 10

3.2.5. Редагування документа 15

3.2.6. Створення документа методом копіювання 16

3.2.7. Підписання документа 17

3.2.8. Пошук документів 18

3.2.9. Друк документа 19

3.2.10. Налаштування 20

3.2.11. Зміна мови 21

3.2.12. Зміна пароля 22

3.2.13. Журнал видачі довідок-рахунків 22

3.2.14. Журнал видачі актів приймання-передачі 23

3.2. Завершення роботи програми 24

^ 4. ПОВІДОМЛЕННЯ ОПЕРАТОРУ 25

4.1. Повідомлення «Підтвердження виходу з програми» 25

4.1. Повідомлення «Підтвердження перезавантаження оточення» 25^ 1.ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ
1.1.Функціональне призначення програми
Функціональним призначенням програми є автоматизація наступних процесів:

 • Створення документа

 • Редагування документа

 • Підпис документа

 • Друк документа

 • Робота з довідником "Типи транспортних засобів"

 • Робота з Журналами обліку документів1.2.Експлуатаційне призначення програми
Програма повинна експлуатуватися в профільних підрозділах на об'єктах замовника.


Кінцевими користувачами програми мають бути співробітники профільних підрозділів об'єктів замовника.


1.3.Склад функцій
Програма забезпечує можливість виконання перерахованих нижче функцій:

 • Авторизація
  Функція призначена для надання авторизованого доступу користувача в програму

 • Вихід
  Функція призначена для надання можливості виходу з програми раніше авторизованого користувача

 • Список документів
  Функція призначена для надання можливості перегляду переліку існуючих документів. Над обраними документами можливі дії, перелік яких залежить від стану документа.

 • Створення документа
  Функція призначена для створення нового документа
  Створений документ отримує статус «Чернетка»

 • Редагування документа
  Функція призначена для редагування існуючого документа
  Редагування можливе у випадку, якщо документ має стан «Чернетка»
  Після редагування статус документа не змінюється

 • Створення документа методом копіювання
  Функція призначена для створення нового документа, за основу створення якого обирається інший документ
  Доступ до функції можливий при будь якому стані документа – основи
  Створений документ отримує статус «Чернетка»

 • Підписання документа
  Функція призначена для підписання існуючого документа
  Підписання можливе у випадку, коли документ має стан «Чернетка»
  Після підписання документ змінює статус на «Підписаний» та переноситься в закладку «Реєстр документів»

 • Пошук документів
  Функція призначена для надання можливості пошуку серед існуючих документів за критеріями, що вказує користувач
  Пошук можливий серед чернеток або у реєстрі документів

 • Друк документа
  Функція призначена для друку існуючого документа
  Друкувати можна документ з будь-яким статусом

 • Налаштування
  Функція призначена для забезпечення доступу до налаштувань програми

 • Зміна мови
  Функція призначена для надання можливості налаштування мови інтерфейсу

 • Журнал видачі документів (довідки-рахунки)
  Функція призначена для відображення списку документів за вказаний період
  Список може бути вивантажений у звіт формату Excel

 • Журнал видачі актів прийому-передачі
  Функція призначена для відображення списку актів прийому-передачі за вказаний період
  Список може бути вивантажений у звіт формату Excel

2.УМОВИ для роботи ПРОГРАМИ
  1. Мінімальний склад апаратних засобів
Вимоги до апаратних засобів робочого місця користувача наступні:

 • Робоче місце має бути обладнане персональним комп’ютером

 • Необхідне постійне підключення до мережі Інтернет.
  Мінімальна швидкість підключення - не менш ніж 128 Kbit/s.2.1.Мінімальний склад програмних засобів
Вимоги щодо програмних засобів робочого місця користувача наступні:

 • На комп’ютері повинна бути встановлена операційна система з наступного переліку: Windows 2000/2003/XP/Vista/7; Linux; Mac OS.

 • У системі повинен бути встановлений та налаштований браузер з наступного переліку: Internet Explorer 7 або версії вище; Mozilla Firefox 3 або версії вище; Safari 3 або версії вище; Chrome 3 або версії вище; Opera 9 або версії вище.

 • У системі повинна бути встановлена та налаштована програма перегляду документів формату PDF (Adobe Acrobat Reader).2.2.Вимоги до персоналу
Кінцевий користувач програми (оператор) повинен:

 • мати практичні навички роботи з графічним призначеним для користувача інтерфейсом операційної системи

 • мати практичні навички роботи з програмою-браузером3.Робота з програмою
  1. Завантаження і запуск програми
Для запуску програми слід відкрити браузер і перейти на сторінку "http://bill.aistcv.com/". В разі успішного запуску програми браузер відображає початкову сторінку наступного вигляду:

3.1.Початок роботи програми
   1. Авторизація
Для авторизації слід завантажити програму (див. п. «Завантаження і запуск програми»).

Далі слід ввести свій логін та пароль і натиснути кнопку "Увійти".

В разі успішної авторизації з'явиться головне вікно програми наступного вигляду:
   1. Вихід
Для виходу з програми необхідно:

 • натиснути кнопку "Пуск" в головному вікні програми

 • натиснути в головному меню кнопку "Вихід"

   1. Список документів
Увійти до списку документів можна:

 1. Натисненням ярлика "АРМ Торгівля КТЗ" на робочому столі головного вікна програми.

 2. Послідовним вибором пунктів меню “Пуск\ АРМ Торгівля КТЗ ”.

На екрані з'явиться вікно наступного вигляду:

   1. Створення документаЗвертаємо Вашу увагу на важливість використання державної української мови при заповненні юридичних документів, таких як довідка-рахунок, акт приймання-передачі тощо.


Послідовність дій, необхідних для виконання вказаної операції, включає:

 1. Відкриття вікна зі списком документів (див. п. «3.2.3. Список документів»)

 2. Натиснення правої кнопки миші в межах таблиці "Чернетки"
  Повинно з’явитися контекстне меню :


 3. Натиснення кнопки "Додати" в контекстному меню, що з'явилося.
  Далі з’явиться таке вікно:
 4. Внести дані в поля документа

  1. Закладка «Основні»

   Тип документа – обирається зі списку в залежності від того, який документ створюється. Від типу документа залежить перелік реквізитів, що використовуються.
   Підстава для видачі – вноситься вручну.
   Дата документа – дата створення документа. Використовується для типів: «Документ»; «Акт приймання-передачі ТЗ».
   Серія документа – реквізит «Серія» документа. Використовується для типів: «Документ»; «Акт приймання-передачі ТЗ».
   № документа – реквізит «№» документа. Використовується для типів: «Документ»; «Акт приймання-передачі ТЗ».
   Сума – Використовується для типів: «Документ».
   Бракований – ознака, що вказує на те, що бланк бракований, або зіпсований. Використовується для бланків суворої звітності.


  2. Закладка «Продавець»

   1. Для документів з типом «Акт приймання-передачі ТЗ»

    Відділ збуту – назва відділу
    Керівник підприємства-виробника – П.І.Б. керівника

   2. Для документів з типом «Довідка-рахунок»

    Комісійний – ознака, яка вказує на те, що ТЗ не є новим.

  3. Закладка «Покупець»

   1. Для фізичної особи

    Юр. особа – ознака юридичної особи. Не відмічено.
    Прізвище – прізвище Покупця.
    Ім'я –ім’я Покупця.

   2. Для юридичної особи

    Юр. особа – ознака юридичної особи. Відмічено.
    Повне найменування – повна назва організації.
    Коротке найменування – скорочена назва організації.

Адреса – юридична адреса юридичної або фізичної особи.
Серія док-та – серія документа, що підтверджує особу Покупця.
№ док-та – номер документа, що підтверджує особу Покупця.
Коли виданий – дата видачі документа, що підтверджує особу Покупця.
Ким виданий – назва організації, яка видала документ, що підтверджує особу Покупця.

  1. Закладка «Технічний засіб»

   Код типу ТЗ – обирається зі списку в залежності від того, до якого типу відноситься ТЗ. Використовується для документів з типом: «Документ»; «Акт приймання-передачі ТЗ».
   Колір – колір ТЗ. Використовується для документів з типом: «Акт приймання-передачі ТЗ».
   Марка ТЗ – Використовується для документів з типом: «Документ»; «Акт приймання-передачі ТЗ».
   Модель – Використовується для документів з типом: «Документ»; «Акт приймання-передачі ТЗ».
   № двигуна – Використовується для документів з типом: «Документ»; «Акт приймання-передачі ТЗ».
   № шасі – Використовується для документів з типом: «Документ»; «Акт приймання-передачі ТЗ».
   № рами – Використовується для документів з типом: «Документ»; «Акт приймання-передачі ТЗ».
   № кузова – Використовується для документів з типом: «Документ»; «Акт приймання-передачі ТЗ».
   № техпаспорта – Використовується для документів з типом«Документ».
   Попередній номерний знак – для звітів.
   ВТК – Використовується для документів з типом: «Акт приймання-передачі ТЗ».
   Транзитний номер – Використовується для документів з типом: «Акт приймання-передачі ТЗ».
   Підприємство-виробник – назва підприємства-виробника ТЗ.
   Адреса підприємства – адреса підприємства-виробника ТЗ.
   Дата виготовлення – дата виготовлення ТЗ.
   Номер технічних умов – для звітів.


  2. Закладка «Додатково»

   Примітка – будь-яка додаткова інформація. 1. Натискання на кнопку «Зберегти» для збереження документа або на кнопку «Закрити» для відміни створення документа.


При успішному створенні документ з'явиться в таблиці закладки "Чернетки".


   1. Редагування документа
Для редагування документа необхідно:

 1. Відкрити вікно зі списком документів (див. п. «3.2.3. Список документів»)

 2. Викликати форму редагування

 3. Відредагувати дані

 4. Зберегти зроблені зміни


Викликати форму редагування можна:

 1. Подвійним кліком на рядку документа в списку документів

 2. Викликом пункту "Редагувати" контекстного меню документа. Контекстне меню з'являється після натиснення правої кнопки миші на обраному рядку списку документів,

з’явиться форма для редагування документа.

Зовнішній вигляд і порядок роботи не відрізняються від наведених в п. «3.2.4. Створення документа».


   1. Створення документа методом копіювання
Для створення документа методом копіювання, необхідно:

 1. Відкрити вікно зі списком документів (див п. «3.2.3. Список документів»)

 2. Викликати форму копіювання

 3. Редагувати дані

 4. Зберегти зроблені зміни


Для виклику форми копіювання слід обрати пункт «Копіювати» контекстного меню документа. Контекстне меню з'являється після натиснення правої кнопки миші на обраному рядку списку документів.

Контекстне меню на закладці «Чернетки» матиме наступний виглядКонтекстне меню на закладці «Реєстр документів» матиме наступний вигляд
Зовнішній вигляд і порядок роботи не відрізняються від наведених в «п. 3.2.4. Створення документа»


   1. Підписання документа
Щоб підписати документ, необхідно:

 1. Відкрити вікно зі списком документів (див. п. «3.2.3. Список документів»)

 2. Обрати «Підписати»

Контекстне меню з'являється після натиснення правої кнопки миші на обраному рядку списку документів.

Після підписання документ отримує статус «Підписаний» та переноситься в «Реєстр документів».
   1. Пошук документів
Для пошуку документів Вам необхідно:

 1. Відкрити вікно зі списком документів (див. п. «3.2.3. Список документів»)

 2. Вказати критерії пошуку

 3. Виконати пошук


Критерії пошуку вказуються в полях панелі "Пошук".

Панель "Пошук" розташована в лівій частині вікна.Для пошуку слід натиснути на кнопку «Пошук». В залежності від того, яка закладка активна на момент натискання, буде виконаний пошук у чернетках, або в реєстрі.

По завершенні пошуку панель критеріїв згортається, а список містить тільки ті документи, що відповідають критеріям пошуку (див. малюнок).На малюнку червоним кольором обведено згорнуту панель критеріїв пошуку, а зеленим ті частини даних, які відповідають вказаним критеріям пошуку.

Пошук виконується за частковим або повним збігом будь-якого з критеріїв.

Для відображення панелі з критеріями пошуку слід натиснути кнопку «».

Для скасування пошуку слід натиснути на кнопку «Очистити».


   1. Друк документа
Для того, щоб роздрукувати документ, необхідно:

 1. Відкрити вікно зі списком документів (див. п. «3.2.3. Список документів»)

 2. Активувати функцію


Для активації функції слід обрати пункт «Довідка-рахунок» контекстного меню обраного документа.
Роздрукований документ має наступний вигляд
   1. Налаштування
Для роботи з налаштуванням ви маєте:

 1. Натиснути кнопку «Пуск» головного вікна програми

 2. Далі натиснути в головному меню пункт "Налаштування"В результаті з'явиться вікно наступного вигляду
   1. Зміна мови
Для того, щоб змінити мову, Вам необхідно:

 1. Відкрити вікно налаштувань (див. п. «3.2.10. Налаштування»)

 2. Активувати закладку «Мова»

 3. Обрати необхідну мову зі списку


 4. Натиснути «Так» у вікні повідомлення 4.2 «Підтвердження перезавантаження оточення».   1. Зміна пароля
Для зміни пароля Вам необхідно:

 1. Відкрити вікно налаштувань (див. п. «3.2.10. Налаштування»)

 2. Активувати закладку «Пароль»

 3. Ввести новий пароль в поле «Пароль» та «Підтвердити пароль»


 4. Натиснути на кнопку «Зберегти»   1. Журнал видачі довідок-рахунків
Для того, щоб увійти в журнал видачі документів, необхідно:

 1. Послідовно обрати пункти меню “Пуск\Звіти\АРМ Торгівля КТЗ\Журнал видачі довідок-рахунків”.


  Далі з'явиться вікно наступного вигляду:


 2. Вказати період, за який необхідно створити звіт.
  Для цього Ви маєте заповнити поля "З", "По" в панелі пошуку і натиснути кнопку "Сформувати звіт".
  У частині «Результат» буде відображено документи, що відповідають критеріям пошуку.


 3. Натиснути на кнопку «Вивантажити», якщо потрібно отримати звіт у форматі Excel.
  У разі успішного виконання з'явиться звіт наступного вигляду
   1. Журнал видачі актів приймання-передачі
Для того, щоб увійти в журнал, Ви маєте послідовно обрати пункти меню “ Пуск\Звіти\АРМ Торгівля КТЗ\Журнал видачі актів прийому-передачі”.

Далі з'явиться вікно, вигляд якого та порядок роботи не відрізняється від наведених у п.«3.2.13. Журнал видачі довідок-рахунків»

Звіт у форматі Excel має вигляд, що не відрізняється від наведених у п.« 3.2.13. Журнал видачі довідок-рахунків».


3.2.Завершення роботи програми
Для того, щоб завершити роботу програми, Вам необхідно:

 1. Вийти з системи (див. п.«3.2.2. Вихід»)

 2. Закрити вікно браузераІнструкція може змінюватись та доповнюватись

^ 4.ПОВІДОМЛЕННЯ ОПЕРАТОРУ
  1. Повідомлення «Підтвердження виходу з програми»
При спробі виходу з програми буде виведено повідомлення наступного вигляду
Для підтвердження виходу слід натиснути кнопку "Так".

Для відмови від виходу слід натиснути кнопку "Ні".


4.1.Повідомлення «Підтвердження перезавантаження оточення»
При зміні налаштувань системи буде виведено повідомлення наступного виглядуДля підтвердження слід натиснути кнопку "Так".

Для відмови слід натиснути кнопку "Ні".
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы