Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " Податковий менеджмент"
Скачать 402.42 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " Податковий менеджмент"
страница1/2
Дата28.11.2012
Размер402.42 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИКИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ


ім. гетьмана ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ


Кафедра обліку і аудитуТищенко Валентина Миколаївна


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо виконання контрольних робіт з дисципліни

Податковий менеджмент”


(для студентів спеціальності 8.050106 “Облік і аудит” заочної форми навчання)


КИЇВ 2007


Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни “Звітність підприємств” для студентів спеціальності 8.050106 “Облік і аудит” заочної форми навчання.


Рецензент:


Методичні рекомендації розглянуті і схвалені на засіданні кафедри обліку і аудиту _______________ 2006 року, протокол №.4


Методичні рекомендації схвалені та рекомендовані до друку на засіданні вченої ради факультету Економіки транспорту КДАВТ _______________ 2006 року, протокол № _____


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Контрольна робота є складовою частиною вивчення дисцип­ліни «Податковий менеджмент». Контрольна робота складається з теоретичної частини, в якій студентам пропонується висвітлити окремі теоретичні питання, і практичної, яка передбачає розв’язання задач та надання відповідей на тестові завдання.

Варіант контрольної роботи залежить від останньої цифри номера залікової книжки студента і включає: завдання А - теоретичні питання, завдання В – задача і завдання С – тести.Остання цифра номеру залікової книжки

Номер варіанту

контрольної роботи

Номер теоретичного питання

(вибрати будь-які два питання)

1

1

1, 11, 21

2

2

2, 12, 22

3

3

3, 13, 23

4

4

4, 14, 24

5

5

5, 15, 25

6

6

6, 16, 26

7

7

7, 17, 27

8

8

8, 18, 28

9

9

9, 19, 29

0

10

10, 20,30


Загальний обсяг теоретичної частини роботи становить 10-15 сторінок машинописного тексту формату А 4, шрифт- 14 Times New Roman, інтервал між рядками -1,5. Робота повинна бути виконана самостійно з використанням П(С)БО, інструкцій та інших нормативних документів. До роботи слід обов”язково додати список фактично використаної літератури.

Завершену контрольну роботу студенти подають за два тижні до початку сесії.

Роботи, які не відповідають вказаним вимогам, повертаються на доопрацювання. Студент, контрольна робота якого не зарахована, не допускається до іспиту з данної дисципліни.

^

ЗАВДАННЯ А.

Теоретичні питання.


 1. Необхідність управління в сфері оподаткування.

 2. Сутність податкового менеджменту.

 3. Суб’єкти, об’єкти та мета податкового менеджменту.

 4. Органи управління в сфері оподаткування та їх функції.

 5. Державна податкова служба, її структура і завдання.

 6. Права податкових органів.

 7. Функції вищої, середньої та низової ланок державної податкової служби.

 8. Офіс великих платників податків.

 9. Основні напрямки модернізації податкової служби.

 10. Оцінка ефективності діяльності податкових органів.

 11. Контролюючі органи з питань оподаткування та їх компетенція.

 12. Податкові зобов’язання та способи їх визначення.

 13. Непрямі методи визначення податкових зобов’язань.

 14. Податкові повідомлення та податкові вимоги.

 15. Механізм стягнення податкової заборгованості.

 16. Податкова застава.

 17. Умови надання відстрочки та розстрочки податкового боргу.

 18. Строки давності.

 19. Адміністративний арешт активів.

 20. Порядок нарахування пені та застосування штрафних санкцій.

 21. Облік платників податків - юридичних осіб.

 22. Облік фізичних осіб.

 23. Облік фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності.

 24. Зняття платників з податкового обліку.

 25. Забезпечення повноти обліку платників податків.

 26. Особовий рахунок платника податку та порядок його ведення.

 27. Облік недоїмки та переплат.

 28. Автоматизація обліково – перевірочної роботи.

 29. Види перевірок та їх особливості.

 30. Податковий аудит.^

Завдання В.

Задачі.


Варіант № 1

Задача 1. Під час документальної перевірки підприємства з дотримання вимог податкового законодавства, яка проводилася з 2 по 24 листопада поточного року було встановлено наступне.

1. До складу валових витрат платником податку були включені:Статті витрат

1 кв.

2кв.

3 кв.

4кв.

За

рік

1

2

3

4

5

6

1. Придбання сировини та матеріалів

10

25

50

40

125

2, Оплата ліцензії на здійснення основної

ДІЯЛЬНОСТІ

2

-

-

-

2

3. Заробітна плата

20

ЗО

60

50

160

4. Відрахування в соціальні фонди

7

10,5

22

19

58,5

5. Податок на землю

4

4

4

4

16

6. Виплата матеріальної допомоги (в межах прожиткового мінімуму)

3

3

1

2

9

7. Витрати на службові відрядження

2,5

6,5

3

1

13

8. Витрати на рекламу, ут.ч. безоплатну роздачу продукції

4,5 2,0

4

2,5

5

4 2

17,5

6,5

9. Представницькі витрати

3

4

2

5

14

10. Утримання соціальної сфери: дитячого садка (на балансі з 10.10.96) столової (на балансі з 01.01.98)

6 4

5 5

7

6

4

3

22

18

11. Перерахування на благодійні цілі

5

4

2

6

18

12. Поточний ремонт основних фондів

28

4

5

7

44

13. Витрати на паливно - мастильні

матеріали для легкових автомобілів, всього у т. ч. у складі валових витрат

6 4

4 2

7

4

9

5

26

15

Примітка. Оподатковуваний прибуток за попередній рік 60 тис. гри., вартість основних фондів на початок звітного року 200 тис. грн.

2. Згідно декларації з податку на прибуток за попередній рік
валові доходи, валові витрати, амортизаційні відрахування визначені у сумах: (тис. грн.)Показники

1 квартал

1 півріччя

9 місяців

За рік

Валові доходи

200

450

800

1100

Валові витрати

103

210

381

531

Амортизація

30

70

ПО

140


Необхідно:

І. Визначити порушення податкового законодавства у складі валових витрат (статті витрат, суми та порушені норми законодав­ства) і розрахувати за результатами перевірки:


І квартал

1півріччя

3квартали

За рік

Валові витрати

Оподатковуваний прибуток

Податок на прибуток

Донарахована сума податку

2. Визначити види і суму фінансових санкцій. Обґрунтувати розмір адміністративного штрафу.

Задача 2. Станом на 01.10 поточного року в обліку підпри­ємства А значились аванси отримані, які було включено до складу валових доходів у декларації за 3 квартали:

 • від підприємства В — 3100 грн.;

 • від підприємства Д — 7200 грн.

Заборгованість підприємству А за відвантажені товари, вартість яких було включено до валових доходів за 9 місяців, становила:

 • підприємства Г — 4000 грн.;

 • підприємства Б — 900 грн.

Протягом 4 кварталу поточного року було здійснено такі гос­подарські операції (з ПДВ):

 1. 03.10 — отримана оплата за товар та попередня оплата від
  підприємства Б в загальній сумі 3600 грн.;

 2. 12.10 — отримана фінансова допомога від підприємства Д
  в сумі 5000 грн., яка не була повернена у 4 кварталі;

 3. 03.11 — отримана оплата за товар та попередня оплата від
  підприємства Г в розмірі 12 000 грн.;

 4. 19.11 — відвантажено товар підприємству В на суму 3000 грн.;

 5. ЗО. 11 — відвантажено товар підприємству Е на суму 6000 грн.;

 6. 14.12 — відвантажено товар підприємству Б на суму 1200 грн.;

 7. І 9.12 — відвантажено товар підприємству Д на суму 6900 грн.;

8) 26.12 — отримана попередня оплата за товар від підприємства Г на суму 2400 грн.

За 4 квартал підприємство А визначило валовий дохід у сумі 22,3 тис. грн. Перевірити її достовірність.


Варіант №2

Задача 1. На основі даних про облік основних фондів підпри­ємства перевірити нараховані суми амортизаційних відрахувань за 1 і 2 квартали (в тис. грн.):Об'єкт основних фондів (ОФ)

Вартість ОФ на початок 1 кварталу

Показники руху ОФ протягом 1 кварталу

+ (введення)

- (вибуття)

1. Заводоуправління

26,8

+7,5

-

2. Верстати токарні

62,3

+11,2

-5,8

3. Електромережа (внутрішня)

37,9

+12,3

-

4. Конвейєр технологічний

324,8

+38,3 .

-

5. Радіотелефони

9,7

+14,7

-4,2

6. Прес штампувальний

37,5

-

-

7. Грузові автомобілі

18,9

-

-2,7

8. Комп'ютери

73,6

+15,6

-1,7

9.Жилий будинок

144,1

+6,5

-


Фактично нарахована сума амортизаційних відрахувань за 1 півріччя склала:

по 1 групі ОФ — 13,5 тис. грн., по 2 групі ОФ — 22,6 тис. грн.,

по 3 групі ОФ — 42,8 тис. грн., по 4 групі ОФ — 4,2 тис. грн.

При необхідності нарахувати суми штрафних санкцій. Акт пе­ревірки від 1 листопада.

Задача 2. Протягом І кварталу поточного року підприємство здійснювало операції з продажу продукції власного виробництва за зовнішньоекономічними договорами. За звітний період на ва­лютний рахунок підприємства надходила валюта (в доларах США) за продану продукцію:

$3200. Курс НБУ — 543,2 грн. за $100 на дату операції;

$2600. Курс НБУ — 542,3 грн. за $100 на дату операції.

У тому періоді підприємство уклало договір купівлі матеріалів, необхідних для виробництва, з нерезидентом, який здійснює діяльність у офшорній зоні, й перерахувало йому $4500. Курс НБУ на дату перерахування валюти — 543,15 грн. за $ 100.

Крім того, на початок кварталу в обліку підприємства була відображена заборгованість по акціях, придбаних у іноземної ком­панії (1000 $ по курсу 540,0 за $100). Курс НБУ на кінець звітного періоду — 545,2грн. за $100. Підприємством результат від операцій в іноземній валюті був визначений у сумі 51109,50 грн. Перевірити її достовірність.


Варіант № 3

Задача 1. Підприємство визначило оподатковуваний прибу­ток за звітний період у розмірі 83 тис. грн. Перевірити достовір­ність цієї суми, виходячи з таких даних:1, Виручка від реалізації продукції

600 тис. грн., у тл. ПДВ

2. Кредиторська заборгованість, за якою ми­нув термін позовної давності

ЗО тис. грн.

3. Дебіторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності

10 тис. грн.

4. Сировина та матеріали

78 тис. грн.. V т. ч. ПЛВ

5. Безповоротна фінансова допомога, надана іншому підприємству

40 тис. грн.

6. Приріст балансової вартості сировини та матеріалів

10 тис. грн.

7. Заробітна плата працівників

100 тис. грн.

8. Відрахування до державних цільових фондів і обов'язкові платежі до бюджету

40 тис. грн.

9. Оплата послуг з охорони підприємства

15 тис. грн..ут. ч. ПДВ

10. Внески у статутний фонд іншої фірми

50 тис. грн.

11. Оплата навчання дитини працівника під­приємства

4 тис. грн.

12. Списання залишкової вартості об'єкта І групи основних фондів

3 тис. грн.

13. Амортизація

20 тис. грн.

Задача 2. Перевірити правильність нарахування підприємс­твом зборів на обов'язкове соціальне страхування та на державне пенсійне страхування, виходячи з таких даних про виплати:

 • заробітна плата працівників підприємства 70 тис. гри.;

 • відшкодування у зв'язку з каліцтвом робітників 10 тис. грн.;

 • вартість безкоштовно наданих проїзних квитків 1 тис. грн.;

 • матеріальна допомога на оздоровлення дітей

(понад неоподаткованого мінімуму) 5 тис. грн.;

 • оплата вартості путівок для працівників 3 тис. гри.;

 • сплата страхових внесків на

добровільне страхування працівників 20 тис. грн.;

 • вартість безкоштовно наданого спецодягу 3 тис. грн.;

 • вихідна допомога при звільненні 2 тис. грн.;

 • виплата дивідендів засновникам 10 тис. грн.
  Нараховано зборів:

 • на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

по тимчасовій непрацездатності 2,2 тис. грн.;

на випадок безробіття 1,3 тис. грн.;

від нещасних випадків на виробництві 1,0 тис. грн.;

- на державне пенсійне страхування 28,0 тис. грн.
Клас небезпечності виробництва — третій.


Варіант №4

Задача 1. Перевірити правильність обчислення річної суми земельного податку, виходячи з таких даних:

у чотирьохповерховому будинку, що займає земельну ділянку площею 1200 кв. м, розташовані офіси трьох підприємств. Кожен офіс займає площу відповідно 450, 210, 540 кв. м. Плату за землю визначено для кожного платника відповідно у сумах 750, 1260, 990 гри. Ставка земельного податку 15 грн. за кв. м. Перевірити суми земельного податку та указати порядок сплати їх до бюджету.

Задача 2. Перевірити правильність нарахування підприємс­твом комунального податку за І квартал, виходячи з таких даних: кількість працівників на підприємстві — 500 осіб, у тому числі пра­цює за сумісництвом — 50 осіб, за договорами підряду — 6 осіб. Комунальний податок нарахований в сумі 2550 грн.


Варіант №5

Задача 1. Перевірити правильність нарахування плати за во­ду за 1 квартал, виходячи з таких даних:

 • ліміт забору води — 9000 куб. м.

 • фактично забрано води — 10550 куб. м.

Нараховано та сплачено до бюджету плату за воду за 1 квар­тал— 137 грн. Всю суму плати за воду підприємство віднесло на валові витрати. Підприємство використовує воду з двох джерел: 24% — з артезіанської свердловини; 76% — з річки Самара.

Довідка. Тарифи плати за воду: з артезіанської свердловини — 4 коп.; з річки Самара — 3,6 коп.

Задача 2. У звітному періоді підприємство здійснювало оп­тову торгівлю алкогольною продукцією, пивом та продуктами хар­чування.

За даними обліку, виручка від продажу алкогольної продукції склала 24000 грн. + ПДВ 4800 грн., від продажу пива 18000 грн. + ПДВ 3600 грн., продуктів харчування — 35000 грн. + ПДВ 7000 грн.

За звітний період нарахований збір на розвиток виноградарст­ва, садівництва та хмелярства у сумі 4200 грн. Перевірити її до­стовірність.

Визначити розмір штрафних санкцій, якщо платник самостійно виявив помилку у нарахуванні зазначеного збору.


Варіант №6

Задача 1. Перевірити правильність нарахування та повноту сплати прибуткового податку з працівників підприємства за лю­тий попереднього року (при необхідності застосувати штрафні санкції), гри.:П.І.Б.

Основна

заробітна плата

Пре­мії

Інші виплати

Утримано прибуткового податку

1

2

3

4

5

1. ВолковаК.А.

515
165 по тимчасовій непрацездатності

72,9

2. Гончаренко О.П. (сумісник)

780

150

120 дохід (в межах амортизації) від надання автомобіля в оренд}

підприємству

75:8

3. Молчанов Є.А.

670
1645 путівки до дитячого оздоровчого табору

156,4

4. Антонова В.І.

560

100

360 отримані дивіденди

42,6

5. Бондарь О.О.

480
56 добові у відрядженні понад норми

75,8

6. Баранова П.І.280 допомога по догляду за дитиною

19,5

7. Вовк К.А.

635

55

340 кошти на придбання спецодягу

17,3

8. Гончар О.П.

219

50

480 продаж раніше придбаних акцій

15,0

9. Москальова Є.А. (сумісник)

186

-
56,4

10. Мохова О.Г

200

50

3400 туристична путівка -

19,50

11. Павлюченко О.Д.

193

30

460 матеріальна допомога

25,80

Примітки:

 1. Бондарь О.О. має на утриманні двох дітей до 16років та
  посвідчення постраждалого від аварії на ЧАЕСIII категорії.


 1. Молчанов Є.А. має трьох дітей віком до 16років.


Задача 2. До податкової інспекції надійшли відомості, що громадянину в звітному році були нараховані такі доходи:

заробітна плата за виконання робіт за договором підряду в сумі 1000 грн. (прибутковий податок утримано в сумі 200 грн.);

- авторська винагорода в сумі 2000 грн. (прибутковий податок утримано в сумі 400 грн.);

заробіток за місцем основної роботи у сумі 3600 грн. і утрима­но прибутковий податок у сумі 506 грн. 60 коп. Розрахувати суму прибуткового податку з сукупного річного доходу і визначити сальдо розрахунків з бюджетом.

Громадянин має двох дітей віком 14 і 17 років.


Варіант № 7

Задача 1. Приватний підприємець 25 березня подав у ДПІ дек­ларацію про доходи за звітний рік. За даними цієї декларації валовий дохід становить 24 000 грн. Витрати на виробництво продукції — 12 000 грн. Прибутковий податок було визначено в сумі 2226 грн. 60 коп. і з урахуванням авансових платежів у сумі 1600 грн. було ви­писано податкове повідомлення на суму 626 грн. 60 коп., яке грома­дянин отримав 5 квітня. При проведенні документальної перевірки 18 липня встановлено, що валовий дохід занижено на 700 грн., а ва­лові витрати на суму 800 грн. документально не підтверджені. При­бутковий податок, зазначений у повідомленні, сплачено 12 червня.

Визначити суму прибуткового податку, що підлягає донарахування, та суму фінансових санкцій.

Задача 2. Встановити порушення, визначити його вплив на стан розрахунків з бюджетом.

Згідно з договором працівник надає підприємству власний авто­мобіль на умовах оперативної оренди. Оціночна вартість передано­го в оренду автомобіля становить 14000 грн. Щомісячно працівни­кові-орендодавцю сплачується орендна плата в розмірі 400 грн. та заробітна плата у сумі 300 грн. Прибутковий податок щомісячно ут­римується у сумі 45,55 грн. Перевірити її достовірність.


Варіант № 8


Задача 1. У першому кварталі поточного року малим підприємством ТОВ «ТСР», яке є платником єдиного податку по ставці 10%, були здійснені господарські операції:

у січні:

- отримана оплата за виконані побутові послуги у сумі 45,6 тис.

грн.;

- реалізовані основні фонди за договірною ціною 12,6 тис. грн.

при залишковій вартості 8 тис. грн.;

- отримані відсотки за депозитними договорами у сумі 2,5 тис. грн.

- отримана орендна плата у сумі 1,2 тис. грн.;

у лютому:

- отримано аванс на виконання послуг робіт у сумі 12,0тис. грн.;

 • отримана оплата за виконані роботи у сумі 64,7 тис. грн.;

 • отримана орендна плата у сумі 1,2 тис. грн.;

у березні:

 • отримана оплата за виконані послуги у сумі 64,9 тис. грн.;

 • отримана орендна плата у сумі 1,2 тис. грн.;

 • реалізовані основні фонди за договірною ціною 3,6 тис. грн.
  при залишковій вартості 6,5 тис. грн.;

 • отримані за бартерною угодою матеріали вартістю 4,5 тис. грн.

Необхідно:

 1. Визначити перелік, строки подання звітності та строки
  сплати податків, які повинно сплатити ТОВ «ТСР» за 1 квартал.

 2. Заповнити Книгу обліку доходів і витрат суб'єкта малого

підприємництва.

 1. Заповнити Розрахунок єдиного податку за 1 квартал.

 2. Визначити вид і суму штрафних санкцій, якщо підприємство
  затримало подання Розрахунку єдиного податку у ДП1 на один день.

5. Визначити, яке рішення має бути прийнято податковими
органами за наслідками діяльності ТОВ «ТСР» у 1 кварталі.

^ Примітка. Підприємство має 48 найманих працівників, 2 ван­тажних автомобіля та ділянку землі, третину якої здає в оренду.

Задача 2. Вид підприємницької діяльності суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи — оптова торгівля продуктами хар­чування. Підприємець застосовує спрощену систему оподаткування.

Скласти Звіт платника єдиного податку за кожний квартал та за рік в цілому на основі даних:

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

За рік

Виручка, грн..

104540

121680

169700

143570
Витрати (за нормативом), грн..
Чисельність найманих працівників, чол.

3

3

3

3
Єдиний податок, грн.


Визначити, чи може підприємець залишитися у наступному році на спрощеній системі оподаткування? Яку суму прибуткового податку він повинен сплатити у разі застосування загальної систе­ми оподаткування?


Варіант № 9

Задача 1. Підприємство виготовляє мед. обладнання та товари для інвалідів. Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному пе­ріоді за контрактними цінами становив 218 тис. грн. (ут.ч. ПДВ), з них товари для інвалідів — 80 тис. грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за кон­трактними цінами на суму 90 тис. грн., які використовуються для виробництва і мед обладнання, і товарів для інвалідів. Суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, підприємство визначило в розмірі 8 тис. гри. Перевірити її достовірність.

Задача 2. У квітні підприємство реалізувало продукції влас­ного виробництва за контрактними цінами на суму 132 тис. грн. (з ПДВ). У цьому ж місяці воно оплатило вартість сировини та ма­теріалів за контрактними цінами на суму 54 тис. грн. У наступному місяці матеріали на суму 10 тис. грн. були використані на ремонт бази відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за квітень, визначена підпри­ємством у розмірі 6 тис. грн. Перевірити її достовірність. При не­обхідності нарахувати штрафні санкції (перевірка проводилась з І по 15 грудня). На що слід звернути увагу, перевіряючи звітність за травень?


Варіант № 10


Задача 1. У жовтні підприємство виготовило 125 тонн палив­но-мастильних матеріалів. 117 тонн було реалізовано стороннім споживачам, 8 тонн — реалізовано робітникам підприємства за собівартістю.

Собівартість виготовлення 1 тонни — 1000 грн. Прибуток від реалізації був отриманий у сумі 24000 грн. Акцизний збір було виз­начено в сумі 38600 грн. Перевірити її достовірність, враховуючи, що ставка акцизного збору на цю продукцію становить 60 євро за 1000 кг. Визначити суму податкового зобов'язання з ПДВ.

Задача 2. Виробничим об'єднанням «Азот», що зареєстрова­но як платник податку на додану вартість, у жовтні буди здійснені господарчі операції, наведені у табл. 6.2. На основі даних таблиці:

 • заповнити податкову накладну;

 • заповнити книги обліку придбання та обліку продажі товарів
  (робіт, послуг);

 • нарахувати суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет, заповни­
  ти податкову декларацію з ПДВ і додатки до неї;

- визначити термін подання декларації і сплати податку, а та­кож вид і суму штрафних санкцій за умов, що декларація з ПДВ бу­ла подана платником на І день пізніше визначеного строку.


з/п

Дата

Зміст господарської операції

Загальна

сума коштів

Утому числі ПДВ

1.

06.10.02

Відвантажена продукція ПП "Сиріус", що оподатковується за ставкою ПДВ 20%

240000

40000

2.

08.10.02

Одержані матеріали від ВАТ "БКХЗ". вартість яких відноситься до складу витрат виробництва

120000

20000

3.

10.10.02

Одержана передплата від ТОВ "Оріон"

60000

10000

4.

18.10.02

За даними касового звіту продано кінцевим споживачам (фізичним особам)

9600

1600

5.

20.10.02

Реалізовано товари спеціального призначення для інвалідів (згідно з переліком КМУ) товариству глухих

2000
6.

25.10.02

Постачальник ВАТ "Дніпросталь-конструкція", отримано та оприходовано обладнання, що відноситься до складу основних виробничих фондів, що підлягають амортизації

18000

3000

7.

28.10.02

Придбано від ПП "Парус" матеріали, вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва

3000

500

8.

29.10.02

Надійшли кошти від ПП "Сиріус", як оплата за відвантажену продукцію

240000

40000

9.

30.10.02

Перераховано кошти ВБМП "Дніпро" за виконані в жовтні БМР, вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва

10800

1800

10.

30.10.02

Отримані відсотки по депозитному договору від банка "Аваль"

10000

-  1   2Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы