Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Однорідні члени речення
Скачать 214.64 Kb.
НазваниеОднорідні члени речення
Дата25.10.2012
Размер214.64 Kb.
ТипДокументы


Головне управління освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації
Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат

Однорідні члени речення


Володарка

2007 р


Схвалено науково-методичною радою Володарської загальноосвітньої школи-інтернату (протокол № 4 від 27.12.2006 р)


Серпутько Л. В. Однорідні члени речення: Навчально-методичний посібник. – Володарка, 2007. – 30 с


Рецензент:
Некраш Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату.


Посібник містить систему уроків з української мови для 8 класу із використанням інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій. Запропоновані заняття сприяють глибокому засвоєнню учнями програмового матеріалу, розвитку їхніх творчих здібностей, культури спілкування учнів, формуванню вмінь застосовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях.

Адресовано вчителям української мови загальноосвітніх навчальних закладів.

Зміст


Передмова

«Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, ерудиції».

В. О. Сухомлинський


«Semper tiro» – завжди учень. Цей вираз є узагальненою думкою щодо вічного процесу пізнання. Скільки існує світ, стільки існує пошук шляхів до розуму дитини, бажання дати ґрунтовний фундамент для майбутнього.

На сьогоднішній день формування в Україні нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір, супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально – виховного процесу.

Для розкриття творчих можливостей учнів, задоволення їх особистих та суспільних інтересів, вчителю необхідно володіти методиками, які стимулюють конструктивно-критичне мислення, розвивають комунікативні вміння і навички. Цим вимогам відповідають інтерактивні методи навчання. Вони захоплюють учнів, пробуджують у них інтерес і мотивацію, навчають самостійному мисленню і діям.

Пропонований навчальний посібник покликаний представити вчителям – словесникам розробку системи уроків української мови з використанням інтерактивних технологій чи їх елементів.

Викладання української мови усвідомлюється автором конспектів як процес, що сприяє вихованню особистості, яка вчиться для власного самовдосконалення. Уміле поєднання традиційних та інноваційних технологій, зокрема інтерактивних, сприяє досягненню цієї мети.


^ Урок № 1. Однорідні члени речення

Тема.

Однорідні члени речення.

Мета:

розширити та поглибити знання учнів про однорідні члени речення, способи зв’язку між ними; навчити знаходити різні ряди однорідних членів у реченні, правильно інтонувати їх; формувати мотивацію здорового способу життя; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

^ Тип уроку.

Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання:

підручник Ольги Олійник «Українська мова 8 клас» (К.: Вікторія 2004), роздавальний матеріал, таблиця «Однорідні члени речення», демонстраційні слайди, обладнання для демонстрації слайдів.


Епіграф.

Єдина краса, яку я знаю, - це здоров’я.
ГейнеХ І Д У Р О К У


І. Організаційна частина.


ІІ. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

 • Учитель зачитує епіграф уроку й оголошує мовну тему – «Однорідні члени речення» (учні виконують записи в зошитах), мотивуючи власну навчальну діяльність.


ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда за запитаннями.

 • Зверніть увагу на тему уроку. Чи вона для вас нова, чи вже відома ?

 • Що ви знаєте про однорідні члени речення ?

Лінгвістичне спостереження.

 • Прочитайте з дошки і запишіть у зошити речення. Підкресліть однорідні члени речення, встановіть до яких слів вони відносяться; обґрунтуйте розташування розділових знаків.

^ Тримай голову в холоді, ноги в теплі - проживеш довгий вік на землі.


IV. Сприймання і засвоєння нових знань.

Робота з підручником.

 • Прочитайте теоретичний матеріал підручника (с. 112). Визначте, що для вас є повторенням, а що для вас нове.

^ Опрацювання таблиці.

 • Учні стисло переказують правила, користуючись таблицею, висвітленою на екран (усний переказ тексту наукового стилю).
С Л А Й Д


^ Однорідні члени речення

Члени речення

Зразки речень

Підмети

Водичка, сонце, квіти в лузі – це твої найкращі друзі.

Присудки

Здоров’я в праці нас гартує, дарує силу і красу.


Додатки

Здоров’я радістю вирує, відгонить біди, біль і сум.

Означення

Найбільше, найцінніше багатство – здоров’я.


Обставини

Легко, бадьоро я виконую вправи на уроці фізкультури. 1. ^ Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь і навичок.


Тлумачний диктант.

 • Закінчіть фразу, підкресліть однорідні члени речення, дайте їм характеристику.

 1. Другорядні члени речення - ...

 2. Службові частини мови - ...

 3. Відомі розділові знаки - ...

Доповніть написане власними 1-2 реченнями.


Робота з роздавальним матеріалом (за текстом).

 • Розгляньте роздавальний матеріал, що знаходиться у вас на столі. Випишіть з тексту речення з однорідними членами речення.

Т е к с т

Завдання кожної людини – навчитись оберігати своє здоров’я. Щоб досягти успіхів у цій справі, треба навчитися правильно впливати на свій організм, підбирати режим праці і відпочинку, виконувати гігієнічні правила догляду за своїм тілом.

Основні засоби зміцнення та збереження здоров’я – це ЗАГАЛЬНА культура, РОЗУМНЕ загартування, РАЦІОНАЛЬНЕ харчування.

 • Визначте основну думку тексту.

 • З якою метою, на вашу думку, у тексті вжито однорідні члени речення (виділені курсивом)?

 • Які однорідні члени речення називаються поширеними, а які непоширеними?


Письмове виконання вправи 234


^ VI. Домашнє завдання і інструктаж до нього.

 1. Вивчити матеріал §1.с. 112.

 2. Написати твір-мініатюру «Все можна купити, крім здоров'я».

Для учнів з нижчим рівнем знань – скласти й записати 3-5 речень з однорідними членами речення на запропоновану тему.


VIІ. Підсумки уроку

Бесіда.

 • Які члени речення називаються однорідними ?

 • Які члени речення можуть бути однорідними ?

 • Як поєднуються між собою однорідні члени речення?

 • Які однорідні члени речення називаються поширеними (непоширеними)?

 • Чи правильне на вашу думку твердження «без здоров'я нема щастя»?

Урок №2. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і мішаним зв’язком).

Тема.

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і мішаним зв’язком).

Мета:

ознайомити з різновидами зв’язків між однорідними членами речення; пояснити вживання розділових знаків між однорідними членами речення, формувати вміння ставити коми між однорідними членами, зв’язаними єднальними, протиставними та розділовими сполучниками; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей; розвивати логічне мислення, увагу; удосконалити навички роботи з таблицею.

^ Тип уроку.

Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання:

підручник Ольги Олійник «Українська мова 8 клас» (К.: Вікторія 2004), роздавальний матеріал, таблиця «Зв’язки однорідних членів у реченні», демонстраційні слайди, обладнання для демонстрації слайдів.


Епіграф.

Як у світі і нелегко, і непросто кожну мить по-справжньому прожить.
В.Кушнір


Х І Д У Р О К У


І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Пояснювальний диктант.

 • Поясніть розділові знаки в поданих реченнях.

 • Підкресліть однорідні члени речення.

Краю мій! Люблю тебе вдень і вночі, вранці і ввечері і не знаю краю своєї любові (П. Мирний). Хай звільняється серце чуле од туману, брехні і пут. Любов і ласка, ненависть і гнів спалахують в рядках, як блискавиці (В.Силюченко).

^ Бесіда за запитаннями.

 • Які члени речення називаються однорідними?

 • Що означає поняття «поширений однорідний член»? Чи є такі в диктанті?

ІІІ. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Учитель зачитує епіграф уроку й оголошує мовну тему (учні виконують записи в зошитах), мотивуючи власну навчальну діяльність.

ІV. Актуалізація опорних знань.

Тлумачний диктант.

 • Закінчіть фрази, підкресліть однорідні члени речення.

 1. Означення, додаток, обставина - ...

 2. Сполучники бувають -...

 3. Сурядні сполучники поділяються на - ...

^ V. Сприймання і засвоєння нових знань. Опрацювання таблиці.VІ. Виконання вправ на закріплення вивченого.

Ротаційні трійки.

Після перегляду інформації на екрані, вчитель об’єднує учнів в ротаційні трійки.

^ Додаткова інформація.

(Ротаційні (змінювані) трійки – найефективніший варіант кооперативного навчання для активного, ґрунтовного аналізу та обговорення нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння ).

Робота біля дошки.

^ «Я - КОРЕКТОР».

 • Знайдіть помилки і запишіть речення правильно.

Пшениця і вдячність родять лише на доброму ґрунті (Народна творчість).

Пшениця жито на добрім сіялись лану (Т. Шевченко).

Журавлі несуть комусь нове життя ім’я, і слово (Р.Лубківський).

^ РОБОТА З РОЗДАВАЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ.

 • Перепишіть прислів’я, завершуючи їх. Однорідні члени речення підкресліть. Поясніть вживання розділових знаків. Як ви розумієте ці прислів’я?

Розумний – не хитрий, а...

Розум приходить не тільки з роками, а й з...

^ Розумний чоловік і на скелі житиме, а молоко ...

Розум розуму не завада, а...


Для довідок.

Мудрий, шипами, питиме, відрада.


VІІ. Домашнє завдання і інструктаж до нього.

 1. Вивчити матеріал § 2 (с. 117).

 2. Вправа 240.


VІІІ. Підсумки уроку, мотивація оцінювання.

Урок №3. Коми при однорідних членах речення

Тема.

Коми при однорідних членах речення.

Мета:

вивчити правила вживання коми між однорідними членами речення; розвивати увагу, логічне мислення.

^ Тип уроку.

Урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання:

підручник Ольги Олійник «Українська мова 8 клас» (К.: Вікторія 2004) роздавальний матеріал, таблиця «Коми при однорідних членах речення», демонстраційні слайди, обладнання для демонстрації слайдів.


Епіграф.

Розділові знаки – це як нотний знак.

^ Вони твердо тримають текст і не дають йому розсипатись.
К.Паустовський


Х І Д У Р О К У


І. Організаційна частина.

ІІ. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

«Хвилинка - цікавинка».

 • Діти, чи любите ви загадки?

Спробуйте відгадати одну.


^ Злита з хвостиком ця крапка,

невелика, власне лапка.

Робить паузу, всім знайома.

Як вона зветься ? (кома)

Дмитро Білоус

Історична довідка.


Кому іноді називають бабусею нашого письма, хоча їй всього 300 років. Вперше її вжив Альдо Макуцці з італійського міста Венеція. Оскільки кома – не крапка, тобто їх треба розрізняти, він «приробив» комі хвостика.


Виразне декламування вчителем вірша Д.Білоуса «Як цар повелів».

Як цар повелів


Доводилось чути мені:

«Навіщо ті коми дурні ?-

Казав п’ятикласник - хлопчак.--

Зі слів зрозуміло і так!»

На це я казав у одвіт:

є притча старезна, як світ,

переказ про вирок царя,

коли привели бунтаря.

Слузі він диктує в ту мить:

«Карати не можна простить».

Той пише, як цар повелів,

а коми не ставить між слів.

І ось на майдані для страт –

бунтар у кайданах. І кат,

що мав за царя відомстить.

«Карати не можна простить», -

слуга об’явля рішенець.

Аж руку підносить мудрець

(усі шанували його):

 • Не так прочитав ти, слуго, -

Бо встиг зазирнуть тайкома,

що коми у тексті нема.

Взяв вирок, поправив умить:

«Карати не можна, простить».


Побачив, що кома змогла ?

Така колись притча була!


Вправа «МІКРОФОН».

 • А на вашу думку, чи потрібні в українській мові розділові знаки. Чому?

 • Як ви вже здогадались, тема сьогоднішнього уроку - «Кома при однорідних членах речення».

(Учні записують тему уроку в зошити.)


ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Незакінчені речення.

 • Доповніть твердження вчителя.

  1. Ми вивчаємо тему про ...

  2. Однорідні члени речення – це ...

  3. Однорідні члени речення поєднуються за допомогою ...


^ IV. Сприймання і засвоєння нових знань.

Робота з підручником.


 • Прочитайте теоретичний матеріал підручника (с. 119-120). Визначте, що для вас є повторенням уже відомого, а що для вас нове.


^ Опрацювання таблиці.

 • Спробуйте за спроектованою таблицею «Коми при однорідних членах речення» розказати про вживання коми в реченнях з однорідними членами.
С


Л А Й Д

 1. ^ Виконання вправ на закріплення нового матеріалу.


Виконання вправи 245 (крім даного завдання до вправи з підручника, виконати синтактичний розбір 1 і 2 речень).


^ Вправа «КОНСТРУЮВАННЯ».

Скласти речення за такими схемами:
VІ. Підсумки уроку.

Слово вчителя.

Оголошення й мотивація оцінок.


VІІ. Повідомлення домашнього завдання й інструктаж до нього.

 1. Вивчити матеріал § 3 (с. 119-120).

 2. Вправа 246.

Урок №4. Однорідні й неоднорідні означення

Тема.

Однорідні й неоднорідні означення.

Мета:

пояснити відмінність між однорідними і неоднорідними означеннями, формувати вміння розрізняти їх у реченнях, розставляти розділові знаки в реченнях з однорідними означеннями; виховувати патріотичні почуття, любов до природи; розвивати увагу, уяву, логічне й образне мислення, пам'ять.


^ Тип уроку.

Вивчення нового матеріалу.


Обладнання:

підручник Ольги Олійник “Українська мова 8 клас» (К.: Вікторія 2004); роздавальний матеріал, демонстраційні слайди, обладнання для демонстрації слайдів.^ ХІД УРОКУ


І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Виконання індивідуальних завдань двома-трьома учнями.

Картка 1.

Спишіть речення, поставте потрібні розділові знаки. Підкресліть однорідні члени.

1. Вітер в гаї не гуляє вночі спочиває.

2. По діброві вітер виє гуляє по полю.

3. Чорна хмара з-за лиману небо сонце криє.

4. У темному гаю в зеленій діброві на припоні коні отаву скубуть.

5. Встала й весна чорну землю сонну розбудила уквітчала її рястом барвінком укрила.

(З тв. Т.Шевченка)


Картка 2.

Із поданих речень випишіть ряди однорідних членів, складаючи їх схеми.

Зразок. Свіжа зелень розгойдалась, розгулялась, поплила.

(М.Рильський)
1. Моря і гори, і відроги перед очима постають (М. Братан). 2. А ще сумніше в темний, довгий, холодний вечір (В.Винниченко). 3. І підійде дядько з батогом у руках, уважно обдивиться бублики, калачі, паляниці (В.Винниченко). 4. В хаті пахло чебрецем, свіжою травою (А. Шиян).


ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда.

 • Чи любите ви загадки?

Відгадайте одну.


Я веселий і звабливий,

Гарний милий і красивий,

Несказанний, незрівнянний,

Маю ступінь порівняння.

Я відносний чи присвійний,

А чи якісний незмінно.

Відповім я залюбки

На питаннячко – який?

Маю ознаку предмета,

Називаюсь я … (прикметник).


 • Яку частину мови ми називаємо прикметником?

 • Пригадайте, яку синтаксичну роль в реченні найчастіше виконує прикметник?

 • Який член речення називається означенням?

 • Які розряди прикметників за значенням вам відомі? Наведіть приклади.

Розподільний диктант.

 • Записати слова у три колонки, відповідно до якого розряду за значенням вони належать. Поясніть, як ви їх розрізняєте.

Широкий, дерев’яний, Оленчин, стрункий, гарний, зимовий, золотий, весняна, лисячий, братове, міські, срібна.


^ IV. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчання.


Учитель оголошує мовну тему, мотивуючи власну діяльність.


Лінгвістичне спостереження.
 • Відповіді учнів.

Висновок.

Отже, не всі означення, які відповідають на одне і те ж запитання, і відносяться до одного і того ж слова є однорідними.

Проблемне запитання.

Як же відрізнити однорідні означення від неоднорідних?

^ V. Вивчення нового матеріалу.

Робота з підручником.

 • Опрацювання теоретичного матеріалу (с.132-133).

 • Виконання вправи 271 (с.133), спираючись на теоретичний матеріал.


^ Проблемно-пошукова робота.

Гра “Де, чому, як?».


СЛАЙД


^ Прочитайте і спишіть речення, ставлячи розділові знаки. Чому в одному випадку означення однорідні, а в іншому – неоднорідні.

Підкресліть головні члени речення. Дайте характеристику реченню (усно).

Темна морська просторінь навкруг і тільки сонце високе зенітове смажить їх з пустельною нещадністю.

Д.Гончар.

VІ. Домашнє завдання й інструктаж до нього.

1. Вивчити матеріал на с. 132-133.

2. Творче завдання.

Написати твір-мініатюру «Зимовий ранок», використовуючи однорідні й неоднорідні означення.

Для учнів з нижчим рівнем знань – виконати вправу 279 (с.135).

VІІ. Підсумки уроку.

Заключне слово вчителя.


VІІІ. Оголошення й мотивація оцінок.


^ Урок №5. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами

Тема.

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.


Мета:

пояснити правила вживання розділових знаків у реченнях з узагальнюючими словами при однорідних членах;формувати вміння вирізняти в реченнях узагальнюючі слова при однорідних членах, правильно розставляти розділові знаки в таких реченнях, правильно інтонувати такі речення; виховувати любов до природи рідного краю; розвивати уяву, логічне мислення, емоційну сферу.

^ Тип уроку.

Вивчення нового матеріалу.

Обладнання:

підручник Ольги Олійник “Українська мова 8 клас» (К.: Вікторія, 2004); демонстраційні слайди, обладнання для демонстрації.


Епіграф.

Синтаксис – душа мови.

М.Рильський


^ ХІД УРОКУ


І. Організаційна частина.


ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Мозковий штурм.

 • Над якою темою працюємо?

 • Які члени речення можуть бути однорідними?

 • Чи завжди кілька узгоджених означень у реченні є однорідними? Чому?

Пояснювальний диктант.


1. Густий осінній туман стає над лісом вечірньою добою. 2. Настане душне гаряче літо. 3. Серед долини зеленіють розкішні густі та висові верби (З тв. І.Нечуя-Левицького).


ІІІ. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.

Учитель зачитує епіграф уроку й оголошує мовну тему – “Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченні однорідними членами», мотивуючи власну діяльність.


^ IV. Актуалізація опорних знань.

 • Поясність спосіб творення слова «узагальнювати».

(Узагальнювати – загальний (префіксально-суфіксальний спосіб творення).)

 • Розкрийте лексичне значення слова.

(Узагальнювати - об’єднувати на основі спільних рис.)


Вправа «Асоціації».

 • Поясність лексичне значення слова «асоціація».

(Асоціація – група, поєднання чого - н..)

 • У групах слів виділіть ті, що мають загальне, об’єднуюче значення.

1. Жоржини, мальви, троянди, квіти, гвоздики.

2. Вишні, персики, фрукти, яблука, груші.

3. Орел, синиця, снігур, горобець, птахи.


^ V. Сприймання і засвоєння нових знань.

Лінгвістичне спостереження.

СЛАЙД


Прочитайте з дошки речення, доповніть його однорідними членами і запишіть у зошити.

1. На узліссях ще ростуть гриби:…

2. … - все це росло на землі.

3. Усе навколо: - раділо ясному сонечку.

4. У степах водилися комахи, як – от: …
Робота з підручником.

 • Прочитайте теоретичний матеріал підручника (с.141-142). Визначте, що для вас є повторенням уже відомого, а що для вас нове.

Виконання вправи 300 (с.142) на закріплення нового матеріалу.


Вправа “Конструювання».

За поданими схемами придумати і записати речення.

1.
2.


VІ. Домашнє завдання й інструктаж до нього.

1. Вивчити матеріал на с. 141-142.

2. Вправа 305.

3. Скласти план до усного висловлювання «Розділові знаки у реченнях з однорідними членами».


VІІ. Підсумки уроку.

Заключне слово вчителя. Оголошення і мотивація оцінок.

Урок № 6. Узагальнення і систематизація вивченого про речення з однорідними членами.

Тема.

Узагальнення і систематизація вивченого про речення з однорідними членами.

Мета:

узагальнити та систематизувати знання учнів про речення з однорідними членами; формувати вміння застосовувати здобуті знання на практиці; розвивати логічне мислення, стійку увагу; удосконалювати навички роботи в групі; виховувати любов до рідної мови, шану до народних звичаїв і традицій.

Обладнання.

Картки для індивідуальної роботи з учнями, підручник Ольги Олійник «Українська мова 8 клас» (К.: Вікторія, 2004), демонстраційні слайди, обладнання для демонстрації.

^ Тип уроку.

Урок узагальнення й систематизації вивченого.

Форма проведення.


Урок-практикум.


Епіграф.

Споконвіку було слово

й було слово в Бога,

й було Богом святе Слово, -

все постало з нього.

Дмитро Білоус


^ ХІД УРОКУ


І. Організаційна частина.

Вступне слово вчителя.

 • Споконвіку було Слово, і Слово в Бога було, і Бог було Слово. Бо мова – то цілюще джерело, і хто не припав до неї вустами, той сам усихає від спраги.

 • Тож розмістимося біля цього чистого джерела, напиймося його живлющої води, підіймемося ще на одну сходинку пізнання.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Виразне читання лінгвістичної легенди.

«Про користь розділових знаків»

(легенда)

Чоловік загубив кому і почав боятися складних речень, шукав фрази, що простіші … Потім він загубив знак оклику і почав говорити тихо, рівно з однією інтонацією. Його вже нічого не бентежило, не радувало, він став неемоційним, пасивним. Пізніше він загубив знак питання і перестав запитувати. Жодні події не викликали його цікавості, хоч де б вони відбувалися. Ще через кілька років він загубив двокрапку і перестав пояснювати людям свої вчинки. Врешті у нього залишилися одні лапки. Він не міг висловити жодної власної ідеї, весь час когось тільки цитував. Так він зовсім розучився думати, а потім загубив і крапку.

Бережіть розділові знаки ! Це – важливий засіб висловлювання думок.

ІІІ. Повідомлення теми, мотивація навчальної діяльності.


Як ви вже здогадались, тема сьогоднішньої розмови – «Узагальнення й систематизація вивченого про речення з однорідними членами».

Ваше завдання – осмислити весь матеріал, ліквідувати прогалини у знаннях, якщо вони виявляться, удосконалити здобуті вміння й навички.


^ IV. Узагальнення й систематизація вивченого.


Проблемно-пошукова робота.

Гра «Де, чому і як?»

 • Клас об’єднують у три групи, кожна з яких отримує завдання.

Завдання для групи №1.

Вставте пропущені розділові знаки. Знайдіть однорідні члени, визначте за допомогою якого зв’язку вони поєднуються в реченні. Поясніть розділові знаки. Виконайте синтаксичний розбір речення 2.

 1. Вихований українською матір’ю і рідною землею поет був палким патріотом України.

 2. Проста барвиста веселкова увійшла в уста і засіяла моя рідна українська мова (В.Коломієць).

 3. Пам’ятками історії й культури уславлені такі українські міста як – от Київ, Львів, Чернігів, Харків.


Завдання для групи №2.


Вставте пропущені букви і розділові знаки. Підкресліть в реченні однорідні члени. Поясніть вживання розділових знаків при них. Виконайте синтаксичний розбір речення 2.

 1. Свіча бр…ніла хлипала згасала.

 2. Великий строкатий дятел ударив дзьобом по стовбуру вільхи, сипнувши чергою сухих, приглушених звуків (Є.Гуцало).

 3. Над озерами річками на полянах лісових на стрімких високих горах на просторах степових скрізь розкидались оселі наших прадідів слов’ян.


Завдання для групи №3.

Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки. Пояснити вживання розділових знаків. У першому реченні підкреслити всі члени речення.


 1. Сьогодні мати почала діставати зі скрині з сипанки з-під сволока і навіть із-за божниці свої вузлики (М.Стельмах).

 2. Наші вуличани окрім хліборобства ще мають і ремесло в руках столярство стельмахівство бондарство та мірошництво (М. Стельмах).

 3. Низеньке темно-сіре небо навівало смуток.


Графічний диктант

 • Запишіть речення схематично:

1. Він усе записував: пісні народні, казки й приказки, звичаї і самі мелодії пісень.

2. Твори Шевченка: поетичні й прозові, його листи -- пройняті любов’ю до знедолених і ненавистю до експлуататорів.

3. Кам’яне вугілля і залізна руда, нафта і газ, нікель і марганець – все це скарби України.

Синонімічна хвилинка.

 • Пригадайте, що називається синонімами. Доберіть синоніми до слів. Введіть їх у речення з однорідними членами.

Гордо, дорогий, пишатися, стрункий.

^ Творче конструювання.

СЛАЙД


^ З’ясуйте, чи становлять подані речення зв’язне висловлювання. Якщо ні, то перебудуйте текст. Поясніть вживання розділових знаків.

1. Воно пливе білою журбою в повітрі, лягає на чиюсь скроню й ворушиться од легкого вітру.

2. Павутиння лежить скрізь: на бур’янах, на грудках землі.

3. Стоїть пора бабиного літа.

^ V. Підсумок уроку.

Заключне слово вчителя. Оголошення й мотивація оцінок.


VІ. Домашнє завдання й інструктаж до нього.


1. Повторити за підручником тему: «Речення з однорідними членами» .

2. Виписати з підручника української літератури 6 речень з однорідними членами.

Урок №7. Контрольна робота (диктант)

Тема.

Контрольна робота (диктант).

Мета:

з’ясувати рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності, а також рівень засвоєння знань, сформованості вмінь і навичок з теми «Однорідні члени речення»; формувати вміння й навички, використовувати здобуті теоретичні знання на практиці відповідно до конкретних випадків.

Тип уроку.

Урок перевірки та обліку здобутих знань, умінь і навичок.


^ ХІД УРОКУ


І. Повідомлення мети перевірки і способу її проведення.

ІІ. Написання диктанту.

ІІІ. Домашнє завдання.

Приготувати усне висловлювання на тему: «Речення з однорідними членами».


Текст для контрольного диктанту


Фарби наших предків


Сьогодні практично всі фарби штучні, хімічного походження. А колись усе необхідне для одержання яскравих різноколірних тканин, фарбування ікон, розписів храмів та хат, забарвлення ниток для вишивання сорочок, рушників брали у природи. Шукали і знаходили усе необхідне в лісі, в полі.

Жовту фарбу одержували з черемхового листя, а також з листків берези, осики, чорної смородини. Усе залежало від того, який був потрібний відтінок.

Вишневий колір давала кора верби або берези з додаванням попелу. Соковиту коричневу фарбу одержували, виварюючи дубову кору або вільхову кору, яку збирали навесні.

Квіти волошок дарували людям блакитний, м’ята і вероніка – зелений, чорниці – червоний колір.

Неодмінна умова виготовлення: використовували не свіжі квіти чи трави, а висушені.

Важкою, довгою й копіткою роботою було виготовлення чорнила. Зате зберігалося все написане дуже довго. Літописи, книги тисячолітньої давності й сьогодні читаються. Дубову кору довго настоювали, квасили, потім варили, доливали соки ягід і рослин, ще й вишневу смолу, на додачу кидали в розчин залізячки. Через місяць-другий – чорнило готове.

Пишіть собі на радість, людям – на користь.

(М. Слабошпицький)

Література 1. Златів Л.М., Тимочків М.М. Уроки рідної мови. 8 клас. Книга для вчителя.—Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 152с.

 2. Інтерактивні технології на уроках української словесності / Укладач Раїса Орищин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 160 с.

 3. Лобода В.В., Скуратівський Л. В. Українська мова в таблицях : Довідник. – К.: Вища шк., 1993. – 239 с.

 4. Олійник О. Українська мова : Підручник для 8 кл. серед. шк. – К.: Вікторія, 2004. – 288 с.

 5. Павленко Ю. І., Ужченко Т. Г. Дидактичний матеріал з укр. мови для 8 класу. – К.: Рад. ШК.., 1990. – 176 с.Для заміток

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы