Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Інформація про закупівлю інструкції учасникам торгів І. Загальні положення >ІІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
Скачать 317.76 Kb.
НазваниеІнформація про закупівлю інструкції учасникам торгів І. Загальні положення >ІІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
Дата26.10.2012
Размер317.76 Kb.
ТипІнформація

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Е. ЛАШКАРЬОВА НАН УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні комітету з конкурсних торгів

ІФН ім. В.Е. Лашкарьова НАНУ

протокол № _31_ від « 02 » серпня 2012р.

Голова комітету з конкурсних торгів

______________ Прокопенко І.В.


ДОКУМЕНТАЦІЯ
конкурсних торгів для процедури
закупівлі - відкриті торгина закупівлю науково-дослідної роботи


ДК 015 - 97 : І.2 11.02.01- Дослідження та розробки

в галузі металургії, обробки металів, виробництва машин та устаткування ( Матеріалознавство ) ;


^ НДР “Розробка, виготовлення та поставка системи автоматизованої багатоцільової термічної обробки напівпровідникових матеріалів та структур і

елементів технологічної оснастки на базі

термічного агрегату”


м. Київ – 2012 р.

ЗМІСТ


^ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ТОРГІВ


І. Загальні положення


ІІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних

торгів


III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів


 1. Розгляд попередніх та оцінка остаточних пропозицій конкурсних торгів та

визначення переможця

^ VI. Укладання договору про закупівлю


Додаток 1 Перелік кваліфікаційних критеріїв


Додаток 2 Основні вимоги до договору про закупівлю


Додаток 3 Технічне завдання


^ Додаток 4 Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідност

пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника


^ Додаток 5 Критерії та методика оцінки пропозиці


Додаток 6 Конкурсна форма «ПРОПОЗИЦІЯ»^ I. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
^ 2. Інформація про замовника торгів
- повне найменування

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашка-рьова НАН України.

- місцезнаходження

^ Україна, м. Київ, 03028, проспект Науки 41, к.227а.

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

заступник голови комітету з конкурсних торгів - Тисяченко Алла Корніївна (тел./факс ( 044) 525-55-75, e-mail: tysachenko@isp.kiev.ua ),

член комітету, вчений секретар Інституту – Томашик Василь Миколайович ( тел./факс ( 044) 525-55-75, e-mail: tysachenko@isp.kiev.ua ), секретар комітету з конкурсних торгів – Пилипенко Наталія Анатоліївна

( тел./факс ( 044) 525-55-75,

e-mail: tysachenko@isp.kiev.ua ).

3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета

закупівлі

ДК 015 - 97 : І.2 11.02.01- Дослідження та розробки в галузі металургії, обробки металів, виробництва машин та устаткування ( Матеріалознавство ) ; НДР “Розробка, виготовлення та поставка системи автоматизованої багатоцільової термічної обробки напівпровідникових матеріалів та структур і

елементів технологічної оснастки на базі термічного агрегату”
- вид предмета закупівлі

Науково-дослідна робота
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашка-рьова НАН України, Україна, м. Київ, 03028, проспект Науки 41, к.227а.

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Грудень 2012 р.
^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

^ 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.


^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурс-них торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нота-ріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями підприємства-ми, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо всього предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

^ Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення двоступеневих торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: "Не відкривати до 15 год. 00 хв. 14 вересня 2012 року "

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Попередня пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником торгів, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозицій конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (Додаток 3 та Додаток 4);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (Додаток 1).
^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається .


4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Згідно з цією документацією конкурсних торгів Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, наведеним в Додатку 1.

Перелік інших документів, що подає учасник як частину його пропозиції, наведено в Додатку 4.

Документальне підтвердження кваліфікації Учасника для виконання Договору у випадку акцепту його тендерної пропозиції, повинно запевнити Замовника у тому, що:

а) Учасник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до положень його Статуту (вимога встановлюється до Учасників торгів – юридичних осіб);

б) Учасник сплатив податки і збори (обов'язкові платежі), передбачені законодавством.

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку 3.

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів-
^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

^ IV. Подання та розкриття попередніх та остаточних пропозицій конкурсних торгів


1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

^ Особисто або поштою
- місце подання пропозицій конкурсних торгів

Україна, м. Київ, 03028, проспект Науки 41, к.227а.

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)


Дата : « 14 » вересня 2012 р.


Час : 11 год. 00 хвилин.


^ 2. Місце, дата та час розкрит-тя пропозицій конкурсних торгів- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів


^ Україна, м. Київ, 03028, проспект Науки 41, к.227а.

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ Дата : « 14 » вересня 2012 р.

Час : 15 год. 00 хвилин.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (замовником зазначається відповідний документ). Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт (замовник може визначити інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника).
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

 • місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

Україна, м. Київ, 03028, проспект Науки 41, к.227а.

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Під час оцінки Замовником пропозицій використо-вуються критерії та методика, зазначені у Додатку 5. До оцінки пропозицій за критерієм «Ціна»- 50 балів, «Строк виконання робіт» - 10 балів. (од. вим. – календарних днів), «Кваліфікація працівників» - 10 балів, «Наявність необхідної матеріально-технічної бази» - 15 балів, «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів протягом не менше 7 років» - 15 балів.
^ 2. Перелік критеріїв та

методика їх оцінки для

визначення найбільш

вигідної пропозиції

конкурсних торгів

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балів.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 50 балів. (од. вим. – грн.)

2. Кількість балів по критерію «Строк виконання робіт» - 10 балів. (од. вим. – календарних днів.)

3. Кількість балів по критерію «Кваліфікація працівників» - 10 балів.

4. Кількість балів по критерію «Наявність необхідної матеріально-технічної бази» - 15 балів.

5. Кількість балів по критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів протягом не менше 7 років» - 15 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів. (див. Додаток 5)


3. Виправлення

арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
^ 4. Інформація про додаткові

умови, необхідні для акцепту пропозицій

конкурсних торгів

-
5. Інша інформація-
^ VI. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання

договору

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може буди укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'яз-ково включаються до договору про закупівлю

Зазначені в Додатку № 2
^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів

підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.


4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.
^ ДОДАТОК № 1


Для участі у процедурах закупівель учасники повинні надати Довідки, складені у довільній формі, про відповідність наступним критеріям:


1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

1.1. Наявність можливості розробки та виробництва автоматизованих електропечей та печей з різними принципами розігріву (резистивний, індукційний), а також печей з ізольованими від атмосфери робочими зонами.

1.2.Наявність можливості розробки та створення спеціальних камер у робочій зоні печі, передбачаючи їхнє вакуумування та контрольований напуск газів, серед яких можуть бути агресивні.


2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

2.1. Наявність фахівців в області розробки та виготовлення автоматизованих електропечей.

2.2. Наявність фахівців в області розробки та виготовлення вакуумних камер,

2.3. Наявність фахівців в області розробки та виготовлення газорозподільних систем.

2.4. Наявність кваліфікованого персоналу в області випробувального приладобудування, автоматизації фізичного експерименту, електроніки, електротехніки, програмування.


3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

3.1. Наявність досвіду роботи у галузі випробувального приладобудування.

3.2. Наявність договорів, що виконувались в останні 2 роки з аналогічних тематик.

3.3. Наявність сертифікатів на розробку, виготовлення та використання автоматизованого обладнання.


^ ДОДАТОК № 2


Основні вимоги до договору про закупівлю


1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.


Типовий договір про закупівлю затверджується Уповноваженим органом.


2. У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів замовник має право передбачати у договорах про закупівлю здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства.


3. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.


4. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів до / без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.


5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.


Істотні умови договору про закупівлю


1. Істотними умовами договору про закупівлю є:


предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;

порядок здійснення оплати;

ціна договору;

термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;

строк дії договору;

права та обов'язки сторін;

зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

відповідальність сторін.


У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.


^ ДОДАТОК №3


ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАМОВНИК:

Інститут фізики напіпровідників

ім. В.Є.Лашкарьова НАН України

Директор

академік НАН України

__________ Мачулін В. Ф.


«____»______________2012

^
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ


на виконання науково-дослідної роботи


“Розробка, виготовлення та поставка системи автоматизованої багатоцільової термічної обробки напівпровідникових матеріалів та структур і елементів технологічної оснастки на базі термічного агрегату”


ДК 015 - 97 : І.2 11.02.01- Дослідження та розробки в галузі металургії, обробки металів, виробництва машин та устаткування ( Матеріалознавство ) 1. рік
 1. Підстава для проведення робіт

Науково-дослідна робота “Розробка, виготовлення та поставка системи автоматизованої багатоцільової термічної обробки напівпровідникових матеріалів та структур і елементів технологічної оснастки на базі термічного агрегату” виконується в рамках науково-технічних проектів “Розробка технології вирощування монокристалів детекторного германію для сенсорів іонізуючого випромінювання”, “Розроблення і створення технології одержання металічного германію напівпровідникової чистоти з сировини різного походження для оптичних елементів ІЧ-техніки”, “Розробка і створення комплексу неруйнівних ультразвукових методів виявлення дефектів та їх просторового розподілу у великих напівпровідникових кристалах” та “Розробка і створення комплексу електрооптичної діагностики стану поверхні напівпровідникових матеріалів і структур”.

Початок робіт – жовтень 2012 р., закінчення робіт – 31 грудня 2012 року.


 1. Мета і вихідні дані для проведення робіт

Мета проекту полягає в розробці, виготовленні та поставці системи автоматизованої багатоцільової термічної обробки напівпровідникових матеріалів та структур і елементів технологічної оснастки на базі термічного агрегату.

Стан проблеми. Кристалічний германій широко застосовується для створення різних сенсорів іонізуючого випромінювання, які вже протягом кількох десятиріч успішно використовуються в ядерній фізиці, атомній енергетиці, екологічному моніторингу, медицині. Однією з проблем, яку необхідно подолати при створенні матеріалів для таких сенсорів, є необхідність одержання германію з надвисоким ступенем однорідності оптичних характеристик, зокрема, величиною інтегрального світлорозсіювання. Так, наприклад, у високодосконалих кристалах германія величина світлорозсіювання не перевищує 5%. Обов’язковою умовою для одержання таких кристалів є застосування особливо чистої графітової оснастки на всіх етапах технологічного циклу. Таку чистоту графітових (і інших) елементів оснастки можливо досягти при тривалих високотемпературних відпалах у вакуумі при постійній відкачці та у газових середовищах різного хімічного складу. Процедура термічної обробки напівпровідникових кристалів і структур необхідна також в ряді метрологічних методик з метою десорбції поверхневих забруднень, зняття механічних напружень у кристалах, тощо. Для виконання вказаних задач необхідна система термічної обробки з робочою камерою достатньо великого об’єму, яка дозволяє забезпечити широкий діапазон стабільних температур, високий вакуум, регульовану хімічну атмосферу (включаючи агресивні гази – хлор, водень, тощо) та утилізацію відпрацьованих газів. Задача створення такої системи буде вирішена при виконанні цього проекту.

Метою проекту є розробка, виготовлення та поставка системи автоматизованої багатоцільової термічної обробки напівпровідникових матеріалів та структур і елементів технологічної оснастки на базі термічного агрегату.

Проблеми, які будуть вирішуватись в даному проекті. В даному проекті передбачається розробка, виготовлення та поставка системи автоматизованої багатоцільової термічної обробки напівпровідникових матеріалів та структур і елементів технологічної оснастки на базі термічного агрегату.


Проектом передбачається:


 1. Розробка, виготовлення та поставка силового модуля нагрівача з робочою камерою для термообробки різних об’єктів і системою примусового охолодження, який характеризується такими параметрами:
Потужність силового вузла, кВт, не менше

60

Тип нагрівача

Резистивний*

Матеріал нагрівача

Графіт, вольфрам

Максимальна робоча температура, °С, не менше

2100

Матеріал робочої камери

Нержавіюча сталь**

Тип охолодження периметру робочої камери

Примусовий, водяний

Тип охолодження струмоводів

Примусовий, водяний

Об’єм робочої камери, м3,не менше

0,4

Діаметр нагрівача, см, не менше

30

Висота нагрівача, см, не менше

50

Напруга живлення, В

380

Частота живлення, Гц

50


*Необхідно передбачити спеціальний порт для вводу до робочої камери ВЧ напруги частотою до 100 кГц та потужністю до 40 кВт

**Камера має містити два оглядові вікна з загартованого скла з пристроями для кріплення відеокамери та пірометричного датчика температури


2. Розробка, виготовлення та поставка блоку автоматики та контролю, який характеризується такими параметрами:


Тип управління силовим вузлом

тиристорний, трифазний, по первинній обмотці трансформатора

Максимальна потужність, кВт, не менше

60

Тип датчиків температури

термопари, пірометр

Робочий діапазон температур, °С

25-2100

Точність підтримання температурного режиму
- у діапазоні 25-500°С, не більше

± 2°С

- у діапазоні 500-1200°С, не більше

± 5°С

- у діапазоні 1200-2100°С, не більше

± 15°С

Тип управління температурою

ручний, плавно-ступеневий

Тип індикації робочих параметрів

цифро-аналоговий, комбінований

Напруга живлення, В

220

Частота живлення, Гц

50
 1. Розробка, виготовлення та поставка блоку вакуумування, напуску та утилізації газів, який характеризується такими параметрами:
- залишковий тиск після відкачки реакторної зони, мм.рт.ст, не вище . . .

10-3

- кількість каналів комутації газу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

- межі регулювання швидкості газового потоку, л/хв . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,1-50

- типи застововуваних газів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

хлор, водень, три -та чотири-хлористий вуглець, кисень, азот, гелій, аргон

- аварійне відсікання газоподачі при тиску у реакторній зоні, атм.

2,0

- типи пристрою пасивації та утилізації гззів, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

двоступеневий, кислотно-лужний

- тип герметизуючого пристрою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

концентричний, з автономною фіксацією

- тип контрольного датчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

манометричний

- тип індикатору вакууму . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

іонізаційно - термопарний

- напруга живлення, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220

- частота живлення, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50
 1. Основні вимоги до виконання НДДКР

Вимоги до номенклатури, параметрів, які визначають показники якості, експлуатаційні та споживчі характеристики продукції, зформульовані вище у п.2 “Мета і вихідні дані для проведення робіт”, розділ “Проектом передбачається”.


 1. Спосіб реалізації результатів НДДКР

Результати НДР будуть впроваджені при виконанні робіт, пов’язаних з виготовленням, дослідженнями та сертифікацією напівпровідникових кристалів та структур.


 1. Перелік наукової документації, що надається після закінчення етапів робіт

Результати роботи надаються у вигляді функціонально завершених вузлів системи та супроводжувальної документації до них.


 1. Порядок розгляду і приймання НДДКР

Розгляд та приймання НДР проводиться у відповідності до чинного законодавства.


 1. Поставка системи
У результаті виконання робіт за даним договором Виконавець зобов’язаний поставити Замовнику та встановити функціонально завершену систему автоматизованої багатоцільової термічної обробки напівпровідникових матеріалів та структур і елементів технологічної оснастки на базі термічного агрегату. Компоненти та вузли системи мають бути укомплектованими наборами ЗМП та технічними описами.Від Замовника:

Керівник НДКР

доктор фіз.-мат. наук, проф. Г.С.Пекар


ДОДАТОК 4


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА


1. Копія Статуту або іншого установчого документу.


2. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).


3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).


4. Копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).


5. Баланс підприємства за станом на 31.06.2012 р.


6. Звіт про фінансові результати за І півріччя 2012 року.


7. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами.


8. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків (податку на додану вартість або єдиного податку і т.п.).


9. Копія паспорту (для фізичних осіб).


10. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).


11. Підтвердження в довільній формі про відсутність підстав для відмови в участі в торгах, передбачених параграфом 8 п.1 ст. 17 Закону.


12. Письмове доручення, яке підтверджує повноваження особи, що представляє інтереси Учасника (представляється на торгах у разі присутності Учасника на процедурі розкриття пропозиція або надається у складі пропозиції разом з іншими документами).


* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути завірені керівником підприємства-учасника;

б) у разі необхідності Замовник має право вимагати від учасників підтвердження достовірності інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам. Замовник має право затребувати від учасника - переможця процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам, установленим у документації з конкурсних торгів;

в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції.

ДОДАТОК 5


^ КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:

1. Ціна.

2. Строк виконання робіт.

3. Кваліфікація працівників.

4. Наявність необхідної матеріально-технічної бази

5.Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів протягом не менше 7 років.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балів.

1. Кількість балів по критерію «Ціна» - 50 балів. (од. вим. – грн.)

2. Кількість балів по критерію «Строк виконання робіт» - 10 балів. (од. вим. – календарних днів.)

3. Кількість балів по критерію «Кваліфікація працівників» - 10 балів.

4. Кількість балів по критерію «Наявність необхідної матеріально-технічної бази» - 15 балів.

5. Кількість балів по критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів протягом не менше 7 років» - 15 балів.


Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

^ Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 50, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;


50 - максимально можлива кількість балів за критерієм "^ Ціна".


2. Кількість балів за критерієм " Строк виконання робіт " визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію " Строк виконання робіт " у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = СВРmin / СВРобчисл * 10, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

СВР min - найнижче значення за критерієм " Строк виконання робіт ";

СВРобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;


10 - максимально можлива кількість балів за критерієм "^ Строк виконання робіт ".


3. Кількість балів за критерієм «Кваліфікація працівників» визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію «Кваліфікація працівників» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = СВРmin / СВРобчисл * 10, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

СВР min - найнижче значення за критерієм «Кваліфікація працівників»;

СВРобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;


10 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Кваліфікація працівників».


4. Кількість балів за критерієм «Наявність необхідної матеріально-технічної бази» визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію «Наявність необхідної матеріально-технічної бази» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = СВРmin / СВРобчисл * 15, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

СВРmin - найнижче значення за критерієм «Наявність необхідної матеріально-технічної бази»;

СВРобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;


15 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Наявність необхідної матеріально-технічної бази».


5. Кількість балів за критерієм «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів» визначається наступним чином. Тендерній пропозиції, значення критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорівпротягом не менше 15 років»у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = СВРmin / СВРобчисл * 15, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

СВР min - найнижче значення за критерієм «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів протягом не менше 15 років»;

СВРобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;


15 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів протягом не менше 7 років».


ДОДАТОК 6

Конкурсна форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник повинен не відступати від даної форми.


^ НА I ЕТАПІ ПОДАЄТЬСЯ БЕЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ


КОНКУРСНА ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю «…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………» згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічну специфікацію на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів за наступними цінами:


п/п

Найменування робот

Одиниця

виміру

Кількість

Ціна за од., грн., без ПДВ

Загальна вартість, грн., без ПДВ
1
2
n
Загальна вартість пропозиції без ПДВ Σ :______________

ПДВ :______________

Загальна вартість пропозиції з ПДВ Σ:______________


1. До акцепту нашої конкурсної пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.


________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

(при її наявності)


Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы