Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Протокол тк №12 від 17. 05. 2013р. Протокол Правління №49 від 21. 11. 2013р. Протокол Правління №58 від 27. 12. 2013р
Скачать 242.81 Kb.
НазваниеПротокол тк №12 від 17. 05. 2013р. Протокол Правління №49 від 21. 11. 2013р. Протокол Правління №58 від 27. 12. 2013р
Дата27.04.2014
Размер242.81 Kb.
ТипПротокол

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Тарифного комітету

ПАТ «АКБ «КИЇВ» №28 від «24» грудня 2012 року


(із змінами: Протокол ТК №12 від 17.05.2013р.

Протокол Правління №49 від 21.11.2013р.

Протокол Правління №58 від 27.12.2013р.)


Тарифний пакет «Знову разом»

(для Клієнтів-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті рахунки

в Банку, але протягом останніх 12 місяців до дати активації рахунку відсутній рух коштів

за дебетом рахунку (за виключенням внутрішньобанківських комісійних списань по рахунку), та, які закрили рахунки в період з 01.11.2008р. по 31.12.2012р. включно)
Вид операції

^ Вартість операції

Порядок та строк оплати

 

Абонентська плата (вартість пакету) за обслуговування рахунку (-ів) на умовах Тарифного пакету*

- перший місяць обслуговування рахунку (-ів) на умовах Тарифного пакету

30,00 грн.

^ Щомісяця, не пізніше останнього операційного дня звітного місяця оплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

- починаючи з другого місяця обслуговування рахунку (-ів) на умовах Тарифного пакету за наявності руху коштів на рахунку (-ах)

30,00 грн.

1.

Відкриття, закриття, переоформлення та ведення поточних рахунків

1.1.

Відкриття поточного рахунку:

 

-відкриття моновалютного рахунку

^ Входить до вартості пакету

 

-відкриття мультивалютного рахунку (в т.ч. одночасно в декількох валютах)

 

-додатково відкриття рахунку за окремим кодом валюти

1.2.

Закриття поточного рахунку:

1.2.1.

за ініціативою Банку:

 

 

 

-при відсутності руху коштів більше 3-х років

0,00 грн.

-

 

-у разі ліквідації/призупинення роботи відділення Банку

0,00 грн.

1.2.2.

за ініціативою Клієнта:

 

-моновалютного рахунку

200,00 грн.

Передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання в день подання заяви про закриття рахунку

 

-мультивалютного (в т.ч одночасно в декількох валютах)

200,00 грн.

 

-за окремим кодом валюти

100,00 грн.

1.2.3.

у разі ліквідації підприємства

25,00 грн.

Передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання в день подання заяви про закриття рахунку

1.3.

Переоформлення рахунку:

1.3.1.

за ініціативою Банку

0,00 грн.

-

1.3.2.

внаслідок перереєстрації або реорганізації клієнта (злиття, приєднання, поділу, зміни назви)

Входить до вартості пакету

1.3.3.

на рахунок ліквідаційної комісії у зв'язку з ліквідацією клієнта

25,00 грн.

Передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання в день переоформлення рахунку

1.4.

Нарахування процентів на залишок коштів, що знаходяться на поточному рахунку1:

1.4.1.

в національній валюті на середньоденні залишки коштів у сумі:

 

-до 20 000,00 грн. включно

0,00%

Сплата на поточний рахунок у валюті рахунку відповідно до умов договору
-від 20 000,01 грн. до 500 000,00 грн. включно

3,00% річних

 

-від 500 000,01 грн. до 1 000 000,00 грн. включно

5,00% річних

 

-від 1 000 000,01 грн. і більше

6,00% річних

1.4.2.

в іноземній валюті (долари США, Євро) на середньоденні залишки коштів

0,50% річних

1 - затверджується рішенням КУАП

2.

Дистанційне обслуговування по системі "Клієнт - Банк"

2.1.

Підключення системи "Клієнт-Банк"

Входить до вартості пакету

2.2.

Розрахункове обслуговування по системі "Клієнт-банк" (КБ) (абонплата за місяць):

 

-перший місяць

^ Входить до вартості пакету

 

-починаючи з другого місяця

2.3.

Розрахункове обслуговування по системі "Клієнт-Банк" (КБ) (абонплата за місяць) для Клієнтів, які повторно здійснюють підключення системи, у зв"язку з переоформленням рахунків внаслідок перереєстрації або реорганізації підприємств (злиття, приєднання, поділу, зміни назви)

^ Входить до вартості пакету

2.4.

Вартість видачі цифрового посвідчення (за 1 сертифікат)

Входить до вартості пакету

2.5.

Повторна видача цифрового посвідчення, у разі його втрати або пошкодження (за 1 сертифікат)

Входить до вартості пакету

2.6.

Підключення послуги "Корпоративний контроль"

Входить до вартості пакету

2.7.

Надання послуги "Корпоративний контроль":

2.7.1.

Підтвердження здійснення платежу за рахунками одного підрозділу Клієнта (абонплата за місяць):

 

-перший місяць

Входить до вартості пакету

 

-починаючи з другого місяця

2.7.2.

Перегляд електронних виписок по залишках та руху грошових коштів по рахунках одного підрозділу Клієнта (абонплата в місяць):

 

-перший місяць

^ Входить до вартості пакету

 

-починаючи з другого місяця

3.

Розрахункове обслуговування 2

3.1.

Зарахування коштів на поточний рахунок, які надійшли до Банку в безготівковій формі

Входить до вартості пакету

3.2.

Переказ коштів з поточного рахунку в національній валюті за кожним розрахунковим документом, що надійшов в операційний час (крім п.3.7):

3.2.1.

в системі ПАТ "АКБ "КИЇВ":

 

-на паперових носіях

Входить до вартості пакету (кількість платежів необмежена)

 

-за допомогою системи КБ

3.2.2.

за межі ПАТ "АКБ "КИЇВ":

 

-на паперових носіях

Фіксована кількість платіжних доручень, яка входить до вартості пакету - 30 платежів, понад фіксовану кількість - 0,50 грн. за платіж)

 

-за допомогою системи КБ

3.3.

Переказ коштів за межі ПАТ "АКБ "КИЇВ" за рахунок надходжень протягом поточного операційного дня (крім п.3.7)

0,1% від суми переказу, що перевищує залишки на початок операційного дня (min 1,00 грн., max 500,00 грн.)

Сплачується додатково до п.п. 3.2.2, 3.4.2, 3.5.2 окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання в день проведення операції, але не пізніше останнього операційного дня місяця, в національній валюті/ в національній валюті по курсу НБУ в день проведення операції

3.4.

Переказ коштів з поточного рахунку в іноземній валюті за кожним розрахунковим документом, що надійшов в операційний час:

3.4.1.

в системі ПАТ "АКБ "КИЇВ"

0,00 грн.

-

3.4.2.

за межі ПАТ "АКБ "КИЇВ":

3.4.2.1

в доларах США та інших валютах І групи класифікатора іноземних валют (крім Євро):

 

-всі комісії за рахунок Платника (OUR)

0,20% від суми переказу (min 30,0 дол. США, max 100,0 дол. США)

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання, в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції

 

-комісія Банку за рахунок Платника, інші комісії - за рахунок Бенефіціара (SHA)

0,15% від суми переказу (min 20,0 дол. США, max 100,0 дол. США)

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання, в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції

 

-всі комісії за рахунок Бенефіціара (BEN)

у валюті переказу, що в еквіваленті складає 100,00 грн. по курсу НБУ на дату проведення переказу

В день проведення операції шляхом утримання за рахунок суми платежу

3.4.2.2.

в Євро:

 

-всі комісії за рахунок Платника (OUR)

0,20% від суми переказу (min 20,0 євро, max 100,0 євро)

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання, в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції

 

-комісія Банку за рахунок Платника, інші комісії - за рахунок Бенефіціара (SHA)

0,15% від суми переказу ( min 15,0 євро, max 80,0 євро)

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання, в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції

 

-всі комісії за рахунок Бенефіціара (BEN)

у валюті переказу, що в еквіваленті складає 100,00 грн. по курсу НБУ на дату проведення переказу

В день проведення операції шляхом утримання за рахунок суми платежу

3.4.2.3.

у валюті ІІ групи класифікатора іноземних валют:

 

-всі комісії за рахунок Платника (OUR)

0,10% від суми переказу (min 10,0 дол. США, max 100,0 дол. США)

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання, в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції

 

-комісія Банку за рахунок Платника, інші комісії - за рахунок Бенефіціара (SHA)

0,10% від суми переказу (min 10,0 дол. США, max 100,0 дол. США)

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання, в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції

 

-всі комісії за рахунок Бенефіціара (BEN)

у валюті переказу, що в еквіваленті складає 100,00 грн. по курсу НБУ на дату проведення переказу

В день проведення операції шляхом утримання за рахунок суми платежу

3.5.

Переказ коштів з поточного рахунку за кожним розрахунковим документом, що надійшов в післяопераційний час (крім п.3.7)3:

3.5.1.

в системі ПАТ "АКБ "КИЇВ":

10,00 грн.

Оплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання в день проведення операції , але не пізніше останнього операційного дня місяця

3.5.2.

за межі ПАТ "АКБ "КИЇВ":

0,1% від суми переказу (min 15,00 грн.)

3.6.

Переказ коштів Клієнта в національній валюті за договорами доручення (за 1 документ):

3.6.1.

в системі ПАТ "АКБ "КИЇВ"

5,00 грн.

Оплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання в день проведення операції , але не пізніше останнього операційного дня місяця

3.6.2.

за межі ПАТ "АКБ "КИЇВ"

10,00 грн.

3.7.

Переказ коштів з поточного рахунку в національній валюті в системі/за межі ПАТ "АКБ "КИЇВ" за кожним розрахунковим документом, що надійшов в операційний/післяопераційний час за рахунок поточних надходжень з рахунків, відкритих в системі ПАТ "АКБ "КИЇВ" для обліку вкладів та кредитної заборгованості:

 

-на паперових носіях

^ Входить до вартості пакету (кількість платежів необмежена)

 

-за допомогою системи КБ

2 - Клієнт сплачує додаткові витрати, які поніс Банк в результаті сплати комісії Банку-кореспонденту та третім банкам ( у разі наявності), на підставі наданого Банком розрахунку, в національній валюті по курсу НБУ (на день відображення комісії в балансі Банку)

3 - В післяопераційний час переказ коштів з поточного рахунку здійснюється тільки в національній валюті

4.

Касові операції

4.1.

Внесення коштів на поточний рахунок в готівковій формі 4

Входить до вартості пакету

4.2.

Видача готівкових коштів з рахунку:

4.2.1.

в національній валюті:

 

-в межах замовленої суми

0,50% від суми готівки

В день проведення операції передплата окремим розрахунковим документом або шляхом договірного списання

 

-без попереднього замовлення

1,00% від суми готівки

4.2.2.

в іноземній валюті:

 

-в межах замовленої суми

0,50% від суми готівки

В день проведення операції передплата окремим розрахунковим документом або шляхом договірного списання, в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції

 

-без попереднього замовлення

1,00% від суми готівки

4.3.

Обмін банкнот та монет:

4.3.1.

в національній валюті:

4.3.1.1.

Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого

0,10 % від суми,

(min 2,00 грн.)

Передплата окремим касовим/розрахунковим документом при здійсненні операцій або шляхом договірного списання

4.3.1.2.

Обмін банкнот на монету номіналом 1 ( одна) гривня

2,00% від суми обміну

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

4.3.2.

в іноземній валюті:

4.3.2.1

Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого

0,50 % від суми,

(min 10,00 грн.)

Передплата окремим касовим/розрахунковим документом при здійсненні операцій або шляхом договірного списання, в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції

4.4.

Внесення готівкових коштів від суб'єктів господарювання без відкриття поточного рахунку та перерахування на рахунки суб'єктів господарювання, відкриті:

4.4.1.

в системі ПАТ "АКБ "КИЇВ" (за кожну операцію)

0,50 % від суми

(min 5,00 грн.)

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

4.4.2.

за межами ПАТ "АКБ "КИЇВ" (за кожну операцію)

1,00 % від суми

(min 5,00 грн.)

4.5.

Надання послуг по інкасації (з кожної точки інкасації) та перевезення валютних цінностей (за одну доставку)

від 0,20% до 1,00% від суми (за окремою угодою)

Оплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання відповідно до умов договорів

4 - Банк приймає готівкою тільки придатні до обігу банкноти іноземної валюти

5.

Комісійні послуги на міжбанківському валютному ринку

5.1.

Купівля/продаж (в т.ч. обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті згідно з вимогами чинного законодавства України) іноземної валюти у сумі:

5.1.1.

до 50 000,00 дол. США включно або еквівалент іншої іноземної валюти

0,10% від суми гривень, витраченої на купівлю/отриманої в результаті продажу іноземної валюти

Утримується в момент здійснення операції з суми гривень, перерахованих на купівлю/отриманої від продажу іноземної валюти ( за кожною окремою заявкою)

5.1.2.

від 50 000,01 дол. США або еквівалент іншої іноземної валюти

0,05% від суми гривень, витраченої на купівлю/отриманої в результаті продажу іноземної валюти

5.2.

Обмін (конвертація) іноземної валюти

^ 0,10% від суми валюти, що підлягає конвертації

Передплата окремим касовим/розрахунковим документом при здійсненні операції або шляхом договірного списання, в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції

6.

Інші операції

6.1.

Надання поточних виписок по рахунках на паперовому носії

0,00 грн.

-

6.2.

Надання дублікатів касових, розрахункових та інших документів (за 1 документ), виписок з рахунку (за 1 день):

 

- за поточний рік

10,00 грн.

В день подачі заяви передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

 

- за попередні роки

20,00 грн.

6.3.

Надання довідки власникові рахунку при відкритті рахунку (за 1 довідку)

0,00 грн.

-

6.4.

Надання довідок про наявність рахунку та залишок коштів за запитом клієнта (за 1 довідку):

 

а) довідка, яка надається протягом 1-го банківського дня

75,00 грн.

В день подачі заяви передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

 

б) довідка, яка надається протягом 3-х банківських днів

50,00 грн.

6.5.

Надання довідок (про наявність рахунку, в т.ч. підтвердження сплати статутного фонду, про рух коштів по рахунку, про відсутність кредиту/ів) за запитом клієнта (за 1 довідку):

 

а) довідка, яка надається протягом 1-го банківського дня:

В день подачі заяви передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

 

- за поточний рік

100,00 грн.

 

- за попередні роки

150,00 грн.

 

б) довідка, яка надається протягом 3-х банківських днів:

 

- за поточний рік

50,00 грн.

 

- за попередні роки

100,00 грн.

6.6.

Надання Клієнту довідок про надходження/списання коштів на/з

рахунок(-ку) та дату валютування (за 1 довідку)

25,00 грн.

В день подачі заяви передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

6.7.

^ Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням Клієнтів, за формою, наданою аудиторською фірмою (за 1 довідку):

 

- українською мовою

100,00 грн.

В день подачі заяви передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

 

- іноземною мовою

200,00 грн.

6.8.

Надання довідок про наявність кредиту(-ів), стан заборгованості за ним(-и) (за 1 довідку)

200,00 грн.

В день подачі заяви передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

6.9.

Надання копії картки із зразками підписів, завіреного Банком (за 1 копію)

10,00 грн.

(8,33 грн. + 1,67 грн. ПДВ)

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

6.10.

Оформлення та видача грошових чекових книжок (за 1 екземпляр)

15,00 грн. (12,50 грн. + 2,50 грн. ПДВ)

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

6.11.

Оформлення розрахункового документа на прохання клієнта (за 1 документ)

10,00 грн. (8,33 грн. + 1,67 грн. ПДВ)

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

6.12.

Надання копій SWIFT- повідомлень (за 1 копію)

5,00 дол. США

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або щляхом договірного списання, в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції

6.13.

Пошук (запит), зміна умов та реквізитів переказів, відкликання переказів за ініціативою клієнта за межами ПАТ "АКБ "КИЇВ":

6.13.1.

в національній валюті

20,00 грн.

В день подачі заяви передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

6.13.2.

в іноземній валюті 5:

 

- давністю до 90 днів:

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом при поданні заяви або на умовах договірного списання, в національній валюті по курсу НБУ на день проведення операції

 

до 500,00 дол. США включно

15,00 дол. США

 

від 500,01 дол. США і більше

50,00 дол. США

 

- давністю від 91 дня до 180 днів

70,00 дол. США

 

- давністю 181 день і більше

100,00 дол. США

6.14.

Продаж бланка векселя (за 1 бланк)

20,00 грн. (16,67 грн. + 3,33 грн. ПДВ)

В день проведення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом

6.15.

Пересилання необхідних документів:

 

- спецзв'язком (за 1 пакет документів)

60,00 грн. (50,00 грн. + 10,00 грн. ПДВ)

Попередньо або в день здійснення операції передплата окремим касовим/розрахунковим документом або шляхом договірного списання

 

- поштовим зв'язком (за 1 пакет документів)

20,00 грн. (16,67 грн. + 3,33 грн. ПДВ)

5 - Клієнт сплачує додаткові витрати, які поніс Банк в результаті сплати комісії третім банкам ( у разі наявності), на підставі наданого Банком розрахунку, в національній валюті по курсу НБУ (на день відображення комісії в балансі Банку)

* - період обслуговування на умовах Тарифного пакету «Знову разом» прирівнюється до строку дії Спеціальної пропозиції за даним видом пакетного обслуговування. Після закінчення строку дії Спеціальної пропозиції обслуговування Клієнта здійснюється за стандартними тарифами ПАТ «АКБ «КИЇВ» на розрахунково-касове обслуговування.
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы