Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Охорона праці
Скачать 178.09 Kb.
НазваниеОхорона праці
Дата28.05.2013
Размер178.09 Kb.
ТипДокументы

6 Охорона праці


Охорона праціце система правових, економічних, організаційно технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, направлених на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці [1]. Дії закону розповсюджуються на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності і видів їх діяльності, на всіх громадян, а також привернутих до праці на цих підприємствах.

На всіх підприємствах, в установах, організаціях повинні створюватися безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення цих умов покладається на власника або уповноважений ним орган.
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Галузь енергетики - галузь промисловості пов'язана з підвищеною небезпекою на виробництві. Енергетичне підприємство має різноманітне устаткування, робота на якому може призвести до травмування при недотриманні правил і інструкцій роботи з цим устаткуванням.

За статистичними даними профспілок, в народному господарстві України (без обліку учбових закладів) щорічно гине близько 1,4 тис. і травмується більше 20 тис. чоловік, на обліку перебуває близько 180 тис. інвалідів в результаті професійного захворювання (не враховуючи прихованих даних і побутових травм), що за неофіційними даними складає третину цієї кількості пострадавших. Зі вступом до дії Закону “ Про охорону праці ” і створенням відповідного комітету в КМ України справа охорони праці значно видужує. У свою чергу, Закон України “ Про охорону праці” передбачає реалізацію трудящих на безпечні умови праці, пільги і компенсації, на соціальний захист у випадках нанесення збитку здоров'ю у зв'язку з виробничими травмами і професійними захворюваннями через колективний договір (угода)

Тема дипломного проекту «Котел паровий Е-170-10-510 КЖ для спалювання АШ». Це енергетичний котел, що працює на вугільному пилі з підсвічуванням факела природним газом, з D=170 т/год пари з параметрами робочого тіла tПП=510оС; PПП=10 МПа. У цьому розділі проекту викладені технічні рішення по безпечній експлуатації парового котла, а також заходи щодо виробничої санітарії, гігієни праці і пожежної безпеки.
^6.1 Технічні рішення безпечної експлуатаціїКотел встановлений в приміщенні котельного цеху, що відповідає вимогам

Котел з його допоміжним устаткуванням є комплексом різноманітного устаткування, яке необхідно обслуговувати. При цьому персоналу необхідно забезпечити зручнийі доступ до всього устаткування, спорудити майданчики, підвести сходи. Всі отвори на майданчиках повинні бути закриті і захищені, та добре освітлюють, нагорі котла також встановлені огорожі. Проходи в котельній мають вільну висоту не менше 2 м. Для зручності і безпечного обслуговування котла встановлені постійні майданчики і сходи з поручнями заввишки не менше 0,9 м з суцільною обшивкою по низу не менше 100 мм. Перехідні майданчики і сходи мають поручні з обох боків. Майданчики завдовжки більше 5 м мають не менше двох сходів, розташованих в протилежних кінцях .

Розпал пальників з використанням ЗЗУ і загального факела контролюється візуально.

Встановити мінімальний (порядка 30 кгс/м2) тиск повітря перед пальниками. Виключити вибивання або сильну розрядку

На котельні таких розмірів прилади і арматура виконана дистанційно. Гарячі поверхні котла ізольовані від персоналу.

Протягом зміни черговий персонал підтримує надійний і найбільш економічний режим роботи котла і допоміжного устаткування відповідно до інструкцій, режимних карт і оперативних вимог.

Встановлене на станції устаткування і трубопроводи вибрані з умов забезпечення умов міцності як при експлуатаційних режимах роботи (номінальні параметри) так і при аварійних (відхилення від номінальних параметрів).

Для забезпечення безпечної експлуатації устаткування котельного відділення проектом передбачені рішення (загальні вимоги регламентуються):

У деаэраторному відділенні для обслуговування устаткування передбачена установка сходів висотою не більше 1,5 м і кутом нахилу до горизонталі не більш 75°.

Кожен КА забезпечений 4-ма імпульсними запобіжними клапанами на трубопроводах гострої пари сумарною пропускною спроможністю, рівній максимальній продуктивності котла. Вихлоп з клапанів виведений на дах котельного відділення і місця недоступні для персоналу. Тиск початка відкриття клапана Рн.о=1,1Рроб

Для визначення тиску пари встановлений реєструючий манометр (клас точності 0,1) за пароперегрівачем, що крім того показують манометри встановлені в наступних місцях:

- на живильній лінії перед органом регулюючим живлення котла водою

- на всмоктуючій і напірній лінії циркуляційних насосів .

Термопари встановлені на кожному паропроводі до ГПЗ, на вхідній частині змійовиків кожної секції пароперегрівача, до і після пароохолоджувача; кожна термопара підключена до реєструючого приладу.

На живильному трубопроводі встановлена замочна засувка і зворотний клапан, що запобігає виходу води в живильний трубопровід

КА оснащений водовказівними пристроями: рівні води в барабанах. Для регулювання тиску мазуту перед пальниками встановлений мазутний клапан.

Для миттєвого припинення подачі палива (газу або мазуту) котла, оснащують швидко діючими магнітними клапанами (БМК). Елементи КА, трубопроводів з температурою зовнішньої поверхні стінки вище 15°С, в місцях доступних для персоналу, покриті теплоізоляцією.

Для транспортування устаткування, вантажів, обслуговуючого персоналу до зон виробництва робіт, розташованих на різних відмітках котельного відділення, передбачена установка ліфтів (пасажирських і вантажопасажирських) і підйомників.

Всі судини, що працюють під тиском, мають запобіжні клапана, тиск, що спрацьовує при підвищенні, в корпусі судини, їх вихлоп виведений на дах.

Ряд відповідальних судин що працюють під тиском мають також захисні лінії по воді – злив надлишку конденсату в безнапірний циркуляційний водоводів.


6.2 Технічні рішення по гігієні праці і виробничої санітарії


В процесі праці на людину короткочасно або тривало впливають різноманітні несприятливі чинники, які можуть привести до захворювання і втрати працездатності.

Умови і чинники, що несприятливо діють на організм людини, можна розділити на три основні види: фізичні (температура, шум, вібрації); хімічні (пил, гази, пара); біологічні (інфекційні захворювання).

Отже, завданням служби виробничій санітарії є виконання комплексу заходів, направлених на оздоровлення умов праці робочих і підвищення його продуктивності на всіх стадіях технологічного процесу, усунення шкідливих чинників, що діють на здоров'я, і попередження професійних захворювань.

Основні виробничі чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці:

- мікроклімат;

- склад повітряного середовища;

 • природне освітлення;

 • виробничий шум;

 • вібрації.6.2.1 Мікроклімат


Оптимальний мікроклімат в приміщенні забезпечується підтримкою теплової рівноваги між організмом і навколишнім середовищем, підтримкою на заданому рівні нормованих параметрів, що визначають мікроклімат – температура (t,OC), відносна вологість повітря (W,%), швидкість його переміщення (м/с).

Оптимальні і допустимі параметри мікроклімату для даних умов (категорія робіт і період року) згідно]приведені в таблиці 6.1.


Таблиця 6.1 – Оптимальні і допустимі параметри
^

Пора

року


Оптимальні

Допустимі

t,OC

W,%

V, м/с

t,OC

W,%

V, м/с

Тепла

23..25

40-60

0,1

22.28

до 55

0.1.0,2

Холодна

22.24

40-60

0,1

21.25

до 75

0,1


Для забезпечення необхідних параметрів мікроклімату проектом передбачено:

- припливна вентиляція з механічною сполукою і подачею повітря у верхню зону;

- витяжна вентиляція, для видалення повітря з котельного приміщення.

Вентиляція і опалювання котельного приміщення забезпечують видалення надлишків вологості, шкідливих газів, пил і підтримують наступні температурні умови, згідно :

а) у зоні постійного перебування обслуговуючого персоналу температура повітря взимку не нижче 12 OC, а влітку не більше ніж на 5 OC перевищує температуру зовнішнього повітря;

б) у решті місць можливого перебування обслуговуючого персоналу температура повітря не більше ніж на 15 OC вище за температуру в основній зоні.
^

6.2.2 Склад повітря робочої зониЗабруднення повітря робочої зони регламентується гранично-допустимими концентраціями (ГДК) в мг/м3. Їх гранично допустимі концентрації нормуються відповідно до .


Повітря у приміщеннях не насичене шкідливими парами або газами. Склад повітря у робочому середовищі максимально наближений до природного складу повітря: кисню – 20,9 %, озону – 7,81%, вуглекислого газу – 0,03 %, аргону – 0,9 %.

По ступеню дії на організм людини шкідливі речовини відносяться до IV класу, тобто мало небезпечні (ПДК>10 мг/м3).

Летючі з'єднання, що виділяються мазутом, а також їх продукти згорання мають токсичність і можуть викликати роздратування слизистої оболонки очей і дихальних шляхів, а також отруєння. Тому важливе значення має підтримка чистоти в приміщенні. Не повинні допускатися протікання мазуту на трубопроводах, арматурі, в з'єднаннях і ін.

Продукти згорання сірчистого мазуту містять до 0,25% сірчистого ангідриду. При роботі топки під тиском і вибиванні димових газів в приміщення, необхідно уникати перебування в загазованій зоні, ретельно фіксувати в журналі дефектів нещільності газоповітряного тракту, топки та конвективної шахти.

Для забезпечення необхідного складу повітря робочої зони проектом передбачено: припливна вентиляція, витяжна вентиляція, сигналізація загазованості котельного приміщення.


^

6.2.3 Виробниче освітленняКотельне приміщення забезпечується природним світлом через віконний отвір розміром 1,0х1,2м. Також передбачено штучне освітлення у вигляді газорозрядних ламп з освітлювальною арматурою. Світильники для освітлення основних проходів вибрані у вибухозахищеного виконання як для приміщення класу В-Іa.


Для аварійного освітлення передбачені акумуляторні ліхтарі.

Аварійним освітленням яке працює від акумуляторів обладнані наступні місця:

а) фронт котла, а також проходи між котлами, позаду котлів і над котлами;

б) щити і пульти управління;

в) водовказівні і вимірювальні прилади;

г) насосне устаткування.

Освітленість приміщення котельною відповідає СНіП

^

Природне освітленняПриродне освітлення нормується параметром природного освітлення:

де Евн, Енар – природна освітленість, обмірювана відповідно в контрольній точці усередині приміщення й зовні будинку (лк).
де m – коефіцієнт світлового клімату, m=0,85;

Для IV розряду зорових робіт ен=1,2 %.

=1,2Х0,85=1,02 %.

При проведенні робіт використовувалось суміщене освітлення – доповнення природного освітлення штучним у світлий час доби, так як орієнтація світлоприйомів південна, у приміщенні для захисту від прямих сонячних променів на вікнах використовуються захисні жалюзі.

Вибір величини віконних отворів здійснюється виходячи з багатьох чинників: поясу, клімату, розташуванню вікон по відношенню до сторін світла, інших споруд, що знаходяться в прямій видимості і так далі.


^

Штучне освітленняШтучне освітлення згідно підрозділяється на: робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне.

Критерієм штучного освітлення прийняті:

 • освітленість Е;

 • показник дискомфорту М;

 • коефіцієнт пульсації освітленості Кп.

Штучне освітлення нормується згідно, враховуючи розряд, підрозряд робіт, систему освітлення і тип джерела світла. Нормованим параметром є освітленість Е. По методу коефіцієнтів використання світлового потоку, розраховується загальне штучне освітлення.

Котельне приміщення освітлює одиночними лампами у вибухозахищеного виконання, розташованими рядами, при цьому відстань між ними 1 м, відстань між суміжними рядами – 2,5 м.
^
6.2.4 Виробничий шумЗвук (шум) характеризується інтенсивністю, тобто потоком звукової енергії через одиницю площі.

Характеристикою шуму на робочому місці є рівень звукового тиску Lp (дБ).

Гранично допустимі рівні звуку на робочих місцях в приміщеннях КТЦ 75 дБА, а на ЦТЩ – 65 дБА. Забороняється навіть короткочасне перебування в зонах з рівнем звукового тиску 135 дБ. Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для постійного широкосмугового шуму вказані в таблиці 8.2.

Таблиця 6.2 – Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для постійного широкосмугового шуму

Характер роботи

Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в стандартизированих октавних смугах з середньогеометричними частотами (Гц)

Допустимий рівень звуку, дБА

32

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000
Робота біля ПК

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

Щитова

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65^
Заходи щодо захисту від шуму


:

  1. технічні засоби боротьби з шумом шляхом балансування і регулювання шумопроизводящих машин;
  1. передбачено до установки устаткування з октавним рівнем звукової потужності і октавним рівнем звукового тиску що не перевищує допустимі;

  2. теплова ізоляція в покривному шарі устаткування і трубопроводів одночасно є і шумпоглинаючим матеріалом.

Для зниження шумів усередині приміщення котельної застосовуються наступні заходи:

  1. окремі приміщення для управління устаткуванням;

  2. дистанційне керування;

  3. виділення шумопроизводящего устаткування в окреме приміщення.

При необхідності в машзалах котельних працівники зобов'язані користуватися протигаласливими засобами захисту (навушники протигаласливі, вкладиші протигаласливе “Беруші”,протигаласливі заглушки).

^

6.2.5 Виробничі вібраціїЗгідно [Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів парі та горячої води. Держнаглядохоронпраці] нормуються допустимі величини віброшвидкості (м/с) або виброусклорения (м/с2), або логарифм віброшвидкості, , дБ (V1 – середньоквадратичне значення віброшвидкості за повний період часу, м/с; м/с – вихідне значення віброшвидкості). Допустимі параметри вібрацій залежать від виду вібрацій, частоти, напряму і часу дії впродовж зміни.

Джерелами вібрації є: електричні машини, насоси, дымососы, вентилятори, КА і ін. устаткування.

Згідно з категорія вібрації по санітарних нормах і критеріях оцінки – 3 «а» (межа зниження продуктивності праці). Характеристика умов праці технологічна вібрація діє на операторів стаціонарних машин і устаткування або що передається на робочі місця вібрації, що не мають джерел.

У котельній для загальної вібрації допустимі значення нормованого параметра в діапазоні октавних смуг з среднегеометрическими частотами 8…1000 Гц – 108 дБА, LVфакт=80дБА.

^ Для зменшення дії вібрації передбачено:

- установка насосів, приводів на індивідуальних фундаментах із застосуванням матеріалів, що віброгасять

- розміщення операторською в окремому ізольованому приміщенні.

6.3 ЕлектробезпекаПроектування електроустановок виконане відповідно до будівництво і монтаж з дотриманням вимог .експлуатація згідно Видача електричній потужності в енергосистему здійснюється по лініях 6 кВ з відкритого розподільного пристрою.

Блокові трансформатори і трансформатори власних потреб розташовані уздовж фасадної стіни машинного залу.

У пусковій котельній розміщено таке устаткування:

- електроспоживачі на напругу 380/220В, що харчуються від мережі з глухозаземленної нейтраллю (двигуни засувок і так далі);

- електродвигуни на напругу 6,3 кВ, заряджається від мережі з ізольованою нейтраллю (мережевий електронасос).

По небезпеці електротравматизму котельне відділення відноситься до 3-ої категорії приміщень ("особливо небезпечні"), оскільки присутні два чинники небезпеки: струмопровідна підлога і можливість одночасного дотику до корпусу електроспоживачів і металоконструкції що має контакт із землею.

Прийняте в проекті електротехнічне устаткування, апаратура, кабелі і дроти, розподільні пристрої всіх видів і напруги по своїх номінальних параметрах задовольняють умовам роботи як при нормальних режимах, так і при коротких замиканнях, перенапруженнях, перевантаженнях.

^

6.4 Пожежна безпекаОсновним законодавчим документом, що регламентує вимоги щодо пожежної безпеки є Закон України “Про пожежну безпеку”. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності. 

^ Пожежа - це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що завдає матеріального збитку. Горіння - це хімічна реакція окислення, що супроводжується виділенням великої кількості тепла і свічення.

У котельному приміщенні пожежа може виникнути при порушенні ізоляції проводів, при короткому замиканні, порушенні правил експлуатації електроустаткування.

^ Основними джерелами пожежі можуть бути:

- мазутопроводи;

- пальники;

- кабельні траси;

- розподільні щитки.

Пожежна безпека досягається:

-системою запобігання пожежі;

-системою протипожежного захисту;

-oрганізационно-технічними заходами.

Згідно, котельне приміщення відноситься до категорії Г із ступенем вогнестійкості III (основні конструкції, що несуть, не згорають (залізобетонні перекриття), а що не несуть - що важко згорають).

Елементи котельної, які в процесі роботи можуть іскриться і стати причиною спалаху встановлені в шафах, що не згорають (щити управління). Кабелі живлення і ланцюги, що вимірник-управляють, прокладені окремо і

знаходяться під екранами в захисних коробах і трубах. Для захисту від короткого замикання, на ланцюгах живлення щита встановлені автоматичні запобіжники.

У котельному приміщенні встановлена сигналізація про зміст в повітрі природного, доменного і коксового газів для аварійної зупинки котла і попередження вибухонебезпеки і пожежі. Також встановлена окрема система протипожежної сигналізації.

Проведення зварювальних робіт при ремонті або реконструкції устаткування в приміщенні теплосилових цехів допускається тільки на деталях, які не можуть бути винесені в спеціальні приміщення. Роботи повинні виконуватися з письмового дозволу особи, відповідальної за пожежну безпеку в цеху, за умови:

 • дотримання правил виробництва вогняних робіт і виконання необхідних заходів, що указуються в наряді в графі (умови виробництва робіт);

 • виробництва робіт на непрацюючому устаткуванні;

 • ретельного очищення зварюваних деталей від пилу;

 • огорожі місця робіт з метою представлення розльоту іскр і окалини.

Одночасне виконання робіт електрозварювань і газосварочных усередині резервуарів, барабанів, баків, бункерів і інших ємкостей забороняється.

Технічні вирішення систем протипожежного захисту направлені на обмеження розповсюдження виниклої пожежі, захисту людей і матеріальних цінностей від пожежі.

Згідно «Рекомендації по проектуванню крышных, вбудованих і прибудованих котельних установок і установці побутових теплогенераторов, що працюють на природному газі», внутрішня мережа протипожежного водопроводу котельної не передбачається.

У котельному приміщенні передбачено декілька виходів. Вихідні двері з котельного приміщення відкриваються назовні від натиснення руки і не мають замків з котельній. Всі вихідні двері котельного приміщення під час роботи казанів не закриваються. Вихідні двері з приміщення котельної в службових, побутових, а також допоміжних приміщеннях забезпечені пружинами і відкриватися убік котельної .

Проектом передбачено забезпечення котельною первинними засобами пожежогасінні:

- вогнегасниками пінними місткістю 10 л - 8шт.;

- вогнегасниками углекислотными ОУ-5 - 3 шт.;

- ящиком з піском місткістю 0,5 м3 - 4 шт.

які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж в їх початковій стадії розвитку. Кількість, розміщення і наповнення вогнегасників проти вогняним вмістом відповідно до вимог ІS0ЗУ41-77

Для вказівки місцезнаходження первинних засобів пожежогасінні пожежних гідрантів встановлені вказівні знаки згідно ГОСТ 12.4.009-83 і ГОСТ 12.026-76.

При виникненні пожежі черговий, не залишаючи робочого місця і підсиливши нагляд за устаткуванням винен:

- негайно повідомити начальника зміни;

- гасити пожежу своїми силами, не чекаючи пожежної команди;

- стежити за тим, щоб пожежа не розповсюдилася на устаткування;

- якщо пожежа спричинить зміну режиму роботи основного устаткування, необхідно зупинити блок.

При гасінні пожежі користуватися углекислотными, пінними вогнегасниками, піском, водою. Приймати заходи для оберігання устаткування При нещасному випадку, при виникненні небезпеки необхідно надати пострадавшему першу медичну допомогу і прийняти заходи по запобіганню нещасному випадку, аж до зупинки агрегата.


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.


ТК 81.291.0006.043 ПЗ

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы