Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2012 2013 навчальний рік
Скачать 191.61 Kb.
НазваниеПлан роботи методичного об’єднання класних керівників на 2012 2013 навчальний рік
Дата31.05.2013
Размер191.61 Kb.
ТипПлан

«Затверджено»

Директор школи

_____________О. Є.Мірошниченко

«______»________________ 2012 р.


 


ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

на  2012 – 2013 навчальний рік


Керівник Т. П. Кириченко


2012

Зміст діяльності методичного об’єднання класних керівників

1. Планування й організація роботи методичного об’єднання класних керівників:

   розробка й затвердження планів виховної роботи;

   розробка циклограм діяльності класних керівників;

2. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

   надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації, наставництво).

3. Здійснення аналізу якості виховних послуг за напрямками:

   стан виховання в процесі навчання;

   створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;

   науково-методичне забезпечення виховного процесу;

   формування виховної системи школи;

   моніторинг рівня вихованості учнів.

4. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

   організація методичних виставок;

   підготовка творчих звітів, майстер-класів;

   педагогічні читання;

   семінари, тренінги, конференції.

5. Організація позаурочної діяльності.

 

Проблема: Взаємозв’язок і взаєморозуміння між класним керівником і класом, формування  в учнів життєвих цілей та мети на майбутнє.

Мета: Формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання.

 


^ Завдання виховної роботи у 2012-2013 навчальному році


1.    Формувати життєтворчу особистість шляхом впровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

2.    Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.

3.    Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.

4.    Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду. Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів - новаторів шкіл району, країни.

5.    Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати їх і впроваджувати в своїй роботі.

6.    Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.

7.    Залучати батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.

8.    Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.

9.    Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

Склад МО  класних керівників

1-11 класів

2012-2013 навчальний рік

1.     Кириченко Т. П. – голова методоб’єднання , ЗНВР

2.     Гузій Т. П. – класний керівник 1 класу

3.     Нужда Т. І. – класний керівник 2 класу

4.     Ваврикович Н. З.  – класний керівник 3 класу

5.     Артем’єва Л. М.. – класний керівник 4 класу

6.     Омельченко І. С. – класний керівник 5 класу

7.     Малашок В. М. – класний керівник 6 класу

8.     Пироженко О. В. – класний керівник 7 класу

9.     Мірошниченко Г. І. – класний керівник 8 класу

10.  Нікончук І. П. – класний керівник 9 класу

11. Кононенко В. О. – класний керівник 10 класу

12 Хилюк Г. Ю - класний керівник 11 класу

ВСТУП

Основним завданням виховної роботи була і залишається спрямованість на підвищення рівня вихованості, загальної культури дітей, поєднання загальнолюдського, національного та християнського підходу до формування особистості, вміння реалізувати свої здібності, представити таланти.

Сьогодні школа вирішує свої виховні завдання не в умовах благополуччя і морально - політичної єдності, а в умовах гострих конфліктів на соціальному та національному ґрунті, в обстановці масових політичних рухів. А виховна робота в закладах освіти покликана забезпечити стабільний процес формування й прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки. В школі відбувається національно-патріотичне, духовне, моральне становлення особистості, формування творчого мислення, відповідальності. Тому пріоритетними у виховній роботі нашої школи є:

 • реалізація особистісно орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі;

 • впровадження новітніх технологій виховання як основного чинника стабільного процесу формування і прийняття учнями гуманістичних цінностей, зразків гуманістичної поведінки;

 • залучення молоді до національної та світової культур;

 • виховання патріотизму, громадянських якостей;

 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Основним завданням роботи методичного об'єднання класних керівників у цьому навчальному році є ознайомлення та підбір класними керівниками інноваційних методів та форм виховної роботи, спрямованих на виконання поставлених перед собою виховних цілей; ознайомлення з новими системами, методами та формами позаурочної роботи з учнями; розгляд методичної літератури, призначеної на допомогу класному керівнику; проведення круглого столу та тренінгу, як ефективної форми виховної роботи серед старшокласників; надання допомоги класним керівникам-початківцям в питаннях методичної підготовки та роботи з батьками.


При плануванні виховної роботи на новий навчальний рік класним керівникам рекомендується зробити детальний аналіз роботи класного колективу, учнівського самоврядування та батьківського комітету.

^ Класний керівник планує свою роботу на тиждень і навчальний рік. Реалізовуючи свої основні завдання, класний керівник повинен займатись такими питаннями:

 1. Продовжувати вивчення об'єктивних даних про учнів класу.

 2. Вивчення особливостей учнів, виявлених учнівських здібностей і інтересів.

 3. Координування виховної дисципліни учнів, вчителів-предметників, батьків.

 4. Створення постійної духовної атмосфери в класі, залучення учнів до роботи в гуртках, секціях.

 5. Робота з батьками учнів.

 6. Індивідуальна робота з учнями.

 7. Вивчення рівня вихованості учнів.

 8. Визначення рейтингу учнів.Інформація про членів

методичного об’єднання

п/п

П І Б вчителя

Предмет, який викладає

Спеціальність за дипломом

Стаж роботи

Курси, рік

Атестація, рік

Освіта, категорія, педагогічне звання

1

^ Гузій

Тетяна

Петрівна

Учитель
1 класу

Педагогіка і методика початкового навчання

19р.

2010

2010

Вища,

І категорія


2

^ Нужда

Тетяна

Іванівна

Учитель
2 класу

Учитель

Укр. мови і

література

32р.

2011

2012

Вища,

вища

категорія

3

Ваврикович

Наталія

Зіновіївна

Учитель
3 класу

Педагогіка і методика початкового навчання

37 р.

2008

2013

Вища,

перша

категорія

4

Артем’єва

Людмила

Миколаївна

Учитель
4 класу

Педагогіка і методика початкового навчання

43р.

2010

2010

Вища, вища категорія,

ст. учитель

5

Омельченко

Ірина

Сергіївна

Класний

керівник

5 класу

Учитель фізики, астрономії, інформатики

___

____

____

Вища.

спеціаліст

6

Селіванова

Наталія

Володимирівна

Класний

керівник

6 класу

Учитель

Укр.мови і

літератури

2 р.

____

____

Вища,

спеціаліст

7

Пироженко

Олена

Водлодимирівна

Класний

керівник

7 класу

Учитель

образотворчого

мистецтва

19р.

2010

2012

Середня

спеціальна

спеціаліст

8

Мірошниченко

Ганна

Іванівна

Класний

керівник

8 класу

Учитель

історії

35р.

2012

2014

Вища,

вища,

ст. учитель

9

Нікончук

Ірина

Павлівна

Класний

керівник

9 класу

Викладач

психології

___

___

___

Вища, спеціаліст

10

Кононенко

Вікторія

Олегівна

Класний

керівник

10 класу

Викладач

біології,хімії,

екології,

валеології

1 р.

___

___

Вища, спеціаліст11

^ Хилюк

Галина

Юхимівна

Класний

керівник

11 класу

Учитель

Рос.мови

і літератури

39 р.

2013

2011

Вища

категорія

вища

12

Кириченко

Таїса

Петрівна

Керівник

методичного

об’єднання

Учитель

української

мови і л-ри

38

2012

2014

Вища,

категорія

вища,

уч.-метод.^ Проблемні питання, над якими працюють

члени методичного об’єднання

N п/п

П І Б працівників

Проблема

1

Гузій

Тетяна Петрівна

Виховання свідомого ставлення до навчання ,

прищеплення стійких навичок культури

2

Нужда

Тетяна Іванівна

Виховання свідомої дисципліни, охайності, зібраності,

розвиток здібностей учнів

3

Ваврикович

Наталія Зіновіївна

Формування свідомої дисципліни, основ безпечної поведінки, виховання поваги до старших

4

Артем»єва

Людмила Миколаївна

Формування морально-етичних якостей учнів та сприяння самореалізації дитини в умовах особистісно орієнтованого навчання

5

Омельченко

Ірина Сергіївна

Виявлення та розвиток здібностей учнів, виховання дитини, зорієнтованої на здоровий спосіб життя

6

Селіванова

Наталія Володимир.

Формування всебічно розвиненої особистості в умовах сільської школи

7

Пироженко

Олена Володимир.

Особистісне зростання учнів, засвоєння ними морально-етичних знань і правил поведінки

8

Мірошниченко

Ганна Іванівна

Залучати 8-класників до різних видів творчої, пізнавальної та організаторської діяльності, забезпечувати їхнє особистісне зростання.

9

Нікончук

Ірина Павлівна.

Формувати в учнів засади здорового способу життя, правової свідомості в умовах нової соціокультурної реальності

10

Кононенко

Вікторія Олегівна

Систематична робота з класним колективом як умова особистісного зростання учнів, розвиток здібностей і талантів , формування здорового способу життя, правової свідомості учнів.

11

Хилюк

Галина Юхимівна

Розвиток краси мислення, краси світу і природи, сімейних та родинних відносин, естетики людської праці., любові до Батьківщини, духовної та моральної краси людиниАналіз роботи ШМО за 2011-2012 н.р.


У 2012-2013 н. р. в школі навчається 130 учнів і працює 19 педагогів. Створюючи навчальний заклад ІІІ ступеня, педагоги розуміли: у нинішній складний час досягти успіху може тільки той колектив, учителі якого зуміють повернутися до джерела високої професійної майстерності, яку вони почали втрачати. А вже через учителя повернеться і учневі бажання вчитися, щоб стати особистістю громадсько зрілою і національно свідомою.

Центром усіх навчально-виховних впливів у школі став конкретний учень. Розвиток особистості дитини – і щоденна, і превентивна, і кінцева мета педагогічної діяльності школи.

Прийняття Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, де головною метою системи освіти проголошено “створення умов для реалізації кожної особистості”, підтвердило правильність обраного шляху.

Вирішення цієї глобальної проблеми в школі здійснюється за трьома напрямами, які охоплюють усі сфери життя дітей: навчальна робота, позанавчальна діяльність, позашкільне життя.

У 2011-2012 навчальному році усі форми роботи школи підпорядковані меті – виявлення і розвиток здібностей і талантів учнів через максимальне охоплення позакласною та позашкільною освітою Педагогічній раді, МО школи активно допомагав учнівський комітет, очолювала і координувала роботу якого учениця 11 класу Тимошенко Оксана. Члени учкому систематично контролювали навчальну і позанавчальну діяльність учнів, здійснюювали індивідуальні і колективні превентивні акції щодо профілактики правопорушень, ведення здорового способу життя, пропаганди національних традицій, впливу на виправлення аномалій поведінки вразливих дітей, учнів з девіантною поведінкою. Виступи членів учкому стали звичними на годинах класного керівника, батьківських зборах, щотижневих лінійках з бесідами, звітами, результатами рейдів і рейтингів, оглядів.

Активною у навчальній, превентивно-виховній роботі є шкільна дитяча організація “Галактика “Альтаїр”. Система роботи організації вдихнула нове життя у розмірений ритм діяльності школи. Усе, чим діти займаються в організації, - не формальність, усе насправді . Демократично обраний президент Заремблюк Ярослав очолює групу командорів – представників від кожного класу-планети. Організація і проведення засідань, перевірка виконання завдань, влаштування свят, співпраця з учкомом, педагогічним колективом – усе це в полі зору президента і голови учкому.

Щотижня на загальношкільній лінійці дитяча студія “Понеділочок” нагороджує планети за корисні справи (кожна справа – “зірочка” на ескіз планети на стенді “Галактика “Альтаїр”; чорна “зірочка” – свідчення негараздів на планеті – безпричинних пропусків уроків, невідпрацьовані теми, вчинки учнів, що порушують норми співжиття і моралі, записані в Кодексі “Галактики “Альтаїр”)

Учком, президент, рада командорів проводять щоденну роботу у класах, індивідуальну – з учнями, щобо прищепити морально-етичні принципи, допомогти учням зрозуміти, що не політичні, економічні чи будь-які інші закони чи доктрини правлять світом, а лише психолого-педагогічні закони, які зумовлюють усі вчинки, поведінку, діяльність людей, усе, що з ними відбувається. Посеред яких ідеалів дитина буде зростати - на те вона й орієнтуватиметься в облаштуванні свого буття, в розбудові економіки, політики, держави.

Зосередження всіх зусиль на прищеплення в учнів норм багатовікової української культури – щоденна превентивна рутинна робота адміністрації, педколективу, учкому , дитячої організації школи.


^ План  роботи методичного об’єднання

класних керівників 1-11 класів

на 2012 -2013 н. рік

                                                                    

     Вересень

1.     Проведення засідання з питання результатів  виховної роботи у 2012-2013  навчальному році (21.08.)

2.     Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік (21.08.)

3.     Проведення анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі .

4.     Затвердження плану роботи  МО класних керівників  на І семестр 2012-2013 навчального року ( 21.08.)

5.     Вибори голови МО класних керівників 1-11 класів .

6.     Консультації з питань виховної роботи для класних керівників (протягом місяця).

7.     Організація роботи органів учнівського самоврядування дитячо-юнацької організації «Галактика «Альтаїр».

8.     Виготовлення макету «Галактика «Альтаїр» (До 01.09.).

9.     Методична оперативка «Робота класного керівника з учнями пільгових категорій».

10.  Оформлення класних куточків (до 14.09.)

11. Оформлення актів на дітей соціальних категорій. (До 01.10)

12.Засідання учкому. (До 01.10)

  Жовтень

1.     Участь у заходах тижня «Милосердя»» (01-31.10.)

2.     Відвідування виховних заходів класного керівника 5 класу Омельченко І. С., яка працює  в рамках адаптації учнів до середньої школи (протягом місяця).

3.     Діагностика рівня адаптації учнів 10 класу (протягом місяця).

4.     Методична оперативка «Роль класного керівника в моральному вихованні учнів».

5.     Рейди в сім’ї учнів, співбесіди з батьками.

6.     Планування роботи на осінні канікули.

7.     Участь у проекті «Моя школа - мій дім».

8.     Передплата періодичних видань на 2013 рік.

9.     Педагогічний консиліум «Адаптація учнів 5 класу до навчання у школі ІІ ступеня».

       Листопад

1.     Участь у тижні «У слові світ наш ожива» 01.-05. 11).

2.      Методична оперативка «Про проведення профілактичної роботи з дітьми з попередження правопорушень і злочинності».

3.     Засідання методичного об’єднання класних керівників " Вчитель – учень: налагодження партнерства та учнівського самоврядування. Системний підхід до розв’язання проблеми формування активної громадянської позиції учнів(12.11).

4.     Анкетування учнів старших класів «Проблема шкідливих звичок для учня» ( І тиждень).

5.     Відвідування виховних заходів класного керівника 9 класу    Нікончук І. П. та вчителів, які атестуються (протягом місяця).

6.     Співбесіди з учнями, що перебувають на внутрішкільному контролі (14-18.11).

7.     Тиждень безпеки життєдіяльності (08.-12.11)

8. Тиждень «В той рік заніміли зозулі» ( 22.-26.11)


        Грудень

1.     Участь у тижні «Здорова родина- здорова Вкраїна (01.-07.12».

2.     Огляд літератури з проблем виховної роботи (протягом місяця).

3.     Методична оперативка «Про проведення новорічних свят. Організація та проведення зимових канікул».

4.     Майстер-клас учителів. Відвідування виховних заходів класних керівників, що атестуються (протягом місяця).

5.     Тиждень  правознавства (10-14.12)

6.     Конференція громадськості «Співдружність школи, сім’ї та громадськості – в ім’я дитини» (21.12)

7.     Бесіди, диктанти про правила поведінки під час зимових свят і канікул (19-25.12)

Січень

1.        Участь у місячнику національного виховання «Я і звичаї мого народу» (протягом місяця).

2.       Корекція плану виховної роботи на другий семестр ( з 10.01. по 15.01.)

3.       Консультації з питань виховної роботи для класних керівників  (протягом місяця).

4.       Шкільний конкурс стінгазет «Історія мого краю»

5.       Методична оперативка «Роль класного керівника в організації роботи з обдарованими дітьми».

         Лютий

1.   Участь у місячнику естетичного виховання « Я –творча особистість» (протягом місяця).

2.     Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб

3.     Презентація досвіду класних керівників, які атестуються.

4.     Засідання методичного об’єднання класних керівників «Педагогіка підтримки дитини: взаємодія школи, сім’ї й соціуму з профілактики девіантної поведінки учнів. Удосконалення виховної профілактичної роботи».

5.     Майстер-клас з реалізації основної науково-методичної проблеми школи.

6.     Методична оперативка  «Родинне виховання.  Проведення класних родинних свят».

          Березень

1.     Участь у тижні відкритих дверей 1-4 класів.

2.     Методична оперативка «Організація профорієнтаційної роботи з учнями».

3.     Участь у тижні дитячої та юнацької книги.

4.     Участь у творчому звіті вчителів, що атестуються (кінець місяця).

5.     Конференція громадськості «Подаруймо дитині здоров’я!» (22.03)

6.     Тиждень боротьби з наркоманією (04-08.03)

          Квітень

1.     Участь у місячнику екологічного виховання «Я – житель Планети» (протягом місяця).

2.     Засідання методоб’єднання класних керівників «Соціальні проблеми профорієнтації учнівської молоді. Підведення підсумків виховної роботи за рік.»

3.     Ознайомлення з новими надходженнями фахової літератури .

4.     Методична оперативка «Оздоровлення дітей – обов’язок батьків і педколективу».

5.     Тиждень боротьби з насильством(02-06.04).

6.     Трудова акція «Затишна школа».

7.     Тиждень психології (22-26.04).

          

Травень

1.     Участь у Місячнику трудового виховання і профорієнтації «Ми – честь і гордість школи» (протягом місяця).

2.     Проведення анкетування класних керівників та учнів за підсумками роботи за рік (14-18.05).

3.     Методична оперативка «Аналіз рівня вихованості на кінець навчального року».


5.     Тиждень безпеки дитини (14-18.05)

6.     Проведення анкетування класних керівників та учнів за підсумками роботи за рік .

 

 Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы