Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
НазваниеНавчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
страница10/11
Дата01.10.2014
Размер1.73 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11^ Зміст модуля


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Генеза ДСЗ та її пріоритети на різних етапах розвитку

Об’єктивні передумови зародження органів трудового посередництва в Європі. Перші міжнародні норми і рекомендації з питань трудового посередництва, прийняті Міжнародною Організацією Праці. Створення державної служби зайнятості в Україні. Прийняття Закону України «Про зайнятість населення» і Положення про державну службу зайнятості.

Глибока економічна криза в Україні в другий половині 1990-х рр., падіння обсягу виробництва, скорочення зайнятості населення. Включення Державного фонду сприяння зайнятості населення до складу Державного бюджету і наслідки цього рішення.

Межа 1990-х – 2000-х рр. як визначальний етап розвитку державної служби зайнятості України: впровадження загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, розробка і впровадження інноваційних технологій - ЄТОНН і ЄІАС. Переваги ЄТОНН і ЄІАС, їх значення для поліпшення якості соціальних послуг населенню і роботодавцям.

Основні етапи розвитку сучасної державної служби зайнятості України.

2. Роль державної служби зайнятості в реалізації активної і пасивної політики зайнятості


Сутність, обумовленість і зміст активної і пасивної політики зайнятості. Форми і методи діяльності державної служби зайнятості по реалізації активної і пасивної політики зайнятості.

Зміст трудового посередництва. Аналіз ринку праці. Управління системою виплати допомоги по безробіттю, в тому числі частковому. Засоби збереження зайнятості, що використовують суспільні служби зайнятості. Фактори, що визначають переваги при виборі пріоритетних завдань діяльності державної служби зайнятості в Україні.

Активні заходи служби зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню громадян. Професійне навчання і професійна орієнтація як функція служби зайнятості. Оплачувані громадські роботи. Сприяння самозайнятості безробітних. Форми сприяння зайнятості громадянам, які не спроможні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

3. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: сучасний етап і перспективи розвитку


Сутність, загальні засади, державного соціального страхування на випадок безробіття. Допомога по безробіттю, інші види матеріального забезпечення безробітних, страхове відшко-дування, фактори, що визначають його розмір. Соціальні послуги застрахованим особам, іншим суб'єктам страхування.

Особливості надання послуг і матеріального забезпечення незастрахо-ваних осіб.

Формування коштів Фонду загально-обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Участь держави, найманих працівників і роботодавців у формування коштів Фонду.

Роль держави, профспілок і роботодавців в управлінні державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

Державна служба зайнятості як виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Нагляд і контроль за діяльністю фонду, роль держави у забезпеченні державного соціального страхування на випадок безробіття.

Основні проблеми в організації державного соціального страхування на випадок безробіття, шляхи їх подолання. Зміст і засоби зміцнення взаємодії фондів державного соціального страхування в Україні

4. Соціальний діалог на ринку праці


Сутність і предмет соціального діалогу на ринку праці. Принципи організації і функціонування соціального діалогу та соціального партнерства. Процедури узгодження інтересів сторін соціального діалогу.

Роль і зміст колективних договорів і колективних угод. Регулятивна функція колективних договорів і угод. Основні види угод. Генеральна тарифна угода. Галузеві тарифні угоди. Територіальні тарифні угоди.

Принцип трипартизму на ринку праці. Роль держави у соціальному діалозі. Координаційні комітети сприяння зайнятості населення.

Керівні органи Фонду загальнобов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: формування та склад

5. Стратегія діяльності державної служби зайнятості в сучасних умовах ринку праці


Процеси і тенденції на ринку праці, як чинник вибору пріоритетів діяльності державної служби зайнятості.

Співідношення попиту і пропозиції на регіональних ринках праці. Необхідність підвищення ефективності прогнозування процесів на ринку праці як основна передумова зміни стратегії діяльності служби зайнятості.

Мета і сутність прогнозування розвитку ринку праці. Основні методи і методики прогнозування процесів на ринку праці. Опитування та анкетування роботодавців, специфіка телефонного опитування. Опитування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів міста (району), зміст анкети. Використання паспортизації сіл та інших населених пунктів при прогнозуванні процесів на ринку праці.

Практика і кращий досвід взаємодії центрів зайнятості із сільськими та селищними радами. Використання стандартної звітності підприємств, установ і організацій (ПОУ) для прогнозування процесів на ринку праці, форми звітності, специфіка обробки. Технологічні особливості узагальнення інформації, яка використовується при прогнозуванні процесів на ринку праці.

Врахування рівня забезпечення потреб ринку праці у робочій силі, навантаження на одне вільне робоче місце. Роз'яснювальна робота з потенційними зовнішніми мігрантами, зміцнення зв'язків з роботодавцями.

Удосконалення роботи з молоддю, в тому числі профорієнтаційної (в залежності від потреб місцевого ринку праці), зміцнення взаємодії із школами і ПТУ.

Особливості надання соціальних послуг з працевлаштування жінкам, інвалідам, пенсіонерам за віком в умовах дефіциту робочої сили (нестачі трудових ресурсів)


Рекомендована література

 1. Конституція України. - К.: Парламент, вид-во, 1999. - 87 с.

 2. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. № 3723 - ХП Ст. 5.

 3. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000 р. № 58.

 4. Авдєєв Л.Г. Гендерна політика в діяльності державної служби зайнятості.- К.: ІПК ДСЗУ, 2004. - 23 с.

 5. Авдєєв Л.Г. Інформаційна робота з населенням в державній службі зайнятості: / Методичні рекомендації. -К.: ІПК ДСЗУ, 2003. - 324 с.

 6. Баришніков В.М., Маршавін Ю.М., Туленков М.В., Храмов В.О. Державне управління та державна служба: навч. посіб. - К.: ІПК ДСЗУ, 2003. – 324 с.

 7. Букраба О.М. Державне соціальне страхування: опорний конспект лекцій.- К.: ІПК ДСЗУ, 2006. - 52 с.

 8. Васильченко В.С., Василенко П.М. Ринок праці. Теоретичні основи та державна практика. - В 2-х част. – К.: ІПК ДСЗУ, 2000. - 317 с.

 9. Васильченко В.С., Василенко П.М. Ринок праці та зайнятість: навч. посіб. - В 2-х част. – К.: ІПК ДСЗУ, 2005. – 461 с.

 10. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: монографія / Кол. авт.; за заг. ред.- проф. О.Ю. Оболенського. – Хмельницький: Поділля, 1999.-570 с.

 11. Державне управління в сфері ринку праці України та зайнятості населення: матеріали наук.-практ. конф. 27 січня 2005 р. в ІПК ДСЗУ. – К.: ІПК ДСЗУ, 2005. – 328 с.

 12. Єдина технологія обслуго­вування населення в центрах зайнятості України / [Маршавін Ю., Ляміна Л., Фокас Л. та інші ] - К.: ІПК ДСЗУ, 2000. - 300с.

 13. Збірник основних законодавчих та нормативно-правових документів для вивчення законодавства з питань державної служби та про боротьбу з корупцією / упоряд. та ред. В.М. Баришніков. - К.: ІПК ДСЗУ, 2001.- 159с.

 14. Лібанова Е.М., Мельничук Д.П. Ринок праці в економічній системі: навч. посіб. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 260 с.

 15. Е. Лібанова, О. Палій. Ринок праці та соціальний захист: навч. посіб. -К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004. – 491 с.

 16. Маршавін Ю.М. Ринок праці та функціонування державної служби зайнятості: навч.-метод. посіб. - К.: ІПК ДСЗУ, 2001. – 176 с.

 17. Маршавін Ю., Ляміна Л., Фокас Л. Методичні рекомендації щодо надання центрами зайнятості соціальних послуг роботодавцям. – К. : ІПК ДСЗУ, 2004. – 56 с.

 18. Маршавін Ю. Державне соціальне страхування: навч.-метод. посіб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2004. – 256 с.

 19. Мовчан В.С. Етика: навч. посіб.[30е вид.]. - К.: Знання, 2007 - 483 с.

 20. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість: навч. посіб. – К.: МАУП, 1997.

 21. Піддубний В.В., Маршавін Ю.М. Довідник спеціаліста державної служби зайнятості з базових засад загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. - Т.- 1 - Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007. - 544 с.

 22. Плиса В.Й. Страхування: навч. посіб. - К.: Каравела, 2005. - 392 с.

 23. Професійна орієнтація в системі державної служби зайнятості: навч. посіб. / [Синявський В.В., Маршавін Ю.М., Авдєєв Л.Г., Міропольська М.А.]. - К.: ІПК ДСЗУ, 2009.-230 с.

 24. Соціальне партнерство на ринку праці України.– К.: Стилос, 1998.-158 с.

 25. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики. - К.: МАУП, 2002. - 200с.

 26. Словарь - справочник по социальной работе / Под ред Е.И. Холостовой. - М.: Юрист, 2000. - 424 с.

 27. Соціальне страхування на випадок безробіття. Кн.-1. - К.: Основа, 2001. - 176 с.

 28. Соціальне страхування на випадок безробіття. Кн.-2. - К.: Основа, 2002. - 216 с.

 29. Соціальне страхування на випадок безробіття. Кн. 3-. - К.: Вид-во ТОВ "Лтава Лізинг", 2003. - 196 с.

 30. Социальная политика: учеб. / Плд общ. ред Н.А. Волгина. - М.: Екзамен, 2002. - 736 с.

 31. Туй Ф., Хансен Е., Прайс Д. Державна служба зайнятості на ринку пра­ці, що змінюється. – Женева: Міжнародне бюро праці, 2001. – 324 с.

 32. Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості: конспект лекцій. ­ К.: МАУП, 2003. – 120 с.

 33. Шевчук П. Соціальна політика: навч. посіб.- Львів: Світ, 2003. - 400 с.

 34. Ягодка І. Соціальна інфраструктура і політика: навч.- метод. посіб. - К.: КНЕУ, 2002.- 232 с.^ МОДУЛЬ ГВ-2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАДАННЯ ЦЕНТРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ШУКАЧАМ РОБОТИ
Мета модуля:
дати максимально повний перелік та змістовні характеристики соціальних послуг шукачам роботи, які надаються державною службою зайнятості, розкрити форми і методи організації цієї роботи в сучасних умовах ринку праці, які спрямовуються на підвищення рівня працевлаштування відповідних категорій безробітних.
^ Навчальні цілі:
за результатами навчання слухачі повинні:

• добре орієнтуватися у спектрі різноманітних форм і методів надання державних соціальних послуг незайнятому населенню;

• бути добре обізнаними з нинішніми умовами, особливостями та технологією надання державних соціальних послуг шукачам роботи;

• опанувати практику і нормативні вимоги залученню безробітних до підприємництва та само зайнятості;

• володіти сучасними принципами, формами і методами працевлаштування громадян, які не зтатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

• бути добре обізнаними щодо цілей, форм, методів і порядку організації профорієнтації та профнавчання безробітних в системі державної служби зайнятості;

• знати передовий досвід і вміти застосувати інноваційні підходи надання соціальних послуг клієнтам.
^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 12, із них: аудиторних занять – 4; самостійної роботи – 8.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Форми та методи роботи ЦЗ щодо сприяння клієнтам у пошуку та підборі підходящої роботи4

2.

Організація професійного навчання безробітних з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

23.

Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді2

4.

Особливості працевлаштування громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

25.

Залучення безробітних до підприємництва та самозайнятості.2^ Зміст модулю


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Форми та методи роботи центрів зайнятості щодо сприяння клієнтам у пошуку та підборі підходящої роботи

Законодавство України про основні принципи державної політики в сфері зайнятості. Законодавчі засади реалізації права громадян в процесі пошуку та підборі підходящої роботи.

Організація роботи центру зайнятості та його функціонально-просторових секторів з дотриманням вимог ЄТОНН. Функціональні вимоги до спеціалістів профільних секторів центру зайнятості. Співбесіда як головна форма взаємодії спеціаліста центру зайнятості з клієнтом.

Основні напрямки роботи з клієнтами: активізація особистих зусиль клієнтів при вирішенні проблеми працевлаштування, орієнтація безробітних на само зайнятість, профінформаційне забезпечення безробітних, навчання техніці пошуку роботи, складання планів самостійного пошуку роботи, громадські та сезонні роботи

2. Організація професійного навчання безробітних з метою підвищення їх конкурентно-спроможності на ринку праці

Роль державної служби зайнятості в забезпеченні збалансування попиту і пропозиції робочої сили в умовах ринкової економіки з урахуванням інноваційних вимог до робітничих кадрів. Сучасний стан та основні тенденції розвитку професійного навчання безробітних.

Підвищення ефективності професійного навчання як захід активного сприяння працевлаштуванню безробітних. Критерії ефективності професійного навчання; шляхи підвищення ефективності професійного навчання безробітних.

Впровадження гнучких модульних технологій в систему професійного навчання безробітних як одного із пріоритетних напрямів реформування системи професійного навчання робітничих кадрів. Суть та особливості модульної технології

3. Професійна орієнтація безробітних громадян та молоді

Професійна орієнтація: поняття та сутність. Роль професійної орієнтації в житті особистості. Мета та основні завдання. Професійна орієнтація як система.

Складові професійної орієнтації: профінформація, профконсультація, профдобір, профвідбір.

Сучасний стан професійної орієнтації в Україні. Профорієнтація школярів та молоді. Надання профорієнтаційних послуг безробітним громадянам. Система профорієнтації державної служби зайнятості – складова загальнодержавної.

Специфіка профорієнтаційної роботи в системі служби зайнятості

4. Особливості працевлаштування громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

Міжнародні правові норми в сфері трудових відносин. Світові системи проведення соціальної політики щодо маргінальних груп населення. Державні соціальні гарантії в сфері праці в Україні.

Визначення категорій громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Визначення квоти та порядок бронювання робочих місць для обов’язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту.

Взаємодія державної служби зайнятості з Фондом соціального захисту інвалідів щодо сприяння у працевлаштуванні інвалідів.

Завдання державної служби зайнятості щодо забезпечення стандартів якості надання соціальних послуг населенню, яке потребує соціального захисту

5. Залучення безробітних до підприємництва та самозайнятості

Державна політика підтримки малого бізнесу і підприємництва в Україні. Досвід Державної служби зайнятості щодо фінансової підтримки підприємницької ініціативи безробітних. Виплата допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності.

Підприємництво в ринковій системі господарювання. Становлення малого підприємництва в Україні. Поняття підприємництва та самозайнятості. Форми практичної діяльності центрів зайнятості по залученню безробітних до підприємництва та самозайнятості.

Основні форми роботи базового центру зайнятості щодо сприяння залученню безробітних до підприємництва та самозайнятості. Приклади з досвіду роботи базових центрів зайнятості. Створення інформаційного простору в базових центрах зайнятості.

Орієнтаційні семінари з безробітними щодо зайняття підприємницькою діяльністю. Інформаційні та робочі орієнтаційні семінари. Інші види семінарів з безробітними, які спрямовані на розвиток підприємницьких якостей, поглиблення знань та умінь, надання конкретних компетенцій для започаткування та ведення підприємницької діяльності. Досвід центрів зайнятості.

Діяльність регіональних центрів зайнятості щодо поліпшення залучення безробітних до підприємницької діяльності. Дослід роботи: запровадження інтерактивних методів у навчанні спеціалістів базових центрів зайнятості, які організують семінари-тренінги з безробітними; проведення соціально-психологічних обстежень потенційних підприємців; проведення круглих столів, щодо розвитку підприємництва; інформування громадськості, тощо. Співпраця центрів зайнятості з громадськими організаціями по реалізації проектів розвитку підприємництва


Рекомендована література
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

2. Конвенція МОП 1948 року № 88 про організацію служби зайнятості // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1965 - 1999. - Т. І. Женева. -С. 439-449.

3. Конвенція МОП 1964 року № 122 про політику в галузі зайнятості // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1965 - 1999. - Т. І. Женева. -С.750-791.

4. Конвенція МОП 1988 року № 168 про сприяння зайнятості і захист від безробіття. //Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1965 - 1999. -Т. II. Женева.-С. 1373-1384.

5. Закон України "Про зайнятість населення" від 31 березня 1991 року №665/97-ВР.

6. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 року № 1533-ІИ.

7. Назустріч людям. Програма Кабінету Міністрів України. - Урядовий кур'єр. - 2005. - №26.

8. Положення про державну службу зайнятості. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р., №47.

9. Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови надання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578.

10. Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578.

11. Державне управління в сфері ринку праці та зайнятості населення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Храмова В. О. - К.: ІПК ДСЗУ, 2005. - 328 с.

12. Авдєєв Л.Г. Державна система професійної орієнтації населення: методологічний аспект// Ринок праці та зайнятість населення.- 2009.- №3.- С.42-47

13. Авдєєв Л.Г. Роль служби зайнятості в професійній орієнтації учнівської молоді. // Ринок праці та зайнятість населення.- 2006.- №1.- С.25-29.

14. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання безробітних: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф..- К.: ІПК ДСЗУ. 2006.- 311 с.

15. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф..- К.: ІПК ДСЗУ, 2008.- 400 с.

16. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи: зб. наук. праць за матеріалами ІV Всеукр. наук. - практ. конф.- К.: ІПК ДСЗУ, 2009.- 445 с.

17. Актуальні проблеми професійної самореалізації осіб з особливими потребами на ринку праці: зб. наук. праць / [упорядники: М.П. Лукашевич, Н.В. Коляденко, В.І. Жуков, О.М. Ковбаско.].- К.: ІПК ДСЗУ, 2008.-131 с.

18. Казановський А.В. Модульна методологія професійного навчання безробітного населення: навч. посіб.- К.: ІПК ДСЗУ, 2007.- 249 с.

19. Критерії ефективності профорієнтаційної роботи державної служби зайнятості України: методичні рекомендації./[Маршавін Ю.М., Маршавін Д.Ю., Міропольська М.А. та ін.].- К.: ІПК ДСЗУ, 2008.- 100 с.

20. Лукашевич М.П., Бондарчук Л.В. Інноваційні соціальні технології професійного самовизначення особистості: навч. посіб.- К.: ІПК ДСЗУ, 2005.- 144 с.

21. Маршавін Ю.М. Підприємництво як фактор розвитку зайнятості населення України.- К.: ІПК ДСЗУ, 2004.- 234 с.

22. Маршавін Ю.М., Мельник О.В., Кузнєцова Т.К. Підприємництво за сприяння державної служби зайнятості: досвід успішних підприємців: навч.- метод. посіб.- К.: ІПК ДСЗУ, 2007.- 232 с.

23. Міропольська М.А. Профорієнтаційні послуги в державній службі зайнятості: організаційно-психологічний аспект.// Ринок праці та зайнятість населення..- 2006.- №2.- С. 21-24

24. Маршавін Ю., Ляміна Л., Фокас Л. Методичні рекомендації щодо надання центрами зайнятості соціальних послуг роботодавцям. - К. : ІПК ДСЗУ, 2004. - 56 с.

25. Маршавін Ю., Ляміна Л., Фокас Л. та інші. Єдина технологія обслуговування населення в центрах зайнятості України - К.: ІПК ДСЗУ, 2000. - 300 с.

26. Ортікова Н.В. Ефективність профінформаційного забезпечення клієнтів державної служби зайнятості.// Ринок праці та зайнятість населення. 2006.- №2.- С. 43-46

27. Професійне навчання безробітних на виробництві ( організаційно- методичний аспект): навч. посіб. / за заг. ред.. Л.М. Капченка.- К.: ІПК ДСЗУ, 2009.- 108 с.

28. Професійна орієнтація та професійне навчання безробітних (організаційно-правові та психолого-педагогічні аспекти): колективна монографія/ за заг. ред.. Скульської В.Є.- К.: ІПК ДСЗУ, 2007.- 346 с.

29. Професійна орієнтація в системі державної служби зайнятості: навч. посіб./[ Синявський В.В., Маршавін Ю.М., Авдєєв Л.Г., Міропольська М.А.]./ за заг. ред.. О.В. Киричука.- К.: ІПК ДСЗУ, 2009.- 230 с.

30. Психологія особистості безробітного: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. 25 травня 2004 р. м. Київ/ за заг. ред.. О.В. Киричука.- К.: ІПК ДСЗУ, 2004.- 227 с.

31. Психологія особистості безробітного: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 26 травня 2005 р. м. Київ/ за заг. ред.. О.В. Киричука.- К.: ІПК ДСЗУ, 2005.- 380 с.

32. Психологія особистості безробітного: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 26 травня 2006 р. м. Київ/ за заг. ред.. О.В. Киричука.- К.: ІПК ДСЗУ, 2006.- 350 с.

33. Психологія особистості безробітного: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 25 травня 2007 р. м. Київ/ за заг. ред. О.В. Киричука.- К.: ІПК ДСЗУ, 2007.- 300 с.

34. Психологія особистості безробітного: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 19 грудня2008 р. м. Київ/ за заг. ред.. О.В. Киричука.- К.: ІПК ДСЗУ, 2008.- 400 с.

35. Соціальне партнерство на ринку праці України.-К.: Стилос, 1998.-158 с.

36. Сприяння працевлаштування молоді в Україні: навч. посіб./ [Ю. Маршавін, Г. Черепанова, Д. Маршавін та ін.].- К.: ІПК ДСЗУ.- ІПЕК, 2006.- 156 с.

37. Туй Ф., Хансен Е., Прайс Д. Державна служба зайнятості на ринку праці, що змінюється. -Женева: Міжнародне бюро праці, 2001. - 324 с.

^ МОДУЛЬ ГВ-3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАДАННЯ ЦЕНТРАМПИ ЗАЙНЯТОСТІ ПОСЛУГ РОБОТОДАВЦЯМ
Мета модуля:

дати максимально повний перелік та змістовін характеристики пропонованого роботодавцям спектру послуг вітчизняною службою зайнятості, а також розкрити форми і ме тоди організації цієї роботи в сучасних умовах ринку праці., які спрямовуються на забезпечення потреб роботодавців у якісно підготовлених працівниках.
^ Навчальні цілі:
за результатами навчання слухачі повинні:

• добре орієнтуватися у спектрі різноманітних форм і методів організації надання державною службою зайнятості послуг роботодавцям;

• оволодіти принципами взаємодії центрів зайнятості з органами влади і роботодавцями в питаннях сприяння працевлаштуванню безробітних, зокрема окремих категорій на заброньовані робочі місця, шляхом надання роботодавцям дотацій на створення додаткових робочих місць, а також стосовно організації професійного навчання безробітних;

• бути добре обізнаними з нинішніми умовами, особливостясмим та технологією надання послуг державною службою зайнятості роботодавцям відповідно до чинного законодавства.

• опанувати практику і нормативні вимоги організації роботи цент рів зайнятості з роботодавцями щодо забезпечення профілактики страхових випадків;

• володіти формами і методами організації співпраці з роботодавцями та іншими зацікавленими установами з питань зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями;

• знати передовий досвід і вміти застосовувати інноваційні підходи надання послуг роботодавцям.
^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 12, із них: аудиторних занять – 10; самостійної роботи – 2.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Взаємодія центрів зайнятості з роботодавцями.2

2.

Здійснення центрами зайнятості профвідбору працівників на замовлення роботодавців.

23.

Організація професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретне робоче місце.

24.

Організація роботи центрів зайнятості з роботодавцями щодо забезпечення профілактики страхових випадків.

25.

Оплачувані громадські роботи: мета, сутність, порядок організації.

26.

Співпраця з роботодавцями та іншими зацікавленими установами з питань зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы