Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
НазваниеНавчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
страница11/11
Дата01.10.2014
Размер1.73 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Зміст модуля

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Взаємодія центрів зайнятості з роботодавцями


Об'єктивна обумовленість зміцнення взаємодії державної служби зайнятості із роботодавцями. Принципові засади взаємодії державної служби зайнятості із роботодавцями. Врахування особливостей ситуації на ринку праці і в економіці (підйом або криза) при визначенні пріоритетних послуг роботодавцям.

Зміст технологічних процедур і операцій при обслуговуванні керівників підприємств, які звертаються до центрів зайнятості з метою реєстрації підприємств як платників внесків до ФЗДССУВБ.

Особливості обслуговування керівників та працівників кадрових служб підприємств, які звернулися в центр зайнятості за допомогою в підборі персоналу.

Специфіка обслуговування роботодавців, які не мають прав юридичної особи, при реєстрації трудових договорів між ними і найманими працівниками. Система роботи центрів зайнятості з роботодавцями щодо збору інформації про вакансії

2. Здійснення центрами зайнятості профвідбору працівників на замовлення роботодавців


Сутність і основні завдання професійного відбору. Види і принципи професійного відбору. Професійна придатність та її формування. Здібності та професійно важливі якості особливості.

Виявлення та оцінка осіб, які за своїми індивідуально-психологічними якостями, освітою, можливостями і станом здоров'я найбільш відповідають нормативним вимогам професії (спеціальності), за якою є вакансія – зміст професійного відбору.

Техніка професійного відбору в системі державної служби зайнятості. Використання профконсультантом психодіагностичних методик для виявлення ступіня відповідності індивідуально-психологічних властивостей безробітного обраній професії, придатності та соціально-психологічної готовності кандидата зайняти вільне робоче місце або навчатися за даною спеціальністю.

Значення кваліфікованої профорієнтаційної роботи з безробітними у процесі профвідбору для свідомого їх працевлаштування на вільне робоче місце, що роботодавець визначів як таке, що потребує профвідбору. Виважений прийом безробітного на вільне робоче місце за результатами профвідбору як мінімізація випадків звільнення працівника без поважних причин або непродуктивної праці

3. Організація професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретне робоче місце


Особливості організації профнавчання безробітних на замовлення роботодавців поточного і перспективного характеру. Випереджаюче професійне навчання на основі аналізу та прогнозування розвитку ринку праці. Огляд змісту і специфіки основних етапів роботи центрів зайнятості щодо організації профнавчання безробітних на замовлення роботодавців.

Сутність першого етапу: з'ясування спеціалістами центру зайнятості потреб роботодавця поточного або перспективного характеру у профнавчанні кадрів. Інформування шукачів роботи щодо можливостей профнавчання на конкретні робочі місця на замовлення роботодавців як зміст другого етапу. Третій етап має включати підбір претендентів на профнавчання. У процесі реалізації четвертого етапу необхідно проведення профконсультації, профвідбору претендентів на навчання. На п'ятому етапі організації профнавчання безробітних на замовлення роботодавців здійснюється узгодження підібраних кандидатур на профнавчання з роботодавцем.

Особливості організації центрами зайнятості випереджаючого професійного навчання безробітних на основі прогнозування процесів на ринку праці.

4. Організація роботи центрів зайнятості з роботодавцями щодо забезпечення профілактики страхових випадків.

Основні положення страхування на випадок безробіття та теоретичне визначення термінології страхового випадку.

Роботодавці, як основні страхувальники, співучасники формування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та суб’єкти управління Фондом.

Визначення причин настання страхового випадку, зокрема - втрата роботи, застосування режимів неповної зайнятості та відпустки з ініціативи адміністрації, звільнення за власним бажанням без врахування реального попиту на робочу силу, відмова роботодавців у працевлаштуванні осіб з інвалідністю та інших категорій населення, що потребують додаткових соціальних гарантій при працевлаштуванні.

Види моніторингу економічного стану регіону та ПОУ - співпраця з місцевими органами влади та управліннями економіки засобами вивчення аналітичних матеріалів щодо обсягів виробленої продукції та залучення інвестицій, опитування, участі у нарадах тощо; взаємодія з конкретними роботодавцями, а саме опитування, статистичні спостереження обсягів та структури зайнятості та аналіз динаміки попиту на робочу силу, наявність заборгованості заробітної плати, наявність проектів реконструкції та реорганізації тощо.

5. Оплачувані громадські роботи: мета, сутність, порядок організації


Основні підходи до визначення сутності, змісту та видів оплачуваних громадських робіт.

Історичні аспекти використання людством

громадських робіт на користь суспільства.

Міжнародна організація праці про громадські роботи. Законодавство України про принципи, види організації та фінансування громадських оплачуваних робіт.

Використання коштів Фонду ЗДССВБ для організації та проведення громадських робіт. Функції оплачуваних громадських робіт. Стан застосування громадських робіт в Україні, регіоні.

Проблеми поширення оплачуваних громадських робіт, як засобу подолання безробіття.

Завдання ЦЗ в організації та проведенні оплачуваних громадських робіт на регіональному та місцевому рівнях.

6. Співпраця з роботодавцями та іншими зацікавленими установами з питань осіб з обмеженими фізичними можливостями

Особливості надання соціальних послуг особам з інвалідністю державною службою зайнятості.

Взаємодія центрів зайнятості з територіальними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів, органами праці та соціального захисту населення, центрами професійної реабілітації інвалідів та підприємствами щодо створення робочих місць для інвалідів, професійної орієнтації, профнавчання та працевлаштування інвалідів.

Функції установ та організацій у процесі працевлаштування та забезпечення зайнятості осіб з обмеженими можливостями.

Роль центру зайнятості в організації роботи створення роботодавцями спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.


^ Рекомендована література

1. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання: збір. наук. праць Ш Всеукр. наук.-практ. конф./ [упоряд.: Міропольська М.А., Капченко Л.М., Алєксєєва А.В. та ін.]- К.: ІПК ДСЗУ, 2008.-456 с.

2. Актуальні проблеми професійної самореалізації осіб з особливими потребами на ринку праці: зб. наук. праць /[ упоряд. М.П.Лукашевич, Н.В. Коляденко, В.І. Жуков, О.М. Ковбаско].- К.: ІПК ДСЗУ, 2008.-131 с.

3. Актуальні проблеми професійної орієнтації професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи: зб.наук.праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. - К.: ІПК ДСЗУ, 2009. - 445 с.

4. Збірник нормативно-правових, інструктивних, методичних та довідково-інформаційних матеріалів з професійного навчання / за ред. В.М. Шелковського.- К.: ІПК ДСЗУ, 2003.-276 с.

5. Зінкевич Н.І. Основні завдання державної служби зайнятості з удосконалення обслуговування безробітних та роботодавців//Бюлетень ІПК ДСЗУ.- 2005.- № 1.- С.7-8.

6. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення" від 25 грудня 2008 р. № 799-VI.

7.Казановський А.В. Модульна методологія професійного навчання безробітного населення.-К.: ІПК ДСЗУ, 2007.-249 с.

8. Каляпіна Є. Проблематика створення робочих місць та працевлаштування інвалідів з позиції роботодавця // Праця і закон.-2005.- № 19.-С.13-19.

9. Качан Л. Реабілітація та раціональне працевлаштування інвалідів: європейський досвід і вітчизняна практика. // Соціальний захист. - 2009 .- № 8. - С.13-16.

10. Кондрюк С. Громадські роботи - ефективний механізм чи профанація? // Профспілки України. - 2004. - № 5. - С.14-17.

11. Красовська Н.М. Через взаємодію з роботодавцями - до вирішення проблеми безробітних // Бюлетень ІПК ДСЗУ.-2004.-№1.-С.35-36.

    12. Маршавін Ю., Ляміна Л., Фокас Л. та інші. Єдина технологія обслуго­вування незайнятого населення в центрах зайнятості України – К.: ІПК ДСЗУ, 2000. – 303 с.

13. Маршавін Ю., Ляміна Л., Фокас Л. Методичні рекомендації щодо надання центрами зайнятості соціальних послуг роботодавцям. – К.: ІПК ДСЗУ, 2004. – 56 с.

14. Маршавін Ю.М., Маршавін Д.Ю., Міропольська М.А. та ін. Критерії ефективності профорієнтаційної роботи державної служби зайнятості: Методичні рекомендації. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 100 с.

15. Маршавін Ю.М. Проблеми зайнятості та громадські роботи // Праця і зарплата.- 2008.- №46.-С.405.

16. Матакова Л.О. Співпраця центру зайнятості з роботодавцями //Бюлетень ІПК ДСЗУ.-2004.-№1.- С.32-34.

17. Модульна система професійного навчання: концепція, методика, особливості впровадження: навч.- метод. посіб. /В.С.Плохій, А.В.Казановський.-К.: ВЦ "Київська нотна фабрика", 2000.-284с.

18. Павлоцька З.В. Шляхи розширення співпраці служи зайнятості з роботодавцями// Бюлетень ІПК ДСЗУ.-2004.-№1.-С. 31-32.

19. Панченко В.М. Громадські роботи в Україні // Роботодавець, 2004.- № 12.-С.23.

20. Пашков В. Захист прав працівників і роботодавців // Бюлетень Національної Служби Посередництва і Примирення.-2008.-№1-2.-С.22-26.

21. Професійне навчання безробітних на виробництві (організаційно-методичний аспект): навч. посіб./за заг. ред. Л.М. Капченка.-К.: ІПК ДСЗУ, 2009.-108 с.

22. Професійна реабілітація інвалідів: довідково-метод. посіб. / за ред. В.В. Марунича. - Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 227 с.

23. Синявський В.В., Маршавін Ю.М., Авдєєв Л.Г., Міропольська М.А. Професійна орієнтація в системі державної служби зайнятості: навч. посіб. / За заг. ред. О.В. Киричука. – К.: ІПК ДСЗУ, 2009. – 230 с.

24. Сіманчук Л. Оплачувані громадські роботи // Роботодавець.-2006. - № 5.-С.19.

25. Сприяння особам з інвалідністю у пошуках зайнятості: посіб. для тренерів-працівників служб зайнятості. - К.: Міленіум, 2004. - 156 с.

26. Терюханова І. Стимулювання роботодавців до працевлаштування інвалідів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика // Соціальний захист. - 2008. - № 11. - С.16-17.

27. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учеб. пособ..- М.: Изд.-торг. корпорация "Дашков и Ко", 2009.-240 с.

28. Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості. Конспект лекцій.- К.: МАУП, 2003.-120с.

29. Шамота В.М., Тимофеев Б.О. Соціально-економічні та нормативно-правові проблеми розвитку оплачуваних громадських робіт - ефективного заходу підтримки конкурентоспроможності робочої сили в Україні // Конкурентоспроможність у сфері праці: зб. наук. пр. - Ін-т економіки НАНУ.- Київ, 2001. - С.52-59.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы