Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
НазваниеНавчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
страница4/11
Дата01.10.2014
Размер1.73 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


^ Зміст модуля

Тема

Зміст та навчальні елементи

1. Конституційні засади державного управління і державної служби.

Визначення конституційних засад державного управління в політичній системі України Політична система як результат взаємовпливу інститутів і норм в політико-правових відносинах та їх складові елементи. Система органів держави та їх компетенція і статус, публічна влада. Фундаментальна роль Конституції в розвитку українського законодавства, впровадження конституційних норм в поточне законодавство. Гілки державної влади в Україні та взаємовідносини між ними, гілки державної влади та державне управління. Конституція України як основа подальшого вдосконалення правового регулювання системи державного управління і самоврядування; системи державної служби.

Роль і значення конституційно-правових засад у формуванні державно-службових відносин. Конституційні права і обов'язки громадян та конституційний статус державних службовців.

2. Нормативно-правові акти що регламентують державне управління.

Система правових актів, що регламентують державне управління (закони, укази, постанови, накази, розпорядження, договори, угоди), їх призначення та необхідність реалізації. Галузь законодавства, галузева належність правового акту, предмет і метод правового регулювання. Систематизація правових актів державного управління, її основні форми (кодифікація, інкорпорація, консолідація) та завдання.

3. Застосування права в державному управлінні та його принципи.

Суспільно-правові чинники застосування права. Законність, доцільність та обґрунтованість правозастосовної діяльності в державному управлінні, презумпція, прецедент. Міжнародні стандарти правозастосовної діяльності (білль про права людини, чинні міжнародні договори, складові національного законодавства, ратифікація та імплементація).

Правозастосування в умовах прийняття управлінського рішення; одержання доручень, які суперечать чинному законодавству, відповідальність суб'єктів управлінського процесу.

4. Етапи та порядок правозастосування в державному управлінні.

Аналіз фактичного складу дій, суспільних відносин, які мають бути урегульовані правом. Сутність нормативного управління та ситуаційного правозастосування.

Норми правового впливу в процесі керівництва, управління, правового регулювання. Вибір правової норми щодо нормативного та ситуаційного управління.

Процесуальна правова та процедурна форма управлінського рішення (процесуальна норма, процесуальні впровадження, процедура). Правові аспекти прийняття управлінського рішення за критеріями обґрунтованості, законності, доцільності та ефективності.

Правова оцінка прийнятого рішення.

5. Правова регламентація державної служби.

Державна служба як комплексний правовий інститут, як складова публічного права. Структура інституту державної служби, основні підінститути (приписів, статусу посади і посадової особи, державно-службових відносин, етики державного службовця, державної дисципліни, кадрового забезпечення тощо).

Взаємодія правового інституту державної служби з іншими галузями права (фінансовим, господарським, трудовим, міжнародним тощо).

Державні службовці як суб'єкт адміністративного права; основні засади і принципи адміністративного права у застосуванні до державної служби.

6. Запобігання та протидія корупції у підрозділах державної служби зайнятості

Поняття корупції. Види корупційних діянь. Корупційні діяння без ознак злочину. Шкода від корупції. Причини поширеності корупції в Україні.

Прийняття Закону України «Про боротьбу з корупцією» - акт оформлення адміністративно - правового механізму боротьби з корупцією. Спеціальні обмеження щодо державних службовців, спрямовані на попередження корупції. Види фінансового контролю діяльності державних службовців. відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення пов’язані з корупцією. Відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією.

Підстави і порядок адміністративного впровадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією. Особливості запобігання корупції адміністративно-правовими методами в державній службі зайнятості. Критерії оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади в аспекті боротьби з корупцією та запобігання її проявам серед державних службовців.Рекомендована література
1. Конституція України. - К.: ЮРІНКОМ, 1996. -43 с.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X [з наступними змінами], //www.rada.gov.ua.

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-УІП [з наступними змінами] //www.rada.gov.ua.

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 1618-ІУ //www.rada.gov.ua.

5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-1V //www.rada.gov.ua.

6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-111 //www.rada.gov.ua.

7. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-1 У //www.rada.gov.ua.

8. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІИ //www.rada.gov.ua.

9. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. №618 - ІУ// Офіційний вісник України. - 2004. - №16. - ст. 1088.

10. Закон України від 18 березня 2004р. № 1629 "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до Законодавства Європейського Союзу"// Урядовий кур'єр. - 2004.-№71.

11. Закон України "Про державну службу України" від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП (з наступними змінами) //www.rada.gov.ua.

12. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. № 586-ХГУ //www.rada.gov.ua.

13. Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 року № 356/95-ВР (з наступними змінами) //www.rada.gov.ua.

14. Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Вісник Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - СІ70.

15. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07 липня 2001 р. № 2493-ІИ // Відомості Верховної Ради.- 2001.- № 33.- С. 175.

16. Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629 "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" //www.rada.gov.ua.

17. Закон України від 18 березня 2004 р. № 1621 "Про державні цільові програми"

18. Закон України від 2 жовтня 2003 р. № 1213-ІУ "Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" //www.rada.gov.ua.

19. Указ Президента України "Про забезпечення умов для від 31 липня 2004 року № 854 //www.president.gov.ua.

20. Указ Президента України від 4 червня 2004 р. № 614/2004 "Про Комісію з питань формування кадрового резерву на керівні посади державних службовців" //www.rada.gov.ua.

21. Указ Президента України від 24 квітня 2004 р. № 434/2004 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів" //www.rada.gov.ua.

22. Указ Президента України від 24 березня 2004 р. № 362/2004 "Про заходи щодо дальшого вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України" //www.rada.gov.ua.

23. Указ Президента України від 5 березня 2004 р. № 278/2004 "Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу //www.rada.gov.ua.

24. Указ Президента України від 22 липня 2003 р. №740/2003 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" // Урядовий кур'єр. - 2003. - №135.

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки" //www.rada.gov.ua.

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 р. № 630 "Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення" //www.rada.gov.ua.

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 499 "Про внесення зміни до заходів щодо виконання завдань, які випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" і "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році" //www.rada.gov.ua.

28. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 165-р "Деякі питання, пов'язані з виконанням Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки" // www.kmu.gov.ua.

29. Наказ Головного управління державної служби України "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця" від 23 жовтня 2000 р. № 58 //www.guds.gov.ua.

30. Наказ Головного управління державної служби України "Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців" 21 травня 2004 р. № 74 //www.guds.gov.ua.

31. Наказ Головного управління державної служби України "Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань" від 31 жовтня 2003 р. № 122 //www.guds.gov.ua.

32. Державна служба в Україні. - К., 2002. - 352с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; № 1.

33. Державна служба в Україні: [36. нормат. актів] / [Шеф-ред. В.С.Ковальський]. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 351 с.

34. Державна служба в Україні: 36. нормативних актів. - К.: Вид-во Юрінком Інтер, 2002.-352 с.

35. Державне управління та державна служба в умовах формування громадянського суспільства // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конференції / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князева.-К.: Вид-во УАДУ, 2001. -Т. 1.- С. 152.-395.

36. Іщенко М.П., Гук Б.М. Правове забезпечення державного управління і місцевого самоврядування: навч. програма. – Черкаси, 2009. – 35 с.

37. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика: Навч. посіб.. — К.: Атіка, 2003.-15с.

38. Марущак В.П. Правове забезпечення державного управління і державної служби. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. - 120с.

^ МОДУЛЬ ЗН-6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ.
Мета модуля:

ознайомити слухачів з метою та засобами державного регулювання соціально-економічних процесів, в тому числі на ринку праці, навчити методам і прийомам впровадження державної економічної політики в сфері зайнятості населення в практичну діяльність державних службовців, закласти основи для подальшого самостійного удосконалення професійної кваліфікації, необхідної для прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень щодо реалізації активної та пасивної політики держави у сфері зайнятості населення.
^ Навчальні цілі:
За результатами навчання слухачі повинні:

• усвідомити сутність державної економічної політики, функції та роль держави в макроекономічних процесах, вміти обґрунтовувати пріоритети та цільові орієнтири економічної політики, вивчити інструменти їх реалізації;

• оволодіти знаннями щодо економічних методів державного впливу на зайнятість населення, адміністративних і інституційних регуляторів ринку праці; основних напрямів і засобів реалізації активної і пасивної політики у сфері зайнятості;

• вміти орієнтуватись в основах функціональної та інституціональної побудови ринкової економіки, усвідомити роль держави в регулюванні процесів на ринку праці; роль державної служби зайнятості в реалізації політики держави у сфері зайнятості;

• вміти користуватися системою економічних показників (критеріїв) для кількісного та якісного аналізу процесів розвитку ринку праці та зайнятості населення при підготовці проектів та при здійсненні контролю управлінських рішень.
^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 18, із них: аудиторних занять – 2; самостійної роботи – 16.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Державна економічна політика і механізм її формування та реалізації4


2.

Зайнятість населення та інститути ринку праці в Україні2

3.

Безробіття як соціально-економічна проблема2

4.

Механізми державного регулювання ринку праці та зайнятості населення.

2

2


^ Зміст модуля


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Державна економічна політика і механізм її формування та реалізації

Сутність та наукові засади формування і реалізації економічної політики держави.

Економічна стратегія розвитку країни, визначення її головних напрямів та пріоритетів; суб'єкти та об'єкт економічної політики.

Основні складові механізму формування сучасної економічної політики.

2. Зайнятість населення та інститути ринку праці в Україні

Характеристика робочої сили, специфічні риси. Найманий працівник як носій і власник робочої сили. Відтворення робочої сили в умовах ринкової економіки. Вартість і ціна робочої сили.

Зайнятість населення. Види і форми зайнятості. Класифікація зайнятого населення за статусом зайнятості. Сучасна концепція повної зайнятості населення. Вторинна (додаткова) зайнятість. Стандартні і нестандартні форми зайнятості. Самозайнятість населення в умовах ринку праці. Тіньова зайнятість, її специфіка в Україні. Глобальні тенденції зайнятості на сучасному етапі. Сучасні тенденції зайнятості в Україні. Роль МОП у розробці методологій оцінки і виміру зайнятості. Класифікація зайнятого населення, критерії і ознаки віднесення населення до певних категорій і груп.

Інститути ринку праці України як підсистема його регулювання. Сприяння формуванню мотивації до праці, пошуку роботи, досягненню професійної збалансованості ринків праці і освітніх послуг, правильному вибору людьми професій, скорішому працевлаштуванню шукаючих роботу на підходящі робочі місця, а також забезпечення єдності всієї системи, всіх елементів регулювання ринку праці – сутність інституційної підсистеми.

Профспілки і організації роботодавців на ринку праці, засоби їхньої взаємодії. Соціальний діалог на ринку праці. Державне обов'язкове і комерційне добровільне соціальне страхування на випадок безробіття. Страхові фонди на випадок безробіття.

Матеріальне забезпечення безробітних і допомога по безробіттю. Законодавство про зайнятість і державне соціальне страхування на випадок безробіття. Міжнародна організація праці, роль конвенцій і рекомендацій МОП у сприянні продуктивній зайнятості населення.


3. Безробіття як соціально-економічна проблема

Зайняте і незайняте населення. Економічне активне і економічно пасивне населення. Різні точки зору на критерії віднесення осіб до безробітних.

Форми безробіття, їх ознаки. Типи безробіття. Характеристика структурного, фрикційного і циклічного безробіття. Природний рівень безробіття. Характеристика різних поглядів на сутність природного рівня безробіття.

Економічні наслідки безробіття. Залежність ВВП від рівня безробіття. Соціально-психологічні наслідки безробіття.

4. Механізми державного регулювання ринку праці та зайнятості населення.

Необхідність регулюючої ролі держави в ринковій економіці. Економічні методи державного впливу на ринкову економіку та зайнятість населення.

Адміністративні та інституційні регулятори ринку праці. Роль державної служби зайнятості у забезпеченні соціальних гарантій.

Основні напрями і засоби реалізації активної та пасивної політики держави у сфері зайнятості населення.

Рекомендована література
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. Верхов. Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парламент, вид-во, 2002. - 72 с.

2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001. № 2542-Ш //www.rada.kiev.ua/

3. Закон України «Про цінні, папери і фондову біржу» від 18 червня 1991. ІМ1201-ХП. //www.rada.kiev.ua/

4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991. N 1560-ХП //www.rada.kiev.ua/

5. Закон України «Про приватизаційні папери» від 6 березня 1992. N 2173-ХН //www.rada.kiev.ua.

6. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23 березня 2000. N 1602-111. //www.rada.kiev.ua/

7. Закон України "Про зайнятість населення" від 31 березня 1991 року № 665/97-ВР

8. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" від 04.03.2004 № 15931344 //www.rada.kiev.ua.

9. Закон України "Про міжбюджетні відносини міжрайонним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань"від 01.07.2004 № 1953 //www.rada.gov.ua.

10. Закон України "Про транскордонне співробітництво" від 24.06.2004 № 1861 //www.rada.gov.ua.

11. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 01.07.2004 № 1958. //www.rada.gov.ua.

12. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 01.07.2004 № 1957. //www.rada.gov.ua.

13. Закон України "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" від 01.07.2004 № 1965. //www.rada.gov.ua.

14. Закон України "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури) від 29.06.2004 № 1924. //www.rada.gov.ua.

15. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 № 1877. //www.rada.gov.ua.

16. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств та підтримки соціальних стандартів їх працівників" від 24.06.2004 № 1878. //www.rada.gov.ua.

17. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо поставки житла та землі)" від 15.06.2004 № 1782. //www.rada.gov.ua.

18. Закон України "Про „третейські" суди" від 11.05.2004 № 1701. //www.rada.gov.ua.

19. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19 жовтня 2000. № 2063-НІ. //www.rada.gov.ua.

20. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000. №2121-111. //www.rada.kiev.ua.

21. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21 грудня 2000. N 2157-111. //www.rada.kiev.ua.

22. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001.№ 2210-111. //www.rada.kiev.ua.

23. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 року №1533 - ІН

24. Закон України «Про фінансові Послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001. N 2664-ІИ. //www.rada.kiev.ua.

25. Постанова Верховної Ради України від 19 червня 2003 р. №987 - ІУ "Про основні напрями бюджетної політики на 2004 рік" // Голос України. - 2003. - №129.

26. Братусь І. Бюджетні пропозиції // Аспекти самоврядування. -2002. - № 4. - С. 48-52.

27. Дідьківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки: навч. посіб.-[5-е вид.,стер.] - К.: Знання - Прес, 2006. - 213с.

28. Державне регулювання ринку праці: сучасні технології та напрями їх розвитку: матеріали міжн. наук.-практ. конф.., 22 грудня 2005 р., Київ. В 2-х т. /упоряд.:Федоренко В.Г. та ін. - Т.1 - К.: ІПК ДСЗУ, 2006.-283 с.; Т.2 - К.: ІПК ДСЗУ, 2006.-294 с.

29. Державна служба зайнятості України на ринку праці в умовах світової фінансово-економічної кризи: питання теорії та виклики практики: матеріали наук.-практ.конф., 23 грудня 2008 р., Київ / за заг.ред. Ю.М.Маршавіна.-К.: ІПК ДСЗУ. - 250 с.

30. Могильний О.М. Державне регулювання економіки: навч.посіб.-К.: ІПК ДСЗУ, 2006. - 490с.

31. Золотарьов В.Ф., Бураковська А.В. Державне регулювання економіки. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2003. - 248с.

32. Іваницький О.О., Бураковська А.В. Міжнародні економічні відносини. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2003. -112с.

33. Патика Н.І. Державне регулювання економіки: програма з навч. дисципліни.-К.: ІПК ДСЗУ, 2007. - 37с.

34. Прогнімак О. Фінансові проблеми місцевого самоврядування в контексті інтеграції України до європейських структур // Економ, часопис. - 2004. - № 1. - С. 19 - 20.

35.Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: навч. посіб.- [3-е вид., випр.] - К.: Знання, 2006.-262с.

36. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: навч. посіб. - К.: 2006.-435с.

^ МОДУЛЬ ЗН-7. ПОЛІТОЛОГІЯ. ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Мета модуля:
ознайомити слухачів з сучасними концепціями політологічної науки, моделями політичної системи, станом та тенденціями розвитку політичної системи в Україні, визначенням поняття "громадянське суспільство", найважливішими напрямами і задачами гуманітарної й соціальної політики держави на сучасному етапі розвитку.

Сприяти подоланню негативних стереотипів щодо функцій і норм поведінки державних службовців, які склалися в них за умов командно-адміністративної системи, формуванню особистісних переконань щодо якнайширшого забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, створення умов для гармонійного поєднання інтересів людини і держави на шляху реформування системи України.

Розкрити слухачам евристичні можливості соціології в дослідженні ринку праці та зайнятості, здійсненні його соціологічного моніторингу;

Познайомити з методологією та методикою соціологічного дослідження ринку праці та зайнятості.

Пояснити слухачам сутність взаємозв’язку між соціальною політикою держави та менеджментом соціальної роботи. При цьому соціальна робота розглядається як стратегічна програма менеджменту соціальної роботи, а менеджмент соціальної роботи в свою чергу - як механізм реалізації соціальної політики.
^ Навчальні цілі:
за результатами навчання слухачі повинні:

• здійснювати системний розгляд політики;

• відтворювати структуру та розкривати стан, сутність політичної системи України, а також тенденції її розвитку; усвідомлювати та вміти пояснити задачі і зміст соціальної та гуманітарної політики держави; аналізувати і давати оцінку гуманітарно-політичним процесам в Україні відповідно до вимог часу;

• розуміти механізми забезпечення прав і свобод громадян, наводити приклади їх застосування в конкретних життєвих ситуаціях; демонструвати обізнаність з методиками прогнозування результатів здійснення соціальних програм на місцевому та /або регіональному рівні, принципам застосування елементів соціального моніторингу, проведення соціологічних досліджень, узагальнення показників соціального розвитку;

• формулювати та роз’ясняти необхідність політичного нейтралітету та вимоги до соціальної компетенції державного службовця, врахування ним цілей та завдань соціальної та гуманітарної політики держави при виконанні обов’язків державного службовця, реалізації в професійній діяльності принципів і форм соціальної роботи;

• застосувати законодавчі та нормативні документи з питань соціальної та гуманітарної політики при розробці проектів управлінських рішень щодо оптимізації соціальних процесів у суспільстві;

• відтворювати структуру та розкривати сутність складових системи соціально-політичного устрою України, а також тенденції розвитку громадсько-політичних відносин у суспільстві;

• здійснювати системний розгляд політики; демонструвати здатність до аналізу сутності політичної системи України, а також тенденцій її розвитку на сучасному етапі; усвідомлювати та вміти пояснити зміст та завдання геополітики;

• усвідомлювати та вміти пояснити задачі і зміст соціальної та гуманітарної політики держави; аналізувати і давати оцінку соціально-гуманітарним процесам в Україні відповідно до вимог часу;

• демонструвати обізнаність з методиками прогнозування результатів здійснення соціальних програм на місцевому та /або регіональному рівні, принципами застосування елементів соціального моніторингу, проведення соціологічних досліджень, узагальнення показників соціального розвитку;

• формулювати та роз’яснювати необхідність політичного нейтралітету та вимоги до соціальної компетенції державного службовця; врахування ним цілей та завдань соціальної та гуманітарної політики держави при виконанні обов’язків державного службовця, реалізації в професійній діяльності принципів і форм соціальної роботи;

• розуміти сутність менеджменту соціальної роботи його принципи та методи як механізм реалізації соціальної політики;

• розуміти соціальну сутність праці та зайнятість та вміти використовувати соціологічні методи для його дослідження, та здійснювати його соціологічний моніторинг.
^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 12, із них: аудиторних занять – 4; самостійної роботи – 8.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Політична система України: сучасний стан та основні тенденції розвитку.4


2.

Гуманітарна політика України.2

3.

Соціальна політика в Україні2

4.

Соціологічні аспекти ринку праці та зайнятості

25.

Менеджмент соціальної роботи як механізм реалізації соціальної політики

2


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы