Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Навчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
НазваниеНавчально-тематичний план професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
страница8/11
Дата01.10.2014
Размер1.73 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


^ Зміст модулю


Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Сучасні інформаційні технології в державній службі зайнятості. Єдина івнформаційно-аналітична система служби зайнятості (ЄІАС).

Програмно-апаратне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій; застосування базових програм пакету Microsoft Office для обробки управлінської інформації; мережеві комп’ютерні технології та їх застосування; спеціальні комп’ютерні технології та їх застосування в управлінській діяльності;

Використання статистистичних та аналітичних можливостей ЄІАС. Прийняття управлінських рішень за допомогою засобів ЄІАС. Проблеми впровадження та використання ЄІАС. Сутність та призначення ЄІАС в діяльності ДСЗУ. Принципи побудови ЄІАС. Функції та можливості ЄІАС. Основні складові ЄІАС. Основні підсистеми ЄІАС. Функціональне призначення підсистем ЄІАС.

2. Інформаційне надання соціальних послуг клієнтам служби зайнятості засобами ЄІАС та веб-порталів

^ Склад соціальних послуг, що надаються клієнтам служби зайнятості засобами ЄІАС. Інтерфейс ЄІАС. Ведення документів персональної справи. Ведення вакансій в ЄІАС. Організація прийому осіб в ЄІАС. Ведення відвідувань та наданих послуг в ЄІАС. Робота з системою профорієнтаційного тестування. Технологічні процедури працевлаштування осіб на постійне місце роботи. Добові накази в ЄІАС. Організація громадських та сезонних робіт в ЄІАС. Профнавчання осіб в ЄІАС. Ведення послуг, наданих роботодавцям в ЄІАС. Контроль надходжень до ФЗДССУВБ в ЄІАС. Статистика та аналітика в ЄІАС.

Інтернет-портал державної служби зайнятості України: структура та склад. Сервіси Інтернет-порталу державної служби зайнятості України: дошка оголошень, електронний каталог, підписка на розсилання, пошук с використанням ГІС - технологій, сервіс інформування клієнтів служби зайнятості.

3. Інтернет-технології в роботі центрів зайнятості

Структура та склад інформаційних Інтернет ресурсів та Інтернет ресурсів з працевлаштування. Техніка інформаційного пошуку професійної інформації.

Методики Інтернет навігації для пошуку роботи та підбору персоналу. Засоби електронного спілкування в роботі центрів зайнятості.

4. Контроль та оцінювання управлінської діяльності в центрах зайнятості засобами ЄІАС

Критерії оцінки управлінської діяльності в центрах зайнятості. Засоби ЄІАС для оцінки якості обслуговування шукачів роботи, безробітних та роботодавців. Методика застосування ЄІАС для ліквідації довготривалого безробіття. Методика застосування ЄІАС для ліквідації випадків не працевлаштування незастрахованих осіб. Методика управління працевлаштуванням інвалідів засобами ЄІАС.

Методика оцінки правомірності рішень по особах за інформацією «добового наказу». Методика зменшення недокомлектації вакансій засобами ЄІАС. Застосування ЄІАС для контролю та стимулювання діяльності фахівців служби зайнятості.Рекомендована література
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України. – 1997. – 80 с.

2. Закон України “Про зайнятість населення” за станом на 12 квітня 2005 року. Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво. – 2005. – С.4-9, 10-19.

3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». – К., 2000. – С. 6-7.

4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Упоряд. О.П. Товстенко, Л.П. Ляшко. – К.: Юрінком – 2000. – С.9-11.

5. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці: № 88 "Про організацію служби зайнятості", 1948р.: Т.1. №122 "Про політику в області зайнятості", 1964р.: Т.1. // Конвенції та рекомендації. 1919-1964. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. – С.439-448; С. 750-765.

6. Положення щодо застосування Закону України "Про зайнятість населення" Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. №578. – 1998.

7. Администрирование группы подсистем «Социальные услуги и фонд» ЕИАС «Служба занятости»: учеб. материалы.- К.: Учеб. центр Софтлайн, 2004.- 253 с.

8. Вакал Е.С., Вакал А.С. Основы работы на персональном компьютере: Курс лекций.- К.: МАУП, 2002.- 128 с.

9. Васильченко В.С. Ринок праці та зайнятість: навч. посіб. – К.: НЦЗРП. – 1996. – С.37-54, 75-121.

10. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: навч. посіб. – К.: КНЕУ. – 2003. – 252 с.

11. Васильченко В.С., Василенко П.М. Ринок праці та зайнятість: навч. посіб. Ч.2. – К.: ІПК ДСЗУ. 2005.– С.247-463.

12. Вараданян И. Компьютерные технологии в системе управления персоналом // Управление персоналом.- 2007.-№8.- С.35-37

13. Волохов В. Сучасні інформаційні технології кадрового менеджменту на державній службі // Вісник державної служби України .- 2008.- №3.- С. 57-61.

14. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет: Мережі, HTML і телекомунікації: навч. посіб. – Львів: «СПД Глинський», - 2007. - 224 с.

15. Грищенко Г.П. Впровадження ЄІАС - перехід до якісно нового рівня діяльності служб зайнятості // Бюлетень ІПК ДСЗУ, 2004.- №1.- С.- 41-42.

16. Група підсистем „Соціальні послуги та Фонд”ЄІАС „Служба зайнятості”. Версія 2.21.1. патч 7 Керівництво користувача, - К., - 2006.

17. Єдина інформаційно-аналітична система “Служба зайнятості” Тема 12.2 навчально-тематичного плану першого етапу підвищення кваліфікації всіх категорій працівників центрів зайнятості, які прийняті на державну службу вперше: науково-методична розробка / Розроб. А.В. Казановський, М.В. Судаков. – К.: ІПК ДСЗУ. – 2007. – 24с.

18. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України / [Маршавін ,, Ляміна Л., ФокасЛ. та ін.] – К.:ІПК ДСЗУ, 2000. –300с.

21. Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій: Підр.- К.: Каравела, 2007.- 240 с.

22. Информатика. Базовый курс Симонович С.В. и др. – СПб.: Издательство “Питер”, 1999. – 640 с.

23. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підр./ ред. Г.А.Шинкаренко, О.В.Шитова.- К.: Каравела, 2007.- 640 с.

24. Кіліна Т.М. Технологія створення та використання мультимедійних презентацій у навчальному процесі: навч.-метод. розробка.- К.: ІПК ДСЗУ, 2006.- 47 с.

25. Лиса. М.А. Методичні рекомендації по вивченню теми “Сутність ЄІАС, принципи побудови та етапність переходу на нове програмне забезпечення роботи служби зайнятості” – К.: ІПК ДСЗУ, 2002. – 23с.

26. Электронный документооборот: учеб. – К.: Кондор, 2007. – 500 с.

27. Маршавін Ю.М. Ринок праці та функціонування державної служби зайнятості: навч.-метод. посіб. – К.: ІПК ДСЗУ. – 1998. – С.57-86.

28. Маршавин Ю.Н. Организация и функционирование службы занятости: учеб.-метод. пособ. – К., 1998. – С.16-36.

29. Пазюк О.Г., Мелешкова С.М. Методологічні передумови розробки програм зайнятості населення // Персонал. – 2001. – №5(65). – С.37-40.

30. Руденко Н.ВА. Структура і функції системи регулювання зайнятості населення // Персонал. – 2001. – №5(65). – С.88-90.

31. Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві: монографія. – К.: ІПК ДСЗУ. – 2005. – 384 с.

32. Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 339 с.

33. Ступницький О. Інформаційні технології та корпоративне управління у ХХІ ст.// Економіка України.- 2005.- №2.- C. 38-46.

34. Сучасні інформаційні технології в державному управлінні та державній службі зайнятості України. Тема 3.4 навчально-тематичного плану першого етапу підвищення кваліфікації всіх категорій працівників центрів зайнятості, які прийняті на державну службу вперше: наук.-метод. розробка/ укл. Табаков В.З. – К.: ІПК ДСЗУ. – 2007. – 35 с.

35. Тарнавський Ю.А. Система електронного документообігу: опорний конспект лекцій.- К.: ІПК ДСЗУ, 2007.- 52 с.

36. Табаков В.З. Інтернет - технології в професійній діяльності: програма з навч. дисципліни.- К.: ІПК ДСЗУ, 2009.- 17 с.

37. Табаков В.З. Інформаційні системи і технології в економіці праці та управлінні персоналом: програма з навч. дисципліни.- К.: ІПК ДСЗУ, 2009. - 18 с.

38. Тарнавський Ю.А. Системи електронного документообігу : програма з навч. дисципліни.- К.: ІПК ДСЗУ, 2007.- 10 с.

39. Туй Ф., Хансен Е., Прайс Д. Державна служба зайнятості на ринку праці, що змінюється. - [Пер. з англ.] - К.: Міленіум, 2002- 324с.

40. Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості: Конспект лекцій. – К.: МАУП. – 2003. – 120 с.

41. Черниш Т.І. Вимоги окремих Конвенцій і Рекомендацій Міжнародної організації праці щодо проблем регулювання зайнятості населення // Персонал. – 2001. – №5(65). – С.24-30.

^ МОДУЛЬ ФВ-3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ
Мета модуля:

засвоєння слухачами понятійного апарату законодавства про зайнятість, соціальний захист безробітних та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття; опанування основними принципами соціального захисту, страхування на випадок безробіття та правового регулювання зайнятості; набуття знань щодо основних засад функціонування системи соціального захисту громадян від безробіття; умов та форми матеріального забезпеченняна випадок безробіття.
Навчальні цілі

за результатами навчання слухачі повинні:

 • оволодіти змістом понять «безробітні», «зайнятість населення», «державна політика зайнятості», «зайняте населення»;

 • знати основні положення законодавства України щодо правового статусу безробітних, їх працевлаштування та вміти застосовувати ці положення у своїй професійній діяльності;

 • знати основні положення трудового законодавства та законодавства про зайнятість, вміти застосовувати їх у своїй професійній діяльності;

 • вивчити особливості правового регулювання відносин, що виникають при реалізації права громадян на зайнятість;

 • вивчити особливості економічних, адміністративно-організаційних та правових засад регулювання зайнятості населення;

 • набути навичок роботи з нормативними документами щодо правового статусу безробітних, забезпечення їхніх прав на зайнятість і працевлаштування і навчитися застосовувати здобуті теоретичні знання у професійній діяльності.^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 10, із них: аудиторних занять – 6; самостійної роботи – 4.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Правовий статус безробітного в Україні та забезпечення державою його прав на зайнятість та працевлаштування.2


2.

Законодавче забезпечення надання соціальних послуг центрами зайнятості.2

3.

Законодавчі норми призначення допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян.

24.

Забезпечення гарантій зайнятості та соціального захисту безробітних осіб із обмеженими можливостями

25.

Реалізація законодавчих норм щодо контролю страхових випадків.

2

^ Зміст модулю

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Правовий статус безробітного в Україні та забезпечення державною його прав на зайнятість та працевлаштування

Поняття "безробітні" відповідно до законодавства України. Правовий статус безробітних. Державні гарантії права на вибір виду діяльності і додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення.

Зайнятість населення; зайняте населення як поняття та їх трактування законодавством України. Право громадян на працевлаштування та зайнятість. Працевлаштування безробітних як засіб реалізації конституційного права громадян на працю. Економічні, адміністративно-організаційні та правові засади регулювання зайнятості населення. Організація зайнятості населення.

Державна політика зайнятості населення як поняття. Основні принципи державної політики зайнятості населення. Державна служба зайнятості населення як інститут посередництва та її роль у реалізації права громадян на працю і зайнятість. Організація та регулювання зайнятості населення державною службою

2. Законодавче забезпечення надання соціальних послуг центрами зайнятості

Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних.

Порядок організації загальнодержавних оплачуваних громадських робіт.

Порядок видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства.

Порядок фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи.

Порядок здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків. порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

Соціально-правові засади соціальної роботи з громадянами груп ризику

3. Законодавчі норми призначення допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян.

Призначення, відкладення, припинення виплати допомоги по безробіттю та скорочення її тривалості. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, понад розміри та тривалість.

Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності. Порядок повернення коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності.

Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного.

Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Порядок фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю. визначення сукупного доходу сім'ї для окремих видів соціальної допомоги. обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

4.Забезпечення гарантій зайнятості та соціального захисту безробітних осіб із обмеженими можливостями

Поняття «інвалідність», «інвалід», «особа з обмеженими можливостями», «особа з особливими потребами», «професійна реабілітація», «трудова реабілітація» відповідно до законодавства України.

Міжнародні документи, державні гарантії та роль державної служби зайнятості України в забезпеченні права інвалідів на гідну працю.

Державна політика щодо забезпечення рівних можливостей для інвалідів на ринку праці.

Структура інвалідності в Україні. Динаміка зайнятості інвалідів. Статистичні дані щодо надання послуг інвалідам державною службою зайнятості України. Співпраця служби зайнятості з МСЕК, роботодавцями, громадськими організаціями з питань зайнятості осіб із обмеженими можливостями. Організація роботи центрів зайнятості щодо сприяння інвалідам у працевлаштуванні. Проблеми та перешкоди в реалізації права інвалідів на гідну працю, шляхи їх подолання.

Міжнародні правові норми у сфері трудових відносин. Світові системи проведення соціальної політики щодо маргінальних груп населення.

Державні соціальні гарантії у сфері праці в Україні. Визначення категорій громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Визначення квоти та порядок бронювання робочих місць для обов’язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту. Взаємодія державної служби зайнятості з Фондом соціального захисту інвалідів у сприянні в працевлашуванні інвалідів. Завдання державної служби зайнятості щодо забезпечення стандартів якості надання соціальних послуг населенню, яке потребує соціального захисту

5.Реалізація законодавчих норм щодо контролю страхових випадків

Порядок розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення безробітним. порядок взаємодії працівників міського центру зайнятості з підприємствами, установами і організаціями у процесі розслідування страхових випадків і відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог законодавства.

Порядок проведення органами державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією ФЗДССУВБ списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків чи винесення судом рішення про припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством


Рекомендована література


 1. Конституція України: за станом на 28.04.2009 // ВВР, 1996, N 30, ст. 141

 2. Кодекс Законів про працю: за станом на 11.06.2009 // ВВР УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р., / Додаток до N 50 /

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: Станом на 1 січня 2001 р./ Едуард Францевич Демський (заг.ред.), Володимир Казимирович Гіжевський (уклад.). — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 1086 с.

 4. Декларації Організації Об’єднаних Націй (Див.: http.://zakon.rada. gov.ua.):

 5. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 року №799-VI: за станом на 25.12.2008 // ВВР України вiд 01.05.2009 - 2009 р., № 18, стор. 630, Ст. 247

 6. Закон України „Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей” вiд 15.06.2004 № 1763-IV: за станом на 22.05.2008 // ВВР України вiд 03.09.2004 - 2004 р., № 36, с. 1411, Ст. 444

 7. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» вiд 05.10.2000 № 2017-III: за станом на 22.05.2008 // ВВР України вiд 01.12.2000 - 2000 р., № 48, Ст. 409

 8. Закон України «Про Державну службу» № 3723-ХІІ від 16 грудня 1993 року: за станом на 22.05.2008 // ВВР 1993, N 52, Ст.490

 9. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» вiд 2 березня 2000 № 1533-III: за станом на 25.06.2009 // ВВР України вiд 02.06.2000 - 2000 р., № 22, Ст. 171

 10. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006.- №2−3.- ст..36 (із змінами, станом на 15.01.2009 р.). Див.: http.://zakon.rada. gov.ua.

 11. Закон України "Про соціальні послуги" вiд 19.06.2003 № 966-IV: за станом на // ВВР України вiд 07.11.2003 - 2003 р., № 45, Ст. 358

 12. Постанова Кабінету Міністрів України “ Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства” від 08.04.2009 № 322: за станом на 07.08.2009 // Офіційний вісник України вiд 17.04.2009 - 2009 р., № 26, стор. 52, стаття 871

 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних» від 14 лютого 2007 р. N 219: за станом на 04.03.2009 // Офіційний вісник України вiд 26.02.2007 - 2007 р., № 12, стор. 65, стаття 437, код акту 38785/2007

 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 18¹ Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 27 грудня 2006 року № 1836: за станом на 27.12.2006// Офіційний вісник України вiд 09.01.2007 - 2006 р., № 52, стор. 292, ст. 3519

 15. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 р. № 803-ХІІ (зі змінами).

 16. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 р. № 1533 - III.

 17. Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні: Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. № 309.

 18. Особливості реєстрації у державній службі зайнятості громадян, трудовий договір з якими було розірвано у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ і організацій, скороченням чисельності або штату працівників (пункт 1 статті 40 КЗпП України), у тому числі особи, які вивільнені у зв'язку із закриттям шахт, Чорнобильської АС, які мають право на достроковий вихід на пенсію тощо.

 19. Умови реєстрації у державній службі військовослужбовців та осіб, які проходили державну службу в підрозділах міліції. Як причина звільнення таких осіб впливає на отримання послуг та матеріального забезпечення у державній службі зайнятості.

 20. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2003. – С.10-20, 122-154, 171-176.

 21. Державне управління в сфері ринку праці та зайнятості населення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Під ред. Храмова В. О. - К.: ІПК ДСЗУ, 2005. - 328 с.

 22. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України / Ю. Маршавін, Л.Ляміна, Л.Фокас та ін.-К.: ІПК ДСЗУ, 2000. - 300с.

 23. Маршавін Ю.М. Державне соціальне страхування. Навчально - методичний комплекс дисципліни. - К.: ІПК ДСЗУ, 2004. - 36с.

 24. Маршавін Ю.М. Державне соціальне страхування. Навчально - методичний посібник. - К.: ІПК ДСЗУ, 2004.-253с.

 25. Маршавін Ю.М. Шляхи удосконалення технологічних засад працевлаштування осіб з особливими потребами//Актуальні проблеми професійної самореалізації осіб з особливими потребами на ринку праці.- Київ, 2008.- С. 5−15.

 26. Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів /Упоряд. і наук. ред. Н.Б.Болотіна.- К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.- 412 с.

 27. Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві: Монографія. – К.: ІПК ДСЗУ. – 2005. – С.112-115, 209, 218-219.

 28. Руженський М.М. Програма вивчення дисципліни «Правове регулювання зайнятості та захист безробітних громадян». - К.: ІПК ДСЗУ, 2003. - 30с.

 29. Социальное страхование. Нормативная база. Сост. М. Бойцова. - Харьков: Фактор, 2003. -336с.

 30. Тематичний план та програма курсу «Основи соціального захисту». Укл. В. Є. Скульська та ін. - К.: ІПК ДСЗУ, 2004. - 13с.

 31. Черниш Т.І. Вимоги окремих Конвенцій і Рекомендацій Міжнародної організації праці щодо проблем регулювання зайнятості населення. – Персонал. – 2001. – №5(65). – С.24-30.^ МОДУЛЬ ФВ-4. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ У ЦЕНТРАХ ЗАЙНЯТОСТІ
Мета модуля:

визначити цілі, форми та методи психологічної підтримки та допомоги шукачам роботи в центрах зайнятості; розглянути психологічні механізми, засоби та прийоми підвищення активності безробітних у пошуку роботи; сприяти опануванню спеціалістами служби зайнятості техніки мотивації шукачів роботи до прискорення працевлаштування; розкрити психологічні аспекти, методи та прийоми ефективної взаємодії фахівців центрів зайнятості з роботодавцями; виділити особливості роботи з безробітними, які перебувають у негативних психічних станах.
^ Навчальні цілі

за результатами навчання слухачі повинні:

• знати основні психологічні закономірності та механізми, психологічні категорії, які застосовуються у роботі з клієнтами служби зайнятості;

• орієнтуватися в системі психологічної роботи служби зайнятості, вміти визначати цілі психологічної підтримки клієнтів та допомоги їм і досягати цих цілей;

• опанувати сутність індивідуалізації роботи з безробітними в центрах зайнятості, адресного підходу до надання соціальних послуг;

• вибирати та застосовувати найефективніші методи і прийоми позитивного психологічного впливу на клієнтів служби зайнятості з метою встановлення відносин довіри, взаєморозуміння та співробітництва, задоволення актуальних потреб як безробітних, так і роботодавців;

• володіти методами активної підтримки безробітного відповідно до його професійно-кваліфікаційної та індивідуально-психологічної характеристики, об’єктивної ситуації з метою прискорення працевлаштування;

• знати основи мотивації діяльності особистості;

• вміти вибирати та застосовувати ефективні методи та прийоми мотиваційного впливу в процесі індивідуальних бесід з безробітними;

• демонструвати соціально-психологічну компетентність, тобто вміння враховувати в роботі з клієнтом його несприятливий психічний стан –тривожність, емоційний стрес, депресію, стан фрустрації тощо;

• вміти використовувати в роботі з безробітними тренінгові технології з метою підвищення їхньої мотивації до пошуку роботи.

• опанувати метод та прийоми ефективного спілкування з шукачами роботи в процесі індивідуальних співбесід та тренінгових занять.
^ Орієнтовний тематичний план модуля
Загальна кількість годин 10, із них: аудиторних занять – 10; самостійної роботи – 0.
з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних занять

самостійної роботи

1.

Психологічні аспекти підвищення активності безробітних щодо працевлаштування

4
2.

Психологічні аспекти взаємодії спеціалістів центрів зайнятості з роботодавцями.

23.

Регуляція несприятливих психічних станів безробітних.

24.

Методи та прийоми мотивації шукачів роботи до прискорення працевлаштування

2


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы