Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы    

Розділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Скачать 103.93 Kb.
НазваниеРозділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Дата01.10.2014
Размер103.93 Kb.
ТипДокументы
1. /3/teor/Висновки.doc
2. /3/teor/Вступление.doc
3. /3/teor/Додаток А.doc
4. /3/teor/Додаток Б.doc
5. /3/teor/Додаток В.doc
6. /3/teor/Доклад.doc
7. /3/teor/Реферат.doc
8. /3/teor/Роздел1.doc
9. /3/teor/Роздел2.doc
10. /3/teor/Роздел3.doc
11. /3/teor/Роздел4.doc
12. /3/teor/Роздел5.doc
13. /3/teor/Роздел6.doc
14. /3/teor/Роздел7.doc
15. /3/teor/Содержание.doc
16. /3/teor/Сокращения.doc
17. /3/teor/Список литературы.doc
18. /3/teor/титульник.doc
Інформації в базі даних. Розроблено систему перегляду та друку інформації про літературу І самої літератури. Розробити систему армб орієнтовану на роботу в ком-п`ютерній мережі, де велика кількість користувачів одночасно працює з одним сервером бази даних
Цей процес особливо активізувався на рубежі 1970-1980-х рр у зв'язку з появою й інтенсивним поширенням персональних електронно-обчислювальних машин
В.Є. Ходаков розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету. Автоматизоване робоче місце бібліотекаря
Початковий код програмного продукту
Доклад Шановні голова та члени державної екзаменаційної комісії, дозвольте представити вашій увазі дипломний проект на тему: "Розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету.
Задача побудови автоматизованої інфомаційної бібліотечної системи Херсонського державного технічного університету
Розділ Огляд базових концепцій організації автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем
Розділ Організація пошукових систем в автоматизованих електронних бібліотеках
Розділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Розділ 4 Математичний опис розв’язуваної задачі
Розділ 5 Опис програмного продукту 1 Вибір мови програмування
7. 1 Аналіз умов праці
2. 1 Пошук розподіленої інформації
Балашов Е. П., Пузанов Д. В. Проектирование информационно-управляющих систем

Розділ 3. Концептуальна модель дипломного проекту
3.1 Постановка задачі
Виходячи з теми дипломного проекту (Розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету. Автоматизоване робоче місце бібліотекаря), можна сформулювати основні цілі даного дипломного проекту.

Ціль 1. Розробити систему АРМБ орієнтовану на роботу в комп`ютерній мережі, де велика кількість користувачів одночасно працює з одним сервером бази даних (система побудована за архітектурою клієнт-сервер, базується на системах управління базами даних реляційного типу, які підтримують стандарт SQL).

Ціль 2. Розробка забезпечення доступу до електронного каталогу та до баз даних електронних документів.

Ціль 3. Розробка системи пошуку необхідної літератури (інформації) за заданими критеріями (темами тематичних каталогів та значеннями полів бібліографічного опису).

Ціль 4. Розробка системи модифікації інформації в базі даних.

Ціль 5. Розробка системи перегляду та друку інформації про літературу.
Виходячи з постановки задачі і її цілей розроблювана система АРМБ повинна автоматизувати наступні функції.

Функція 1. Забезпечення доступу до електронного каталогу та до баз даних електронних документів.

Функція 2. Здійснення пошуку необхідної інформації.

Функція 3. Здійснення модифікації інформації в базі даних.

Функція 4. Перегляд та друк інформації про літературу.

Функція 5. Перегляд статистичної інформації для полег-шення комплектування бібліотечних фондів.

Функція 6. Перегляд літератури.

Функція 7. Виведення вказівок для користувачів системи АРМБ про способи роботи.
Для створення моделі системи АРМБ потрібно вирішити наступні задачі:

а) визначити необхідні зовнішні об'єкти та процеси;

б) з'ясувати, як ці елементи взаємодіють один з одним;

в) створити схему, що демонструє ці елементи та їхній взаємозв'язок у єдиній моделі АРМБ.

Таким чином, розроблювану в цьому дипломному проекті навчальну систему можна визначити, як діалогову систему, що орієнтована на користувачів які знайомі з засобами роботи з ПК, та з оболонкою Windows.
3.2 Концептуальна модель поставленої задачі
Загальна схема АІБС приведена на малюнку 3.1.

Головним елементом схеми являється Сервер бібліотеки який включає в себе: сервер під управлінням Windows, та систему управління базами даних (СУБД) MS SQL SERVER. Він з’єднується з додатками за допомогою компоненту доступу до бази даних. Виділяються такі додатки: АРМ читач, АРМ бібліотекар, АРМ адміністратор та Інтернет ASP додаток.


Підключення через локальну мережу

Підключення через мережу ІнтернетПотік інформації

Сервер бібліотеки
Інтернет-сервер

Internet Information Server

Сервер

під управлінням

Windows 2000

СУБД

MS SQL Server


Клієнтський комп’ютер

під управлінням

Windows 98/2000/ХР


Компонент доступу до БД

Клієнтський додаток

(АРМ читача)


Клієнтський комп’ютер

під управлінням

Windows 98/2000/ХР


Клієнтський додаток
(АРМ бібліотекаря)

Компонент доступу до БД

Компонент доступу до БД

Серверний ASP додаток


Клієнтський комп’ютер

під управлінням

Windows 98/2000/ХР


Компонент доступу до БДКлієнтський додаток
(АРМ адміністратор)

Клієнтський комп’ютер

Веб-браузер


Робочі місця бібліотеки


Рис. 2.1 Структурна схема АІБС

Виходячи з того, що розроблюваний в даному дипломному проекті програмний продукт “Автоматизоване робоче місце бібліотекаря”, проаналізуємо його роботу та виділимо основні його обов’язки:

1. Здійснення модифікації інформації в базі даних.

2. Друк інформації.

3. Комплектування бібліотечних фондів.

4. Виведення вказівок для користувачів системи АРМБ про способи роботи.

Тому, при проектуванні АРМБ будемо оперувати такими предметними галузями, як: “Каталогізатор”, “Комплектатор”, “Електронний варіант”. Можна розробити загальну структурну схему розроблюваної АНС, яка приведена на рисунку 3.1.


Сервісні функції

Автоматизоване робоче місце бібліотекаря

Допомога

Допоміжні підсистеми

РеєстраціяКаталогізація

Електронний варіант

Комплектація
Модифікація

Статистика

Перегляд електронного варіанту
Списання
Введення шляху
Перегляд

Пошук

Друк


Рисунок 3.1 – Структурна схема АРМБ


З наведеного рисунку видно, що проектовану АРМБ можна розбити на 4 складові частини (блоки):

 • підсистема “Каталогізатор”;

 • підсистема “Комплектатор”;

 • підсистема “Електронний варіант”;

 • допоміжні підсистеми.

Підсистема “Каталогізатор” забезпечує виконання наступних функцій:

 • реєстрацію бібліотекаря як каталогізатора (введення та збереження даних);

 • перегляд інформації про літературу за допомогою тематичного та інших каталогів;

 • друк інформації про літературу;

 • списання літератури;

 • пошук інформації за різними крітеріями(подальше використання цієї інформації)

Підсистема “Комплектатор” забезпечують виконання наступних функцій:

 • реєстрацію бібліотекаря як комплектатора;

 • перегляд інформації про літературу за допомогою тематичного та інших каталогів;

 • друк інформації про літературу;

 • пошук інформації за різними крітеріями(подальше використання цієї інформації)

 • перегляд статистичної інформації;

Підсистема “Електронний варіант” забезпечує виконання наступних функцій:

 • реєстрацію бібліотекаря для перегляду літератури і введення шляхів;

 • перегляд інформації про літературу за допомогою тематичного та інших каталогів;

 • друк інформації;

 • пошук інформації за різними крітеріями(подальше використання цієї інформації);

 • введення шляхів до електронних документів.


Як видно із перелічених функцій всі підсистеми містять в собі такі функції як реєстрація, перегляд літератури за допомогою каталога, каталог, які в свою чергу є теж підсистемами. Опишемо їх більш детально:

1. Підсистема “Реєстрація”.

Так як, АРМБ являється клієнтською частиною і призначена для роботи в мережі, дана підсистема призначена для захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Кожний користувач АРМБ повинен мати своє власне ім'я (шифр). За цим іменем визначається повноваження, які має користувач, та записується в поля, де фіксується хто і коли змінював відповідну інформацію.Кожний користувач АРМБ повинен мати своє власне ім'я (шифр). За цим іменем система визначає повноваження, які має користувач, та записує його в поля, де фіксується хто і коли змінював відповідну інформацію(наприклад, одна і та же людина має право вводити шлях до електронного варіанту літератури та працювати як каталогізатор в АРМБ, іньша має права для роботи на автоматизованому місці комплектатора, іньша немає прав взагалі для роботи в системі і виконує іньшу роботу в бібліотеці). Таким чином, наявність у кожного користувача власного імені в системі створює умови для управління доступом до інформації та контролю за її введенням та корегуванням.

Ім'я повинно бути унікальним, тобто різним для різних користувачів. Ім'я використовується як короткий ідентифікатор користувача в різних таблицях, і може бути відомим іншим користувачам системи. Для забезпечення захисту від несанкціонованого доступу кожен користувач має реєструватися за своїм ім'ям. Для запобігання входу в систему з чужим ім'ям кожному користувачеві поряд з ім'ям дається пароль. Пароль має бути відомим лише самому користувачеві. На початку роботи система просить ввести ім'я та пароль користувача, перевіряє, чи відповідає пароль імені, і лише тоді може дозволити роботу.

Всі питання, пов'язані з визначенням імені користувача, має вирішувати системний адміністратор.

Ім'я та пароль бажано повинні мати не більш як 8 символів, складатись з латинських букв та цифр і починатися з букви. За ім'я часто використовують власне прізвище чи ім'я. Для пароля, навпаки, не рекомендується вживати своє ім'я, імена родичів та знайомих, їх дати народження та іншу інформацію, про яку можуть знати оточуючі вас люди. Також не рекомендується використовувати паролі з однієї літери та паролі з одних і тих же літер, наприклад: AAA.
2. Підсистема “Каталог”.

Дана підсистема має складну структуру, містить у собі: дерево для виводу тематичного, вузівського та інших каталогів; базу книг та короткий зміст книги, а також перегляд, відбір та замовлення.

Каталог (електронний каталог) - це повний перелік всіх зареєстрованих документів. Елементом каталогу є бібліографічний опис документа. АРМБ пропонує засоби відбору документів за ознаками (значеннями полів бібопису) та за темами, до яких вони відносяться. Тематичний каталог призначений для ефективного пошуку документів за рахунок їх попередньої класифікації за певними ознаками, коли документ відносять до тих чи інших тем.

Тематичним каталогом в системі є структурована множина тем. Структура задається так: у кожної теми можуть бути підтеми, які в свою чергу можуть мати підтеми і т.і. Головною темою є назва каталогу. Тема може бути підтемою кількох тем, проте цикли не допускаються.

В тематичному каталозі організується класифікація документів за тематичними ознаками. Його використання може значно полегшити пошук документів за якоюсь темою, особливо, якщо невідомі дані з бібопису документа. Наприклад, треба знайти які-небудь популярні книжки про операційну систему Windows95, але ні автори, ні назви книжок невідомі. В цьому випадку якраз і доцільно скористатись пошуком в тематичному каталозі.

Тематичний каталог має ієрархічноподібну структуру. Тобто, спочатку заводиться декілька загальних тем, наприклад, науково-технічна література, художня література тощо. У кожної теми можуть бути свої підтеми. Наприклад, в темі "Музика" можуть бути заведені підтеми "Класична музика", "Джаз", "Рок", "Авторська пісня" тощо. Деякі теми можуть бути віднесені також і до інших тем. Наприклад, тема "Авторська пісня" може бути підтемою тем "Музика" і "Поезія".

Назва кожної теми в каталозі повинна бути унікальною. Отже, не бажано, наприклад, створити нову тему з назвою "Авторська пісня", якщо така тема вже є в тематичному каталозі.

Кожний документ може бути занесений до однієї або до кількох тем. Таким чином, переглядаючи тематичний каталог, можна знайти необхідні теми, переглянути документи цих тем і відібрати ті документи, які необхідні.
3. Підсистема “Пошук”

Одною з головних задач АРМБ є ефективний пошук документів з метою їх подальшого замовлення та перегляду. Для цього передбачені засоби відбору документів в електронному каталозі за різними ознаками.

Форма пошуку документів:


Автор, Назва – для звичайного пошуку, Дата, Ключеві слова, Електронний варіант – для розширеного пошуку, УДК індекс, УДК номер, код ББК, ISSN, ISBN – для спеціалізованого пошуку.

При використанні переліку відібраних документів слід мати на увазі, що сформований перелік зберігається лише протягом одного сеансу роботи з Системою. Після виходу з програми перелік відібраних документів губиться. Одразу після наступного запуску програми ця форма завжди буде порожньою.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы