Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Початковий код програмного продукту
НазваниеПочатковий код програмного продукту
страница3/7
Дата01.10.2014
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
1. /3/teor/Висновки.doc
2. /3/teor/Вступление.doc
3. /3/teor/Додаток А.doc
4. /3/teor/Додаток Б.doc
5. /3/teor/Додаток В.doc
6. /3/teor/Доклад.doc
7. /3/teor/Реферат.doc
8. /3/teor/Роздел1.doc
9. /3/teor/Роздел2.doc
10. /3/teor/Роздел3.doc
11. /3/teor/Роздел4.doc
12. /3/teor/Роздел5.doc
13. /3/teor/Роздел6.doc
14. /3/teor/Роздел7.doc
15. /3/teor/Содержание.doc
16. /3/teor/Сокращения.doc
17. /3/teor/Список литературы.doc
18. /3/teor/титульник.doc
Інформації в базі даних. Розроблено систему перегляду та друку інформації про літературу І самої літератури. Розробити систему армб орієнтовану на роботу в ком-п`ютерній мережі, де велика кількість користувачів одночасно працює з одним сервером бази даних
Цей процес особливо активізувався на рубежі 1970-1980-х рр у зв'язку з появою й інтенсивним поширенням персональних електронно-обчислювальних машин
В.Є. Ходаков розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету. Автоматизоване робоче місце бібліотекаря
Початковий код програмного продукту
Доклад Шановні голова та члени державної екзаменаційної комісії, дозвольте представити вашій увазі дипломний проект на тему: "Розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи спільного факультету.
Задача побудови автоматизованої інфомаційної бібліотечної системи Херсонського державного технічного університету
Розділ Огляд базових концепцій організації автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем
Розділ Організація пошукових систем в автоматизованих електронних бібліотеках
Розділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Розділ 4 Математичний опис розв’язуваної задачі
Розділ 5 Опис програмного продукту 1 Вибір мови програмування
7. 1 Аналіз умов праці
2. 1 Пошук розподіленої інформації
Балашов Е. П., Пузанов Д. В. Проектирование информационно-управляющих систем

BEGIN MTX[20,1]:=' and vol_id like ';MTX[20,2]:=''+#39+'%'+Edit20.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT21.Text='') THEN BEGIN MTX[21,1]:='';MTX[21,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[21,1]:=' and ser_numbering like ';MTX[21,2]:=''+#39+'%'+Edit21.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT22.Text='') THEN BEGIN MTX[22,1]:='';MTX[22,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[22,1]:=' and disser like ';MTX[22,2]:=''+#39+'%'+Edit22.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT24.Text='') THEN BEGIN MTX[24,1]:='';MTX[24,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[24,1]:=' and c_notes like ';MTX[24,2]:=''+#39+'%'+Edit24.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT25.Text='') THEN BEGIN MTX[25,1]:='';MTX[25,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[25,1]:=' and country_p like ';MTX[25,2]:=''+#39+'%'+Edit25.Text+'%'+#39+''; END;

IF (EDIT26.Text='') THEN BEGIN MTX[26,1]:='';MTX[26,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[26,1]:=' and filename like ';MTX[26,2]:=''+#39+'%'+Edit26.Text+'%'+#39+''; END;

IF (RichEdit1.Text='') THEN BEGIN MTX[28,1]:='';MTX[28,2]:=''; END ELSE

BEGIN MTX[28,1]:=' and t_notes like ';MTX[28,2]:=''+#39+'%'+RichEdit1.Text+'%'+#39+''; END;
IF CheckBox1.Checked THEN BEGIN Edit27.Text:='1' END ELSE

BEGIN Edit27.Text:='0' END;
IF CheckBox1.Checked THEN BEGIN MTX[27,1]:='and fileatt=';MTX[27,2]:=''+#39+Edit27.Text+#39+''; END ELSE

BEGIN MTX[27,1]:='';MTX[27,2]:=''; END;

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from view_ukrmarc where write_off<>1 and title like '+#39+'%'+Edit1.Text+'%'+#39+

' and authors like '+#39+'%'+Edit2.Text+'%'+#39+

' and book_pldt like '+#39+'%'+Edit3.Text+'%'+#39+

// ' and bbk_code like '+#39+'%'+Edit4.Text+'%'+#39+

MTX[4,1]+MTX[4,2]+

MTX[5,1]+MTX[5,2]+

MTX[6,1]+MTX[6,2]+

MTX[7,1]+MTX[7,2]+

MTX[8,1]+MTX[8,2]+

MTX[9,1]+MTX[9,2]+

MTX[10,1]+MTX[10,2]+

MTX[11,1]+MTX[11,2]+

MTX[12,1]+MTX[12,2]+

MTX[13,1]+MTX[13,2]+

MTX[14,1]+MTX[14,2]+

MTX[15,1]+MTX[15,2]+

MTX[16,1]+MTX[16,2]+

MTX[17,1]+MTX[17,2]+

MTX[18,1]+MTX[18,2]+

MTX[19,1]+MTX[19,2]+

MTX[20,1]+MTX[20,2]+

MTX[21,1]+MTX[21,2]+

MTX[22,1]+MTX[22,2]+

MTX[24,1]+MTX[24,2]+

MTX[25,1]+MTX[25,2]+

MTX[26,1]+MTX[26,2]+

MTX[27,1]+MTX[27,2]+

' and t_notes like '+#39+'%'+richEdit1.Lines[0]+'%'+#39+

' order by title';
try main_form.ADODataSet1.Active:=true;

except end;
if main_form.ADODataSet1.RecordCount<>0 then

begin

if trim(main_form.ADODataSet1.fieldbyname('filename').AsString)<>''

then way.RichEdit1.Text:=main_form.ADODataSet1.fieldbyname('filename').AsString

else way.RichEdit1.Text:='Электронный вариант книги отсутствует'

end

else way.RichEdit1.Text:='';
katalogizator.DBGrid1.Left:=8;

katalogizator.DBGrid1.height:=369;

katalogizator.DBGrid1.Width:=737;

katalogizator.TreeView1.Visible:=false;
komplektator.DBGrid1.Left:=8;

komplektator.DBGrid1.height:=369;

komplektator.DBGrid1.Width:=737;

komplektator.TreeView1.Visible:=false;
way.DBGrid1.Left:=8;

way.DBGrid1.height:=369;

way.DBGrid1.Width:=737;

way.TreeView1.Visible:=false;

//katalogizator.Button8.Visible:=false;

//katalogizator.Button6.Caption:='Параметри ';

//katalogizator.Button9.Visible:=true;

//katalogizator.Button1.Visible:=false;

//katalogizator.Button7.Visible:=false;

//katalogizator.Button3.left:=134;

//katalogizator.Button2.left:=237;
katalogizator.Image3.Visible:=false;

katalogizator.Label10.Visible:=false;

katalogizator.label2.Visible:=false;
katalogizator.Image4.Visible:=false;

katalogizator.Label11.Visible:=false;

katalogizator.label3.Visible:=false;
katalogizator.Image6.Visible:=true;

katalogizator.Label13.Visible:=true;

katalogizator.label5.Visible:=true;
katalogizator.Image2.left:=232;

katalogizator.label1.Left:=232;

katalogizator.label9.Left:=237;
komplektator.Image6.Visible:=true;

komplektator.Label13.Visible:=true;

komplektator.label5.Visible:=true;
way.Image6.Visible:=true;

way.Label13.Visible:=true;

way.label5.Visible:=true;

search_lit_date.Close;

end;
procedure Tsearch_lit_date.FormClose(Sender: TObject;

var Action: TCloseAction);

begin

Panel25.Visible:=false;

Panel27.Visible:=false;

//Button1.Visible:=true;

end;
procedure Tsearch_lit_date.FormShow(Sender: TObject);

begin

(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+17;

(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+195;

end;
procedure Tsearch_lit_date.Button4Click(Sender: TObject);

begin

if Panel27.Visible=false then

begin

Panel27.Visible:=true;

// Button5.Visible:=false;

// Button6.Visible:=true

end else

begin

Panel27.Visible:=False;

// Button6.Visible:=false;

// Button5.Visible:=true

end;

end;
procedure Tsearch_lit_date.Button3Click(Sender: TObject);

begin

if Panel25.Visible=false then

begin

Panel25.Visible:=true;

// Button1.Visible:=false;

// Button5.Visible:=true;

end else

begin

Panel25.Visible:=false;

Panel27.Visible:=false;

// Button5.Visible:=false;

//Button1.Visible:=true ;

end;

end;
procedure Tsearch_lit_date.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tsearch_lit_date.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tsearch_lit_date.Label3MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tsearch_lit_date.Label3MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая.bmp');

end;
procedure Tsearch_lit_date.Label1MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tsearch_lit_date.Label1MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tsearch_lit_date.Label11MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image6.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tsearch_lit_date.Label11MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image6.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tsearch_lit_date.Label9MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image5.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tsearch_lit_date.Label9MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image5.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tsearch_lit_date.Label5MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tsearch_lit_date.Label5MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image4.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
end.

unit Unit6;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, inifiles;
type

Tidentif_1 = class(TForm)

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Label2: TLabel;

ComboBox1: TComboBox;

Button3: TButton;

ComboBox2: TComboBox;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label1: TLabel;

Image9: TImage;

Label16: TLabel;

Label8: TLabel;

Image1: TImage;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Image2: TImage;

Label7: TLabel;

Label9: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Label9MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label9MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label6MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label6MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

identif_1: Tidentif_1;
implementation
uses Unit1, Unit3;
{$R *.dfm}
procedure Tidentif_1.Button1Click(Sender: TObject);

var

i,z,n,n1:integer;

begin

n:=0;

n1:=1;

if (Trim(Edit1.Text)<>'') and (Trim(Edit2.Text)<>'') then

begin

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADOConnection1.Close;

main_form.ADOConnection1.ConnectionString:='Provider=SQLOLEDB.1;Password='+edit2.text+';Persist Security Info=True;User ID='+edit1.text+';Initial Catalog='+combobox2.Text+';Data Source='+combobox1.Text+'';

try

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

except

n:=1;

end;

end else n:=1;
if n=0 then BEGIN

main_form.ADODataSet2.Active:=false;

main_form.ADODataSet2.CommandText:='sp_helpuser '+edit1.text+'';

main_form.ADODataSet2.Active:=true;

main_form.ADODataSet2.FindFirst;

z:=main_form.ADODataSet1.RecordCount;

for i:=1 to z do

begin

main_form.ADODataSet3.Active:=false;

main_form.ADODataSet3.CommandText:='select code from groups where group_name='+#39+trim(main_form.ADODataSet2.fieldbyname('GroupName').AsString)+#39+'';

main_form.ADODataSet3.Active:=true;

if main_form.ADODataSet3.fieldbyname('code').AsInteger=1000 then

begin

n1:=0;

break;

end else

begin

main_form.ADODataSet2.FindNext;

end;

end;

END;
if (n=1) or (n1=1) then

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('Скоріше за все невірне ім'+#39+'я користувача або пароль', 'Ідентифікація пройшла невдало',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end else

begin

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from ukrmarc';

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

identif_1.Close;

katalogizator.show;

end;

end;
procedure Tidentif_1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

main_form.Image3.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая.bmp');

identif_1.close;

main_form.Button1.Enabled:=true;

end;

procedure Tidentif_1.FormShow(Sender: TObject);

begin

//(Sender as Tform).Top:=main_Form.position_top+150;

//(Sender as Tform).Left:=main_Form.position_left+300;

end;
procedure Tidentif_1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

var f:tinifile;

begin
f:=tinifile.create(extractfiledir(paramstr(0))+'\id.ini');

f.writestring('id0','name',Edit1.Text);

f.writestring('id0','server',ComboBox1.Text);

f.writestring('id0','db',ComboBox2.Text);

f.Free;
end;
procedure Tidentif_1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

ComboBox1.Visible:=not ComboBox1.Visible;

ComboBox2.Visible:=not ComboBox2.Visible;

Label3.Visible:=not Label3.Visible;

Label4.Visible:=not Label4.Visible;

end;
procedure Tidentif_1.Label9MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tidentif_1.Label9MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tidentif_1.Label6MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image1.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tidentif_1.Label6MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image1.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tidentif_1.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tidentif_1.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tidentif_1.FormCreate(Sender: TObject);

var f:tinifile;

begin

f:=tinifile.create(extractfiledir(paramstr(0))+'\id.ini');

Edit1.Text:=f.readstring('id0','name','');

ComboBox1.Text:=f.readstring('id0','server','server');

ComboBox2.Text:=f.readstring('id0','db','library');

f.free;

end;
end.

unit Unit7;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type

Tidentif_2 = class(TForm)

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

ComboBox1: TComboBox;

ComboBox2: TComboBox;

Button3: TButton;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label1: TLabel;

Image9: TImage;

Label16: TLabel;

Label8: TLabel;

Image1: TImage;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Image2: TImage;

Label7: TLabel;

Label9: TLabel;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Label9MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label9MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label6MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label6MouseLeave(Sender: TObject);

procedure Label8MouseEnter(Sender: TObject);

procedure Label8MouseLeave(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;
var

identif_2: Tidentif_2;
implementation
uses Unit1, Unit6, Unit8;
{$R *.dfm}
procedure Tidentif_2.Button1Click(Sender: TObject);

{//var

//n:integer;

//begin

//n:=0;

//if (Trim(Edit1.Text)<>'') and (Trim(Edit2.Text)<>'') then

//begin

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADOConnection1.Close;

main_form.ADOConnection1.ConnectionString:='Provider=SQLOLEDB.1;Password='+edit2.text+';Persist Security Info=True;User ID='+edit1.text+';Initial Catalog='+combobox2.Text+';Data Source='+combobox1.Text+'';

try

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

except

n:=1;

end;

end else n:=1;

if n=1 then

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('Неправильное имя пользователя или пароль', 'Ошибка',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end else

begin}

var

i,z,n,n1:integer;

begin

n:=0;

n1:=1;

if (Trim(Edit1.Text)<>'') and (Trim(Edit2.Text)<>'') then

begin

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADOConnection1.Close;

main_form.ADOConnection1.ConnectionString:='Provider=SQLOLEDB.1;Password='+edit2.text+';Persist Security Info=True;User ID='+edit1.text+';Initial Catalog='+combobox2.Text+';Data Source='+combobox1.Text+'';

try

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

except

n:=1;

end;

end else n:=1;
if n=0 then BEGIN

main_form.ADODataSet2.Active:=false;

main_form.ADODataSet2.CommandText:='sp_helpuser '+edit1.text+'';

main_form.ADODataSet2.Active:=true;

main_form.ADODataSet2.FindFirst;

z:=main_form.ADODataSet1.RecordCount;

for i:=1 to z do

begin

main_form.ADODataSet3.Active:=false;

main_form.ADODataSet3.CommandText:='select code from groups where group_name='+#39+trim(main_form.ADODataSet2.fieldbyname('GroupName').AsString)+#39+'';

main_form.ADODataSet3.Active:=true;

if main_form.ADODataSet3.fieldbyname('code').AsInteger=2000 then

begin

n1:=0;

break;

end else

begin

main_form.ADODataSet2.FindNext;

end;

end;

END;
if (n=1) or (n1=1) then

begin

with Application do

begin

NormalizeTopMosts;

MessageBox('Скоріше за все невірне ім'+#39+'я користувача або пароль', 'Ідентифікація пройшла невдало',MB_ICONSTOP);

RestoreTopMosts;

end;

end else

begin

main_form.ADODataSet1.Active:=false;

main_form.ADODataSet1.CommandText:='select * from ukrmarc';

main_form.ADODataSet1.Active:=true;

identif_2.Close;

komplektator.show;

//main_form.Button2.Enabled:=false;

end;

end;
procedure Tidentif_2.Button2Click(Sender: TObject);

begin

main_form.Image6.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_большая.bmp');

identif_2.close;

main_form.Button2.Enabled:=true;

end;
procedure Tidentif_2.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

//main_form.Button2.Enabled:=true;

end;
procedure Tidentif_2.Button3Click(Sender: TObject);

begin

ComboBox1.Visible:=not ComboBox1.Visible;

ComboBox2.Visible:=not ComboBox2.Visible;

Label3.Visible:=not Label3.Visible;

Label4.Visible:=not Label4.Visible;

end;
procedure Tidentif_2.Label9MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tidentif_2.Label9MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image2.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tidentif_2.Label6MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image1.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tidentif_2.Label6MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image1.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
procedure Tidentif_2.Label8MouseEnter(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая_нажатая.bmp');

end;
procedure Tidentif_2.Label8MouseLeave(Sender: TObject);

begin

image9.Picture.LoadFromFile('рисунки\кнопка_маленькая_узкая.bmp');

end;
end.

unit Unit8;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls, ComCtrls, Grids, DBGrids;
type

TKomplektator = class(TForm)

Image1: TImage;

TreeView1: TTreeView;

DBGrid1: TDBGrid;

Button4: TButton;

Button3: TButton;

Button6: TButton;

Button5: TButton;

Button8: TButton;

RichEdit1: TRichEdit;

Edit1: TEdit;

Edit5: TEdit;

Label17: TLabel;

Image10: TImage;

Label18: TLabel;

Image2: TImage;

Label9: TLabel;

Label1: TLabel;

Image8: TImage;

Image9: TImage;

Label15: TLabel;

Label16: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Image3: TImage;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label5: TLabel;

Label13: TLabel;

Image6: TImage;

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Button5Click(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure Button8Click(Sender: TObject);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure Button6Click(Sender: TObject);

procedure TreeView1Change(Sender: TObject; Node: TTreeNode);
1   2   3   4   5   6   7Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы