Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы    

7 охорона праці
Скачать 102.57 Kb.
Название7 охорона праці
Дата01.10.2014
Размер102.57 Kb.
ТипДокументы
1. /Ващенко/Recenzia.doc
2. /Ващенко/Vidziv.doc
3. /Ващенко/Висновки.doc
4. /Ващенко/Вступление.doc
5. /Ващенко/Додаток А.doc
6. /Ващенко/Додаток Б.doc
7. /Ващенко/Додаток Б1.doc
8. /Ващенко/Додаток В.doc
9. /Ващенко/Реферат.doc
10. /Ващенко/Розд_л 1.doc
11. /Ващенко/Розд_л 2.doc
12. /Ващенко/Розд_л 4.doc
13. /Ващенко/Розд_л 5 ЕЧ.doc
14. /Ващенко/Розд_л 6 ОП.doc
15. /Ващенко/Роздел3.doc
16. /Ващенко/Роздел5.doc
17. /Ващенко/Содержание.doc
18. /Ващенко/Список литературы.doc
19. /Ващенко/Т_тульний лист.doc
“ Система автоматизованого управління бібліотечним процесом (каталогізатор)” призначена для комплексної автоматизації діяльності бібліотеки
Роботи та виконані за нею розробки є актуальними та практично цінними для підвищення ефективності бібліотечних процесів
Программа арм „Каталогізатор" представляє собою робоче місце бібліотечного працівника, який виконує функції по формуванню (поповненню І коректуванню) баз данних Електронного каталогу. Також арм „Каталогізатор" використовується для формування
Характерною ознакою нашої епохи є перехід суспільства від індустріального до постіндустріального, а нині до інформаційного
В.Є. Ходаков розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи. Автоматизоване робоче місце каталогізатора
Задача побудови автоматизованої інфомаційної бібліотечної системи Херсонського державного технічного університету
Ретроспективний І поточний пошук в бд
Розділ Специфіка організації роботи автоматизованих електронних бібліотек. Аналіз предметної області
Розділ 4 Математичний опис розв’язуваної задачі 1 Мета і задачі дослідження
7 охорона праці
Розділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Чому було вибрано саме рнр ? По-перше
1. 2 Автоматизація бібліотечних процесів
Балашов Е. П., Пузанов Д. В. Проектирование информационно-управляющих систем7 ОХОРОНА ПРАЦІ


У даному дипломному проекті розроблена „Система автоматизованого управління бібліотечним процесом (каталогізатор)”, яка представляє собою автоматизоване робоче місце бібліотечного працівника, котрий на основі ведення спеціальної бази даних виконує функцію по здійсненню модифікації в базі даних, додавання літератури, списання літератури|урахуванню|.

7.1 Аналіз умов праці


Охорона праці - сукупність законодавчих документів, організаційно-технічних, соціально-економічних, лікувально-профілактичних заходів та засобів, які забезпечують нормальну працездатність людини. Охорона праці включає також питання охорони навколишнього середовища.

В процесі експлуатації обладнання можуть мати місце небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

До небезпечних виробничих факторів відносяться:

- електричний струм, дія якого може привести до електротравм та опік;

- термічні травми, одержані внаслідок виникнення пожежі.

До шкідливих факторів відносяться:

- виділення шкідливих речовин у випадку пожежі через можливе коротке замикання електричної мережі;

- виділення надмірного тепла;

- недостаток освітлення, приводить до захворювання органів зору;

- електромагнітне випромінювання, яке може стати причиною професійного захворювання;

- в процесі роботи можливо накопичення статичного струму, що може бути причиною ураження людини або підвищеної пожежонебезпечності;

- порушення параметрів метеоумов може бути причиною дискомфорту праці, погіршення умов роботи і профзахворювань;

- високий рівень звукового тиску може викликати стомлення слуху.

Виділені шкідливі та небезпечні фактори потребують проведення технічних, організаційних, протипожежних заходів по охороні праці.

7.2 Техніка безпеки


Безпека виробничих процесів забезпечується цілим комплексом проектних і організаційних рішень, які полягають у відповідному виборі технологічних процесів, робочих операцій і порядку обслуговування обладнання; виробничих приміщень або зовнішніх площадок; виробничого обладнання і умов його розміщення; способів зберігання і транспортування вихідних матеріалів, заготовок, готової продукції та відходів виробництва; засобів захисту працюючих. Велике значення має організація професійного відбору і навчання працюючих.

7.2.1 Електробезпека


Для забезпечення електробезпеки, згідно з ДЕСТ 12.1.019-79 [43], застосовуємо окремо або в сполученні один з одним наступні технічні засоби: захисне занулення; огороджувальні пристрої; попереджувальна сигналізація.

Оскільки приміщення лабораторії обчислювальної техніки є сухим, безпильним із нормальними параметрами метеоумов та з ізолюючою підлогою (одношаровий полівініл-хлоридний синтетичний лінолеум), то згідно з ДЕСТ 12.1.013-78 [44] дане приміщення ми відносимо до приміщень без підвищеної небезпеки поразки електричним струмом.

ПЕОМ, на якій буде функціонувати система, живиться від мережі перемінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц з ізольованою нейтраллю. Споживана потужність складає приблизно 0.5 кВт. Через ЕОМ протікає струм, який дорівнює 2 А.

Відповідно до ДЕСТ 12.2.007-75 [45] ЕОМ відносять до 1 класу електротехнічних виробів по способу захисту від поразки електричним струмом, оскільки ЕОМ має робочу ізоляцію та елемент для заземлення. Провід для приєднання до джерела живлення має заземлюючу жилу та вилку з контактом, який заземлюється. Важливим засобом забезпечення електробезпеки служить надійна ізоляція струмонесучих частин, кабелів, а також заземлення корпусів всіх електроприладів та металевих частин устаткування [46].

Захисне заземлення, згідно з ДЕСТ 12.1.030-81 [47], повинне забезпечувати захист людей від ураження електричним струмом у разі дотикання до металевих не струмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою при пошкодженні ізоляції. У розглянутому приміщенні лабораторії обчислювальної техніки існує можливість дотикання до металевих не струмоведучих частин, у разі чого необхідно використовувати захисне заземлення (розрахунок захисного заземлення наведено нижче).

7.2.2 Розрахунок захисного заземлення


Згідно ДЕСТ 12.1.030-81, захисне заземлення повинно забезпечувати захист людей від ураження електричним струмом при дотику до металевих не провідникових частин, які можуть бути під напругою. Заземленням називається переднамірене з’єднання електроустановок з заземлюючим пристроєм. Заземлювачем називається провідник, який знаходиться в зіткненні з землею або її еквівалентом. Заземлюючим провідником називається провідник, який з'єднує заземлені частини з заземлювачем. Сукупність з'єднуючих провідників та заземлювачів називається заземлюючим пристроєм [48]. Для установок потужністю не більше 100 кВт опір заземлюючого пристрою не повинен перевищувати 10 Ом, для установок потужністю більше 100 кВт - 4 Ом.

Значення часткового опору ґрунтів, одержаних вимірювань, з урахуванням коефіцієнта сезонності:

, (7.1)

Де – частковий опір ґрунту,

При проектуванні заземлюючих пристроїв враховується коефіцієнт сезонності , який показує зміну часткового опору ґрунту в залежності від погодних та кліматичних умов. З урахуванням довжини електроду, кліматичної зони III використовуючи 7.1, одержимо:

;

Вихідні дані для визначення заземлення:

;

;

;

.

Розрахуємо опір одного заземлювача (електрода). Для вертикального електрода із круглої арматури, опір розтікання струму одного заземлювача розраховується по формулі:

, (7.2)

де - частковий опір ґрунту, Ом·м;

- довжина заземлювача, м;

- діаметр одного вертикального заземлювача, м.

- глибина закладення половини заземлювача, м;
Заглиблення електрода , розраховується по формулі:

(7.3)

Підставимо вказані значення в формулу (7.3) и обчислимо значення :Підставимо знайдені значення в формулу (7.2) и отримаємо результат:Необхідну кількість заземлювачів визначимо, виходячи із найбільшого припустимого опору заземлюючого пристрою.

, (7.4)

де – необхідна кількість заземлювачів;
– найбільший припустимий опір заземлення;
– коефіцієнт використання заземлювачів.
Приймемо коефіцієнт використання заземлювачів рівним 0,63, а найбільш припустимий опір заземлення 4 Ом.

шт.

Розрахуємо тепер опір розтікання струму горизонтальних заземлюючих з’єднувальних провідників, по формулі:

, (7.5)

де – опір горизонтальних з’єднувальних провідників;
– частковий опір ґрунту з урахуванням , Ом·м;
– довжина з’єднувальної смуги, м;
– ширина стальної з’єднувальної смуги (горизонтального з’єднувача), м;
– глибина заземлюючого провідника, м.
Довжина заземлюючого провідника розраховується по формулі:

, (7.6)

де – відстань між заземлювачами, м;
– необхідна кількість заземлювачів.
Відстань між заземлювачами знаходимо по формулі:

(7.7)

де - довжина електрода, м.

Отримаємо

Знайдене значення підставимо в формулу (7.6) і знайдемо значення :Ширину металевої з’єднувальної смужки (горизонтального з’єднувача) приймемо рівну 0,02 м, а глибину заземлюючого провідника 0,5 м ().

Підставимо знайдене значення и в формулу (7.5) і знайдемо значення опору горизонтальних з’єднувальних провідників:

Ом.

Загальний опір групового заземлення розрахуємо по формулі:

(7.8)

де – коефіцієнт використання горизонтального полюсового електрода для 4 вертикальних електродів розміщених в ряд (кругла арматура).

Ом.

Оскільки (4.93 Ом < 10 Ом), значить заземлюючий пристрій розрахований правильно.

7.2.3 Захист від статичного струму


Можливість накопичення небезпечних електростатичних зарядів визначається як інтенсивністю виникнення (генерації), так і умовами розсіювання зарядів. Допустимі рівні напруги електростатичних полів не повинні перевищувати 20 кВ на протязі години (ДЕСТ 12.1045-84). Для відвернення утворення і захисту від статичного струму в приміщеннях з працюючими на ЕОМ можна використовувати нейтралізатори і зволожувачі. Робоча апаратура повинна бути заземлена.

7.3 Інструктивні вказівки по безпечній експлуатації комп’ютеризованої системи


Для забезпечення безпечної експлуатації ЭВМ, які входять в состав комп’ютеризованої системи, повинно бути організоване навчання робочих безпеки праці, як це викладено в ДЕСТ 12.0.004-79.

З цією метою на підприємстві проводиться інструктаж по техніці безпеки, який за характером і часом проведення ділиться на вхідний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий и поточний.

На підприємствах і організаціях всіх галузей народного господарства широке розповсюдження одержав адміністративно-громадський трьохступінчатий контроль за становищем охорони праці. На I-ій ступіні контроль здійснюється лікарем, медсестрою і громадським інспектором по охороні праці, які щоденно на початку роботи провіряють справність машин, наявність і справність захисних засобів. Проводиться п’яти хвилинний інструктаж по техніці безпеки. Щонеділі завідуючий відділеннями разом з представником комісії по охороні праці здійснюють II-у ступінь контролю охорони праці на своїх частинах. На III-ій ступіні контролю інженер по охороні праці, голова комісії охорони праці, головний лікар один раз в місяць провіряють стан техніки безпеки і виробничої санітарії. Остання ступінь контролю закінчується розширеною нарадою і виданням наказу по підприємству (організації).

Основні правила безпеки експлуатації ЕОМ:

а) перед початком роботи переконатися, що ЭВМ надійно заземлена;

б) переконатися, що ЭВМ закрита кожухом і виключає контакт з струмовивідними частинами;

в) в разі припинення подачі електроенергії необхідно вимкнути ЭВМ із мережі;

г) при виникненні несправності повідомити спеціаліста.

7.3.1 Захист від шуму, вібрації та електромагнітних випромінювань


Виробничий шум виникає внаслідок вібрації робочого устаткування і механізмів. Шум являється неблагоприємним фактором, здійснюючим шкідливий вплив на організм. Тривалий вплив шуму може привести до розладу і захворювання органів слуху, серцево-судинної і нервової системи. Загальна класифікація засобів і методів захисту від шуму і вібрації приведені в ДЕСТ 12.1.029-80 „Засоби і методи захисту від шуму. Класифікація” і ДЕСТ 12.1.014-78 „Вібрація. Загальні вимоги безпеки” відповідно.

Відповідно ДЕСТ 12.1.003-83 нормованою шумовою характеристикою робочого місця при постійному шуму являються рівні звукового тиску в децибелах в октавних смугах. Еквівалентний рівень звука для приміщення, де знаходиться персонал, не повинен перевищувати 50 дБ. Реальний рівень звука в цих приміщеннях не перевищує допустимого значення, тому немає необхідності в проведенні заходів по зниженню рівня шуму. Вібрація здійснює неблагоприємний вплив на організм людини, викликаючи нейротрофічні та гемодинамічні порушення. Розрізняють гігієнічне та технічне нормування вібрацій. Найбільш шкідливими являються коливання з частотами 5 - 25 Гц вн6аслідок резонансних явищ в внутрішніх органах людини. Шкідливими являються і коливання з частотами до 250 Гц. Радикальним направленням боротьби як з вібрацією, так і з шумом являється виключення шумних і вібронебезпечних технологічних процесів. Рівень вібрації в приміщенні, де будуть експлуатуватися ЭВМ, не перевищує нормуючих значень приведених параметрів, тому немає необхідності в проведенні заходів по зниженню рівнів шуму і вібрації.

В діапазоні надвисоких частот (НВЧ) по ДЕСТ 12.1.006-76 нормується щільність потоку енергії (ЩПЕ) електромагнітного поля. При використанні дисплея ЩПЕ не перевищує 1 Вт/м, але необхідно використовувати захисний екран для зменшення небезпеки опромінення при довгої роботі. Екран дисплея повинен знаходиться на відстані не менше 1 м від користувача. При цьому ступінь опромінення можна понизити, використовуючи захисні екрани.

Особливо ефективно застосування захисних екранів з заземленням, які збільшують контрастність зображення і разом з тим дозволяють на 30 - 40% знизити інтенсивність опромінення працівника з дисплеєм.

7.3.2 Оздоровлення повітряного середовища


Однією з необхідних умов здорової та високопродуктивної праці є забезпечення нормальних метеоумов та чистоти повітря в робочій зоні приміщення. Усунення дії таких шкідливих виробничих факторів, як газів, парів, пилу, надлишку тепла і вологи, і створення здорового повітряного середовища являється важливою народногосподарською задачею, яка повинна здійснюватися комплексно, одночасно з рішенням основних питань виробництва. Приміщення, в яких додержані оптимальні метеоумови, вважають приміщеннями без підвищеної небезпеки. Для правильного вибору оптимальних метеоумов в різні періоди року необхідно користуватися таблицею 6.1.

Таблиця 7.1

Сезон

Температура повітря, °С

Відносна вологість повітря, %

Швидкість руху, м/c

Теплий період року

22 - 25

60 – 40

0,2

Холодний і перехідний період року

20 - 23

60 - 40

0,2


Таблиця 7.1 Оптимальні метеоумови в приміщеннях

Установка кондиціонера і регулярне вологе прибирання вирішать проблему підтримки необхідних параметрів нормальних метеоумов і чистоти повітря в робочій зоні.

7.4 Пожежна безпека


Під системою пожежного захисту і вибухозахисту розуміється комплекс організаційних заходів і технічних засобів, направлених на запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожару і вибуху, а також обмеження матеріальної шкоди.

Згідно ДБН П-90-81, приміщення де функціонує ЕОМ, відноситься до категорії виробництва Д. Це пожаробезпечні приміщення в яких є негорючі речовини і матеріали в холодному стану. Будівельні матеріали, із яких збудовано будівлю - негорючі. Однак ЭВМ як електроприлад являється джерелом пожежної небезпеки, тому там, де вони встановлені, необхідно передбачити засоби пожежогасіння. В практиці гасіння пожарів найбільшого розповсюдження отримали слідуючи засоби припинення горіння:

- ізоляція джерела горіння від повітря чи зниження концентрації кисню в повітрі до значення, при якому горіння не може проходить;

- охолодження джерела горіння нижче визначених температур;

- механічний зрив полум’я в результаті діяння на нього сильного струменю інертного газу чи води;

- створення умов вогнеперешкод, тобто таких умов, при яких полум’я не може розповсюджуватися.

Для гасіння електроустановок, які знаходяться під напругою, необхідно передбачити вогнегасники вуглекислотного (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) чи порошкового (ОП-1, ОП-10А, ОП-250) типу, виконані по ДЕСТ 12.4.009-75. Для локалізації пожару дверей приміщення, вони повинні бути оббиті металевими листами з зовнішньої і внутрішньої сторони.

7.5 Висновки


В процесі розробки дипломного проекту було розраховано заземлення, призначене забезпечити захист людей від ураження електричним струмом при дотику до металевих не провідникових частин, які можуть опинитись під напругою.

Прийняті міри гарантовано забезпечать нормальні умови роботи людей при роботі з комп’ютерною системою і захистять їх від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы