Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы    

Розділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Скачать 105.98 Kb.
НазваниеРозділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Дата01.10.2014
Размер105.98 Kb.
ТипДокументы
1. /Ващенко/Recenzia.doc
2. /Ващенко/Vidziv.doc
3. /Ващенко/Висновки.doc
4. /Ващенко/Вступление.doc
5. /Ващенко/Додаток А.doc
6. /Ващенко/Додаток Б.doc
7. /Ващенко/Додаток Б1.doc
8. /Ващенко/Додаток В.doc
9. /Ващенко/Реферат.doc
10. /Ващенко/Розд_л 1.doc
11. /Ващенко/Розд_л 2.doc
12. /Ващенко/Розд_л 4.doc
13. /Ващенко/Розд_л 5 ЕЧ.doc
14. /Ващенко/Розд_л 6 ОП.doc
15. /Ващенко/Роздел3.doc
16. /Ващенко/Роздел5.doc
17. /Ващенко/Содержание.doc
18. /Ващенко/Список литературы.doc
19. /Ващенко/Т_тульний лист.doc
“ Система автоматизованого управління бібліотечним процесом (каталогізатор)” призначена для комплексної автоматизації діяльності бібліотеки
Роботи та виконані за нею розробки є актуальними та практично цінними для підвищення ефективності бібліотечних процесів
Программа арм „Каталогізатор" представляє собою робоче місце бібліотечного працівника, який виконує функції по формуванню (поповненню І коректуванню) баз данних Електронного каталогу. Також арм „Каталогізатор" використовується для формування
Характерною ознакою нашої епохи є перехід суспільства від індустріального до постіндустріального, а нині до інформаційного
В.Є. Ходаков розробка автоматизованої інформаційної бібліотечної системи. Автоматизоване робоче місце каталогізатора
Задача побудови автоматизованої інфомаційної бібліотечної системи Херсонського державного технічного університету
Ретроспективний І поточний пошук в бд
Розділ Специфіка організації роботи автоматизованих електронних бібліотек. Аналіз предметної області
Розділ 4 Математичний опис розв’язуваної задачі 1 Мета і задачі дослідження
7 охорона праці
Розділ Концептуальна модель дипломного проекту 1 Постановка задачі
Чому було вибрано саме рнр ? По-перше
1. 2 Автоматизація бібліотечних процесів
Балашов Е. П., Пузанов Д. В. Проектирование информационно-управляющих систем
Розділ 3. Концептуальна модель дипломного проекту
3.1 Постановка задачі

АРМ „Каталогізатор” представляє собою робоче місце бібліотечного працівника, який виконує функції по формуванню (поповненню і коректуванню) баз данних Електронного каталогу. Також АРМ „Каталогізатор” використовується для формування і введення Алфавітно-предметного показника до УДК/ББК та тематичного показника.

Виходячи з теми дипломного проекту (Система автоматизованого управління бібліотечним процесом. Автоматизоване робоче місце каталогізатора), можна сформулювати основні цілі даного дипломного проекту.

Ціль 1. Розробити систему АРМ орієнтовану на роботу в комп`ютерній мережі, де велика кількість користувачів одночасно працює з одним сервером бази даних (система побудована за архітектурою клієнт-сервер, базується на системах управління базами даних реляційного типу, які підтримують стандарт SQL).

Ціль 2. Розробка забезпечення доступу до електронного каталогу та до баз даних електронних документів.

Ціль 3. Розробка системи пошуку необхідної літератури (інформації) за заданими критеріями (темами тематичних каталогів, розділами, значеннями полів бібліографічного опису).

Ціль 4. Розробка системи модифікації інформації в базі даних.

Ціль 5. Розробка системи перегляду інформації про літературу.

Ціль 6. Розробка системи поповнення баз данних.

Ціль 7. Можливість ідентифікації користувача.

Виходячи з постановки задачі і її цілей розроблювана система АРМ „Каталоголізатор” повинна автоматизувати наступні функції.

Функція 1. Забезпечення функціювання будь-якої кількості АРМ ”Каталогізатор” с можливістю одночасного поповнення (виправлення) однієї бази данних.

Функція 2. Забезпечення доступу до електронного каталогу та до баз даних електронних документів.

Функція 3. Структура бібліографічного опису повинна бути основана на міжнародному стандарті UNIMARC.

Функція 4. Автоматизована техногія обробки (систематизація, предметизація, індексування видань, включаючи апарат тематичної навігації по Рубрикатору ХНТУ, Алфавітно- предметному показнику до УДК/ББК.

Функція 5. Опис періодичних видань, що забезпечує наявність загального опису видання, включаючи опис о прийннятті всіх його видань, а з іншої сторони – наявність опису окремого номеру.

Функція 6. Наявність широкого спектру пошукових засобів.

Функція 7. Здійснення модифікації інформації в базі даних.

Функція 8. Перегляд інформації про літературу.

Функція 9. Можливість здійснення ідентифікації користувача.

Для створення моделі системи АРМ „Каталоголізатор” потрібно вирішити наступні задачі:

а) визначити необхідні зовнішні об'єкти та процеси;

б) з'ясувати, як ці елементи взаємодіють один з одним;

в) створити схему, що демонструє ці елементи та їхній взаємозв'язок у єдиній моделі.

Таким чином, розроблювану в цьому дипломному проекті бібліотечну систему можна визначити, як діалогову систему, що орієнтована на користувачів які знайомі з засобами роботи з ПК, та з оболонкою Windows.
3.2 Концептуальна модель поставленої задачі
Загальна схема АІБС приведена на малюнку 3.1.

Головним елементом схеми являється Сервер бібліотеки який включає в себе: сервер під управлінням Windows, та систему управління базами даних (СУБД) MУSQL. Він з’єднується з додатками за допомогою компоненту доступу до бази даних. Виділяються такі додатки: АРМ читач, АРМ каталогізатор, АРМ книговидача, АРМ комплектатор та Інтернет ASP додаток .

Виходячи з того, що розроблюваний в даному дипломному проекті програмний продукт “АРМ „Каталогізатор”, проаналізуємо його роботу та виділимо основні його обов’язки:

1. Здійснення модифікації інформації в базі даних.

2. Перегляд інформації про бібліотеку.

3. Поповнення бібліотечних фондів.

4. Ідентифікація користувача.

5. Здійснення пошуку інформації матеріали бібліотеки.

Можна розробити загальну структурну схему розроблюваної АНС, яка приведена на рисунку 3.1.

Підключення через локальну мережу

Підключення через мережу ІнтернетПотік інформації

Сервер бібліотеки
Інтернет-сервер

Internet Information Server

Сервер

під управлінням

Windows 2000

СУБД

MS SQL Server

Компонент доступу до БД

Серверний ASP додаток


Клієнтський комп’ютер

під управлінням

Windows 98/2000/ХРКлієнтський комп’ютер

під управлінням

Windows 98/2000/ХРКлієнтський комп’ютер

під управлінням

Windows 98/2000/ХР


Клієнтський комп’ютер

під управлінням

Windows 98/2000/ХРКомпонент доступу до БД

Компонент доступу до БД

Компонент доступу до БД
Клієнтський додаток
(АРМ книговидача)

Клієнтський додаток
(АРМ каталогізатор)


Клієнтський комп’ютер

Клієнтський додаток
(АРМ комплектатор)


Веб-браузер


Робочі місця бібліотеки


Рис. 3.1 Структурна схема АІБС


Сервісні функції

АРМ „Каталогізатор”

Допомога

Допоміжні підсистеми

РеєстраціяКаталогізація
Модифікація

Поповнення
Перегляд

Пошук
Рисунок 3.2 – Структурна схема АРМ „Каталогізатора”


З наведеного рисунку видно, що проектовану АРМБ можна розбити на 2 складові частини (блоки):

  • підсистема “Каталогізатор”;

  • допоміжні підсистеми.

Підсистема “Каталогізатор” забезпечує виконання наступних функцій:

  • реєстрацію бібліотекаря як каталогізатора (введення та збереження даних);

  • перегляд інформації про літературу за допомогою тематичного, алфавітно-предметного та інших каталогів;

  • введення нової літератури по різноманітним критеріям;

  • пошук інформації за різними критеріями (подальше використання цієї інформації)


Як видно із перелічених функцій підсистема містять в собі такі функції як реєстрація, перегляд літератури за допомогою каталога, каталог, які в свою чергу є теж підсистемами. Опишемо їх більш детально:

1. Підсистема “Реєстрація”.

Так як, АРМБ являється клієнтською частиною і призначена для роботи в мережі, дана підсистема призначена для захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Кожний користувач АРМБ повинен мати своє власне ім'я (шифр). За цим іменем визначається повноваження, які має користувач, та записується в поля, де фіксується хто і коли змінював відповідну інформацію. За цим іменем система визначає повноваження, які має користувач, та записує його в поля, де фіксується хто і коли змінював відповідну інформацію(наприклад, одна і та же людина має право вводити шлях до електронного варіанту літератури та працювати як каталогізатор в АРМБ, інша має права для роботи на автоматизованому місці комплектатора, інша немає прав взагалі для роботи в системі і виконує іншу роботу в бібліотеці). Таким чином, наявність у кожного користувача власного імені в системі створює умови для управління доступом до інформації та контролю за її введенням та корегуванням.

Ім'я повинно бути унікальним, тобто різним для різних користувачів. Ім'я використовується як короткий ідентифікатор користувача в різних таблицях, і може бути відомим іншим користувачам системи. Для забезпечення захисту від несанкціонованого доступу кожен користувач має реєструватися за своїм ім'ям. Для запобігання входу в систему з чужим ім'ям кожному користувачеві поряд з ім'ям дається пароль. Пароль має бути відомим лише самому користувачеві. На початку роботи система просить ввести ім'я та пароль користувача, перевіряє, чи відповідає пароль імені, і лише тоді може дозволити роботу.

Всі питання, пов'язані з визначенням імені користувача, має вирішувати системний адміністратор.

Ім'я та пароль бажано повинні мати не більш як 8 символів, складатись з латинських букв та цифр і починатися з букви. За ім'я часто використовують власне прізвище чи ім'я. Для пароля, навпаки, не рекомендується вживати своє ім'я, імена родичів та знайомих, їх дати народження та іншу інформацію, про яку можуть знати оточуючі вас люди. Також не рекомендується використовувати паролі з однієї літери та паролі з одних і тих же літер, наприклад: AAA.
2. Підсистема “Перегляд”.

Дана підсистема має складну структуру, містить у собі: способи для виводу тематичного, вузівського та інших каталогів; базу книг та короткий зміст книги, а також перегляд, відбір, місце її знаходження, кількість, до яких теми та розділів вона належить, авторів книг та також можна продивитися останні надходження.

Каталог (електронний каталог) - це повний перелік всіх зареєстрованих документів. Елементом каталогу є бібліографічний опис документа. АРМБ пропонує засоби відбору документів за ознаками (значеннями полів бібопису), за розділами та за темами, до яких вони відносяться. Тематичний каталог призначений для ефективного пошуку документів за рахунок їх попередньої класифікації за певними ознаками, коли документ відносять до тих чи інших тем.

Тематичним каталогом в системі є структурована множина тем. Структура задається так: у кожної теми можуть бути підтеми, які в свою чергу можуть мати підтеми і т.і. Головною темою є назва каталогу. Тема може бути підтемою кількох тем, проте цикли не допускаються.

В тематичному каталозі організується класифікація документів за тематичними ознаками. Його використання може значно полегшити пошук документів за якоюсь темою, особливо, якщо невідомі дані з бібопису документа. Наприклад, треба знайти які-небудь популярні книжки про операційну систему Windows95, але ні автори, ні назви книжок невідомі. В цьому випадку якраз і доцільно скористатись пошуком в тематичному каталозі.

Тематичний каталог має ієрархічноподібну структуру. Тобто, спочатку заводиться декілька загальних тем, наприклад, науково-технічна література, художня література тощо. У кожної теми можуть бути свої підтеми. Наприклад, в темі "Музика" можуть бути заведені підтеми "Класична музика", "Джаз", "Рок", "Авторська пісня" тощо. Деякі теми можуть бути віднесені також і до інших тем. Наприклад, тема "Авторська пісня" може бути підтемою тем "Музика" і "Поезія".

Назва кожної теми в каталозі повинна бути унікальною. Отже, не бажано, наприклад, створити нову тему з назвою "Авторська пісня", якщо така тема вже є в тематичному каталозі.

Кожний документ може бути занесений до однієї або до кількох тем. Таким чином, переглядаючи тематичний каталог, можна знайти необхідні теми, переглянути документи цих тем і відібрати ті документи, які необхідні.

Також можно переглянути окремо всіх авторів книг, які є у бібліотеці та інформацію про них, переглянути інформацію про видавництва, що є у бібліотеці. Також можна переглянути які книги і у якій кількості є у різних складових частинах бібліотеки (читальному залі, абонементі і т.д).

3. Підсистема “Пошук”

Одною з головних задач АРМБ є ефективний пошук документів з метою їх подальшого замовлення та перегляду. Для цього передбачені засоби відбору документів в електронному каталозі за різними ознаками.

Форма пошуку документів:


Автор, Назва – для звичайного пошуку, Дата, Ключеві слова, Місце зберігання, Тема, Розділ – для розширеного пошуку, УДК індекс, УДК номер, код ББК, ISSN, ISBN – для спеціалізованого пошуку та Алфавітно- предметний покажчик.

Для пошуку необхідно обрати потрібний критерій та ввести ключові слова. Після цього система знайде всі схожі частини тексту по всій базі даних.

При використанні переліку відібраних документів слід мати на увазі, що сформований перелік зберігається лише протягом одного сеансу роботи з Системою. Після виходу з програми перелік відібраних документів губиться. Одразу після наступного запуску програми ця форма завжди буде порожньою.
6. Підсистема “Каталогізація”

Ця підсистема складається з двох підсистем: „Модифікація” та „Поповнення”.

Підсистема „Поповнення” використовується для поповнення баз каталогів даних новими книгами та журналами, , розділів ті тем.

Підсистема „Модифікація” призначена для зміни інформації у базі даних бібліотеки.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы