Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (№1765-vi від 15 червня 2004 року зі змінами та доповненнями)
Скачать 88.92 Kb.
НазваниеЗакон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (№1765-vi від 15 червня 2004 року зі змінами та доповненнями)
Дата02.12.2012
Размер88.92 Kb.
ТипЗакон

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»


Затверджено Введено в дію

Рішенням Технічної ради Наказом

ПАТ «АК «Київводоканал» ПАТ «АК «Київводоканал»

Протокол від « 01 » грудня 2011 р.

від « 25 » листопада 2011 р. № 228

№ 34

Голова технічної ради


___________ А. О. Білик


М Е Т О Д О Л О Г І Ч Н І В И М О Г И

щодо розгляду та погодження проектної документації

на вузли обліку води


Методичні вимоги розроблені з метою спрощення організації процесу контролю та обліку послуг із водопостачання та водовідведення між ПАТ «АК «Київводоканал» та споживачами цих послуг. Ці вимоги необхідно використовувати у процесі підготовки проектної документації до облаштування вузлів обліку води при укладанні або переукладанні договорів з надання послуг водопостачання та водовідведення.


І. При розробці проектно-технічної документації в частині обліку споживання води об’єктами водоспоживання необхідно керуватися наступними нормативними документами:

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- «Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України» затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 № 30, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 р. за № 231/767;

- «Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 р. № 190, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 р. за № 936/15627;

- Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (№ 1765-VI від 15 червня 2004 року зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» (№ 2918-III від 10 січня 2002 року зі змінами та доповненнями);

- Технічний опис та інструкція по експлуатації лічильника води (паспорт лічильника води);

- Технологічний паспорт периферійних пунктів контролю за тиском та розходом води у водопровідних мережах м. Києва.


ІІ. Щодо складових проектно-технічної документації по організації обліку води, яка надається на розгляд та погодження.

1. Генплан з інженерними мережами.

2. Організація обліку.

Відповідно до вимог вище вказаних нормативних документів, підключення до систем централізованого водопостачання та каналізації, без встановлення приладів обліку, не допускається. Тому, при розробці проектно-технічної документації на водопостачання та водовідведення, необхідно визначитися де, на яких системах необхідно передбачити вузли обліку.

Вузли обліку, на підключеннях до систем водопроводу, передбачаються у всіх випадках.

Організація обліку на каналізаційних випусках передбачається в разі, якщо, частина води входить до складу продукції, використовується на технологічні потреби, передається іншим споживачам тощо.

Також необхідність встановлення приладів обліку на системах водовідведення може бути в випадку, коли водоспоживання є змішаним: від централізованого водопостачання та відомчих артезіанських свердловин. При цьому, встановлення засобів обліку води на артезіанських свердловинах – обов’язкове.

Як правило, на каналізаційних випусках, встановлюються ультразвукові витратоміри.

Підбір ультразвукових витратомірів проводиться за технічним описом та правилами їх експлуатації.

До початку розробки технічної документації вузла обліку споживач (проектант) повинен отримати від виробника вихідні дані, а також рекомендації щодо типу засобів обліку та запірної арматури.

Вихідні дані видаються за заявкою споживача (проектанта) в 15-денний термін. Вибір засобів обліку здійснює споживач (проектант), виходячи з отриманих вихідних даних, одержаних від виробника. (п.5.6 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 р. № 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 р. за № 936/15627).

При встановленні вузлів обліку в спеціалізованих камерах необхідно передбачити дистанційне зняття показів та передачу їх до диспетчерської підсистеми розрахункового департаменту, що є складовою частиною автоматизованої системи диспетчерського управління ПАТ «АК «Київводоканал» за допомогою організації периферійного пункту контролю розходу та/або тиску водопровідної мережі.

Ця вимога стосується вузлів обліку встановлених на режимних підприємствах, та підприємствах з водоспоживанням більшим ніж 50м³ на добу, а також інших підприємств з будь-яким обсягом та групою водоспоживання, які мають бажання отримувати оперативні дані про стан роботи своїх вузлів обліку.

Якщо вузол обліку води з діаметром умовного проходу лічильника води 50мм і більше то перед лічильником води необхідно передбачити встановлення пружно-запірної клинової засувки з гладким прохідним каналом та класом герметичності – «А».

У приватному секторі потрібно встановлювати лічильники води, що мають можливість підключення магнітно-індукційної головки, або периферійного пункту контролю розходу водопровідної мережі для дистанційного зняття показів з приладу обліку.

3. Пояснювальна записка до проекту повинна включати:

- визначення видів потреб на які витрачається вода:

господарсько-побутові;

виробничо-технічні;

полив;

пожежогасіння (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*);

- вимоги технічних умов та опитувального листа;

- розрахунок водоспоживання з визначенням годинних витрат Qmax, Qnom, Qmin, а також Qmax доб.;

- графік добового водоспоживання (за необхідності);

- джерела водопостачання (наявність артезіанських свердловин, міський водопровід, внутрішньо будинкові мережі абонента, внутрішньо дворові мережі);

- якщо джерелом водопостачання є відомчі артезіанські свердловини, необхідно вказати, які прилади обліку встановлено на них, дебіт свердловин, погодження ПАТ «АК «Київводоканал» на з’єднання мереж водопроводу свердловин та міського водопроводу.


4. Вимоги до вибору лічильників води.

Запроектований засіб обліку води повинен бути внесений до Державного реєстру України засобів вимірювальної техніки.

Метрологічний клас точності лічильника води необхідно визначати виходячи з діапазону витрат води Qmax-Qmin або згідно з графіком добового водоспоживання.

Діаметр умовного проходу лічильника води потрібно підбирати згідно до вимог п.11.2 СНиП 2.04.01-85*.

Лічильники води, що встановлюються на водопровідних вводах мають бути розраховані на пропуск максимальних розрахункових витрат води без врахування потреб води на внутрішнє пожежогасіння й перевірені на необхідну точність обліку малих витрат.


5. Вимоги до вибору обладнання периферійного пункту контролю розходу та/або тиску водопровідної мережі води.

Запроектоване обладнання має забезпечувати:

  • наявність портів для підключення до нього лічильників води з інтерфейсом імпульсного виходу;

  • реалізацію OPC-серверу для забезпечення інтеграції до автоматизованої системи диспетчерського управління ПАТ «АК «Київводоканал»;

  • забезпечувати можливість централізованого диспетчерського управління процесом налаштування параметрів цього обладнання.


6. План приміщення для встановлення лічильника води в масштабі 1:100 та місце розташування водомірного вузла.

Вузол обліку води повинен знаходитись якомога ближче до межі балансового розмежування, у зручному, доступному та, відповідно до вимог санітарних норм освітленому приміщенні, з температурою повітря не нижче +5оС при відносній вологості повітря 80%. В приміщенні не повинні зберігатися матеріальні цінності. Для запобігання затоплення, приміщення водомірного вузла облаштовується приямком та дренажними насосами для відкачування води на випадок аварійної ситуації (СНиП 2.04.01-85* п.11.5).

В разі відсутності можливості розміщення вузла обліку води в приміщенні, допускається встановлення його в камері, згідно з вимогами альбому №3 «Камери для установки лічильників води в зовнішніх системах водопроводу, будівельно-монтажні креслення» у збірнику «Водомірні вузли» (СНиП2.04.01-85* п.11.5 прим.). Ця камера повинна мати захист від ґрунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів. В приміщені вузла обліку води забороняється розміщення стояків і випусків (п.п.5.2; 5.10; 5.13 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України).


7. Монтажна схема водомірного вузла в масштабі 1:5 - 1:20.

Монтажну схему водомірного вузла розробляють згідно до вимог СНиП2.04.01-85* розділ 11 та виконують в масштабі 1:5 - 1:20.

Проект вузла обліку води повинен відповідати типовим проектно-технічним вимогам, згідно Альбому Схеми водомірних вузлів.

Всі складові частини вузла обліку води повинні бути із не корозійних матеріалів.

З метою уникнення  пошкоджень лічильника води дією механічних домішок перед лічильником води повинен бути встановлений захисний фільтр.

Перед лічильником води, в схемі вузла обліку води та за ним, повинна бути встановлена, відповідно до вимог СНиП 2.04.01-85*, запірна арматура. Між лічильником води і наступним (за напрямком руху води) запірним пристроєм має бути встановлений спускний кран та манометр.

При наявності одного вводу до будівлі, що має протипожежно-господарський водопровід, влаштування обвідної лінії обов’язкове.

В разі, коли лічильник води не розрахований на пропуск води на пожежогасіння, на обвідній лінії передбачають засувку (електрозасувку), яка повинна бути опломбована в закритому положенні. Засувка відкривається лише в разі пожежогасіння та при випробуванні або перевірці системи на працездатність службами протипожежного нагляду.

При влаштуванні системи автоматичного пожежогасіння (далі АПЖ) та розміщення насосної АПЖ в окремому приміщенні, необхідно передбачити установку комбінованих лічильників води. В разі розміщення насосної АПЖ в приміщенні вузла обліку, влаштування лічильників води на систему АПЖ необов’язково.

Лічильник води монтується не вище 1200 мм, але не нижче 400 мм від рівня підлоги та не менше 400 мм від стіни приміщення.

Манометр, що встановлюється на вузлі обліку води повинен бути класу точності «2,5», вібростійкий та вологостійкий, а в разі необхідності, на вимогу ПАТ «АК «Київводоканал» манометр повинен бути класу точності «1,0» та мати токовий вихід 0…5 або 4…20 мА і відповідний клас захисту для підключення до периферійного пункту контролю тиску водопровідної мережі.

При наявності декількох водопровідних вводів на кожному з них необхідно передбачити зворотній клапан після водомірного вузла.

Для видалення повітря з системи водопостачання рекомендується передбачити повітряний клапан, у найближчій до приладу обліку води верхній частині трубопроводу.

Для усунення негативного впливу турбулентності потоку перед приладом обліку води рекомендується витримувати стабілізаційний прямий відрізок труби що дорівнює 3-5 діаметрам лічильника. На цьому відрізку не повинно бути жодних засувок, відводів, врізок, зворотних клапанів тощо.

Якщо діаметр умовного проходу лічильника води менше діаметра труби, то перехід з одного діаметра на інший слід виконувати конусоподібним за межами водомірного вузла.

Лічильник води не повинен піддаватися перевантаженням механічними напругами, що виникають під дією трубопроводів та арматури. За необхідності лічильник води може бути змонтований на підставці або кронштейні.

Трубопроводи, розміщені перед лічильником та за ним, повинні бути надійно закріплені. При застосуванні лічильників з пластмасовим корпусом необхідно передбачити компенсатори поздовжнього та поперечного зміщення осей лічильника та трубопроводу.

Слід враховувати, що лічильник може бути встановлений як на горизонтальному відрізку труби так і на вертикальному. Але перевага завжди надається горизонтальному положенню лічильника.

При встановленні периферійного пункту контролю розходу та/або тиску водопровідної мережі води в приміщенні має бути забезпечено підведення до нього живлення однофазним електричним струмом через окремий автомат. Всі струмопровідні та не струмоведучі частини обладнання пункту мають бути заземленими шляхом приєднання його до спеціально прокладених проводів або шин.

Для забезпечення безперебійної роботи обладнання пункту має бути забезпечено безперебійне живлення його обладнання.


ІІІ. Порядок погодження проектної документації

Розгляд проектної документації на вузли обліку води виконується інженером, який безпосередньо аналізує відповідність проектної документації до вимог чинного законодавства України, Правил та нормативно-технічних документів, чи керівником (заступником керівника) управління з контролю за водопостачанням та водовідведенням, і погоджується заступником директора розрахункового департаменту.


Заступник генерального директора –

директор розрахункового департаменту В. Л. Ханкевич


Начальник відділу методології

метрологічного забезпечення Ю. О. Кияниця
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы