Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні вказівки щодо виконання і захисту дипломних робіт бакалавра для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
НазваниеМетодичні вказівки щодо виконання і захисту дипломних робіт бакалавра для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
страница1/7
Дата18.01.2013
Размер0.53 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою Радою ДІПК

« » ____________ 20___ р.,

Протокол № __

Голова Вченої ради

____________ Ю. В. Ткаченко

Методичні вказівки

щодо виконання і захисту дипломних робіт бакалавра


для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент»


Розглянуто

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________2011 р.

Зав. кафедри

_____________ проф. Супрун П.І.


Київ- 2011

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. Загальне положення про проведення дослідження 4

2. Тематика та послідовність виконання дипломної роботи. 4

3. Робота над текстом дипломної роботи 5

4. Структура, зміст і вимога до оформлення дипломної роботи 7

5. Технічні вимоги до оформлення дипломної роботи 9

5.1. Нумерація 10

5.2. Ілюстрації 10

5.3. Таблиці 11

5.4. Формули та рівняння 11

5.5. Посилання 12

6. Список використаної літератури 12

Список використаної літератури – елемент бібліографічного апарата, що містить бібліографічні зведення про джерела і розміщається після Висновків і пропозицій. Такий список складає одну з істотних частин випускної роботи, що відбиває самостійну творчу роботу студента і свідчить про рівень фундаментальності проведеного дослідження. 12

7. Оформлення додатків 12

8. Відгук на дипломну роботу 13

9. Вимоги щодо термінів представлення дипломної
роботи, відгука та листа-відгука (рецензії). 14

10. Захист дипломної роботи 14

ДОДАТКИ 16

Додаток К 29

Відгук 29

Додаток Л 30

Лист-відгук 30

підприємства-об’єкта дослідження 30

Додаток Ж. Зразок оформлення списку використаної літератури ………..25

Додаток З. Зразок оформлення змісту ……………………………………….. 27

Додаток К.Відгук наукового керівника ……………………………………...28

Додаток Л. Лист-відгук підприємства об’єкта-дослідження ……………..29

Додаток М. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці» у дипломній роботі студентів напрямку підготовки «Менеджмент»……………30

ВСТУП


Бакалавр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами одержання, обробки, збереження і використання наукової інформації.

Метою виконання дипломної роботи є: глибоке осмислення теми, оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних задач щодо удосконалення управління діяльністю організації.

Дипломкна робота містить у собі дві приблизно однакові за обсягом складові – освітню і науково-дослідну. Зміст науково-дослідної роботи бакалавра визначається індивідуальним планом. Керівниками дипломної роботи призначаються професори та доценти (викладачі) інституту, висококваліфіковані спеціалісти виробництва.

Підготовка бакалавра завершується захистом дипломної роботи на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Дипломна робота – це самостійна робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту й одержання кваліфікації бакалавра. Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові задачі.

Ця кваліфікаційна робота наукового змісту має внутрішню єдність і відображає хід і результати розробки обраної теми. Вона являє собою новий, досить специфічний вид кваліфікаційної роботи.

При написанні дипломної роботи врахований галузевий стандарт вищої освіти України щодо підготовки менеджерів із присвоєнням кваліфікації бакалавра.

Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи містять загальні вимоги з організації самостійної роботи студента, тобто з підготовки, оформлення і захисту випускної роботи. Вони включають тематику випускних робіт, рекомендації з вибору й обґрунтування теми випускного дослідження, послідовність виконання роботи, аналіз та узагальнення викладеного матеріалу, оформлення, підбір і вивчення спеціальної літератури. У них визначені загальні вимоги щодо оформлення дипломної роботи (нумерація, ілюстрації, таблиці, формули, посилання), визначений порядок керівництва і її рецензування, а також контроль із боку кафедри за видачею завдання на дипломну роботу та календарного плану її виконання.
^

1. Загальне положення про проведення дослідження


Дипломна робота має свою специфіку та деталі, які завжди потрібно погоджувати з науковим керівником. Щодо структури, методики їхнього написання та оформлення вони мають подібні риси, тому будуть проаналізовані спільно.

Дипломну роботу доцільно виконувати в такій послідовності: вибір теми – виявлення об’єкта і предмета – визначення мети та завдань виконання роботи – виявлення і добір літератури з теми, її вивчення – складання попереднього
плану – написання вступу – виклад теорії і методики – вивчення досвіду роботи – формулювання висновків і рекомендацій – оформлення списку літератури та додатків. Потім здійснюються літературне та технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту та захист дипломної роботи.

Виконання дипломної роботи організовується відповідно до календарного плану.
  1   2   3   4   5   6   7Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы