Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці» у дипломній роботі студентів напрямку підготовки «Менеджмент» Київ 2011
Скачать 97.09 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці» у дипломній роботі студентів напрямку підготовки «Менеджмент» Київ 2011
Дата18.01.2013
Размер97.09 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Економічний факультет

Кафедра менеджменту


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання розділу «Охорона праці» у дипломній роботі студентів напрямку підготовки «Менеджмент»


Київ 2011


Карабач А.П. Супрун П.І. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці» у дипломній роботі студентів напрямку підготовки «Менеджмент»


Рецензенти:

к.т.н., доц. Богуненко В.Л. — зав. кафедри Екології та безпеки життєдіяльності

к.х.н., доц. Дорошенко В.Є. — член кафедри Менеджменту


Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 8 від 16 лютого 2011року


Розглянуто та затверджено науково-методичною радою ДІПК, протокол № 3 від 11 березня 2011 року


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Третій розділ „Охорона праці” є невід’ємною частиною дипломної роботи випускника економічного вузу відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України „Про охорону праці", статті 33 Закону України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", Закону України „Про правові засади цивільного захисту", пункту 2 Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511, та з метою забезпечення підвищення рівня знань студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

Матеріал для нього дипломник збирає під час переддипломної практики, а виконує розділ після неї використовуючи рекомендовану та спеціальну літературу (монографії, довідники, статті, нормативні документи по охороні праці).

Характеризуючи і оцінюючи організацію та умови охорони праці дипломник повинен запропонувати рекомендації по вдосконаленню стану охорони праці на підприємстві по якому виконується дипломна робота.

Об’єм розділу „Охорона праці” – 10-15 сторінок


^ Порядок консультацій по розділу „Охорона праці ” дипломної роботи

Першу консультацію дипломнику доцільно провести до виїзду на переддипломну практику. На ній він може ознайомитись з вимогами до написання розділу, ознайомитися з рекомендованим переліком літератури. На другій консультації, яку можна здійснити або під час практики або після неї, дипломник показує консультанту матеріали до розділу та чорновик – перший варіант розділу. На третій консультації викладач підписує чорновик, якщо він відповідає вимогам та розписується на титульному листі дипломної роботи. Черновик залишається у консультанта.


^ СТРУКТУРА РОЗДІЛУ „ОХОРОНА ПРАЦІ ” ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Розділ „Охорона праці”складається із трьох підрозділів.

3.1. Охорона праці на підприємстві

3.2. Охорона праці у відділі, в якому студент проходить практику.

3.3. Рекомендації по покращенню умов охорони праці на підприємстві.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ РОЗДІЛУ „ОХОРОНА ПРАЦІ”

Підрозділ 3.1: Охорона праці на підприємстві

Висвітлюються наступні питання:

а) наявність на підприємстві профілакторію, лікарні, медпункту, набору побутових приміщень в різних підрозділах – роздягальні, душові з гарячою та холодною водою, механічні пральні спецодягу, майстерні по ремонту спецодягу, спецвзуття, індивідуальних засобів захисту, кімнати особистої гігієни жінки там, де працює в зміну 12 і більше жінок, приміщення відпочинку і прийому їжі, буфети, їдальні і т.п.

б) структура відповідальності за охорону праці в господарстві. Чи є кабінет по охороні праці в господарстві: (де він знаходиться, які приміщення займає, як обладнаний – стенди, макети, плакати, зразки індивідуальних засобів захисту, вогнегасників), що в ньому проводиться – вступний інструктаж по охороні праці, навчання по охороні праці в підрозділах підприємства, як вони обладнанні, що в них проводиться (первинний, повторний, позаплановий інструктажі на робочому місці)

в) наявність аптечки першої медичної допомоги в усіх підрозділах, їх укомплектованість, інформація про пройдений медичний огляд працівників підприємства

г) безпека праці при виконанні основних видів робіт.

д) розрахунок інтегральної бальної оцінки важкості праці;

е) перелік потенційних небезпек, шкідливих і небезпечних виробничих чинників: характеристика метеорологічних параметрів на робочих місцях, їх відповідність нормативним значенням; наявність вентиляції, кондиціювання; робоче виконання світильників і штучного освітлення в приміщеннях; наявність джерел шуму та вібрації, електромагнітних полів тощо;

В кінці першого підрозділу описується стан пожежної безпеки на підприємстві:

 • протипожежний захист на підприємстві;

 • вимоги пожежної безпеки при утриманні територій, будівель, приміщень, інженерного обладнання: електрообладнання, електричного освітлення, опалення;

 • вказати клас приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою, наявність первинних засобів пожежогасіння (кількість, види, розміщення).

За недоліками, упущеннями, що зазначені в підрозділі 1, даються рекомендації по усуненню цих недоліків, в підрозділі 3.

^ Підрозділ 3.2: Охорона праці у відділі

В другому підрозділі описується стан охорони праці у відділі, в якому студент проходить практику, тобто в приміщенні де знаходиться робоче місце менеджера.

Спочатку описується місце розташування будівлі, в якій знаходиться відділ, (чи є поблизу автомобільна дорога, виробничі приміщення з підвищеним рівнем вібрації, шуму, залізнична колія, високі дерева чи будівлі, які б закривали небосхил, зменшуючи природну освітленість). Обладнання блискавко захистом, пожежним щитом.

Далі характеризується виробниче приміщення відділу: площа, об’єм, кількість працюючих. Система опалення, вентиляції (природна чи штучна). Яке обладнання знаходиться у відділі? Які джерела штучного освітлення?

В таблиці 1 приводиться рекомендована для аналізу карта умов праці на робочому місці менеджера.


Таблиця 1

^ Карта умов праці на робочому місці (менеджера)
п/п

Назва фактору одиниця вимірювання

Рівень фактору

Тривалість дії

фактору, години

норматив

реальноМікроклімат в приміщенні (на ділянці):

а) відносна вологість, %;

б) температура, С0;

в) швидкість руху повітря, м/с.


40-60

22-24

0,1

Запиленість повітря, м2/м3

4

Шум дБА

70

Вібрація (загальна, місцева мм, Гц, дБ)
Освітленість в приміщенні (на ділянці):

а) природня (бічна – одно – чи двостороння, верхня, комбінована) КПО,%;

б) штучна (загальна, комбінована), вид світильників і ламп, рівень, лк.


1


300

Загазованість повітря мг/м3 (клас небезпеки –

1, 2, 3, 4)

а) сірководень;

б) аміак;

в) інші шкідливі речовини, які застосовуються в технології, СО2.15

Інші шкідливі фактори виробництва (випромінювання і ін.)^ Підрозділ 3.3: Рекомендації по покращенню умов праці на підприємстві

Рекомендації даються по першому і другому підрозділах за схемою:

Що зробити (заходи), коли зробити (місяць, рік), хто відповідає за виконання (вказується посадова особа – завідуюючий виробничими майстернями, завідуючий складом ядохімікатів, інженер по охороні праці). Запропонувати наявність галузевих інструкцій на робочих місцях структурних підрозділів, технологічних регламентів та стандартів; перелік видів інструктажів; проведення навчання працівників; наявність основних облікових документів, що використовуються для ідентифікації шкідливих, небезпечних виробничих факторів.

^ Студент повинен здійснити розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях:

- обчислити коштів на придбання засобів індивідуального захисту працівників, спецодягу, пристроїв, що нормують параметри мікроклімату, освітленість, шум і т.д.;

 • розрахувати заходи з поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці;

 • зробити калькуляцію витрат на забезпечення заходів з покращення умов праці та охорони праці в цілому.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України "про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-XII

 2. Практичний коментар до нової редакції Закону України "Про охорону праці". В.В.Березуцкий, 2010. — 124с.

 3. ДСанПіН 3.3-2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно - обчислювальних машин. - Київ, 1999. - 18с.

 4. ДНАОП 0.00-1.31 -99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно -обчислювальних машин. - Київ, 1999. - 30 с.

 5. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. - Київ, 2000.

 6. ДСН 3.3.6.037-99 Санггарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. - Київ, 2000.

 7. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.- Київ, 2000.

 8. ДНАОП 0.03-3.14-85 Санггарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях №3223-85.-М, 1985.

 9. ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення. -М., 1993.

 10. ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення.-М., 1993.

 11. ДСТУ 2867-94 Шум. Метода оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги. -М., 1994.

 12. ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні.

 13. ДНАОП 0.05-8.04-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 14. ДНАОП 0.03-8.03-97 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

 15. 3. Бедрій Я. І., Геврик Є. О., Кіт І. Я., Мурін О. С., Єнкало В. М. Охорона праці: Навч. посіб. / Український держ. лісотехнічний ун- т; Львівський електротехнікум зв'язку / Євген Олександрович Геврик (ред.). — Л., 2000. — 280с.

 16. Анісімов М.В. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / Кіровоградський ін- т інформаційних технологій. — Кіровоград : Видавничий центр КТКК, 2005. — 116с.

 17. Батлук В.А., Гогіташвілі Г.Г., Яцюк Р.А. Охорона праці: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Національний ун-т "Львівська політехніка". Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2005. — 332с.

 18. Геврик Є.О. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Ельга, 2003. — 280с.

 19. Гусєв А.М. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Європейський ун-т. — К. : Видання Європейського університету, 2006. — 283с.

 20. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці [Текст] : підруч. / В. Ц. Жидецький ; М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищої освіти. Укр. акад. друкарства ; рец.: Г. Г. Гогіташвілі, І. І. Даценко, Б. С. Штангрет. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 336 с

 21. Зацарний В.В., Сабарно Р.В. Охорона праці: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2006. — 303с.

 22. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — Суми : Університетська книга, 2004. — 495с.

 23. Кучерявий В. П., Павлюк Ю. Є., Кузик А. Д., Кучерявий С. В. Охорона праці: [навч. посібник] / В.П. Кучерявий (ред.). — Л. : Оріяна-Нова, 2007. — 368c.

 24. Кучерявий В.П., Павлюк Ю.Є., Кузик С.В., Кучерявий С.В. Охорона праці. - Львів: "Оріяна-Нова", 2007

 25. Охорона праці в Україні: нормативна база / О.М. Роїна (упоряд.). — 4-те вид., змінене і доп. — К. : КНТ, 2008. — 543с.

 26. Паньонко І. М. Охорона праці: навч. посібник / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л. : ЛьвДУВС, 2007. — 148с.
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы