Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури 2011-2012 навчальний рік
Скачать 157.96 Kb.
НазваниеПлан роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури 2011-2012 навчальний рік
Дата01.12.2012
Размер157.96 Kb.
ТипПлан

Розглянуто та затверджено радою

методичного кабінету

протокол № ___ від _____

Голова ради методкабінету

__________________________

Г.Д. КУШНІР


ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

2011-2012 навчальний рік


2011


І. ВСТУП

У 2010/2011 навчальному році районне методичне об'єднання вчителів української мови та літератури працювало та керувалося у своїй діяльності законами України "Про Освіту", "Про загальну середню освіту", Державними стандартами базової і повної середньої освіти , освітня галузь «Мови та літератури».

Діяльність РМО вчителів філологів була спрямована на реалізацію науково - методичної проблеми району "Розвиток творчого потенціалу та підвищення професійної компетенції в умовах гуманізації освіти, як один з шляхів особистісно орієнтованого навчання та виховання". Вирішенню даної науково - методичної проблеми були підпорядковані всі заходи, що проходили в рамках районного методичного об'єднання вчителів української мови та літератури.

Наскрізними проблемами, над якими працювало районне методичне об’єднання вчителів української мови та літератури є розгортання широкої науково-дослідницької роботи, спрямованої на постійне оновлення змісту навчально-виховного процесу, впровадження в практику нових інноваційних технологій ; роль і значення навчальних кабінетів у викладанні мови та літератури; реалізація особистісно орієнтованого навчання на заняттях; організація роботи з обдарованими дітьми .

Робота була спрямована на аналіз діяльності педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів, щодо організаційного, навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення викладання української мови та літератури.

Здійснення повноцінних результативних змін в діяльності загальноосвітньої школи неможливе без високого рівня науково-методичного забезпечення і стабільно творчо працюючих педагогів. Тому питання підвищення їх кваліфікації, вдосконалення майстерності, впровадження у масову практику сучасних досягнень психолого - педагогічної науки та передового досвіду залишається пріоритетним.

Навчальний процес з української мови та літератури у закладах освіти району забезпечують 54 педагогічні працівники. З них:

мають звання:

 • « Вчитель-методист» - 2 ( Євдокименко Л.В., Лисивець В.А., Баришівська ЗОШ І-ІІІ ст.. №2);

 • « Старший вчитель» - 6 (Антохова К.М., Нагорна-Колчина Т.М., Баришівський НВК, Лесик Н.П., Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Лазько С.І., Коржівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Недбайло Т.В., Перемозький НВК, Гаркавенко Н.О., Лукашівський НВК;

 • мають вищу категорію – 26;

 • першу – 19;

 • другу - 4

 • спеціаліст – 4 ( Таванець Л.В., Недрянський НВК, Гаркавенко Л.М., Гостро луцька ЗОШ І-ІІІ ст.., Левченко Т.М., Подільська ЗОШ І-ІІІ ст., Шевцова Т.О.,Лехнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів)


Для вивчення інтелектуального і професійного рівня педагогів, встановлення наявності творчої атмосфери в колективах як центральних показників модернізації освіти проведене діагностичне анкетування.

 • В ході аналізу виявлено високу зацікавленість педагогів (86 % респондентів) у позитивних і максимально успішних результатах діяльності. На думку 89 % респондентів, статус педагога в колективі і ставлення до нього колег залежить від того, як працює педагог, яких результатів досягає виконуючи місію загальноосвітнього навчального закладу. Відзначеною вчителями перевагою організації є система внутрішкільного контролю, що забезпечує об’єктивну оцінку результатів роботи вчителя. За результатами педагогічної оцінки (самооцінки) здатності педагогів до інноваційної діяльності (проведо письмове опитування 50 % респондентів) показав достатній рівень можливостей педагогічних працівників до інноваційної діяльності.Організовує та координує роботу районного методичного об’єднання методична рада, яку очолює Антохова Катерина Миколаївна, старший вчитель Баришівського НВК» гімназія – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів».

Здійснення повноцінних результативних змін в діяльності загальноосвітньої школи неможливе без високого рівня науково-методичного забезпечення і стабільно творчо працюючих педагогів. Тому питання підвищення їх кваліфікації, вдосконалення майстерності, впровадження у масову практику сучасних досягнень психолого - педагогічної науки та передового досвіду залишається пріоритетним.

З вересня 2010 року на базі Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 для вчителів української мови створена та функціонує Школа передового педагогічного досвіду вчителя-методиста Лисивець Валентини Анатоліївни.

Слухачами школи є вчителі вищої категорії, старші вчителі.

Якісний склад педагогів складає 85 %.

Педагоги, вчасно проходять курси підвищення кваліфікації при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Необхідною умовою формування естетичної, інформаційної й організаційної культури є матеріально-технічне та естетичне оснащення кабінетів української мови .

Одними із кращих є кабінети мови Лукашівського, Морозівського, селищанського, Баришівського НВК (зав кабінетами Панасюк О.І., Пилипенко А.М., Нагорняк Т.О., Антохова К.М.), Садової ЗОШ І-ІІІ ступенів ( Лябук Н.Д.);

Справжньою лабораторією вчителя і учнів являється кабінет української мови та літератури Лукашівського НВК, матеріально-технічне забезпечення якого становить 95 %. Проте, відсутні кабінети у Бзівському, Пилипчанському НВК, Коржівській, Яблуневій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Система методичного забезпечення кабінету української мови та літератури презентована на семінарі для вчителів-філологів, який відбувся березні 2010 на базі Лукашівського НВК і має стати основою щодо активізації роботи з проблеми « Роль і значення навчального кабінету у процесі вивчення предмета».


Важливим напрямком підвищення кваліфікації вчителів, від рівня якої залежить удосконалення навчально-виховного процесу, є методична робота. Саме вона носить безперервний, систематичний характер, тісно пов’язана з проблемами, над якими працює РМО, ходом і результатами навчально - виховного процесу; дає можливість глибоко, протягом певного часу вивчати діяльність і особисті якості вчителів, виявляти недоліки в їхній діяльності і паростки передового педагогічного досвіду. Методична робота дає можливість кожному вчителеві реально брати участь не тільки в реалізації готових програм підвищення кваліфікації, а й у їх плануванні. Все це допомагає скоротити відстань між готовністю вчителів працювати по новому й результатами їхньої роботи.

Необхідною умовою підвищення ефективності навчально-виховного процесу та подальшого розвитку національної системи мовної освіти є постійне зростання професійної компетентності та рівня педагогічної майстерності, акумуляція творчого потенціалу.

Авторські надбання вчителів Євдокименко Л.В., Безпалюк Г.Г.(Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2), Лябук Н.Д. ( Садова ЗОШ І-ІІІ ступенів); Гаркавенко Н.О., Панасюк О.І. ( Лукашівський НВК) презентовані на постійно діючій педагогічній виставці « Освіта Баришівщини». Проте, лише програма факультативу по фразеології Євдокименко Л.В. занесена до анотованого каталогу УІ обласної виставки « Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».

Постійно проводилася пропаганда сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, нових технологій навчання учнів

Вчителі беруть активну участь у дослідно-експериментальній роботі та інноваційній діяльності.

Так апробацію та моніторинг підручників української мови для 9-х класів проводили вчителі Баришівського, Селищанського, Лукашівського, Волошинівського, Морозівського НВК та Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

Добір і організація навчального матеріалу курсу української мови здійснюются на основі поєднання особистісно орієнтованого, комунікативно - діяльнісного та соціокультурного підходів.

Застосування особистісно – зорієнтованої моделі ефективне завдяки використанню таких методичних підходів, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку, самого процесу вивчення Простежується системний підхід до використання міжпредметної інтеграції.

Однією із передумов якісної роботи вчителя і ефективності навчання учнів мови є наявність підручників і навчально-методичних комплексів. Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предмета робочого навчального плану становить 95-100 %.

В умовах поступового переходу старшої школи на профільне навчання активно звучить проблема якісної теоретичної розробки та втілення в щоденну практику системи вивчення мови та визначення ступеня її представлення як окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій.

Так, за програмою філологічного профілю працюють заклади: Баришівський НВК, Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Лукашівський, Морозівський, Перемозький , Селищанський, НВК та Семенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ( охоплено 82 учні).

Поглиблено вивчається українська мова в Баришівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Волошинівському, Лукашівському , Перемозькому НВК (охоплено 102 учні)

Профільне та поглиблене навчання з предмета забезпечується широким вибором факультативних курсів (416 учнів). Найбільш популярними є «Український мовленнєвий етикет», «Синтаксис української мови», та «Комунікативно-функціональний синтаксис».

Велике заохочення до освоєння сучасних шкільних літературних скарбів народів світу має місце використання в навчальному процесі можливостей Інтернету, інформації, розміщеної на відповідних тематичних сайтах.

Ще одним напрямом роботи, пов’язаним з оновленням методичної бази з української мови стало використання мультимедійних технологій, які являють собою скоординоване одночасне функціонування візуального аудіо рядів, використання фото й кіно матеріалів, малюнків, таблиць, схем, текстів і інших підпорядкованих певній навчальній темі. Загальна кількість учнів, які вивчають українську мову становить 2129 учнів 5-11 класів.

Аналіз контрольних зрізів знань вказує на позитивну тенденцію щодо результативності.

Охоплено 305 учнів 9 класів. На високий рівень роботу виконали 52 учнів, що становить 17 %. Достатній рівень продемонстрували 101 учнів (33 %), середній рівень у 105 учнів (35%), початковий рівень у 45 учнів (15%). Якісний показник навчальних досягнень 50%. Проте, насторожує показник 9 класу Лехнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, де якість становить 0 %, та Волошинівського НВК ( 18%) - поглиблене вивчення . Насторожують і занадто високі показники дев’ятикласників Селичівського та Морозівського НВК (86%; 81%).

11-й клас. Виконували роботу 66 учнів. З них високого рівня-27 учнів (41%), достатнього -21 (32%), середнього – 14 (21%). Початкового – 4 (6%).. Якісний показник становить 72%. Найкращий - у випускників Селищанського НВК – 71 % ( Профіль української філології).


Предметом дослідження для РМО вчителів філологів є обдарованість і можливість її розвитку. РМО постійно координує та регулює роботу з обдарованими дітьми.

Моніторинг участі учнів у І-ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із української мови та літератури вказує на погіршення якісного показника. Так, протягом трьох останніх років у ІІ етапі взяло участь 251 учнів, з них призерів 18 (7%). Це представники Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Баришівського НВК, Садової, Недрянської, Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Динаміка:

2008-2009 – учасників – 88, з них призерів – 7 (8 %);

2009-2010 – учасників - 67, призерів - 11 (16 %);

2010-2011 - учасників – 48, призерів немає (0%)

У обласному етапі взяли участь13 учасників, призерів немає.

Найкращі результати показали учні Лукашівського, Баришівського НВК, Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступені №2 ( У, ІУ.УІІІ місця).

Більшість учнів на достатньому рівні виконали завдання як репродуктивного рівня, так і творчого-скласти речення, дібрати фразеологізми, скласти власне висловлювання, зробити художній аналіз ліричного твору тощо. Найбільші труднощі викликали завдання на встановлення відповідності - між назвами творів та уривками з них, авторства творів, образів-персонажів за їх описом тощо, що передбачало ґрунтовне знання змісту творів, висловлювань про них і письменників та інше, тобто високий рівень літературної ерудиції школярів.

Викладання у профільних класах та класах поглибленого вивчення української мови та літератури потребує неабияких зусиль, щоб активізувати підготовку учнів до участі в олімпіадах та конкурсах.

Конкурс імені Петра Яцика цього року зібрав 117 учасників, з 22 закладів освіти. З них-9 призерів, що становить 8 %. ( порівняно з минулим роком теж 9 призерів). Учасниками обласного етапу стали учні Баришівського та Волошинівського НВК. Результат - 11-ті місця, що гірше ніж в минулому році ( ІУ, УІ).

Проте, негативна тенденція щодо участі у олімпіаді простежується у Семенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Пилипчанському НВК, які не забезпечили участі у районному етапі.

Творчі конкурси:

У Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням в номінації « Література», взяло участь 14 учнів із 9 закладів освіти ; 5 робіт були надіслані на ІІІ обласний етап Конкурсу, це представники Баришівського НВК, Сезенківського, Недрянського НВК, Садової ЗОШ І-ІІІ ступенів, Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Диплом ІІІ ступеня обласного етапу отримала Макарова Вікторія, учениця 10 класу Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; диплом І ступеня на Всеукраїнському етапі отримав Федорченко Артем, учень 5 класу Сезенківського НВК, вчитель Цибис Лідія Миколаївна.

В цих закладах проводиться постійна цілеспрямована робота на виявлення та розвиток інтелектуальної обдарованості школярів.

Завдяки цілеспрямованій системній роботі вчителів-філологів, значно активізувало свою роботу відділення філології і мистецтвознавства Малої академії наук, яке активно функціонує в Лукашівському, Недрянському НВК, Баришівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Садовій, Семенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, ( керівники Панасюк О.І., Івасенко Н.І., Шабат Л.В., Лябук Н.Д., Романенко Н.О.). Минулого року на обласний етап представлено роботи:

Єрмолович Олександри, учениці 10 класу Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 « Особливості антропонімікону Баришівського району різних часових зрізів», Диплом ІІІ ступеня, секція « Українська мова», керівник Шабат Л.В;

Поліщук Марини, учениці 10 класу Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 « Основні мотиви лірики Ф.О.Тишка», секція « Українська література», відзнака « За оригінальність захисту», керівник Безпалюк Г.Г.;

Решетняк Тетяна, учениця 9 класу Недрянського НВК «Моя любов лунатиме в словах», секція « Літературна творчість», У місце, керівник Івасенко Н.І;

Філоненко Олена, учениця 8 класу Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів « Тема голодомору в українському фольклорі», УІІІ місце, керівник Романенко Н.О.

З метою створення системи роботи з творчо та науково обдарованими дітьми, психологічного забезпечення навчання і розвитку творчих здібностей учнів, формування творчої особистості, запровадження та апробування в навчальних закладах освіти проекту « Креативність», на базі ЦПР « Мрія» проведено науково-практичні конференції для учнів – кандидатів, членів НТУ МАН, наукових керівників, заступників з навчально-виховної роботи «Мала академія наук – шлях до дослідницького пошукового способу мислення» . Створено та функціонує постійно-діючий семінар для керівників секцій МАН.

^ Проте слабкою ланкою в організації даної роботи є практичний аспект керівництва науково-дослідницькими розробками школярів. Дуже часто сам процес керівництва учнівськими науково-дослідницькими розробками різних видів та жанрів зводиться до суто представницької функції вчителя, обмежуючись визначенням охочих брати участь у науково-пошуковій роботі, збиранням і передаванням готових робіт на наступний рік. Тобто роль учителя в науковому пошуку школярів є часом занадто мінімальною. Не передбачає того, що власне, і є керівництвом, науковим наставництвом. Так учителі здебільшого не можуть подати посутньої допомоги юним дослідникам ні у визначенні теми дослідження, ні в його безпосередньому здійсненні, ні в оформленні результатів, і це значною мірою знижує ефективність самого учнівського дослідження, розчаровує та знеохочує школярів, котрі самотужки не завжди можуть здолати всі труднощі, які постають перед ними.

Тому, одним із пріоритетних завдань РМО вчителів української мови та літератури має стати створення ефективної системи підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми, у виробленні методичних рекомендацій, які зорієнтують учителя в методології та методиці керівництва учнівськими науковими дослідженнями, та сприянні в освоєнні таких рекомендацій учителями.

Питаннями подальшого вирішення роботи з обдарованими учнями повинні стати:

 • пошук і підбір педагогів, які працюватимуть в режимі обдарованого
  учня;

 • раціональний розподіл годин індивідуальної роботи;

 • розробка та впровадження ефективних моделей і технологій роботи
  з обдарованими учнями;

 • популяризація кращого досвіду роботи педагогів та закладів освіти
  щодо організації роботи з обдарованими учнями.

Аналізуючи роботу РМО вчителів української мови та літератури, можна зробити висновок про те, що його робота впливає на підвищення рівня професійної майстерності педагогів та забезпечує поступове впровадження в навчально - виховний процес інноваційних педагогічних технологій.

Результати моніторингу показників роботи
педагогічних працівників з вивчення динаміки змін, вчасного
коригування та прийняття рішень щодо підвищення фахової
майстерності та професійної компетенції вказують на високий рівень професійної майстерності вчителів Лукашівського НВК, Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Баришівського НВК.

Проте, в діяльності районного методичного об’єднання ще мають місце недоліки та є ряд невирішених проблем. В силу об'єктивних причин, РМО не домоглося високоякісного змісту роботи щодо вивчення, апробації та впровадження в практику роботи навчальних закладів ППД, наукових ідей, широкої та якісної експериментальної та науково - дослідницької діяльності та її науково - методичного забезпечення. Слабо розвинуті зв"язки з науковцями, не розвинута видавнича справа.

Виходячи з цього, основними напрямами діяльності РМО вчителів філологів мають стати:

 • здійснення постійного моніторингу показників роботи
  педагогічних працівників для вивчення динаміки змін, вчасного
  коригування та прийняття рішень щодо підвищення фахової
  майстерності та професійної компетенції;

 • вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи ППД
  педагогів району;

 • сприяння науково - дослідницькій та експериментальній роботі
  педагогів та учнів;

 • активізація діяльності педагогічних працівників закладів освіти у
  забезпеченні змісту роботи з обдарованими учнями, подальшій
  демократизації проведення конкурсів, турнірів, олімпіад;

- робота комплексної системи методичних заходів для учителів у
міжкурсовий період, вивчення її результативності та оптимальності.


ІІІ. Методична рада:

АНТОХОВА К.М. – керівник РМО, старший вчитель Баришівського НВК « гімназія – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»;

ЛИСИВЕЦЬ В.А. – вчитель-методист Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів№2, керівник Школи передового педагогічного досвіду ;

МАЯРЧУК С.Г. –методист РМК;

ЄВДОКИМЕНКО Л.В.- вчитель-методист Баришівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, керівник проекту « До вершин майстерності» для вчителів вищої категорії;

ЛЕСИК Н.П. – старший вчитель Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, керівник творчої групи вчителів української мови та літератури з проблеми « Особливості роботи вчителя – словесника з обдарованими дітьми».


ІУ. Проблеми над вирішенням яких працює методичне об’єднання.

4.1. Шляхи здійснення комплексного підходу до формування духовного світу школярів у процесі викладання літератури, проведення факультативних занять і позакласної роботи з предмета.

  1. Створення моделі діяльності професійно компетентного вчителя для роботи з обдарованими учнями та алгоритму поетапної корекції роботи й професійної діяльності вчителів відповідно до цієї моделі.

4.3. Актуалізація потреби вчителів у вивченні й упровадженні в освітній процес сучасних

педагогічних та інформаційних технологій передового педагогічного досвіду, інтенсивних

форм і методів навчання.

4.4. Форми, прийоми і методи особистісно-орієнтованого навчання на уроках рідної мови та літератури.

V. Підвищення професійного рівня вчителів.


5.1. Засідання секції:

5.1.1. Особливості організації навчально-виховного процесу із української мови та літератури у 2011-2012 навчальному році.

Впровадження в практику роботи сучасних освітніх технологій, спрямованих на постійне оновлення змісту, форм і методів навчання.

Маярчук С.Г., методист РМК

5.1.2. Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в 2011/2012 навчальному році. Програмно-методичне забезпечення.

Антохова К.М. – керівник РМО

Євдокименко Л.В., вчитель-методист Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Серпень 2011року

   1. Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання на наступний навчальний рік.

Методична рада

Серпень 2011 р.

   1. Моніторинг якості філологічної освіти. Робота з інтелектуально обдарованими учнями. Підсумки проведення Всеукраїнської олімпіади та конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт.


Методична рада

Січень 2012

   1. Методична сесія. Аналіз роботи методичного об'єднання за навчальний рік.

Проблеми та шляхи їх вирішення.

Травень 2012 року

5.1.4. Творчі звіти вчителів мови і літератури, які атестуються на вищу категорію та звання.

Методична рада

Березень 2012 р.

5.3. Семінари-практикуми:

5.3.1. Роль і значення навчального кабінету української мови та літератури у процесі вивчення предмета». Впровадження інноваційних новітніх технологій у навчальний процес.


Лукашівський НВК

Жовтень 2011 року

5.3.2. Система формування в учнів міцних знань, умінь і навичок. Проведення узагальнюючих уроків.

Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Березень 2012 року

VІ. Виявлення, апробація та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

 1. Тиждень педагогічної майстерності учителів української мови та літератури.

Березень 2012 р. Методична рада


 1. Районний конкурс “Учитель року”.

Методична рада

Грудень 2011 р.

 1. Зустріч з письменниками рідного краю.

Вересень 2011 р.

Січень 2012 року


VІІ. Вивчення рівня навчальних досягнень учнів.

7.1 Організація та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади із української мови та літератури.

Жовтень – лютий, 2011 - 2012

  1. Організація та проведення конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН.

Грудень – лютий, 2011 – 2012

7.3 Вивчення рівня навчальних досягнень учнів. Моніторинг якості викладання української мови та літератури в ході атестаційної експертизи освітньої діяльності:

Недрянського НВК Жовтень 2011 року Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Грудень 2011 року

Ярешківського НВК Квітень 2011 рокуРазместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы