Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Гліб Вишлінський Міжнародний центр перспективних досліджень
НазваниеГліб Вишлінський Міжнародний центр перспективних досліджень
Дата01.01.2013
Размер445 b.
ТипРішення


Застосування методу аналізу політики у виробленні державної стратегії розвитку галузі зв’язку Конференція “Актуальні питання регулювання зв’язку в Україні”

 • Гліб Вишлінський

 • Міжнародний центр перспективних досліджень

 • 26 червня 2002 року


Проблема (кінець 2001 року)

 • В українського уряду немає єдиної позиції з ключових питань розвитку галузі зв’язку:

  • монополія чи конкуренція?
  • беззастережно швидка чи обережна приватизація?
  • ефективність чи справедливість?
 • Рішення приймаються в “ручному” режимі

 • Відсутність цілісної та послідовної державної політики щодо галузі зв’язку

  • створює ризики для інвестування
  • стримує розвиток галузі
  • гальмує побудову в Україні інформаційного суспільства


Причини

 • Варіанти політики публічно не обговорюються і не узгоджуються…

 • …проте кожна зацікавлена група наполегливо відстоює свої інтереси

 • В уряді не створено інструментів досягнення балансу між різними інтересами, що є частиною демократії

 • Не маючи знань та вмінь в сфері аналізу політики та проведення суспільних консультацій уряд неефективно формулює та впроваджує політикуПроект

 • Учасники: ДКЗІУ, “Укртелеком”, інші оператори, МЦПД, міжнародний консультант

 • Завдання: Виробити цілісну та послідовну державну політику щодо галузі (зокрема політику регулювання телекомунікацій — до приватизації “Укртелекому”)

 • Продукти:

  • Стратегічний документ про політику щодо галузі
  • Узгодження політики між зацікавленими сторонами
  • Проект Закону “Про телекомунікації”, який спирається на спільне бачення сторін


Методика

 • Первинний аналіз варіантів політики — ДКЗІУ та МЦПД

 • Проведення консультацій на рівні експертів — ДКЗІУ, ВАТ “Укртелеком”, інші учасники ринку, МЦПД

 • Проведення широких суспільних консультацій — ДКЗІУ, МЦПД, всі зацікавлені сторони

Попередні результати роботиСтратегічне бачення

 • Зв’язок є транспортною основою інформатизації суспільства, яка дозволяє розширити вибір, поглибити демократію, збагатити можливості для навчання громадянСимптоми проблем розвитку галузі зв’язку

 • Мала доступність послуг зв’язку

  • низький рівень телефонізації
  • неповне покриття теле- та радіомовленням, малий вибір
 • Низька якість послуг

  • понад 85% монтованої ємності АТС — аналогові
  • низька якість передачі теле- та радіосигналу
  • погана якість обслуговування споживачів
 • Далі зростає дебіторська заборгованість підприємств зв’язкуПроблеми розвитку галузі

 • Відсутня цілісна державна політика регулювання зв’язку

 • Державну політику в галузі не відділено від корпоративної

 • Наявні елементи державної політики не створюють стимулів та умов для інвестування в галузі:

  • Відсутність ефективного механізму забезпечення загальнодоступності послуг зв’язку
  • Регульовані тарифи не оптимізовано
  • Наявні регулювання не сприяють розвитку чесної конкуренції
  • Політика щодо обмежених ресурсів не сприяє їх ефективному використанню
  • Ключові підприємства галузі є недостатньо ефективними


Варіанти виходять з ролі держави

 • До цього часу в Україні не визначено оптимальної ролі держави у розвитку галузі зв’язку. Через це не вдається виробити послідовної політики розвитку галузі

 • Держава може впливати на розвиток галузі зв’язку в такі способи:

  • безпосередньо бути власником операторів зв’язку та проводити свою політику через їхню корпоративну політику;
  • регулювати діяльність операторів зв’язку.
 • Можливі варіанти ролі держави визначаються на перетині різного використання цих способів

 • Ми виділили чотири варіанти державної політики розвитку галузі, які спираються на різне бачення ролі держави в розвитку галузі зв’язку.Варіанти політики

 • Пріоритет - створення регулювань

 • Розвиток галузі виключно на основі ринкових стимулів

 • Пряме державне управління галуззю

 • Збереження статус-кво: непослідовна політикаПріоритет - створення регулювань

 • Головним завданням держави є швидка підготовка та ухвалення регуляторної політики, яка відповідає умовам лібералізації ринку та приватизації підприємств галузі.

 • Приватизація підприємств галузі здійснюється виключно після ухвалення регуляторних норм, які забезпечують чесну конкуренцію на ринку та загальнодоступність визначених послуг для всіх громадян України.

 • Держава не встановлює нових бар’єрів на входження на ринок, а наявні законні бар’єри знімаються після встановлення належних регулювань на відповідних ринках.

 • Функції управління державними корпоративними правами та регулювання адміністративно розмежовуються.Розвиток галузі виключно на основі ринкових стимулів

 • Держава відмовляється від створення спеціальної регуляторної політики щодо галузі зв’язку. Застосовується загальне законодавство про захист конкуренції.

 • Спеціального механізму забезпечення загальнодоступності не створюватимуть. Тарифи не регулюватимуть, перехресне субсидування оператори зв’язку зберігатимуть лише в тому разі, якщо вважатимуть це за доцільне.

 • Держава якнайшвидше приватизує всі підприємства зв’язку.

 • Держава знімає всі бар’єри на входження до ринків.

 • Регуляторного органу в галузі зв’язку не створюють через відсутність потреби в ньому.Пряме державне управління

 • Збереження державної власності на найбільші підприємства галузі. Відмова від приватизації.

 • Головна увага держави зосереджується на підвищенні ефективності управління державними підприємствами.

 • Відновлення державної монополії на надання послуг зв’язку. Націоналізація приватних підприємств, які працюють на ринках послуг зв’язку.

 • Держава забезпечує загальнодоступність послуг зв’язку через прямі дотації підприємствам галузі відповідно до їхніх бюджетних запитів, або через механізм перехресного субсидування.Збереження статус-кво: непослідовна політика

 • Ринок послуг зв’язку лібералізовано. Водночас, держава може обмежувати входження на ринок нових учасників відповідно до потреб поточного моменту.

 • Регулювання конкуренції на ринку послуг зв’язку здійснюється відповідно до пріоритету збільшення вартості ВАТ “Укртелеком” напередодні приватизації.

 • Приватизація ВАТ “Укртелеком” відбудеться відразу після виконання двох умов: (1) створення регулювань, (2) поліпшення ситуації на світових ринках акцій.

 • ДКЗІУ одночасно виконує і функції регуляторного органу, і функцію управління державними корпоративними правами.Наявна рамка вибору між варіантами

 • Засади розвитку суспільства, визначені в Конституції

 • Політика щодо підготовки України до вступу до ЄС

 • Технології, доступні для використання в Україні

 • Розвиток процесів глобалізації в світі та ступінь інтеграції України до світової спільноти

 • Попередня державна політика щодо галузі зв’язку

 • Стан ринку, який сформувався внаслідок попередньої державної політики (кількість гравців, обсяги ринків)

 • Динаміка розвитку української економіки загалом

 • Розвиток демократичних та ринкових інституцій в УкраїніКритерії оцінки варіантів

 • Чи є запропонований варіант цілісним, чи немає в ньому внутрішніх протиріч, які в разі реалізації можуть призвести до непослідовності та зловживань?

 • Чи сприятиме цей варіант інвестуванню в розвиток мереж та підвищення технічної доступності послуг зв’язку?

 • Чи стимулюватиме цей варіант операторів зв’язку до забезпечення потрібної якості послуг?

 • Чи забезпечуватимуть запропоновані економічні регулювання ефективність використання ресурсів?

 • Чи буде досягнуто справедливості?

 • Скільки коштуватиме суспільству впровадження варіанту?

 • Чи реалістичним є впровадження цього варіанту?Оцінка варіантів Пріоритет - створення регулювань

 • + Є внутрішньо цілісним

 • + Відповідає Конституції та директивам ЄС

 • + Сприятиме інвестуванню

 • + Забезпечуватиме ефективне використання ресурсів

 • + Має бути підтриманий учасниками ринку

 • Впровадження є дуже складним

 • Відсутність належної інституційної спроможності

 • Витрати на створення і підтримку регулюваньРозвиток галузі виключно на основі ринкових стимулів

 • + Дозволяє найбільш вільно проявляти ініціативу

 • + Обмежує корупцію та зловживання

 • + Економить кошти, потрібні для регулювання

 • + Нові технології зменшать потребу в регулюванні

 • - За слабкої конкуренції підприємства максимізуватимуть прибуток за неефективного використання ресурсів

 • Викривлення підвищуватимуть ризик непередбачуваного державного втручання та суспільних протестів

 • До розв’язання суперечок в суді та АМК останні не готові

 • Через ризики, варіанту важко буде отримати підтримкуПряме державне управління галуззю

 • + Варіант є цілісним та захищеним від зловживань, але лише в разі, якщо всі підприємства галузі належать державі

 • + В разі жорсткого контролю з боку держави можливе забезпечення прийнятної якості послуг

 • + Держава забезпечуватиме загальнодоступність послуг незалежно від рівня доходу там, де є технічна можливість

 • Конфліктує із стратегічною метою побудови ринкової економіки, Конституцією та метою інтеграції до ЄС

 • Є вкрай важким для втілення та дорогим для суспільства

 • Інвестиційні можливості монополіста будуть обмеженими

 • Без масових репресій створити в керівників державних підприємств належні стимули майже неможливоЗбереження статус-кво

 • + Не вимагає ресурсів на вироблення та втілення політики

 • + Спирається на наявні інституції

 • + Дозволяє виявлення підприємницької ініціативи в галузі

 • + Забезпечує низькі ціни, якщо послуги є технічно доступними

 • + За умови слабкості наявних ринкових регулювань уможливлює адміністративний контроль над галуззю

 • Призводить до неефективного використання ресурсів

 • Варіант не є цілісним: і ринкові, і адміністративні важелі

 • Через непослідовність містить великі ризики для інвестицій

 • Для тих, хто не має технічного доступу, послуги недоступні

 • Недостатній рівень конкуренції не стимулює до якостіРекомендований варіант

 • Шівидке створення ринкових регулюваньЗастосування методу аналізу політики у виробленні державної стратегії розвитку галузі зв’язку Конференція “Актуальні питання регулювання зв’язку в Україні”

 • Гліб Вишлінський

 • Міжнародний центр перспективних досліджень

 • 26 червня 2002 року

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы