Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Міністерство праці та соціальної політики україни
НазваниеМіністерство праці та соціальної політики україни
страница1/8
Дата11.11.2012
Размер1.58 Mb.
ТипРегламент
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Н.О.Зезека


Правова регламентація державної служби


Навчально-методична розробка теми


модулю ЗН-5 «Правове забезпечення державного управління і державної служби» професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України


Київ 2010


Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (30 грудня 2009 року, протокол №8).


Н.О.Зезека

Правова регламентація державної служби: Навч.-метод. розробка – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 36 с.


Подано навчально-методичні та інформаційні матеріали – програму теми, контрольні питання та тестові завдання для перевірки знань слухачів, список рекомендованої літератури, конспект лекції тощо.

Для використання під час занять і самостійної навчальної роботи слухачів центру підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ – керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України.


© Зезека Н.О., 2010

© Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2010


Тема зн-5.5 Лекція:

Правова регламентація державної служби – 2 год.


Ст.викладач Зезека Н.О.


Програма теми

Державна служба – правовий інститут адміністративного права. Система законодавства про діяльність державних службовців. Правовий статус державних службовців. Права і обов’язки державного службовця. Обмеження і заборони для державних службовців. Етичні вимоги на державній службі. Гарантії для державних службовців. Юридична відповідальність державних службовців. Державна таємниця. Порядок підготовки і внесення проектів нормативно-правових актів. Звернення і прийом громадян. Взаємодія з засобами масової інформації.


Література для підготовки до проведення занять

 1. Правове забезпечення державної служби // Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – с. 28-62

 2. Нормативно-правове забезпечення функціонування державної служби // Желюк Т.Л. Державна служба: Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – с. 36-40

 3. На допомогу державному службовцю // Упор. Мокренко Т.В., Луговий В.І., Н.Р. Нижник, М.К. Горлатий, В.І. Рибачук, В.М. Вакуленко, В.В. Вітвицький, Л.М. Горбунова, І.Ф. Гнибіденко, С.Д. Дубенко, М.В. Жук, О.С. Ігнатенко, Ю.П. Лебединський, Ю.Я. Лузан, Ю.О. Луценко, І.В. Розпутенко, С.П. Татусяк, І.В. Чубенко Правове регулювання діяльності державних службовців України в 2-х т. Т.2. – К.: НАДУ, 2004. с. 157 – 846

 4. Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Гаращук В.М. Адміністративне право України: підруч. Для ВУЗів. – Х.,2000 – 86с.

 5. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. – К.: Атіка, 2005 – 240 с.


Перелік контрольних питань


 1. Сутність правового інституту державної служби.

 2. Поняття та види правових джерел державної служби.

 3. Систематизаця нармативно-правової бази у сфері державної служби.

 4. Основні елементи правового статусу державних службовців.

 5. Права і обов’язки державних службовців.

 6. Специфіка обмежень відносно деравного службовця.

 7. Види юридичної відповідальності державних службовців.

 8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.

 9. Державна таємниця.

 10. Порядок підготовки і внесення проектів нормативно-правових актів.

 11. Звернення і прийом громадян.

 12. Взаємодія з засобами масової інформації.Тести для формування тестових завдань по перевірці знань теми


1. Правовий інститут державної служби є:

А. Самостійним інститутом конституційного права.

Б. Самостійним інститутом адміністративного права.

В. Сукупність норм конституційного, міжнародного, трудового, цивільного, адміністративного, кримінального, фінансового права.

Г. Сукупність норм конституційного, господарського, трудового, цивільного, адміністративного, кримінального, сімейного права.

^ 2. Право громадян брати участь в управлінні державними справами та право рівного доступу до державної служби проголошується в:

А. Законі України про „Державну службу”

Б. Кодексі України про адміністративні правопорушення.

В. Конституції України.

Г. Законі України „Про місцеві державні адміністрації”.

^ 3. Правовий статус державних службовців – це:

А. Сукупність прав, обоввобод, обмеень, відповідальності, що встановлені законами і гарантовані авторитетом держави.

Б. Цілісність, системність правового положення державного службовця, співвідношення повноважень посади, яку він обіймає, з правами, що витікають із факту перебування на державній службі;

В. Установлені правові стимули й мотивації для зацікавленості державного службовця в ефективному виконання обов’язків;

Г. Механізми юридичної відповідальності державних службовців через інститути адміністративної, кримінальної, відповідальності, норми трудового фінансового права.


^ 4. Основні права, обов’язки та обмеження, пов’язані з проходженням державної служби визначені в:

А. Законі України „Про корупцію”.

Б. Законі України „Про державну таємницю”.

В. Цивільному кодексі України.

Г. Законі України „Про державну службу”.

^ 5. Для захисту своїх прав та інтерсів державні службовці мають право:

А. Брати участь у страйках.

Б. Об’єднуватись у професійні спілки (асоціації).

В. Проявляти бюрократизм, відомчисть і місництво.

Г. Викростовувати службове становище у власних інтересах.

^ 6. До державних службовців застосовуються такі види юридичної відповідальності:

А. Цивільну, адміністративну або кримінальну.

Б. Господарську, дисциплінарну, кримінальну.

В. Матеріальну, моральну, фінансову.

Г. Адміністративну, кримінальну, господарську.

^ 7. При порушенні державним службовцем обов’язків додержавння дисципліни праці, правил внутрішнього розпорядку застосовується:

А. Матеріальна відповідальність.

Б. Дисциплінарна відповідальність.

В. Адміністративна відповідальність.

Г. Кримінальна відповідальність.

^ 8. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків державний службовець несе:

А. Матеріальна відповідальність.

Б. Дисциплінарна відповідальність.

В. Адміністративна відповідальність.

Г. Кримінальна відповідальність.

^ 9. За шкоду, завдану діями державного службовця застосовується:

А. Цивільно-правова відповідальність.

Б. Дисциплінарна відповідальність.

В. Адміністративна відповідальність.

Г. Кримінальна відповідальність.

^ 10. За вчинення службових злочинів настає:

А. Матеріальна відповідальність.

Б. Дисциплінарна відповідальність.

В. Адміністративна відповідальність.

Г. Кримінальна відповідальність.

^ 11. Таємна інформація, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку це:

А. Комерційна таємниця.

Б. Державна таємниця.

В. Військова таємниця.

Г. Загальнодоступна інформація.

^ 12. Сфера дії Закону України «Про державну таєсницю поширюється на:

А. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Б. Всіх без виключення юридичних і фізичних осіб.

В. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, громадян України, іноземців та осіб без громадянства, яким у встановленому порядку наданий доступ до державної таємниці.

Г. Підприємства, установи, організації та об’єднання громадян.

^ 13. До державної таємниці відноситься інформація:

А. Про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту.

Б. Про факти порушень прав і свобод людини і громадянина.

В. Про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Г. У сфері економіки, науки і техніки.

^ 14. Засекречування матеріальних носіїв інформації здійснюється шляхом:

А. Надання відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію інформації грифа секретності.

Б. Знищення відповідного документу, виробу або іншого матеріального носія інформації.

В. Передання відповідного документу, виробу або іншого матеріального носія інформації до головного архіву.

Г. Зберігання відповідного документу, виробу або іншого матеріального носія інформації в сейфі.

^ 15. Звернення громадян, які не потребують додаткового вивчення,розглядаються і вирішуються у термін не більше:

А. Одного місяця від дня їх надходження.

Б. Невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

В.Невідкладно.

Г. Не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.


Рекомендована література

 1. Конституція України (із змінами і доповненнями). – К.: Атіка. –2006 64 с.

 2. Закон України “Про державну службу” №3723 від 16.12.1993 р.
  1   2   3   4   5   6   7   8Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы