Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Міністерство праці та соціальної політики україни
Скачать 321.63 Kb.
НазваниеМіністерство праці та соціальної політики україни
Дата11.11.2012
Размер321.63 Kb.
ТипДокументы

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Л.Є.Ляміна


Єдина технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості України на базі використання ЄТОНН


Навчально-методична розробка теми

модулю ФВ-1 «Технологічні засади обслуговування клієнтів в центрах зайнятості» професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України


Київ 2010


Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (30 грудня 2009 року, протокол №8).


^ Ляміна Л.Є.

Єдина технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості України на базі використання ЄТОНН: Навч.-метод. розробка – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 22 с.


Подано навчально-методичні та інформаційні матеріали – програму теми, контрольні питання та тестові завдання для перевірки знань слухачів, список рекомендованої літератури, конспект лекції тощо.

Для використання під час занять і самостійної навчальної роботи слухачів центру підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ – керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України.


© Ляміна Л.Є., 2010

© Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2010


Тема ФВ-1.1. Лекція: Єдина технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості України на базі використання ЄТОНН – 2 години.


Доцент Ляміна Л.Є.


12. 1.1. Програма теми:

Передумови розробки сучасних новітніх технологій діяльності Державної служби зайнятості. Визначення поняття «технологія надання соціальних послуг у центрах зайнятості України». Мета ЄТОНН. Засади та принципи, покладені в основу ЄТОНН. Організація функціонально-просторових секторів центру зайнятості: розміщення, призначення та обладнання. Мета створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державної служби зайнятості. Основні принципи побудови ЄІАС та її функціональне призначення. Додаткові можливості центрів зайнятості, які надає запровадження ЄІАС, щодо покращення якості соціальних послуг та забезпечення визначених стандартів їх надання. Переваги застосування ЄТОНН в роботі служби зайнятості для клієнтів, які шукають роботу та роботодавців.


^ 12. 1.2. Література для підготовки до проведення занять


1. Берлінський В. ЄТОНН та ЄІАС: принципи застосування на базовому рівні // Людина і праця. Щомісячний журнал із соціально-економічної проблематики, 2005. - №1. – С.6-10.

2. Дуброва Н. Информатизация службы занятости Украины // Открытые системы. Журнал для профессионалов в области информационных технологий, 2001. - № 12. – С. 34-39.

3. Качан Л. Нові технології прискорюють повернення людей на ринок праці // Соціальний захист, 2002. - № 4. – С. 12-14.

4. Лиса Я.О. Методичні рекомендації по вивченню теми «Сутність ЄІАС, принципи побудови та етапність переходу на нове програмне забезпечення роботи служби зайнятості». – К.: ІПК ДСЗУ, 2002. – 23с.

5. Маршавін Ю., Ляміна Л., Фокас Л. та інші. Методичні рекомендації щодо надання центрами зайнятості соціальних послуг роботодавцям. – К.: ІПК ДСЗУ, 2004. – 56с.

6. Маршавін Ю.Основні проблеми сучасного етапу впровадження Єдиної технології обслуговування незайнятого населення //Бюлетень, 2002. - №1. –С.10-11.

7. Маршавін Ю., Ляміна Л., Фокас Л. та інші. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України. – К.: ІПК ДСЗУ, 2000. – 300с.

8. Маршавін Ю. Система регулювання зайнятості населення в сучасних умовах України. //Система менеджменту в умовах інституційно-структурної трансформації економіки України: Збір. наук. праць /Упорядники: О.Д. Гудзинський, О.М.Ковбаско, М.М.Руженський . – К.: ІПК ДСЗУ, 2006. – С. 9-12.

^ 12. 1.3. Перелік контрольних питань

1. Дайте визначення поняттю «технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості», сформулюйте її основну мету.

2. Сформулюйте основні засади та принципи, які покладені в основу ЄТНаСП.

3. Обґрунтуйте необхідність розподілу приміщень центрів зайнятості на функціональні сектори.

4. Розкрийте призначення і облаштування кожного функціонального сектору.

5. Сформулюйте мету створення ЄІАС та охарактеризуйте її функціональні складові.

6. Розкрийте можливості ЄТОНН щодо підвищення ефективності надання соціальних послуг клієнтам служби зайнятості.


^ 12.1.4. тести для формування тестових завдань по перевірці знань теми.


1. Вкажіть принципи побудови ЄТОНН. (Визначте правильну відповідь):

А. Співробітництва клієнта і служби зайнятості.

Б. Пріоритет послуг центру зайнятості, пов’язаних з активною підтримкою безробітних.

В. Раціоналізація розподілу персоналу служби зайнятості і використання його робочого часу.

Г. Пріоритет потреб роботодавців.


1. Вкажіть принципи побудови ЄТОНН. (Визначте правильну відповідь):

А. Пріоритет послуг центру зайнятості, пов’язаних з активною підтримкою безробітних.

Б. Співробітництва клієнта і служби зайнятості.

В. Раціоналізація розподілу персоналу служби зайнятості і використання його робочого часу.

Г. Пріоритет потреб роботодавців.


1. Вкажіть принципи побудови ЄТОНН (Визначте правильну відповідь):

А. Раціоналізація розподілу персоналу служби зайнятості і використання його робочого часу.

Б. Пріоритет послуг центру зайнятості, пов’язаних з активною підтримкою безробітних.

В. Співробітництва клієнта і служби зайнятості.

Г. Пріоритет потреб роботодавців.


1. Вкажіть принципи побудови ЄТОНН. (Визначте правильну відповідь):

А. Пріоритет потреб роботодавців.

Б. Пріоритет послуг центру зайнятості, пов’язаних з активною підтримкою безробітних.

В. Раціоналізація розподілу персоналу служби зайнятості і використання його робочого часу.

Г. Співробітництва клієнта і служби зайнятості.


2. Вкажіть принципи побудови ЄІАС. (Визначте правильну відповідь):

А. Технологічності.

Б. Автоматизованому прогнозуванні процесів на ринку праці.

В. Спадкоємності.

Г. Диспетчеризації.


2. Вкажіть принципи побудови ЄІАС. (Визначте правильну відповідь):

А. Автоматизованому прогнозуванні процесів на ринку праці.

Б. Технологічності.

В. Спадкоємності.

Г. Диспетчеризації.


2. Вкажіть принципи побудови ЄІАС. (Визначте правильну відповідь):

А. Спадкоємності.

Б. Автоматизованому прогнозуванні процесів на ринку праці.

В. Технологічності.

Г. Диспетчеризації.


2. Вкажіть принципи побудови ЄІАС. (Визначте правильну відповідь):

А. Диспетчеризації.

Б. Автоматизованому прогнозуванні процесів на ринку праці.

В. Спадкоємності.

Г. Технологічності.


3. Вкажіть, на реалізацію яких завдань спрямована ЄІАС. (Визначте правильну відповідь):

А. Створення єдиного інформаційного простору в межах служби зайнятості України.

Б. Оптимізація адміністрування.

В. Забезпечення моніторингу зайнятості на всіх рівнях.

Г. Автоматизація надання послуг клієнтам.


3. Вкажіть, на реалізацію яких завдань спрямована ЄІАС. (Визначте правильну відповідь):

А. Оптимізація адміністрування.

Б. Створення єдиного інформаційного простору в межах служби зайнятості України.

В. Забезпечення моніторингу зайнятості на всіх рівнях.

Г. Автоматизація надання послуг клієнтам.


3. Вкажіть, на реалізацію яких завдань спрямована ЄІАС. (Визначте правильну відповідь):

А. Забезпечення моніторингу зайнятості на всіх рівнях.

Б. Оптимізація адміністрування.

В. Створення єдиного інформаційного простору в межах служби зайнятості України.

Г. Автоматизація надання послуг клієнтам.

3. Вкажіть, на реалізацію яких завдань спрямована ЄІАС. (Визначте правильну відповідь):

А. Автоматизація надання послуг клієнтам.

Б. Оптимізація адміністрування.

В. Забезпечення моніторингу зайнятості на всіх рівнях.

Г. Створення єдиного інформаційного простору в межах служби зайнятості України.


4. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується сектор взаємодії з роботодавцями. (Визначте правильну відповідь):

А. Стенди, що містять нормативно-довідкову інформацію та інформацію про послуги, які надає служба зайнятості роботодавцям.

Б. Шафи або книжкові полиці для розміщення професіокарт і професіограм.

В. Карта району з позначками транспортних магістралей, місця знаходження ЦЗ та найбільших підприємств.

Г. Спеціальні стенди для розміщення книг, брошур та буклетів про те, як найбільш ефективно самостійно шукати роботу, як започаткувати власний бізнес.


4. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується сектор взаємодії з роботодавцями. (Визначте правильну відповідь):

А. Шафи або книжкові полиці для розміщення професіокарт і професіограм.

Б. Стенди, що містять нормативно-довідкову інформацію та інформацію про послуги, які надає служба зайнятості роботодавцям.

В. Карта району з позначками транспортних магістралей, місця знаходження ЦЗ та найбільших підприємств.

Г. Спеціальні стенди для розміщення книг, брошур та буклетів про те, як найбільш ефективно самостійно шукати роботу, як започаткувати власний бізнес.


4. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується сектор взаємодії з роботодавцями. (Визначте правильну відповідь):

А. Карта району з позначками транспортних магістралей, місця знаходження ЦЗ та найбільших підприємств.

Б. Шафи або книжкові полиці для розміщення професіокарт і професіограм.

В. Стенди, що містять нормативно-довідкову інформацію та інформацію про послуги, які надає служба зайнятості роботодавцям.

Г. Спеціальні стенди для розміщення книг, брошур та буклетів про те, як найбільш ефективно самостійно шукати роботу, як започаткувати власний бізнес.


4. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується сектор взаємодії з роботодавцями. (Визначте правильну відповідь):

А. Спеціальні стенди для розміщення книг, брошур та буклетів про те, як найбільш ефективно самостійно шукати роботу, як започаткувати власний бізнес.

Б. Шафи або книжкові полиці для розміщення професіокарт і професіограм.

В. Карта району з позначками транспортних магістралей, місця знаходження ЦЗ та найбільших підприємств.

Г. Стенди, що містять нормативно-довідкову інформацію та інформацію про послуги, які надає служба зайнятості роботодавцям.


5. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується довідково-інформаційний сектор. (Визначте правильну відповідь):

А. Стенд з інформацією про послуги та приміщення ЦЗ, де ці послуги надаються.

Б. Спеціальні стенди для розміщення книг, брошур і буклетів про те, як найбільш ефективно самостійно шукати роботу, як започаткувати власний бізнес.

В. ПК, які працюють в режимі пошуку вакансій.

Г. Довідкові матеріали про навчальні заклади, що здійснюють профнавчання безробітних.


5. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується довідково- інформаційний сектор. (Визначте правильну відповідь):

А. Спеціальні стенди для розміщення книг, брошур і буклетів про те, як найбільш ефективно самостійно шукати роботу, як започаткувати власний бізнес.

Б. Стенд з інформацією про послуги та приміщення ЦЗ, де ці послуги надаються.

В. ПК, які працюють в режимі пошуку вакансій.

Г. Довідкові матеріали про навчальні заклади, що здійснюють профнавчання безробітних.


5. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується довідково- інформаційний сектор. (Визначте правильну відповідь):

А. ПК, які працюють в режимі пошуку вакансій.

Б. Спеціальні стенди для розміщення книг, брошур і буклетів про те, як найбільш ефективно самостійно шукати роботу, як започаткувати власний бізнес.

В. Стенд з інформацією про послуги та приміщення ЦЗ, де ці послуги надаються.

Г. Довідкові матеріали про навчальні заклади, що здійснюють профнавчання безробітних.


5. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується довідково- інформаційний сектор. (Визначте правильну відповідь):

А. Довідкові матеріали про навчальні заклади, що здійснюють профнавчання безробітних.

Б. Спеціальні стенди для розміщення книг, брошур і буклетів про те, як найбільш ефективно самостійно шукати роботу, як започаткувати власний бізнес.

В. ПК, які працюють в режимі пошуку вакансій.

Г. Стенд з інформацією про послуги та приміщення ЦЗ, де ці послуги надаються.


6. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується профінформаційний сектор. (Визначте правильну відповідь):

А. Інформаційна література з описами професій (спеціальностей).

Б. Телефон для здійснення зв’язку з роботодавцями.

В. ПК, який працює в режимі пошуку вакансій.

Г. Стенди з картками, на яких міститься інформація про об’єкти, які надаються в оренду та підлягають приватизації, в тому числі земельні ділянки; про малі підприємства, що продаються.


6. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується профінформаційний сектор. (Визначте правильну відповідь):

А. Телефон для здійснення зв’язку з роботодавцями.

Б. Інформаційна література з описами професій (спеціальностей).

В. ПК, який працює в режимі пошуку вакансій.

Г. Стенди з картками, на яких міститься інформація про об’єкти, які надаються в оренду та підлягають приватизації, в тому числі земельні ділянки; про малі підприємства, що продаються.


6. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується профінформаційний сектор. Визначте правильну відповідь):

А. ПК, який працює в режимі пошуку вакансій.

Б. Телефон для здійснення зв’язку з роботодавцями.

В. Інформаційна література з описами професій (спеціальностей).

Г. Стенди з картками, на яких міститься інформація про об’єкти, які надаються в оренду та підлягають приватизації, в тому числі земельні ділянки; про малі підприємства, що продаються.


6. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується профінформаційний сектор. (Визначте правильну відповідь):

А. Стенди з картками, на яких міститься інформація про об’єкти, які надаються в оренду та підлягають приватизації, в тому числі земельні ділянки; про малі підприємства, що продаються.

Б. Телефон для здійснення зв’язку з роботодавцями.

В. ПК, який працює в режимі пошуку вакансій.

Г. Інформаційна література з описами професій (спеціальностей).

7. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується сектор самостійного пошуку вакансій. (Визначте правильну відповідь):

А. Телефон для зв’язку шукачів роботи з роботодавцями.

Б. Інформаційна література з описами професій (спеціальностей).

В. Паспорти підприємств, установ, організацій.

Г. Спеціальні стенди для розміщення книг, брошур і буклетів про те, як почати власний бізнес.


7. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується сектор самостійного пошуку вакансій. (Визначте правильну відповідь):

А. Інформаційна література з описами професій (спеціальностей).

Б. Телефон для зв’язку шукачів роботи з роботодавцями.

В. Паспорти підприємств, установ, організацій.

Г. Спеціальні стенди для розміщення книг, брошур і буклетів про те, як почати власний бізнес.


7. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується сектор самостійного пошуку вакансій. (Визначте правильну відповідь):

А. Паспорти підприємств, установ, організацій.

Б. Інформаційна література з описами професій (спеціальностей).

В. Телефон для зв’язку шукачів роботи з роботодавцями.

Г. Спеціальні стенди для розміщення книг, брошур і буклетів про те, як почати власний бізнес.


7. Вкажіть, якими із перелічених нижче засобів обладнується сектор самостійного пошуку вакансій. (Визначте правильну відповідь):

А. Спеціальні стенди для розміщення книг, брошур і буклетів про те, як почати власний бізнес.

Б. Інформаційна література з описами професій (спеціальностей).

В. Паспорти підприємств, установ, організацій.

Г. Телефон для зв’язку шукачів роботи з роботодавцями.

^ Матеріали до лекції: Єдина технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості України на базі використання ЄТОНН>


ЄТОНН ТА ЄІАС: принципи застосування на базовому рівні1

Оскільки центри зайнятості (ЦЗ) розташовані у різних за площею, плану­ванням та іншими умовами приміщеннях, неможливо передбачити їхнє уніфіко­ване просторове розміщення. Проте незалежно від цього в кожному центрі відповідно до вимог Єдиної технології обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН) та Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) створюється 8 функціональних секторів.


Сектори та їх функціональне розміщення

До складу будь-якого сектору мо­жуть входити: одна кімната, декілька, частина кімнати; холи; вестибулі; кори­дори. При цьому просторове розміщен­ня секторів (довідково-консультаційно­го; самостійного пошуку вакансій; профінформаційного; реєстраційно-приймального; активної підтримки безробітних; взаємодії з роботодавцями; навчання та психологічного розванта­ження персоналу; адміністративно-гос­подарського) має сприяти якнайліпшо­му задоволенню потреб клієнтів служ­би та створенню максимально сприят­ливих умов для роботи персоналу ЦЗ.

Найближче до виходу розташовуєть­ся довідково-консультаційний сектор, який, як правило, знаходиться біля вхід­них дверей, бо ж посадова особа, яка виконує диспетчерсько-консультаційні функції, має першою зустрічати клієнта.

Наступними мають бути сектори са­мостійного пошуку вакансій та профінформаційний, потім реєстраційно-прий­мальний та активної підтримки безробіт­них.

Сектори взаємодії з роботодавцями, адміністративно-господарський, навчан­ня та психологічного розвантаження персоналу можна розмістити в іншій частині приміщення ЦЗ і зробити для них окремий вхід.

За можливості бажано виділити ве­ликий зал для розташування довідково-консультаційного, самостійного по­шуку вакансій, профінформаційного та реєстраційно-приймального секторів. У цьому випадку час очікування на співбесіду з відповідним спеціалістом може використовуватися клієнтом для са­мостійного пошуку вакансій на спеці­альних інформаційних стендах та отримання профінформації, а значна кіль­кість відвідувачів розосереджується у такому приміщенні по всій площі залу, не утворюючи великого скупчення людей.


Категорії клієнтів центру

Залежно від належності клієнта до певної категорії різним є зміст техноло­гічних процедур і операцій, які викону­ються фахівцями ЦЗ при наданні тієї чи іншої послуги. Клієнтів центру класифі­кують за такими категоріями:

- працездатні громадяни працездат­ного віку, які не мають роботи і вперше звернулися до ЦЗ або перебували на обліку, були зняті з нього у зв'язку з пра­цевлаштуванням та повторно звернули­ся за послугами до служби;

- особи, які зареєстровані як пошукачі роботи і звернулися у призначений день до ЦЗ;

- громадяни, які раніше перебували на обліку як безробітні (крім зареєстро­ваних на підставі п. 1 ст. 26), були зняті з обліку за власною заявою або у зв'яз­ку з невідвідуванням понад місяць ЦЗ, не працевлаштувалися і повторно звернулися до центру протягом двох років від моменту першої реєстрації;

- особи, які зареєстровані як безробітні і звернулися в призначений час до ЦЗ;

- громадяни, які працюють і бажають змінити місце роботи або прагнуть мати додатковий заробіток;

- інваліди, які бажають працевлаштуватися;

- громадяни, які звернулися до ЦЗ за довідками;

- керівники підприємств, організацій та установ, які звернулися до служби з метою реєстрації в якості платників внесків до Фонду соціального страху­вання на випадок безробіття;

- керівники та працівники кадрових служб, які звернулися до ЦЗ за сприян­ням у підборі персоналу;

- роботодавці, які не мають прав юри­дичної особи та звернулися до служби з метою реєстрації трудових договорів між ними як фізичними особами та їхні­ми найманими працівниками.

Функції секторів

Довідково-консультаційний сектор має містити стенди, планшети, плакати з інформацією про права та обов'язки безробітних, а також зразки оформлен­ня ними різних документів (у великих містах додатково розмішується карта району, який обслуговує центр зайня­тості, із зазначенням транспортних мар­шрутів). У цьому секторі розташоване робоче місце спеціаліста, який виконує диспетчерсько-консультаційні функції. Тут можна також розмістити персональ­ний комп'ютер, стенд із написами, що вказують клієнтам напрям їхнього руху (залежно від послуг, яких вони потребу­ють), місцезнаходження приміщень то­що.

Всі інформаційні стенди мають виго­товлятися та встановлюватися з ураху­ванням ергономічних вимог: освітлення не менш ніж 300-500 лк; контрастність написів — у межах 0,6-0,9, колір стендів — насичений синій, літер — білий. На полях стенду в лівому верхньому куті розташовується спеціальна позначка — буква "і" синього кольору у жовтому колі.

Метою функціонування наступного сектору — самостійного пошуку вакан­сій — є надання клієнту можливості са­мостійно користуватися інформацію про вільні робочі місця і знаходити для себе найкращі варіанти працевлаштування. Пошук роботи на стендах вакансій є обов'язковою процедурою, яка має пе­редувати будь-яким подальшим техно­логічним операціям. Саме тому в цьому секторі розташовуються стенди з кар­тками, на яких міститься інформація про вільні робочі місця, систематизована за групами професій та територіально.

У цьому секторі доцільно (також на стендах) розмістити: інформацію з про­позиціями щодо працевлаштування на громадські, сезонні та інші тимчасові ро­боти; дані для осіб, які хочуть започатку­вати власну справу (щодо об'єктів, які підлягають приватизації або здаються в оренду, із земельними ділянками включ­но; про малі підприємства, що прода­ються тощо). На картках, розташованих на стендах у цьому секторі, має містити­ся інформація про назву і характер на­явних вакансій, розмір заробітної плати, режими праці та відпочинку, професійні та додаткові вимоги до кандидатів.

Такі відомості про підприємство, як назва, адреса та номер телефону, як правило, не вказуються на вищезгада­ній картці, а шифруються, що робиться з метою запобігання зверненням до робо­тодавця тих клієнтів, професійні якості яких не відповідають вимогам. Саме цим пояснюється необхідність співбесі­ди з клієнтом спеціаліста, який здійснює функції працевлаштування.

Врахувавши всі обставини справи, фахівець визначає доцільність направлення пошукача роботи на підприємс­тво для співбесіди.

Разом з тим, якщо роботодавець ба­жає зустрітися з якомога більшою кількістю претендентів, пропонується ін­формацію про вільні вакансії (за його згодою) не шифрувати.

У профінформаційному секторі роз­міщуються: робоче місце відповідного спеціаліста; довідкова література з опи­сами професій (спеціальностей); мате­ріали про навчальні заклади, що здій­снюють професійне навчання; перелік професій, за якими організовує навчан­ня центр зайнятості; відеоматеріали про зміст професій зі спеціалізованими міс­цями для їх перегляду; паспорти органі­зацій, тобто теки з матеріалами, що вис­вітлюють історію підприємства, його ви­робничу діяльність, соціальні гарантії працівникам та іншу інформацію, що може зацікавити відвідувача ЦЗ. Вищенаведені засоби доцільно розташувати в окремому приміщенні — залі профе­сійної інформації.

У реєстраційно-приймальному сек­торі під час реєстрації клієнтів (як і під час повторного відвідування ЦЗ) із ними проводять співбесіду, що є найважливі­шою процедурою в роботі центру зі сприяння працевлаштуванню пошукачів роботи і проводиться одним і тим самим спеціалістом.

Під час співбесіди фахівець має до­помогти клієнтові в розробці особистого плану самостійного пошуку роботи, тож для встановлення між ними психологіч­ного контакту та порозуміння не реко­мендується створювати якісь штучні пе­репони для вільної бесіди (бар'єри, пе­регородки тощо), адже психологічно комфортна відстань має становити близько 1,2 м. Якщо ж стіл, за яким ве­деться співбесіда, є завузьким, співроз­мовникам краще розміститися по діаго­налі стола.

Робочі місця спеціалістів бажано ві­докремити одне від одного звукопоглинаючими перегородками (висотою не менш ніж 1,5 м), котрі забезпечать зни­ження показників шуму і конфіденцій­ність бесіди. Обладнуються робочі міс­ця й помітною для клієнтів номерною оз­накою (у секторах же самостійного по­шуку вакансій та профінформаційному розташовуються спеціальні табло, призначені для запрошування на співбесіду).

Разом з тим, сформована директо­ром ЦЗ комісія (наприклад, у складі са­мого директора, його заступника, на­чальника відділу та державного інспек­тора праці) через певний проміжок часу (3-6 місяців після початку співпраці спе­ціаліста з клієнтом чи ін.) на підставі аналізу причин відсутності відповідних результатів може ухвалити рішення про заміну фахівця — з метою підвищення ефективності пошуку підходящого робо­чого місця.

Принципове значення має й узгод­ження із представником роботодавця направлення до нього конкретного клі­єнта для співбесіди, адже відвідування клієнтом підприємства без попередньо­го узгодження викликатиме образу, не сприятиме працевлаштуванню та може завдати непоправної шкоди іміджеві служби.

З метою активізації власних зусиль клієнта та зростання рівня його мотива­ції до самостійного облаштування життя і підвищення конкурентоспроможності на ринку праці у ЦЗ діє сектор активної підтримки безробітних. У ньому розмі­щуються робочі місця спеціалістів, які здійснюють підтримку клієнтів шляхом залучення їх до громадських та інших тимчасових робіт, профорієнтації, профнавчання та самозайнятості, участі в се­мінарах із техніки пошуку роботи.

При залученні безробітних до захо­дів у рамках активної політики сприяння зайнятості рекомендується враховува­ти їхнє прагнення до зміни свого стано­вища, аналізувати ступінь впливу того чи іншого заходу на позитивну динаміку показників працевлаштування клієнтів.

З іншого боку, налагодження стосун­ків ЦЗ із роботодавцями також допома­гає у вирішенні основного завдання служби — сприяння працевлаштуванню безробітних (у тому числі тих, на кого поширюється 5-%-ва квота робочих місць). Саме з цією метою створюється сектор взаємодії з роботодавцями, який обладнується стендами з інформа­цією про: послуги служби зайнятості в підборі необхідних працівників, профе­сійній підготовці безробітних на замов­лення підприємств, наданні профорієн­таційних послуг; порядок реєстрації під­приємств у ЦЗ та шляхи формування бюджету Фонду соціального страхуван­ня на випадок безробіття.

З роботодавцями співпрацюють спе­ціалісти центру, які добре знають усі мож­ливості свого ЦЗ, ситуацію на локально­му ринку праці, а також можливості профнавчання безробітних для потреб конкретних підприємств. Ці фахівці зай­маються збором, систематизацією та ко­дуванням інформації про вакансії, пра­цюючи не лише з даними, що надходять у плановому порядку з підприємств, але й з іншими джерелами (газетами, бюле­тенями, оголошеннями тощо).

Адміністративно-господарський сектор включає приміщення для робо­ти директора, підрозділів і спеціалістів, які безпосередньо не працюють із клієн­тами (бухгалтерії, відділу статистики та аналізу ринку праці, автоматизованих систем управління та ін.). У цьому сек­торі також необхідно мати приміщення для приготування і збереження їжі.

Спеціалісти ЦЗ, які працюють безпо­середньо з клієнтами, перебувають у стані постійного психологічного та фізіо­логічного напруження, тому й потребу­ють хоча б короткотермінового відпо­чинку та психологічного розвантаження під час перерв у роботі. Це обумовлює доцільність облаштування окремого сектору навчання та психологічного розвантаження персоналу.

Крім того, профілактика втоми та професійних захворювань передбачає встановлення двох десятихвилинних технологічних перерв на піках працез­датності (близько 11-ї та 15-ої год. ЗО хв.), причому вони не повинні бути одночасними для всіх. Саме такі від­починкові паузи сприяють ефективно­му подоланню втоми.

Так, ранкова пауза носить активний характер і заповнюється гімнастичними вправами для зняття позотонічної втоми та профілактики захворювань хребта, що можуть виникнути за сидячих умов праці. Тоді ж слід провітрювати робочі приміщення.

Вечірня ж пауза має релаксаційний характер і заповнюється спеціальними вправами, які доцільно проводити в кім­наті психологічного розвантаження із застосуванням фітотерапії та функціо­нальної музики.

Комп'ютери вільного доступу для інформування роботодавців

Керівникам та представникам підприємств-роботодавців відтепер надано можливість самостійно отримувати пот­рібну інформацію про зміст соціальних послуг центрів зайнятості за допомогою нових електронних пристроїв. Із цією метою Державний центр зайнятості роз­робив комп'ютери вільного доступу (татч-скріни).

Інформація, яку клієнт може отрима­ти з татч-скріну, систематизована за блоками:

"Професійне навчання" — можли­вості сприяння державної служби зайнятості в підготовці безробітних, які звернулися до неї задля пошуку роботи;

"Професійна орієнтація" — прове­дення професійного відбору з числа незайнятих громадян та масові профінформаційні заходи;

"Оплачувані громадські та сезонні роботи" — перелік видів таких робіт та умови участі служби зайнятості в їх ор­ганізації на підприємстві;

"Подання статистичної звітності" — законодавчі аспекти звітності;

"Дотації при працевлаштуванні безробітних" — умови та терміни на­дання дотацій;

"Реєстрація трудових договорів" — терміни реєстрації, документи, порядок внесення запису до трудової книжки працівника;

"Реєстрація платників та сплата страхових внесків" — визначення плат­ників, особливості нарахування, умови і терміни сплати внесків;

"Консультації" — за тематичними підрубриками (залежно від інформацій­них потреб клієнтів).

Робота ж двох інших блоків — "Про­фесійно-кваліфікаційний склад безробітних", "Підбір працівників" підтриму­ється та щоденно оновлюється за допомогою ЄІАС.

Всі функції ЄІАС спрямовані на опе­ративне та якісне надання послуг клієн­там служби зайнятості і мають неухиль­но виконуватися незалежно від категорії базового центру, ступеня його матері­ально-технічного оснащення та чисель­ності персоналу. Засоби виконання фун­кцій системи обираються відповідно до наявних умов (рішення щодо цього приймаються директором центру).

Зміни і доповнення до ЄІАС вносять­ся наказом Державного центру зайня­тості Мінпраці України.

Така інформаційна підтримка дозво­ляє роботодавцеві самостійно отриму­вати інформацію щодо професійно-ква­ліфікаційного складу зареєстрованих у центрі осіб, здійснювати підбір праців­ників для задоволення кадрових потреб підприємства тощо.


^ Ноу-хау: інформаційно-довідкова телефонна систем

Державний центр зайнятості впрова­див Інформаційно-довідкову інтерактив­ну багатоканальну телефонну систему. Клієнти служби отримали можливість дізнатися про її послуги за номером 8-800-50-50-600 в автоматизованому режимі.

Як з'ясувалося, найактуальнішою для пошукачів роботи, які скористалися згаданою системою, є інформація про наявні вакансії, а для роботодавців — про претендентів на працевлаштування.

Тож для надання відповідних уточ­нень та індивідуальних консультацій у структурі системи сформовано опера­торський центр. Центр працює 6 днів на тиждень (крім неділі) із 8 до 22 год.

У ньому одночасно працюють 10 операторів, які відразу інформують клієнтів про наявні на веб-порталі служби зайнятості вакансії.

Під час спілкування з пошукачами роботи оператор інформує про основні та додаткові вимоги працедавців, а та­кож (за допомогою пошукової системи веб-порталу державної служби зайня­тості) підбирає вакансії та інформує про кількість підприємств, що запрошують фахівців певної професії або спеціаль­ності. Інформує він клієнта й про коди вакансій та адресу центру зайнятості або майбутнього місця роботи (якщо ва­кансія не закодована).

У співбесіді ж із роботодавцем опе­ратор з'ясовує професії (спеціальності) працівників, у яких є потреба, за допо­могою вищезгаданої пошукової системи підбирає претендентів на роботу, а та­кож інформує про кількість підібраних претендентів та номери персональних справ осіб, які відповідають вимогам вакансії, та адресу відповідних центрів зайнятості.


^ Основні проблеми сучасного етапу впровадження Єдиної технології обслуговування незайнятого населення2


…Одним із важливих завдань щодо впрова­дження ЄТОНН є оптимізація розподілу їх персона­лу з врахуванням його «навантаження» та затвер­дження нормативів співвідношення чисельності пра­цівників центрів зайнятості в залежності від кількості клієнтів, що до них звертаються.

Оптимізації розподілу персоналу державної служ­би зайнятості, на наш погляд, сприятиме раціоналі­зація її організаційної побудови, що в нашій країні копіює адміністративну структуру, тобто центри створюються у кожному адміністративному районі або місті. Але потреба у повномасштабних центрах не скрізь однакова. Одна справа, коли в деякі центри зайнятості щодня звертається 500 і більше громадян, і зовсім інша, коли чисельність звернень не переви­щує 10-15. Світовий досвід показує, що адміністра­тивно-управлінські витрати на утримання служби зайнятості можна значно скоротити, якщо не відкри­вати центри у кожному районі великих міст та у не­великих, так званих «сільських» районах із низьким рівнем безробіття. Тоді можна створити більш менш великі міські та міжрайонні центри (на групу районів), а в інших населених пунктах та у мікрорайонах міст, зручних з точки зору транспортної доступності, відкриваються їхні філії, або, як наприклад, у Польщі, «магазини вакансій», а в Санкт-Петербурзі — «експрес-біржі». В такому разі в подібних підрозділах пра­цюватиме один або два консультанти, але є повна база даних про вакантні робочі місця і потребу підприємств у працівниках. Вони будуть виконувати тільки функції надання клієнтам інформації про ва­кансії і осіб, що шукають роботу, на прохання безро­бітних і роботодавців вносити інформацію про їх за­пити і потреби у загальний банк даних. Реєстрацію безробітних та надання їм всього пакету передбаче­них законодавством послуг будуть здійснювати міжрайонні та міські центри зайнятості. Звичайно, така структура не позбавлена недоліків, але вигоди, пов'язані з концентрацією персоналу, коштів і облад­нання, в цьому випадку перевищують перешкоди.

З проблемою оптимізації штатів служби зайня­тості тісно пов'язане нормування часу на виконан­ня процедур і операцій ЄТОНН. Його запроваджен­ня не тільки допоможе більш організовано побу­дувати обслуговування клієнтів, а й посилити відповідальність персоналу за виконання посадо­вих обов'язків, суворе дотримання ЄТОНН. Врешті-решт цього вимагає трудове законодавство. Безумовно, перехід на роботу за єдиними нормами часу може здійснюватися тільки після уніфікації знаряддя праці у всіх центрах зайнятості, перш за все комп'ютеризації.

Це ж стосується і будівельних норм щодо при­міщень центрів зайнятості, які розроблені в межах за­гального проекту ЄТОНН. Зрозуміло, що зараз вони для певної частини центрів не потрібні. Але ж в нашій країні хоча і повільно, все-ж таки здійснюється рекон­струкція і ремонт приміщень центрів зайнятості, а в інших містах вирішуються питання довготривалої оренди, або їх придбання. І тут ці норми є дуже доцільними. Крім того, вони можуть допомогти в де­яких випадках значно покращити умови обслуговування клієнтів шляхом звернення на них уваги місцевої влади, розтлумачення, що приміщення центру зайнятості — це не офіс комерційної структури і не чергова районна контора, а установа по на­данню державних соціальних послуг безробітним грома­дянам, приміщення якої має відповідати державним вимогам.

Спілкування з практичними праців­никами центрів зай­нятості показує, що частина процедур і операцій ЄТОНН потребує законо­давчої підтримки. Йдеться перш за все про удосконалення правового механізму активізації безробіт­них щодо пошуку роботи. Сьогодні українське зако­нодавство в деяких випадках, з одного боку, стиму­лює бездіяльність громадян в пошуках роботи, з іншо­го —виправдовує обмеженість зусиль персоналу служ­би зайнятості лише їх реєстрацією.

Зокрема, до явних прогалин законодавчого регу­лювання сприяння працевлаштуванню в Україні вар­то віднести невизначеність передумов застосування заходів активного сприяння у залежності від особис­тих якостей і обставин людини, її професійно-квалі­фікаційних, морально-вольових якостей, професійно­го досвіду, тривалості періоду безробіття, становища на ринку праці тощо. В законі доцільно чітко визна­чити обставини і умови бажаного (а в деяких випад­ках — обов'язкового) запропонування безробітним прийняти участь у заходах активного сприяння пра­цевлаштуванню — профнавчанні, оплачуваних гро­мадських роботах, семінарах з техніки пошуку робо­ти тощо. Безумовно, такий підхід потребує переходу до програмно - цільового принципу. Кожна програ­ма активного сприяння працевлаштуванню має роз­раховуватися на визначені категорії безробітних відпо­відно до потреб конкретних клієнтів, а не навпаки, коли не береться до уваги, хто конкретно бере участь у цих програмах, як і кому вони допоможуть. При цьо­му головною умовою має бути значне підвищення ймовірності працевлаштування учасника програми.

Ефективним засобом підвищення активності без­робітних є розробка і виконання за допомогою фахівців планів самостійного пошуку вакансій, а та­кож участь у семінарах з пошуку роботи, в ході яких вони оволодівають методами самопошуку вакантних робочих місць. Дані заходи сприяють самоорганізації безробітних, систематизації їх зусиль у процесі пра­цевлаштування, дозволяють використовувати поради професіоналів — спеціалістів центрів зайнятості. До­цільно за допомогою законодавства визна­чити випадки, коли участь безробітних у подібних заходах ма­тиме обов'язковий ха­рактер. Це може бути певний термін безро­біття, після якого слід вимагати від безробітного участі у програмах активного сприяння і заходах щодо їх активізації (у Данії, він наприклад, складає 12 місяців). Потребує законодавчої підтримки і запропо­нована у ЄТОНН процедура звітування безробітних про засо­би, що використову­валися у пошуках ро­боти. Вважаємо, що в Законі має міститься правова норма, яка б визначала обов'язок клієнта служби зайнятості інформувати органи державної служби зайнятості щодо питань самостійного пошуку роботи.

^ Система регулювання зайнятості населення в сучасних умовах України3

Важливим елементом інституційної підсистеми регулювання ринку праці є державна служба зайнятості Значно підвищити ефективність її діяльності із сприяння працевлаштуванню громадян має вдосконалення змісту соціальних послуг, піднесення їх якості відповідно до Єдиної технології обслуговування незайнятого населення. Крім того, вона передбачає зміцнення взаємодії з роботодавцями, впровадження новітніх прийомів і методів організації праці, її нормування, оптимізацію розподілу персоналу між підрозділами та ланками служби зайнятості, розташування функціональних секторів у приміщеннях центрів, їх облаштування відповідно до змісту й послідовності обслуговування осіб, що шукають роботу, і роботодавців.

Підвищенню ефективності пошуку громадянами роботи сприятиме впровадження Єдиної інформаційно-аналітичної системи служби зайнятості, яка за допомогою Іnternet-технологій, загальної мережі забезпечує доступ безробітних і роботодавців до бази даних. Ця система була розроблена українськими фахівцями і впроваджена протягом 2003-2004 рр. Вона дає змогу автоматизувати пошук роботи і підбір претендентів на заміщення вакансій, в тому числі й за відсутності клієнтів в центрі зайнятості. Завдяки автоматизації функцій статистики, нарахування допомоги по безробіттю, оформлення багатоманітних формулярів спеціалісти центрів зайнятості зможуть ефективніше допомагати клієнтам. Система допомагає спеціалістам центрів зайнятості більш обгрунтовано визначати конкретні заходи активної підтримки безробітних, зокрема з профорієнтації, професійного навчання, оплачуваних громадських робіт, самозайнятості, семінарів з техніки пошуку роботи тощо. ЄІАС виконує обробку всієї статистики, нарахування допомоги по безробіттю, бере на себе багато рутинної роботи, що раніш виконували спеціалісти центру зайнятості.

Це створює умови для збільшення часу спеціалістів центрів зайнятості на безпосередню роботу із клієнтами.

Отже, до основних функцій ЄІАС належать:

  • інформаційний супровід прийому клієнтів у центрі зайнятості;

  • інформаційне забезпечення застосування засобів активної підтримки безробітних (професійне навчання, профорієнтація, семінари з пошуку роботи, оплачувані громадські роботи тощо);

  • пошук інформації про вакансії, що можуть зацікавити клієнта;

- підбір інформації про навчальні заклади, що здійснюють професійне
навчання населення;

- нарахування всіх видів матеріального забезпечення безробітних;

- інформаційно-методичне забезпечення надання профорієнтаційних
послуг клієнтам;

- підбір персоналу на замовлення роботодавців;

- аналіз за заданими параметрами статистичної інформації про
ринок праці.

^ Технічну основу ЄІАС становлять не тільки персональні комп'ютери, локальні і глобальна мережі, але й спеціальні діалогові та інформаційно-пошукові системи. ЄІАС створюється на основі промислової системи управління базами даних (сервер баз даних) Informix + сервер додатків "Мегаполіс". Оскільки великі обчислювальні навантаження можуть бути не під силу для дволанкової системи (сервер може не упоратись з великим обчислювальним навантаженням за наявності більш ніж 50 користувачів), то дану систему побудовано за принципом триланкової архітектури шляхом введення додаткової ланки між клієнтом і сервером (рисунок). При цьому на верхньому рівні (сервер БД) реалізується функція зберігання даних, на проміжному (сервер додатків) - основна обробка, а за нижньою ланкою (АРМ спеціаліста центру зайнятості) залишається функція введення даних і подолання результатів.


Сервер БД (Informix Dynamic Server 7.31 TC2)Сервер додатків (Megapolis Enterprise Object Server)


Клієнтське робоче місце

^ Триланкова архітектура Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Служба зайнятості"


Загальносистемне програмне забезпечення здійснюється на базі операційної системи Windows, якою забезпечуються комп'ютерні мережі кожного центру зайнятості. Лінії телекомунікації, локальні та глобальна мережі виконують функції своєрідного засобу спілкування. При цьому локальна мережа об'єднує комп'ютери, які є в одному центрі зайнятості, і забезпечує інформаційний супровід процесу обслуговування клієнтів центру. Глобальна мережа об'єднує комп'ютери, що є в різних районах і містах в єдину систему і дає змогу інтегрувати базу даних кожного з них у загальну базу, а кожному спеціалісту - використовувати можливості всієї бази. Створення єдиного інформаційного середовища за допомогою Інтернет-технології забезпечує роботу базових центрів зайнятості в режимі реального часу, обмін всією інформацією між центрами зайнятості в нічний час, а інформацією про вакансії - двічі на добу.

Отже, ЄІАС надає центрам зайнятості значні додаткові можливості покращення якості соціальних послуг та забезпечення встановлених стандартів їх надання. Фактично впровадження ЄІАС є реінжинірингом у соціальної сфері, тобто перебудовою на сучасної інформаційної бази основних принципів надання соціальних послуг на ринку праці та управління зайнятістю.

Ще один резерв підвищення ефективності діяльності державної служби зайнятості полягає в оптимізації її організаційної побудови, яка в нашій країні копіює адміністративну структуру - центри створюються в кожному районі. Автор вважає, що в містах, в яких є райони, доцільно не відкривати центри зайнятості в кожному районі, а створювати великі міські центри, а в мікрорайонах - їхні філії, або, як наприклад, в Польщі, так звані "магазини вакансій", які підключені до загальноміської комп'ютерної бази даних вакансій і шукачів роботи, де працює 1-2 спеціаліста. Такі установи популярні в населення. їх відвідування шукачами роботи, не пов'язане з психологічним дискомфортом, що виникає в частини відвідувачів центрів зайнятості. З іншого боку, багато роботодавців вважають, що серед цих клієнтів вище трудова мотивація, оскільки вони звертаються до цього підрозділу в пошуку роботи, а не за допомогою по безробіттю.

У такому разі "магазин вакансій" виконуватиме тільки функції надання клієнтам інформації про вакансії і шукачів роботи, внесення на їх прохання відповідної інформації до загального банку даних. Реєстрація безробітних, надання їм усього пакета передбачених законодавством послуг здійснюватимуться в міських центрах.

В умовах нашої країни реформування організаційної структури в такий спосіб доцільне насамперед у великих містах, зокрема в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Одесі, Запоріжжі тощо.

Переваги такого підходу пов'язані, з одного боку, з концентрацією спеціалістів, коштів і обладнання, скороченням кількості управлінського персоналу (приблизно на 15%), з іншого, із наближенням послуг до споживачів.

Отже, система регулювання ринку праці складається з двох підсистем –економічної та інституційної. Якщо за допомогою економічної підсистеми досягатиметься максимально можлива для конкретного етапу розвитку країни відповідність кількісного і якісного складу робочих місць пропозиції робочої сили, то інституційна підсистема має сприяти скорішому працевлаштуванню шукачів роботи на підходящі робочі місця, забезпечити єдність всіх елементів системи регулювання ринку праці.


^ Навчальне видання


Ляміна Любов Євгенівна


Єдина технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості України на базі використання ЄТОНН


Науково-методична розробка теми


Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір: Л.Є.Ляміна


Підписано до друку 01.03.2007р. Формат 60 х 84 1/16 Папір офсетний.

Друк ротаційний. Ум. друк. 1,45. Тираж 35 прим. Зам. №_____
Свідоцтво про внесення суб’єкт видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК № 1805 від 25.05.2004.


Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

(ІПК ДСЗУ)

03038 Київ -38, вул. Нововокзальна, 17

Тел./факс 536-14-85

1 Берлінський В. ЄТОНН та ЄІАС: принципи застосування на базовому рівні // Людина і праця. Щомісячний журнал із соціально-економічної проблематики, 2005. - №1. – С.6-10.


2 Маршавін Ю.Основні проблеми сучасного етапу впровадження Єдиної технології обслуговування незайнятого населення //Бюлетень, 2002. - №1. –С.10-11.


3 Маршавін Ю. Система регулювання зайнятості населення в сучасних умовах України. //Система менеджменту в умовах інституційно-структурної трансформації економіки України: Збір. наук. праць /Упорядники: О.Д. Гудзинський, О.М.Ковбаско, М.М.Руженський . – К.: ІПК ДСЗУ, 2006. – С. 9-12.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы