Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни сучасні інформаційні технології в державній службі зайнятості. Єдина інформаційно-аналітична система “Служба зайнятості” (єіас)
НазваниеМіністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни сучасні інформаційні технології в державній службі зайнятості. Єдина інформаційно-аналітична система “Служба зайнятості” (єіас)
страница1/6
Дата11.11.2012
Размер0.84 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Сучасні інформаційні технології в державній службі зайнятості. Єдина інформаційно-аналітична система “Служба зайнятості” (ЄІАС)


Навчально-методична розробка теми


Київ 2009


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


В.З. Табаков


Сучасні інформаційні технології в державній службі зайнятості. Єдина інформаційно-аналітична система “Служба зайнятості” (ЄІАС)


Навчально-методична розробка теми

модулю ФВ-2 “Використання сучасних інформаційних технологій в державній службі зайнятості” професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України


Київ 2009


УДК 681.3+37(02)

ББК 32.973

Т 12


Рецензенти:

А.О.Пашко, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

Г.Л.Яковлев, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій ІПК ДСЗУ


Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (30 грудня 2009 року, протокол № 8).


^ Табаков В.З.

Т 12 Сучасні інформаційні технології в державній службі зайнятості. Єдина інформаційно-аналітична система “Служба зайнятості” (ЄІАС): навч.-метод. розробка теми. – К. : ІПК ДСЗУ, 2009. – 28 с.


Подано навчально-методичні та інформаційні матеріали: програму теми, контрольні питання та тестові завдання для перевірки знань слухачів, список рекомендованої літератури, конспект лекцій тощо.

Для використання під час занять і самостійної навчальної роботи слухачів центру підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ, керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України.


УДК 681.3+37(02)

ББК 32.973

Т 12


© В.З.Табаков, 2009

© Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості

України (ІПК ДСЗУ), 2009


Зміст


Навчально-методичні матеріали ….……………….………………………… 4

  1. Зміст та навчальні елементи теми ……………………………….…….. ..4

  2. Мета та завдання вивчення теми ………………………………………... 4

  3. Список рекомендованої літератури …………………………….………. 5

  4. Перелік контрольних питань………………………………………….…. 6

  5. Тестові завдання для перевірки знань………………………………..….. 8

Інформаційні матеріали……………………………..………………………...15

6. Сучасні інформаційні технології в державній службі зайнятості України ^ Конспект лекції…………………………………………………….…15

7. Єдина інформаційно-аналітична система “Служба зайнятості”. Конспект лекції…………………………………………………………57

Додаток 1…………………………………………………….......................79

Додаток 2…………………………………………………………………...80


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


 1. Зміст та навчальні елементи теми


Програмно-апаратне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій, застосування базових програм пакету Microsoft Office для обробки управлінської інформації. мережеві комп’ютерні технології та їх застосування. спеціальні комп’ютерні технології та їх застосування в управлінській діяльності.

Використання статистистичних та аналітичних можливостей ЄІАС. Прийняття управлінських рішень за допомогою засобів ЄІАС. Проблеми впровадження та використання ЄІАС. Сутність та призначення ЄІАС в діяльності ДСЗУ. Принципи побудови ЄІАС. Функції та можливості ЄІАС. Основні складові ЄІАС. Основні підсистеми ЄІАС. Функціональне призначення підсистем ЄІАС.


 1. ^ Мета та завдання вивчення темиМета вивчення теми: Набуття знань, умінь та навичок щодо теорії та практики застосування новітніх інформаційних технологій загального та спеціального призначення в діяльності керівників та спеціалістів державної служби зайнятості України.

^ За результатами вивчення теми слухачі повинні:

 • сформувати цілісне уявлення про склад та функції апаратного та програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж як основи інформаційних технологій;

 • набути та вдосконалити навички практичної роботи у програмах пакету Microsoft Office (редагування тексту, обчислення в електронних таблицях, управління базами даних, мультимедійні презентації);

 • набути та вдосконалити вміння та навички застосування програмних засобів перетворення паперових документів в електронну форму;

 • набути вміння та навички застосування програмних засобів комп’ютерної графіки та геоінформаційних систем (ГІС);

 • набути навички застосування систем комп’ютерного перекладу;

 • набути навички застосування систем електронного документообігу;

 • сформувати системні уявлення про цілі, форми та методи інформаційної підтримки технологій надання соціальних послуг в сфері зайнятості на сучасному етапі їх розвитку;

 • сформувати цілісні уявлення про основні принципи та засади ЄІАС як єдиного інформаційного середовища для забезпечення надання послуг управління ринком праці;
 1. Список рекомендованої літератури
 1. Информатика. Базовий курс/ Симонович С.В. и др. – СПб.: Издательство “Питер”, 1999. – 640 с.

 2. Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій: підручник. – К.: Каравела, 2007. – 240 с.

 3. Основи професійної підготовки державних службовців. Навч.посібник/ ред. Є.І.Бородін, В.Г.Логвінов, О.Ф.Мельников, П.І. Шевчук: Ромашко С.М. Інформаційні технології в державному управлінні. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ”Магістр”, 2004. – 168 с.

 4. Сучасні інформаційні технології в державному управлінні та державній службі зайнятості України. Тема 3.4 навчально-тематичного плану першого етапу підвищення кваліфікації всіх категорій працівників центрів зайнятості, які прийняті на державну службу вперше. Науково-методична розробка/ укл. Табаков В.З. – К.: ІПК ДСЗУ. – 2007. – 35 с.

 5. Єдина інформаційно-аналітична система “Служба зайнятості” Тема 12.2 навчально-тематичного плану першого етапу підвищення кваліфікації всіх категорій працівників центрів зайнятості, які прийняті на державну службу вперше: Науково-методична розробка / Розроб. А.В. Казановський, М.В. Судаков. – К.: ІПК ДСЗУ. – 2007. – 24с.

 6. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет: Мережі, HTML і телекомунікації: Навч. посіб. – Львів: «СПД Глинський», - 2007. - 224 с.

 7. Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 339 с.

 8. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України. – К.:ІПК ДСЗУ, 2000. – с. 300.

 9. Лиса. М.А. Методичні рекомендації по вивченню теми “Сутність ЄІАС, принципи побудови та етапність переходу на нове програмне забезпечення роботи служби зайнятості” – К.: ІПК ДСЗУ, 2002. – 23с.

 10. Электронный документооборот. Учебник. – К.: Кондор, 2007. – 500 с.
 1. Перелік контрольних питань
 1. Наведіть означення поняття Інформаційна технологія.

 2. Наведіть приклади комплексних інформаційних технологій.

 3. Назвіть складові комп’ютерних технологій.

 4. З чого складається базовий комплект персонального комп’ютера?

 5. Наведіть основні характеристики системних блоків серійних ПК.

 6. Назвіть групи периферійних пристроїв комп’ютерних систем.

 7. Як класифікують за ознакою призначення програмне забезпечення комп’ютерів?

 8. Назвіть склад системного програмного забезпечення та групи операційних систем.

 9. Яка з операційних систем є найпоширенішою? Чим це зумовлено?

 10. Назвіть негативні риси ОС Windows.

 11. Де застосовується ОС UNIX? Чому?

 12. Які програмні продукти застосовують для виконання більшості процедур інформаційно-професійної діяльності державних службовців?

 13. Які програмні продукти відносяться до спеціального программного забезпечення?

 14. Які програмні та лінвістичні засоби використовуються для створення Web-документів?

 15. Наведіть вимоги до апаратного забезпечення комп’ютерної системи що застосовується для вирішення офісних задач.

 16. Наведіть вимоги до апаратного забезпечення комп’ютерної системи що застосовується для проведення телеконференцій, перегляду відеофільмів та приймання телевізійних програм.

 17. Наведіть вимоги до аппаратного забезпечення ЄІАС.

 18. Які напрями використання комп'ютерних технологій у виконанні офісних функцій підрозділів Державної служби зайнятості України Ви знаєте?

 19. Чим відрізняється зв'язування файлів від приєднання?

 20. Що станеться, якщо файл, в якому використано зв'язок з іншим документом, перенести на інший комп'ютер?

 21. Як розповсюдити презентацію в локальній мережі?

 22. Які сервіси надають провайдери глобальних мереж?

 23. Чим відрізняється електронна пошта від переліку розсилання?

 24. Яке програмне забезпечення використовується для перетворення документів в електронну форму?

 25. Для яких цілей застосовується програма PROMPT?

 26. В чому полягає основне призначення ЄІАС?

 27. Підтримку яких функцій з обслуговування клієнтів ЦЗ дозволяє здійснювати ЄІАС?

 28. Чим обмовлена триланкова архітектура ЄІАС?

 29. В чому полягають основні труднощі впровадження та вдосконалення ЄІАС?

 30. Як пов’язана ЄІАС з єдиною технологією обслуговування незайнятого населення?

 31. Завдяки чому ЄІАС сприяє оптимізації діяльності ЦЗ?

 32. Яким чином можуть використовуватись можливості ЄІАС, як інструменту прийняття управлінських рішень?
 1. Тестові завдання для перевірки знань


1) 5 Перемикання з одного завантаженого у програму WORD документа на інший відбувається (вкажіть неправильну відповідь):

 1. За допомогою пункту меню Файл.

 2. Встановити курсор миші на будь-яку видиму частину вікна потрібного документа і натиснути ліву кнопку миші.

 3. За допомогою пункту меню Окно.

 4. Комбінацією клавіш Ctrl+F6.

2) 6. Ви працювали з двома документами, розташованими одночасно на екрані у двох відкритих вікнах. Як повернутись до режиму роботи з одним вікном документа?

 1. Скористатись командою Окно-Упорядочить все.

 2. Скористатись командою Окно-Новое.

 3. Скористатись командою Окно-Разделить.

 4. Скориставшись кнопками управління вікном розкрити вікно на повний екран.

3) 7. Чим відрізняються режими «СОХРАНИТЬ» і «СОХРАНИТЬ КАК...» при запису документа на диск?

 1. Різниці немає.

 2. У режимі «СОХРАНИТЬ» документ буде збережено з розширенням *.txt, а в режимі «СОХРАНИТЬ КАК...» - з розширенням *.doc

 3. У режимі «СОХРАНИТЬ» файл буде збережено під тим іменем, яке вказане у рядку заголовка, а в режимі «СОХРАНИТЬ КАК...» файлу можна надати будь-яке ім'я.

 4. У режимі «СОХРАНИТЬ» файл запишеться на гнучкий диск, а в режимі «СОХРАНИТЬ КАК...» – на вінчестер.

4) 8. Якщо на екрані відсутні смуги прокрутки Документа, як їх відновити?

 1. За допомогою команди Сервис-Параметры-Вид.

 2. За допомогою команди Вид-Линейка.

 3. За допомогою команди Сервис-Настройка.

 4. Розташувати вікно документа так, щоб їх стало видно.

5) Програма Excel використовується для

 1. Створення тектових документів

 2. Створення електронних таблиць

 3. Створення графічних зображень

 4. Всі варіанти правильні

6) З якого символу починається формула в Excel

 1. =

 2. +

 3. Пропуск

 4. Не має значення з якого

7) Яка з адрес є абсолютною

 1. С22

 2. R1C2

 3. $A$5

 4. #A#5

8) Internet Explorer це

 1. текстовий редактор

 2. програма візуализацій та навігації в WWW

 3. протокол пересилання Web-сторінок

 4. документ Інтернету

9) Що в програмі Internet Explorer позначає кнопка

 1. переміщення до початку рядка

 2. відміна останньої дії

 3. перехід на один рівень вгору

 4. повертання до попередньої сторінки

10) Для прегляду інформации на потрібному сайті

 1. треба ввести ім’я сайта в адресний рядок, після чого вибрати в главному меню браузера Сервис/Свойства

 2. достатньо ввести ім’я сайта в адресний рядок та натиснути Enter

 3. В меню Файл вибрати Просмотреть та ввести ім’я сайта

 4. ввести ім’я сайта в адресний рядок та натиснути кнопку

11) Базовим протоколом мережі Інтернет є

 1. HTML

 2. RS-232

 3. TCP/IP

 4. ATM

12) Що таке WWW (Word Wide Web)

 1. система спеціальних компонент для пошуку та перегляду гіпертекстових документів

 2. це просто стандартна частина адреси сайта

 3. те саме що Інтернет

 4. розсширення Web-документа

13) Модем це:

 1. поштова програма

 2. мережевий протокол

 3. технічний пристрій

 4. сервер Інтернет

14) Електронна пошта дозволяє пересилати

 1. тільки повідомлення

 2. тільки файли

 3. повідомлення та додані файли

 4. відеозображення

15) Компоненти сервісів Інтернет

 1. клієнтська частина, серверна частина, протокол обміну

 2. клієнтська частина, електронна пошта, протокол обміну

 3. серверна частина, протокол WWW

 4. HTML, XML, HTTP

16) IP адреса це

 1. незмінна адреса мереженого адаптера

 2. адреса електронної пошти

 3. номер, що ідентифікує компьютер в Інтернеті

 4. номер порта періферійного обладнання

17) Які функції виконує ЄІАС?

 1. Єдиного банку інформації.

 2. Звільнення спеціалістів від технічної роботи.

 3. Інформування користувачів.

 4. Забезпечення статистичної звітності.

 5. Інструменту контролю за роботою персоналу.

 6. Організація професійного навчання безробітних.

 7. Інструменту управління і прийняття рішень.

 8. Модернізації обладнення ЦЗ.

 9. Моніторингу стану ринку праці.

 10. Сприяння безробітним в пошуку роботи.

 11. Оцінки ефективності діяльності ЦЗ.


18) Основними завданнями ЄІАС є:

 1. Оперативне обслуговування клієнтів ЦЗ.

 2. Пошук підходящих вакансій для безробітних.

 3. Нарахування грошової допомоги безробітним.

 4. Підбір фахівців для роботодавців.

 5. Моніторинг і прогнозування потипу на робітників певних професій.

 6. Оптимізаця прийняття управлінських рішень керівниками.


19) Метою ЄІАС є:

 1. Реалізація державної політики зайнятості населення, соціальна підтримка тимчасово незайнятих громадян.

 2. Інформаційна та організаційна підтримка ЄТОНН.

 3. Вивільнення персоналу від рутинної роботи.

 4. Подолання структурного безробіття.

 5. Автоматизоване прогнозування процесів на ринку праці.

 6. Забезпечення моніторингу зайнятості населення.

 7. Створення єдиного інформаційного простору.


20) Підтримку яких функції дозволяє здійснювати ЄІАС?

 1. Організація прийому осіб, що звернулись за послугами до СЗ.

 2. Пошук підходящої роботи.

 3. Організація професійної підготовки та перепідготовки.

 4. Оцінка ефективності програм професійного навчання безробітних.

 5. Нарахування та організація виплат усіх видів допомоги.

 6. Надання консультаційних та профорієнтаційних послуг.

 7. Робота з роботодавцями та підбір кадрів на їх замовлення.

 8. Організація картотеки.

 9. Реєстрація платників та контроль надходжень до фонду.

 10. Формування статистичних та аналітичних звітів.


21) За якими напрямками ЄІАС забезпечує підтримку прийняття управлінських рішень на базовому рівні?

 1. Організація роботи ЦЗ.

 2. Контроль надходжень до Фонду.

 3. Відстеження поточного навантаження фахівців ЦЗ та надання послуг.

 4. Аналіз наданих послуг клієнтам за будь-який період.

 5. Аналіз стану спільної роботи з органами місцевого самоврядування.


22) Вкажіть на реалізацію яких завдань спрямована ЄІАС

 1. Оптимізація адміністрування.

 2. Інтегрованість з іншими системами та мережами.

 3. Забезпечення моніторингу діяльності ЦЗ.

 4. Автоматизація надання послуг клієнтам.

 5. Створення єдиного інформаційного простору в межах служби зайнятості України.

 6. Допомога старшокласникам у виборі професії.^

23) Для підтримки яких процесів та операцій призначена підсистема “Організація громадських робіт”?


 1. Створення проекту договору на громадські роботи.

 2. Друк та підписання договору на громадські роботи.

 3. Створення додаткової угоди для договору на громадські роботи.

 4. Реєстрація інформації про виконання громадських робіт.

 5. Реєстрація витрат ЦЗ на організацію громадських робіт.

 6. Перегляд даних про витрати ФЗДССВБ на виплату особам заробітної плати за участь у громадських роботах.

 7. Аналіз структури учасників.^

24) Для підтримки яких процесів та операцій призначена підсистема “Працевлаштування”?


 1. Працевлаштування на постійне місце роботи.

 2. Працевлаштування на дотаційні місця.

 3. Працевлаштування на громадські роботи.

 4. Працевлаштування на сезонні роботи.

 5. Працевлаштування на престижні робочі місця.

 6. Працевлаштування на роботу за кордоном.

 7. Працевлаштування після закінчення професійного навчання.  1   2   3   4   5   6Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы