Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підгтовки кадрів державної служби зайнятості україни модуль фв 3 законодавчі норми призначення допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян
Скачать 285.29 Kb.
НазваниеМіністерство праці та соціальної політики україни інститут підгтовки кадрів державної служби зайнятості україни модуль фв 3 законодавчі норми призначення допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян
Дата11.11.2012
Размер285.29 Kb.
ТипЗакон


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Модуль ФВ-3.3


ЗАКОНОДАВЧІ НОРМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН.

(ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯБЕЗРОБІТНИХ)


Навчально-методична розробка теми


Київ 2010

Схвалено на засіданні кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (протокол № __ від __ грудня 2010 р.).


Тема ФВ-3.3 “Законодавчі норми призначення допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян. (Правові гарантії соціального захисту та матеріального забезпечення безробітних)” навчально-тематичного плану підвищення кваліфікації всіх категорій працівників центрів зайнятості: Науково-методична розробка/ Розроб. Н.О. Серьогіна - К.: ІПК ДСЗУ.– 2010.- 27 с.


Матеріали науково-методичної розробки призначаються для слухачів центру підвищення кваліфікації всіх категорій працівників центрів зайнятості. Крім того матеріали науково-методичної розробки можуть бути рекомендовані слухачам ІПК ДСЗУ для самостійного вивчення теми “Законодавчі норми призначення допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян. (Правові гарантії соціального захисту та матеріального забезпечення безробітних)”.


© Н.О.Серьогіна, 2010

© Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості

України (ІПК ДСЗУ), 2009

ЗМІСТ


  1. Зміст та навчальні елементи теми ………………………………...…….. 4

  2. Мета та завдання вивчення теми ……………………………….……….. 4

  3. Список рекомендованої літератури …………………………….………. 5

  4. Перелік контрольних питань………………………………………….…. 8

  5. Тестові завдання для перевірки знань………………………………..…..8

  6. Конспект лекції “ Законодавчі норми призначення допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян. (Правові гарантії соціального захисту та матеріального забезпечення безробітних)”………………………………………………………14

^ Зміст та навчальні елементи теми

Призначення, відкладення, припинення виплати допомоги по безробіттю та скорочення її тривалості. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, понад розміри та тривалість. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності. Порядок повернення коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності. Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного. Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні. Техніка розслідування страхових випадків.


^ Мета та завдання вивчення теми

підвищення загального рівня правової культури державних службовців;

вивчення та засвоєння слухачами основних законодавчих норм призначення допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян в Україні.

У процесі вивчення теми модуля розглядаються такі завдання:

- дослідження сутності правових гарантій соціального захисту та матеріального забезпечення безробітних;

- окреслення механізму державного регулювання соціального страхування, його позитивні моменти та наслідки;

- висвітлення принципів й умов здійснення призначення, припинення та відкладення допомоги по безробіттю, а також характеристика соціальних виплат та послуг, що надаються за рахунок коштів фонду;

- на основі теоретичних знань вирішувати практичні завдання та ситуації соціального страхування на випадок безробіття.


^ Список рекомендованих джерел:

1. Закон України „Про загальнообов\'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 року N 1533-III

^ 2. ГІРНИЧИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ

3. Закон України „Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв\'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей”

4. Закон України „Про поховання та похоронну справу”

5. Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 20.11.2000 N 308

6. Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 20.11.2000 N 309

7. Порядок проведення органами державної служби зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов\'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття списання непогашених боргів зі сплати страхових внесків на загальнообов\'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття після ліквідації платника страхових внесків ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов\'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 22.10.2002 N 146

8. Порядок розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов\'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2006 р. N 357

9. Порядок відшкодування витрат, пов\'язаних з виплатою допомоги по безробіттю, у тому числі одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, понад розміри та тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов\'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", працівникам, які вивільняються з роботи у зв\'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС (Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1645 від 13.12.2004) затверджено Постановою Кабінету Міністрів „Про забезпечення додаткових державних гарантій працівникам, які вивільняються з роботи у зв\'язку з достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС від 21 серпня 2001 р. N 1090”

10. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 20.11.2000 N 307

11. Порядок повернення у 2006 році коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 511
^ Перелік контрольних питань

 1. Права громадян на зайнятість, професійну консультацію, підготовку,
  перепідготовку, одержання інформації та соціальний захист у сфері
  зайнятості.

 2. Категорії громадян, які належать до незайнятого населення.

 3. Вимоги законодавства України щодо визначення підходящої роботи.

 4. Реєстрація та ведення обліку громадян, які шукають роботу державною службою зайнятості.

 5. Реєстрація безробітних державною службою зайнятості.

 6. Підбір підходящої роботи безробітним громадянам.

 7. Умови надання статусу безробітного незайнятим громадянам.

 8. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та його
  види.

 9. Зміст та види соціальних послуг у сфері зайнятості.

 10. Зняття з обліку громадян зареєстрованих державною службою зайнятості як таких, що шукають роботу та безробітних.

 11. Обчислення страхового стажу.

 12. Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам.

 13. Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю
  незастрахованим особам.

 14. Порядок виплати допомоги по безробіттю.

 15. Умови та порядок виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницькою діяльністю.

 16. Умови виплати матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

 17. Відкладення, скорочення та припинення виплати допомоги по безробіттю.

 18. Матеріальна допомога по безробіттю та одноразова матеріальна допомога, їх особливості.

 19. Фінансування виплат допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, матеріальної допомоги по безробіттю та одноразової допомоги.


^ Тестові завдання для перевірки знань


№ 1.

Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають:

А. Військовослужбовці Збройних Сил України

Б. Громадяни України, які працюють за межами України

В. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно

Г. Іноземці.


№ 2.

Видами забезпечення згідно з Законом України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”є:

А. Допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

Б. Допомога на лікування;

В. Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

Г. Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.


№ 3.

Особам, які шукають роботу вперше, та іншим незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, допомога по безробіттю встановлюється у розмірі:

А. Прожиткового мінімуму, встановленого законом;

Б. Згідно розрахунку (ст.23);

В. Не виплачується.


№ 4.

Виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі:

А. Вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва;

Б. Проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості;

В. Набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування;

Г. Отримання спадщини.


№ 5.

Працівникам гірничого підприємства у зв'язку з припиненням діяльності цього підприємства виплата допомоги по безробіттю призначається:

А. У розмірі 50 відсотків середньомісячного заробітку за рахунок коштів, передбачених на ліквідацію або консервацію гірничого підприємства.

Б. У розмірі 50 відсотків середньомісячного заробітку за рахунок коштів фонду.

В. У розмірі 70 відсотків середньомісячного заробітку за рахунок коштів, передбачених на ліквідацію або консервацію гірничого підприємства.

Г. У розмірі 70 відсотків середньомісячного заробітку за рахунок коштів фонду.

№ 6.

Військовослужбовцям, зареєстрованим в установленному порядку у державній службі зайнятості здійснюється виплата допомоги по безробіттю:

А. За рахунок коштів та в порядку, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", без урахування передбаченого цим Законом обмеження.

Б. За рахунок коштів та в порядку, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", з урахуванням передбаченого цим Законом обмеження.

В. В розмірі посадового окладу та окладу за військове звання.

Г. В розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.

№ 7.

Пацівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, гарантується право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі:

А. Б. 100 відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи (обчисленої за рік) протягом 120 календарних днів, 75 відсотків - протягом 30 наступних календарних днів і 50 відсотків – протягом 390 наступних календарних днів за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу протягом одного місяця після звільнення.

Б. 100 відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи (обчисленої за рік) протягом 120 календарних днів, 75 відсотків - протягом 30 наступних календарних днів і 50 відсотків – протягом 390 наступних календарних днів за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу протягом чотирнадцяти календарних днів після звільнення.

В. Перші 90 календарних днів - 100 відсотків; протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків; у подальшому - 70 відсотків.

Г. В розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.


№ 8.

До страхового стажу включаються:

А. Період роботи за трудовим договором (контрактом), у тому числі час проходження альтернативної (невійськової) служби;

Б. Період участі безробітного в оплачуваних громадських роботах (для наступних страхових випадків);

В. Строк проходження військової служби, крім строкової, у Збройних Силах України, Прикордонних військах України, внутрішніх військах, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, Службі безпеки України, органах внутрішніх справ України.

Г. Періоди одержання допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки, матеріальної допомоги по безробіттю відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та матеріального забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".


№9

Підставою для розгляду комісією питання про повернення коштів, отриманих як одноразова допомога по безробіттю є:

А. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця протягом шести календарних місяців з дня отримання коштів;

Б. Неподання юридичною особою та фізичною особою-підприємцем до органу державної податкової служби передбаченої законодавством звітності;

В. Несплата протягом шести календарних місяців з дня отримання коштів єдиного (фіксованого) податку;

Г. Неведення обліку діяльності в книзі обліку доходів та витрат.


№ 10.

У разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, допомога на поховання виплачується:

А. Будь-якій особі, що подала заяву у розмірі середньомісячної виплати допомоги по безробіттю.

Б. Особам, які здійснили поховання, у розмірі, установленому законодавством.

В. Комунальному підприємству,яке проводило поховання.


Лекція: Законодавчі норми призначення допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян. (Правові гарантії соціального захисту та матеріального забезпечення безробітних)

Соціальні послуги державною службою зайнятості надаються громадянам відповідно до законодавства про зайнятість та соціальний захист населення від безробіття та Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. №219 (зі змінами). Механізм надання соціальних послуг сприяє посиленню державного регулювання у сфері зайнятості населення, підвищенню захищеності населення від безробіття, відповідальності осіб, які шукають роботу, та безробітних щодо сприяння своїй зайнятості.

Відповідно до ч.1 ст.6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають застраховані особи. Як зазначено в ч. 2 ст.4 зазначеного Закону особа набуває статусу застрахованої особи з дня укладання трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, з цього дня починається сплата страхових внесків. Сплата страхових внесків припиняється з дня розірвання трудового договору (контракту) або закінчення строку дії цивільно-правового договору. Втім, ч. 2 ст. 6 Закону передбачає право на забезпечення та соціальні послуги за цим Законом для незастрахованих осіб, які вперше шукають роботу, інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

При умові сплати страховику страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, право на забезпечення за цим Законом мають громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають. За цих же умов мають право на забезпечення особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.


Працюючі пенсіонери у разі звернення до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні мають право на соціальні послуги щодо пошуку підходящої роботи, перенавчання та підвищення кваліфікації, а також на інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Відповідно до ст. 46 Гірничого закону України якщо протягом року відповідний орган державної служби зайнятості не може забезпечити працевлаштування зазначених осіб відповідно до частин третьої та четвертої цієї статті, за рішенням місцевого органу виконавчої влади виплата допомоги по безробіттю у розмірі 50 відсотків середньомісячного заробітку продовжується на період до їх працевлаштування. Загальний строк виплати цієї допомоги не може перевищувати двох років. Виплати провадяться за рахунок коштів, передбачених на ліквідацію або консервацію гірничого підприємства, згідно з поданим власнику гірничого підприємства відповідним органом державної служби зайнятості розрахунком потреби у додаткових коштах на виплату допомоги по безробіттю, залучених правонаступником для цих цілей.

Як передбачено ст. 23 Закону застраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, мають право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу.

Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна.

Поважними причинами є:

 • навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;

 • строкова військова служба;

 • здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 18 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду;

 • інші поважні причини, передбачені законодавством України.

Якщо особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів, а також особи, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, та застраховані особи, звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, мають право на допомогу по безробіттю без урахування страхового стажу.
^

Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.

^

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.


Стаття 23 Закону передбачає, що застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 22 цього Закону, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної

відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:

до 2 років - 50 відсотків;

від 2 до 6 років - 55 відсотків;

від 6 до 10 років - 60 відсотків;

понад 10 років - 70 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів - 100 відсотків;

протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;

у подальшому - 70 відсотків.

Допомога по безробіттю особам, зазначеним у частині другій статті 22 цього Закону, визначається у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Допомога по безробіттю інвалідам із числа осіб, зазначених у частині другій статті 22, не призначається.

Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня.

У середньомісячну заробітну плату (доход) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць, і нижчою за прожитковий мінімум, встановлений законом.

Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погодженням з правлінням Фонду.

Відповідно до ст.12 ЗаконуУкраїни «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» застрахованим особам, зазначеним у частинах першій і другій статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", - працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, гарантується право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи (обчисленої за рік) протягом 120 календарних днів, 75 відсотків - протягом 30 наступних календарних днів і 50 відсотків – протягом 390 наступних календарних днів за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу протягом чотирнадцяти календарних днів після звільнення.

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації надається в розмірі допомоги по безробіттю на початок навчання і не підлягає зменшенню. Тривалість виплати цієї допомоги зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може її перевищувати. Виплата допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", здійснюється відповідно до порядку, передбаченого законодавством для надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, та за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.

Згідно з п.2.7 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, без урахування страхового стажу в розмірі, встановленому законодавством, визначається допомога по безробіттю для таких категорій безробітних:

осіб, звільнених з останнього місця роботи з підстав, передбачених ст.37 (припинення трудового договору з працівником, направленим за постановою суду на примусове лікування); пунктами 3 (систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення), 4 (прогул, у тому числі відсутність на роботі більш як три години впродовж робочого дня без поважних причин), 7 (поява на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп'яніння), 8 (учинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу) ст.40; статтями 41 (додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов) і 45 (розірвання трудового договору з керівником на вимогу профспілкового органу) КЗпП України; звільнених зі служби військовослужбовців (зазначених п.2.1 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 20.11.2000 р. №307, із змінами та доповненнями) з підстав, передбачених пунктом "в" (у зв'язку із засудженням до позбавлення волі чи обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання) ч.З; пунктами "е" (через службову невідповідність), "є" (у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права обіймати певні посади), "ж" (у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку), "и" (у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем) ч.б; пунктами "е" (через службову невідповідність), "є" (у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права обіймати певні посади), "ж" (у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку) ч.7 ст.26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (виплата їм допомоги по безробіттю починається з 91 календарного дня);

^

осіб, які впродовж 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менш як 26 календарних тижнів;

осіб, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше як шість місяців) перерви;

осіб, які брали участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах та впродовж 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали або провадили підприємницьку діяльність і сплачували страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття менш як 26 тижнів;

категорій осіб, зазначених п.2.5 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, які працювали або провадили підприємницьку діяльність і не сплачували страхових внесків до Фонду, але мали раніше набутий трудовий стаж, що прирівнюється до страхового, або страховий стаж.

Виплата допомоги по безробіттю відкладається на строк, що дорівнює періоду, впродовж якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна допомога або інші виплати в разі звільнення з підприємств, установ, організацій або після закінчення строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.

Особам, яким вихідну допомогу або інші компенсаційні виплати було виплачено одноразово, виплата допомоги по безробіттю відкладається не більш ніж на один місяць, а в разі їх виплат щомісяця — до закінчення періоду їхньої виплати.

Ці виплати проводяться на підставі довідок про середню заробітну плату (дохід) або середнє грошове забезпечення для розрахунку виплат на випадок безробіття, форми яких передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням" (із змінами та доповненнями).

Допомога по безробіттю особам, які упродовж 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали або провадили підприємницьку діяльність не менш як 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, визначається та виплачується згідно з п.1 ст.23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та п.2.5 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності. До цих осіб належать: громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно живуть в Україні, які працювали за межами України й не були застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебували, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; особи, які забезпечували себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичні особи, які були суб'єктами підприємницької діяльності, а також члени особистих селянських господарств, які провадять (провадили) діяльність відповідно до Закону України "Про особисте селянське господарство".

Виплата допомоги по безробіттю військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або з організаційними заходами відкладається на строк виплати грошової допомоги, але не більш ніж на один місяць, з в разі проведення таких виплат щомісяця — до закінчення періоду їхньої виплати.

Утратою роботи із залежних від застрахованих осіб обставин уважається звільнення застрахованих осіб з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин; з підстав, передбачених ст.37 (припинення трудового договору з працівником, направленим за постановою суду на примусове лікування); пунктами 3 (систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення), 4 (прогул, у тому числі відсутність на роботі більш як три години впродовж робочого дня без поважних причин), 7 (поява на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп'яніння), 8 (учинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу) ст.40; статтями 41 (додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов) і 45 (розірвання трудового договору з керівником на вимогу профспілкового органу) КЗпП України, а також військовослужбовців (зазначених п.2.1 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 20.11.2000 р. №307, із змінами та доповненнями), звільнених зі служби з підстав, передбачених пунктом "в" (у зв'язку із засудженням до позбавлення волі чи обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання) ч.З; пунктами "е" (через службову невідповідність), "є" (у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права обіймати певні посади), "ж" (у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку), "и" (у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем) ч.б; пунктами "е" (через службову невідповідність), "є" (у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права обіймати певні посади), "ж" (у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку) ч.7 ст.26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Допомога по безробіттю особам, яким вона припинялась у зв'язку з працевлаштуванням, виконанням робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами, провадженням підприємницької або іншої діяльності, пов'язаної з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в межах, двох років, упродовж яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно. Призначена допомога по безробіттю виплачується в межах цього дворічного періоду.

Розмір допомоги по безробіттю особам, які виконували роботи (послуги) за цивільно-правовими угодами, провадили підприємницьку або іншу діяльність, пов'язану з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, а також членам особистих селянських господарств, які провадили діяльність відповідно до Закону України "Про особисте селянське господарство", залежить від їхньої участі в страхуванні на випадок безробіття (на добровільних засадах) під час цієї діяльності. Якщо особа брала участь у страхуванні в цей період та сплачувала страхові внески не менш як 26 календарних тижнів упродовж року перед настанням безробіття, то розмір допомоги по безробіттю визначається залежно від її середнього доходу та загального страхового стажу.

Якщо особа не брала участі в страхуванні в цей період або сплачувала страхові внески менш як 26 календарних тижнів упродовж року перед настанням безробіття, то допомога по безробіттю їй призначається в мінімальному розмірі.

Право на допомогу по безробіттю також мають члени особистого селянського господарства, які одночасно з веденням цього господарства працювали на умовах найму чи провадили діяльність, визначену ч.3 ст.1 Закону України "Про зайнятість населення", не менш як 26 календарних тижнів, мають право на реєстрацію в державній службі зайнятості як шукачі роботи та безробітні, оскільки ведення особистого селянського господарства для них не є основною роботою. Якщо до державної служби зайнятості звернулися особи, члени особистого селянського господарства, які впродовж 12 місяців, що передували дню звернення до центру зайнятості, провадили діяльність, визначену ч.З ст.1 Закону України "Про зайнятість населення" (навчалися з відривом від виробництва, провадили підприємницьку діяльність, проходили службу тощо) не менш як 26 тижнів, то вони не повинні подавати довідку про вихід з особистого селянського господарства або про припинення його ведення, оскільки для них робота в цьому господарстві не є основною.

Якщо виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв'язку з відмовою від послуг державної служби зайнятості без поважних причин, набранням законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування, то згідно з п.6.12.1 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 20.11.2000 р. №307 (із змінами та доповненнями), безробітному, якому виплата допомоги по безробіттю припинялась у зв'язку з відмовою від послуг державної служби зайнятості без поважних причин, відмовою від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, в тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності), відмовою від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, набранням законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування, в разі повторного звернення до державної служби зайнятості в межах двох років виплачується залишок допомоги по безробіттю за умови збереження права на її одержання.

Якщо під час одержання допомоги по безробіттю безробітний своєчасно не подав відомості про обставини, що впливають на умови її виплати, в тому числі встановлені під час розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення, з безробітного стягується сума виплаченої допомоги по безробіттю з моменту виникнення цих обставин.

^

Якщо безробітний відмовився добровільно повернути зазначені кошти, то питання щодо їхнього повернення вирішується в судовому порядку.

Якщо виявлено, що громадяни одержували допомогу по безробіттю обманним шляхом, виплата припиняється з дня виявлення факту обману. Ці громадяни відповідно до п.20 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. №219 (із змінами та доповненнями), знімаються з обліку.

Такі громадяни можуть звернутися за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості тільки після закінчення шести місяців з дати виявлення факту подання недостовірних даних за умови, що вони повернули кошти, одержані обманним шляхом.

Виплата допомоги по безробіттю військовослужбовцям, зазначеним п.2.1 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 20.11.2000 р. №307 (із змінами та доповненнями), в разі звільнення їх зі служби за власним бажанням скорочується з 13 січня 2009 р. на 90 календарних днів.


Згідно з п.2 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007р. №219 (із змінами та доповненнями), якщо після припинення трудових відносин особа виконувала роботу (надавала послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, останнім місцем роботи вважається робота, дані про яку внесено до трудової книжки. Оскільки особа впродовж 12 місяців, що передували початку безробіття, за наймом не працювала, вона подавати довідку про середню заробітну плату з останнього місця роботи, де вона працювала як найманий працівник. Якщо особа впродовж 12 місяців, що передували початку безробіття, виконувала роботи (надавала послуги) лише за цивільно-правовими договорами не менш як 26 календарних тижнів та сплачувала страхові внески до Фонду, то для виплати допомоги по безробіттю вона повинна подати до центру зайнятості довідки про дохід та копії цивільно-правових договорів.

Відповідно до пункту 2.4 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінпраці від 20.11.2000 р. № 307 (зі змінами), особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін, виплата допомоги по безробіттю починається з дня її призначення у розмірі 100 відсотків до визначеного розміру. У зв’язку з цим таким особам, згідно з пунктом 1 частини п’ятої статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на 90 календарних днів, починаючи з 271 календарного дня, а особам передпенсійного віку – з 631календарного дня.

У разі якщо такі особи протягом двох років мають право на виплату допомоги по безробіттю 360 чи 720 (особи передпенсійного віку) або менше календарних днів, то виплата допомоги по безробіттю їм скорочується з 271 або 631 календарного дня на 90 календарних днів чи на кількість днів, що залишилася до закінчення періоду загальної тривалості виплати, або не скорочується взагалі при умові, що до закінчення загального терміну виплати допомоги по безробіттю залишилося 270 чи 630 або менше календарних днів.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (в тому числі за межами України) або провадження іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю — на строк, не менший від кількості календарних днів тимчасової роботи. Тимчасовою вважається робота, на яку працівник прийнятий строком до двох або чотирьох місяців у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким на законних підставах зберігається його місце роботи;
^

порушення умов і строку реєстрації, перереєстрації як безробітного — на строк не менш ніж 30 календарних днів;

недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню відповідно до законів України "Про зайнятість населення" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", наданих безробітному в письмовій формі, — на строк не менш ніж 15 календарних днів;


припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості — на строк не менш ніж 60 календарних днів.

^ Навчальне видання


Серьогіна Наталія Олексіївна


«Законодавчі норми призначення допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян. (Правові гарантії соціального захисту та матеріального забезпечення безробітних)»


Навчально-методична розробка теми


Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір: Серьогіна Н.О.


Підписано до друку 02.11.2009 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,93

Тираж 20 прим. Зам. №


Свідоцтво про внесення суб’єкт видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК № 1805 від 25.05.2004.


Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.

Тел./факс (044) 536-14-85
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы