Анализ       Справочники       Сценарии       Рефераты       Курсовые работы       Авторефераты       Программы       Методички       Документы     опубликовать

Тема уроку : Ускладнені сполучникові складні речення
Скачать 213.81 Kb.
НазваниеТема уроку : Ускладнені сполучникові складні речення
Дата01.01.2013
Размер213.81 Kb.
ТипДокументы

Ставівська ЗОШ І – ІІІ ст.

(система уроків української мови в 9 класі)


Вчитель української мови і літератури

Ігнатович Л.В.


Стави 2008

Тема уроку :


Ускладнені сполучникові складні речення


Мета уроку : Поглибити знання про синтаксис складного речення;

формувати вміння розмежовувати різні види ускладне-

них сполучникових складних речень; удосконалювати

вміння самостійної пізнавальної діяльності; вихову-

вати інтерес до мови.

Тип уроку : застосування знань, формування вмінь і навичок.


Обладнання : дидактичний матеріал, символічна наочність, картки-

інформатори, зорові і слухові опори, картки для

індивідуалізованих групових та індивідуальних

самостійних робіт.


Складні ускладнені речення

виникли на високому рівні

розвитку мислення й мови.

К. Шульжук


Х І Д У Р О К У


1. Мотивація навчання


^ 1)Аудіо запис уривку з «Поученія» Володимира Мономаха.


Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь.

Добро своєю рукою сіючи, не лінуйтеся ні на що хороше, і хай не застане вас сонце в постелі.


2)Бесіда.

 • Яка основна думка висловлювання ?

 • -Якими реченнями Володимир Мономах висловлює свої міркування?

 • Які висновки можна зробити ?

( з давніх-давен у нашій мові використовуються складні речення )


3)Слово вчителя.

Отже, можна зробити висновок, що сполучникові ускладнені речення виникли давним-давно. Уже в давньоруській мові, з якої пізніше відпаростились російська, українська, білоруська, вживалися всі типи складних речень. Однак не слід думати, що з розвитком суспільних відношень, еволюцією культурного й духовного життя структура речень усе більше ускладнювалася. Разом з деяким ускладненням будови речення відбувається і його ущільнення за рахунок передачі того самого змісту декількома реченнями.

Шановні старшокласники ! сьогодні на уроці ми осмислимо новий різновид складних речень. Я сподіваюся на вашу активність і вірю, що зміст роботи, методи, які ми сьогодні використаємо на уроці, форми роботи сприятимуть зацікавленості і формуванню пізнавальної самостійності. То ж візьмемо другим епіграфом до нашого уроку слова Василя Симоненка:

Воскресайте, кам’яні душі,

Розчиняйте серце і чоло,

Щоб не сказали про вас грядущі,

- Їх на світі не було

Тільки ваша активна самостійна робота забезпечить міцність, глибину й гнучкість знань, сформує ваше вміння виконувати завдання – від найпростіших до найскладніших. Ви будете самі себе вести стежками знань, спираючись на особисті досягнення, вміння, переконання і таким чином формуватимете свій життєвий досвід.

Отже, тема нашого уроку : «Ускладнені сполучникові речення».Мета – поглибити знання про синтаксис складного речення, формувати вміння розмежовувати різні види ускладнених речень, удосконалювати навички грамотного письма, вміння висловлюватись, розвивати мовлення, творчу фантазію, розширяти кругозір. Працювати будемо в групах, організація навчання в яких побудована на співпраці з чітко розподіленими ролями.


2. Систематизація знань з синтаксису


1.Завдання.


Осмисліть зміст картки-інформатора, зробити висновки.


Особливості групової роботи

1.Виховує толерантність у ставленні одне до одного.

2.Сприяє формуванню відповідальності за прийняте рішення.

3.Розвиває партнерські стосунки.

4.Сприяє розвитку самостійності.

5.Розширює межі міжособистісного спілкування.

6.Забезпечує формуванню вмінь самоаналізу, самооцінки.
2. Слово вчителя.

Наша подальша робота буде проводитись в три етапи.

^ Перший етап.

Всі учні використовують один текст і виконують одне завдання.

Другий етап.

Всі учні, використовуючи один текст, виконують різні завдання.

^ Третій етап.

Учні працюють з різними текстами й виконують різні завдання.

(Групи формує вчитель, до кожної групи залучаються школярі з різним рівнем навчальних можливостей. Група об’єднує п’ять - сім учнів. Кожна група обирає лідера, який і буде презентувати групу. Для кожного етапу визначається новий лідер .)


3. Етап перший.

^ 1)Прочитайте вірш М.Рильського. Визначте тему, основну думку поезії. Назвіть складні речення. Визначте тип і вид складних речень. Класифікуйте складні речення за схемою:

Вид речення; зв’язки між частинами складного речення;чим ускладнене речення

Слава пісням


Я знову їхав по Вкраїні

По тих дорогах польових,

Де вздовж цвітуть сокирки сині,

Пливе гречок пахучих сніг,

Шепочуть вівса сизо стеблі

І верби хиляться до греблі.

Не тільки жайворонки нас,

Мене й товаришів, вітали,

Але й гречки в той самий час

Рожевим гомоном співали.


^ 2)Проблемні запитання :


А)Що свідчить про зв'язок складних ускладнених речень з простими і складними ?


Б)Чи однакову функцію в реченнях відіграють однорідні члени й підрядні частини ?


3)Підсумок.

Про зв'язок складних ускладнених речень з простими чи складними реченнями мінімальної будови свідчать випадки, коли однакову функцію виконують однорідні члени й підрядні частини.

4. Етап другий.

1)Завдання групі 1

Перебудуйте складнопідрядне речення(перша строфа) у прості речення.


Завдання групі 2.

Перебудуйте складнопідрядне речення (третя строфа ) у прості речення.


Завдання групі 3.

Проаналізуйте речення (четверта строфа), виявіть наявні різновиди підрядного зв’язку.


Завдання групі 4.

Схарактеризуйте другу строфу, виявивши зв’язки між частинами речень.


^ 2)Виступи лідерів груп.


Після виступів лідерів школярі інших груп задають питання, якщо в цьому є необхідність. Лідери груп відповідають на запитання. За умов, коли лідер не в змозі відповісти сам на поставлене питання, він радиться з групою.


^ 3)Колективна форма роботи – заповнення схеми «Особливості складних ускладнених речень».


Скільки може бути частин у складному реченні

Яка кількість сполучників можлива в їхньому складіЯкі різновиди підрядного зв’язку характерні для ускладнених речень

Підказка : перша колонка – орієнтир на першу строфу, друга колонка – орієнтир на третю строфу, третя колонка – орієнтир на першу і третю строфу.

5. Етап третій.

1) Оберіть самостійно текст для дослідження з тих, що роздані дітям на окремих картках. Зразки подаємо нижче

Текст 1

Отак пишу у дидактичнім стилі,

Повчаючи німих рабів Христа,

Та кровю запікаються вуста

І руки опускаються безсилі,

Бо де ж черпати нам Іового терпіння,

Аби, всю правду випивши сповна,

Засягти не прокляття, а прозріння.

В.Шовкошитний


Текст 2

Страшні слова, коли вони мовчать,

Коли вони зненацька причаїлись,

Коли не знаєш з чого їх почать,

Бо всі слова були уже чиїмись,

Хтось ними плакав, мучився, болів,

Із них почав і ними ж завершив.

Людей мільярди, і мільярди слів,

А ти їх маєш вимовити вперше!

Л.Костенко

Текст 3

Коли засне, немов дитя шалене,

Глибоке місто неспокійним сном,

Вона приходить здалеку до мене

І шелестить до мене під вікном,

Щоб повертався я на Україну…

Бо йдуть літа буремною ходою,

Різнити важко пустоцвіт од цвіту…

І той Любов’ю повниться до світу,

Хто рідну землю має між собою…

М.Вінграновський

2) Визначити у текстах ускладнені складні речення; охарактеризуйте ознаки складного ускладненого речення; підготуйте монолог «Розділові знаки у складному ускладненому реченні».

3) Намалюйте схеми досліджуваних речень.

4) Підготувати виступ лідера з міні-доповіддю на тему: «Структура складних ускладнених речень». Зіставте свої міркування з матеріалами картки – інформатора :


Картка - інформатор


1. Усі типи речень (речення з однорідною, неоднорідною підрядністю, послідовною підрядністю та їхніми комбінаціями ) мають кілька варіантів, тобто можуть складатися з трьох, чотирьох і більше речень.

2. Структура СУР – багатомірна :

А) Складне речення з сурядністю і підрядністю;

Б) Конструкції з послідовною підрядністю, в яких підрядний зв'язок виявляється і на першому, й на другому рівнях членування;

В) Складнопідрядне з однорідною підрядністю.


3.Оцінювання й самооцінювання знань


1. Теоретичний блок


Доповніть думку.

Складні ускладнені речення – це…

Такі речення включають у себе ознаки складного речення, однак…

Важливими ознаками СУР є…


2. Практичний блок


^ 1.Розставте в реченнях розділові знаки, прокоментуйте їх. Визначте ознаки речень.

Ті що залишились на «Оріоні»добре усвідомлювали кого вони втрачають і не один із них почував що разом із Ягничем він мовби втрачав частку й самого себе. (О.Гончар )

Тепер вони не бачили нічого тільки дула гвинтівок тих хто йшли позаду та біле безхмарне небо в якому повільно тягла до лісу вервечка чапель та сиві воволоті очеретів (Ю.Мушкетик ).

І кожен з нас те знав що слави нам не буде ні памяті в людей за сей кривавий труд що аж тоді підуть по сій дорозі люди як ми пробєм її та вирівняєм всюди як наші кості тут під нею зогниють (І.Франко ).


^ 2. Складіть речення за схемами :

1./вказ.сл., (де…), (де…)…/,а / /.

2./ /, бо ( ),бо ( ), бо ( ).

3./ /, (що…), (у якій…), (що…).

4./ /, ( ), ( ), ( ),

5./…( ), ( )…/.

^ 3. Прочитайте вірш. Виявіть у складному ускладненому реченні ознаки простих і складних речень. Заповніть схему.Ознаки простих реченьОзнаки складних речень

За морем холодним, в далекій чужині,

Де сонця ніколи не видно з тайги,

Де недрі, болота лихі тапустині,

Та скали кремінні,та вічні сніги…

Де тьма та неволя одвіку й довіку,

Де, стогону опріч, нічого не чуть,

Де гине надія, де муки без ліку,

Де сльози невільницькі тільки течуть…

П.Грабовський


4. Підбиття підсумків уроку та мотивація оцінок.


^ Слово вчителя

Сьогодні ми вивчили новий тип складних речень. Самостійна пізнавальна діяльність допомогла вам набути осмислені знання, забезпечила формування різноманітних умінь. Думаю, що ті знання й уміння ви будете широко використовувати як в усному, так і писемному мовленні. Дякую вам за активну пізнавальну діяльність.


5. Домашнє завдання


Складіть і запишіть діалогічні єднання на тему: «Стилістичні функції складних ускладнених речень». Запитання ---------повідомлення.

Повідомлення------запитання.


Тема уроку :


Безсполучникове складне речення


Мета уроку : поглибити знання учнів про різні типи складних речень, зокрема про безсполучникове складне, удосконалювати

вміння визначати структуру складного речення,

правильно розставляти розділові знаки, розвивати

зв’язне мовлення учнів.


Тип уроку : урок вивчення нового матеріалу.


Обладнання : опорна таблиця «Складне речення», роздатковий

дидактичний матеріал, виставка книжок з народознавства,

художні твори про природу.


Х І Д У Р О К У


^ 1. Оголошення теми та мети уроку.


2. Перевірка домашнього завдання

(Фронтальне усне опитування )


 • Яке речення називається складним ? (У якому дві або більше граматичних основ ).
 • На які види поділяються складні речення і за якими критеріями?
 • Які речення називаються складносурядними? (Частини яких рівноправні за змістом і граматично та поєднуються сурядними сполучниками.)
 • Якими сполучниками пов’язані між собою частини складносурядних речень ? (Єднальні, протиставні, розділові ).


- Які речення називаються складнопідрядними ? ( Нерівноправні за змістом і граматично та з’єднані підрядними сполучниками).


- Які є різновиди складнопідрядних речень ? (Означальні, з’ясувальні, обставинні ).


- Які є різновиди з кількома підрядними ?(Послідовна підрядність, однорідна та неоднорідна підрядність ).


Слуховий диктант . Побудувати схеми складних речень.


1.За кленами сіріло джерело,

І небо йшло задумливо над світом.

М.Вінграновський


2. А літо йде полями і гаями,

І вітер віє, і цвіте блакить.

А.Малишко


3. І зорепади пишуть повість

Про літо перами жар-птиць,

І переможена зимовість

Конає в серці горілиць.

І.Муратов


^ Визначити головну частину речення та назвати тип підрядного

(завдання дається окремим групам учнів )


1. Я покажу вам сад.

Де на колінах яблуні спить вітер.

М.Вінграновський


Той господар в просторі безмежному,

Хто душею відрікає мене.

В.Симоненко


2. Спинюся я і довго буду слухать,

Як бродить літо по землі моїй.

Ліна Костенко

А коли зійшла денниця,

То прокинулася птиця.

Г.Сковорода


3. Там білим зерном опада роса

На листя й траву, на поля медвисті,

Де коники сюркочуть урочисті.

А.Малишко

Блакить мою душу обвіяла,

Душа моя сонця замріяла.

П.Тичина.


^ 3. Вивчення нового матеріалу


Побудувати складнопідрядні речення за поданими схемами. Встановити значення підрядних частин.


/…такий + іменник/, (сполучник що…).

/…іменник/,(сполучне слово де…).

(сполучне слово хто…) /той…/.

/…такий + прикметник/, (сполучник ніби…).

/…дієслово/, (сполучник що…).


^ На дошці записані речення :


Співає ліс захриплими басами,

Веде за повід стежечку худу.

Ліна Костенко


Подивися на рослину :

Кожну квітку і травину

Криє божая сльозинка –

Діамантова росинка.

Я. Щоголів


БЕСІДА. Мовне спостереження.


 • Який тип речень ми повторили ?

 • Чому таке речення називається сполучниковим ?

 • Прочитайте записані речення. Чим вони відрізняються від сполучникових ?

 • Як називається цей тип речень ?

 • А чому безсполучникові ?

 • Яке із запропонованих речень можна замінити складнопідрядним ? А яке складносурядним ?


Отже, робимо висновок :


Безсполучникове речення – це складне речення, частини якого з’єднуються в одне граматичне та смислове ціле не сполучниками і сполучними словами , а лише інтонацією. За характером смислових зв’язків між складовими частинами безсполучникові речення поділяються на дві основні групи :

а) з однорідними частинами, які не підпорядковані одна одній;

б) з неоднорідними частинами, одна з яких пояснює іншу.


Робота з підручником.


Самостійне опрацювання матеріалу в підручнику.


^ 4. Закріплення матеріалу

А) Запитання по темі :


 • Яке речення називається безсполучниковим ?

 • Які розділові знаки ставляться в безсполучниковому реченні ?


Б) Робота з підручником


Діти самостійно виконують вправу підручника 355, пізніше пояснюють вживання розділових знаків.


Підготовка до навчального диктанту.


 • Які народні свята пов’язані з літом, ви знаєте ?


Словникова робота: Трійця, Святий Дух, свято Івана Купала, День Петра і Павла, Маковій, Спас.


Диктант


(текст диктанту записаний на дошці раніше )


Перше літнє свято - Трійця. Тиждень перед Трійцею називається «зеленим», «клечальним», а три останні дні цього тижня вважаються Зеленими Святами.

У час Зелених Свят цвіте жито; за народним віруванням, прокидаються мерці, виходять з води русалки. Люди квітчають свої житла клечанням і встеляють пахучими травами; дівчата завивають вінки.

Зміст обряду на Зелений тиждень простий : зранку дівчата готують обрядові пироги та яєчню, плетуть вінки з полином. Потім ідуть до лісу, де частуються під березами або прямо посеред поля. Після цього розходяться парами завивати вінки на березах чи колоски.

На Зелені Свята водять»тополю». Це відгомін вшанування рослин як символів урожаю, здоров’я, краси : найвищу на зріст дівчину прикрашають хустками, намистом, квітами і водять селом.

Дівчина повинна кланятися усім зустрічним, бажати їм доброго здоров’я і врожаю; дівчата одержують подарунки.

(Ковальчук О. Українське народознавство.-К.,1998р.)


Завдання до диктанту:


пояснити розділові знаки у тексті; виписати безсполучникові складні речення, зробити синтаксичний розбір за такою схемою :

  1. визначити тип речення за метою висловлювання;

  2. сказати , з якою інтонацією вимовляється речення ;

  3. визначити будову складного речення за способом зв’язку між частинами;

  4. вказати значеннєві відношення між частинами складного безсполучникового речення ;

  5. побудувати схему зв’язків у складному реченні ;

  6. пояснити вживання розділових знаків (усно ).


^ 5. Підсумок уроку


  1. Яку мету ми ставили ? Чи досягли її ?

  2. Які речення називаються безсполучниковими ?

  3. Які види складних речень ви знаєте ?

  4. На які дві групи поділяються безсполучникові складні речення ?

  5. Які розділові знаки ставляться у безсполучникових реченнях ?

  6. Як ви вважаєте, в яких стилях широко вживаються безсполучникові складні речення ?


^ 6. Домашнє завдання

Написати невеликий твір «Зимові народні свята», використовуючи безсполучникові складні речення. При цьому діти мають уявити собі, що їм потрібно розповісти жителеві іншої країни про зимові народні свята українців.


Тема уроку :


Система розділових знаків у складному реченні з

різними видами зв’язку.

Мета уроку : поглибити знання учнів про розділові знаки; формувати

вміння й навички правильно інтонувати речення з

різною системою розділових знаків, правильно їх

використовувати; розвивати уміння аналізувати

текст, враховуючи розділові знаки; сприяти

формуванню уважного ставлення до рідної мови.


Тип уроку : дослідження.


Обладнання : опорна таблиця «Складне речення», плакат, картки,

підручник.


Х І Д У Р О К У


Не минайте ані титла,

Ніже тії коми…

Т.Шевченко


^ 1. Актуалізація опорних знань та вмінь


Прочитайте речення на картках, знайдіть речення з різними видами зв’язку, поясніть смислові зв’язки, вмотивуйте написання розділових знаків, прочитайте ці речення з різною інтонацією.


Внутрішній неспокій, загострене передчуття завжди були вирішальними в поведінці Сковороди в критичних ситуаціях…Почуття вдячності своєму внутрішньому голосу було таким величезним, що через 24роки після моровиці 1770року в місті над Дніпром філософ розповідав про неї своєму учневі з усіма подробицями душевного зворушення: «Перше відчуття, яке я зрозумів серцем моїм, була якась розкованість, свобода, бадьорість, здійснена мрія. Увівши в цю схильність духу всю свою волю і всі бажання, відчув я всередині себе надзвичайний рух, який ущерть переповнював мене силою незрозумілою. Миттю якийсь найсолодший потік наповнив душу мою – од нього вся середина моя вогнем спалахнула, і, здавалось, по жилах моїх полум’яна течія не спинялась у круговороті…» (За І.Драчем ).


^ 2. Мотивація навчальної діяльності


Слово вчителя :


Отже, як ми помітили, в реченнях з різними видами зв’язку велику роль відіграють розділові знаки. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роль розділових знаків у тексті ?

(діти висловлюють свої міркування про значення розділових знаків)


Роль розділових знаків величезна, хоча їх у мові й небагато. Це крапка, крапка з комою, кома, тире, знак оклику, знак питання, лапки, двокрапка. На мою думку, система розділових знаків постійно вдосконалюється. Бо, як із поданого тексту було помітно, у своєму сучасному вигляді вона гнучка й струнка, але все-таки не завжди передає найтонші мовні нюанси з максимальною точністю. А ці нюанси можна найбільше спостерігати в художніх творах, особливо в поезії. Тому вважаю за доцільне поговорити на даному уроці не про окремі розділові знаки, а про цілу їх систему. Можливо, тоді у вас буде точніше уявлення про авторський знак.


^ 3. Сприйняття і осмислення матеріалу


1) Слово вчителя:


Розділові знаки в реченні існують тільки в системі. Це можна відстежити у творах видатних поетів, прозаїків. Наприклад, один із друзів М.Вінграновського згадував ,що поет вживав тільки знаки оклику і запитання – виразність його поезії така, що крапки і коми відчувались самі собою.

А відомий Олесь Гончар називав крапку з комою манірною паузою, порівнював із залізом, яке не може увійти в серце так крижано, як крапка, коли її вчасно поставлено. Письменник порівнював розділові знаки з «нотами при читанні». «Розділові знаки – це як нотні знаки. Вони міцно тримають текст і не дають йому розсипатись.»


2) Робота з картками


Проаналізувати тексти на картках, в якому авторських знаків більше.


Картка 1


-Скоромохи йдуть! Побрішники! Баїшники!

На трикутному брукованому майдані, що широким краєм уперся аж у Стир, а гострим у Вїзну браму Любартового замку, зачинилася веремія. Ярмарковий ритм умить порушився : обвішані шовком та оксамитом литовські жидове, що з самого досвітку звихались у натовпі, перші прослизли до оборонного муру, ховаючись із своїм крамом за вірменськими ятками; львівські вірмени перестали провадити гендель – застеляли плахтами ляди з шафраном, перцем і заморськими винами; українні кметі, покинувши рибу, мед, віск, бігли, штовхаючись, щоб не прогаяти оказії, тільки тверські торгові люди, мовчазні й незворушні, стояли, ні й нічого не трапилося, із сороками з соболиними, бобровими й горностаєвими шкурками і зневажливо знизували плечима:

-Невідаль яка! Гусе-е-льники… (Р.Іваничук, «Черлене вино»).

Картка 2


А в татарському броді глухо бухикають весла : похилі, неначе давнина, діди ледь-ледь снують на човнах-душогубках, і не знати, що вони виловлюють-рибу чи далеку минувшину. Бо тут, над берегом, і соняшники, немов щити, бо тут, над водою, і комар дзвенить, як ординська стріла, бо тут і досі хвиля виливає зотлілий посів зотлілого часу : чиїсь таляри, чиїсь щерблені стріли і щерблені кості.

О пам'ять і смуток землі, чи минулися ви ? Чи минулись ? Бо й тепер од печалі сивіє жито над Ханським і Чорним шляхами, бо й тепер є татарські броди й козачі могили. Це давнина, це наша гірка, немов полин, давнина, її вже забуває час по книгах і кобзарі по майданах. (М.Стельмах «Чотири броди»).


Картка 3


Кладу у грубу прутики сухі.

Підпалюю – займається !

Радію.

А на порозі свекор мій :

« Кахи!

Вона вже руки на багатті гріє !

Вона марнує паливо моє !

Вона і літом в хаті замерзає !

Вона папір на віршики псує !

Вона сама з собою розмовляє !

Соромисько! Сміховисько !

Зажди» -

І вже у домі близько до пожежі.

Так сонячно приїхала сюди,

Щоби так хмарно

Від усіх залежать.

( Г.Чубач « Тільки пісня» ).


3) Слово вчителя


У багатьох авторів можна простежити явну перевагу тире над іншими розділовими знаками (наприклад, у Панаса Мирного ).А російська поетеса Марина Цвєтаєва знаку оклику навіть вірш присвятила :

Сам не ведая как

Ты слетел без роздуья,

Знак любви и безумья,

Восклицательный знак !


Ранній Павло Тичина відрізнявся своєрідною пунктуацією. Погляньте на цю поетичну мініатюру «По хліб йшла дитина» (запис раніше підготовлено на плакаті ).

По хліб йшла дитина – трояндно!

:Тікайте! Стріляють, ідуть.

Розкинуло ручки – трояндно…

Ні бога, ні чорта – на бурю !

:Гей, стійте! Знайдем і в церквах.

Знялось гайвороння – на бурю…

-Чому, на вашу думку, на початку рядка стоїть двокрапка ? Що вона може означати ? Мабуть, знак вжито при прямій мові, і поет натякав на слова автора, які мали б передувати їй, і які, проте, авторові здавалися не обов’язковими.

( Визначте тему, головну думку поезії)


У старших класах ви будете вивчати детально творчість Павла Тичини, зокрема говоритимете про збірку «Чернігів». Вийшла вона 1931 року і не містила розділових знаків. Зате в кінці кожного вірша були «мініатюрні зображення робітника на риштованнях, імперіаліста біля гармати, поїзда спереду і збоку, фабричної труби з димом; під деякими літерами та складами стоять рисочки, чимось подібні до значків під нотним станом (За С.Тельнюком).


Висновок :отже, розділові знаки – це ніби персонажі життя.

^ Творче завдання.


Складіть невеличку казку про розділові знаки, зображені на дошці.


, ! : - // «…».

Наводимо приклад подібної казки.

Жив собі один учень, який, навчаючись у школі, не хотів вивчити досконало правила написання розділових знаків. Отож коли він став дорослим, то радів, що ніхто відтепер не поставить йому оцінку за сказане чи написане. Це призвело до того, що спочатку чоловік загубив кому і почав боятися складних речень, а тому фрази шукав прості. За простими фразами прийшли нескладні, примітивні думки.

Згодом загубив знак оклику, почав говорити тихо, з однією інтонацією. Чоловіка вже ніщо не бентежило, не радувало – до всього ставився без емоцій.

Губив він кожного року по одному знаку. Ось згубив двокрапку – і не став пояснювати свої вчинки; згубив тире – і не відбувалось аналізу причини чи наслідку дії…Залишилися одні лапки, бо він висловлював уже не власні думки, а чужі. Чоловік розучився думати, переживати, захоплюватись – дійшов до крапки.

- А чи можна користуватися лише розділовими знаками ? (Мабуть, можна. Коли вийшла у світ книжка В.Гюго, автор, бажаючи дізнатись, як вона продається, надіслав листівку, на якій було лише «?». Видавець відповів теж дуже стисло : «!». )


4. Підбиття підсумків уроку .

1.Відгадайте шараду:

Як скласти слово із займенником і ноти,

То слово буде знаком розділовим,

Якщо ж від ноти половинку «відколоти»,

Тоді стріляти можна буде в слові.

( Тире, тир ).

2. Із відгаданим розділовим знаком складіть речення.


5. Мотивація оцінок за урок.


6. Домашнє завдання.

Записати у зошити складену казку про розділові знаки.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы
База данных защищена авторским правом ©kiev.convdocs.org 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Похожие:
Документы